logo
92. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
1.
Ateşleme tertibatının unsurları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Tetik-tetik manivelası-iğne-iğne yayı- horoz
Soru Açıklaması
2.
Silah temizliğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
Doğru Cevap: "B" Sabunlu su
Soru Açıklaması
3.
Horozun çarpması ile fişeğin kapsülüne darbe yaparak patlamayı gerçekleştiren parçaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" İğne
Soru Açıklaması
4.
Ülkemizde yivli tabancaların ruhsatlandırılması hangi kanuna göre yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Soru Açıklaması
5.
Atış sırasında fişek ateş almamışsa öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir, daha sonra şarjör çıkarılır, fişek dışarıya atılır
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Fişek
Soru Açıklaması
7.
Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisine giremez?
Doğru Cevap: "C" Cezaevi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi çerçeve (gövde) üzerinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Tırnak
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" Tetik
Soru Açıklaması
logo
92. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
11.
Aşağıdakilerden hangisi tabancanın dolduruş yapmama sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İğne yayı kırık ve özelliğini kaybetmiştir
Soru Açıklaması
12.
Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Kurallara uymak
Soru Açıklaması
13.
Silah temizliğinde silahı sökmemiz için aşağıdakilerden hangisini ilk önce yapmamız doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Şarjör çıkartılır
Soru Açıklaması
14.
Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şarjör
Soru Açıklaması
15.
Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur
Soru Açıklaması
16.
Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Barutun ateşlemesini sağlar
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi tabancada kullanıma uygun değildir?
Doğru Cevap: "E" Launcher (bombaatar)
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?
Doğru Cevap: "C" Baş üzerinden atış pozisyonu
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Kabza
Soru Açıklaması
20.
Delici, kesici, ezici vb. silahlar genel olarak hangi isim altında sınıflandırılır?
Doğru Cevap: "C" Ateşsiz silahlar
Soru Açıklaması
logo
92. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
21.
Doğru tetik çekme aşağıdakilerden hangisinde tarif edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" İstinat boşluğunu alarak, artan bir kuvvetle tetiği ezerek çekmek
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Parmak emniyeti
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?
Doğru Cevap: "B" Gerdel
Soru Açıklaması
24.
Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Namlu
Soru Açıklaması
25.
Silah kurulu vaziyette değilken (horoz kurulu değil), horozu hem kurup hem de aynı anda düşürme özelliğine sahip silahlara ……………silah denir.

Yukarıdaki boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Çift hareketli
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.