logo
91. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre polis, önleme aramasını aşağıdaki yerlerden hangisinde yapamaz?
Doğru Cevap: "C" Kamuya açık olmayan iş yerlerinde
Soru Açıklaması
2.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik komisyonu aşağıdakilerden hangisine yetkili değildir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlisi istihdam etmeyen yerlerin özel güvenlik iznini resen iptal etmek
Soru Açıklaması
3.
Özel güvenlik izninin verilmesi, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin hususlar hangi kanunla düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "A" 5188 sayılı Kanun
Soru Açıklaması
4.
Özel güvenlik eğitim sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?
Doğru Cevap: "B" 5 yıl
Soru Açıklaması
5.
Devlet Hava Meydanlarında kuruma ait demirbaş yivsiz av tüfeği ile görev yapan silahlı özel güvenlik görevlisi Tufan, kimlik kartı ile beraber aşağıdakilerden hangisini taşımakla yükümlüdür?
Doğru Cevap: "E" Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi
Soru Açıklaması
6.
Özel güvenlik görevlisi Rıza, çalıştığı kurum müdürü makam aracıyla kuruma giriş yapacağı için, kurum giriş kapısına çok yakın ve cadde üzerinde park halindeki aracın sahibinden, aracını bulunduğu yerden kaldırmasını ister. Onaylı üniforma ve teçhizatı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla görev yapmakta olan Rıza, aşağıdaki hususlardan hangisi ile ilgili kusurlu davranışta bulunmuştur?
Doğru Cevap: "A" Görev alanı
Soru Açıklaması
7.
Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkileri 5188 sayılı Kanunda açıkça sayılmıştır. Aşağıda sayılanlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine verilen yakalama yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yakalama
Soru Açıklaması
8.
4857 sayılı İş Kanununa göre ücret kesme cezası için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Ücret kesme cezası nedeniyle kesilen paralar, vergilerin ödenmesinde kullanılır
Soru Açıklaması
9.
Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşması halinde hakkında hangi kanuna göre işlem yapılır?
Doğru Cevap: "B" Türk Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
10.
Kendisine sebep gösterilmeden “ücret kesme” cezası verilen özel güvenlik görevlisi Ahmet, hakkını hangi kanun hükümlerine göre aramalıdır?
Doğru Cevap: "A" İş Kanunu
Soru Açıklaması
logo
91. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değildir?
Doğru Cevap: "B" Şüphelileri sorgulamak
Soru Açıklaması
12.
Güvenlik hizmeti verilecek tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Koruma ve güvenlik planlarının bir örneği, otuz gün içerisinde valiliğe verilir
Soru Açıklaması
13.
Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silahların görev dışında muhafazasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik izni verilen kişi, kurum veya kuruluş yetkilileri sorumludur
Soru Açıklaması
14.
Müteşebbis Münevver Hanımın, özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesini almak için hangi bakanlığa başvurması gerekir?
Doğru Cevap: "C" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
15.
Özel bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak olan Bahadır, 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor. İşverenin memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır?
Doğru Cevap: "B" 2 ay
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası veya yaptırım gerektiren fiillerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek
Soru Açıklaması
17.
5188 sayılı Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına tazminat ne şekilde ödenir?
Doğru Cevap: "A" İş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir
Soru Açıklaması
18.
Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet’in, aşağıda belirtilen hususlardan hangisini yapması beklenmez?
Doğru Cevap: "A" Görev yeri ile ilgili güvenlik talimatını okuyarak, koruma ve güvenlik hizmetleri dışında vereceği hizmetler hakkında bilgi sahibi olur
Soru Açıklaması
19.
“İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir…” hükmü aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" 4857 sayılı İş Kanunu
Soru Açıklaması
20.
Özel güvenlik görevlisi Canan, görev alanında kişilik hakkına saldırı yaptığı gerekçesiyle bir ziyaretçinin açacağı hangi davanın muhatabı olamaz?
Doğru Cevap: "E" İptal Davası
Soru Açıklaması
logo
91. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Bir suçun işlendiği veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirilmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir?
Doğru Cevap: "E" İhbar tutanağı
Soru Açıklaması
22.
Motorize devriyenin avantajları ile ilgili hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Olaylar ve kişiler hakkında yüz yüze bilgi alma, bölgeye giren ve çıkan kişileri takip etme şansı azalır
Soru Açıklaması
23.
Nokta görevlisinin görevine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Nokta görevlisi, nokta yerine kendisini meşgul edecek kişilerin girişine müsaade etmez ve zorunlu olmadıkça nokta içine hiç kimseyi almaz
Soru Açıklaması
24.
Devriye görevi yaptığı güzergahta şüpheli bir paket gören özel güvenlik görevlisi Ahmet’in aşağıda belirtilen müdahalelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Paketin üzerini örter ve kimse dokunmasın diye yanında durur
Soru Açıklaması
25.
Özel güvenlik görevlisi Mehmet, hırsızlık yaptığını tespit ettiği şahıs hakkında hazırladığı tutanakta belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtmez
Soru Açıklaması
26.
Özel güvenlik görevlisi açısından aşağıda elde edilen delillerden hangisi kanuna aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir?
Doğru Cevap: "C" Kişinin çantasının elle aranması neticesinde bulunan ruhsatsız tabanca
Soru Açıklaması
27.
I. Çevresine karşı duyarlı olmalıdır.

II. İyi iletişim kurabilmelidir.

III. Ciddi ve tetikte olmalıdır.

IV. Yüksek sesli konuşarak sert imaj oluşturmalıdır.

Yukarıda devriye görevlisinin özellikleri ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi “Devriye Yöntemleri” nden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Doğrusal Devriye
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi devriye hizmetlerinin görev çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Siyasi görevler
Soru Açıklaması
30.
Olay yerinde delil toplama görevi kime aittir?
Doğru Cevap: "E" Genel kolluk olay yeri inceleme ekibi
Soru Açıklaması
logo
91. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından spor müsabakalarında yapılan aramaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" Önleme araması
Soru Açıklaması
32.
Kontrol noktasında hangi personelin bulunmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "D" İlk yardım görevlisi
Soru Açıklaması
33.
Tutanakla ilgili hangi ifade yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Tutanakta en az bir resmi görevlinin imzası olması gerekir
Soru Açıklaması
34.
Alışveriş merkezine (AVM) gezmeye gelen polis memuru Vedat, kontrol noktasından silahı ile birlikte geçmek istemektedir. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Emre’nin davranışı nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Polis memurunu silahı ile birlikte içeri alır
Soru Açıklaması
35.
Sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbir almak ve bu bölgeleri denetlemek, devriyenin hangi görevine girer?
Doğru Cevap: "A" Koruyucu
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Gözaltına alma
Soru Açıklaması
37.
Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ……………. denir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Biyolojik delil
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdaki yerlerde kurulan noktalardan hangisinde özel güvenlik görevlisinin kimlik sorma yetkisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Hastane
Soru Açıklaması
39.
Özel güvenlik görevlisi Halil, Mogan Parkta mesai saatleri içerisinde, iki saatte bir enerji merkezi ile su deposunu kontrol etmektedir. Özel güvenlik görevlisinin gerçekleştirdiği devriye aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Planlı Devriye
Soru Açıklaması
40.
Raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Raporlarda en az iki görevlinin imzası olması gerekir
Soru Açıklaması
logo
91. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Patlayıcı/uyuşturucu koklama dedektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Bu tip dedektörler patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin yaydıkları kokulara duyarlıdır
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
Doğru Cevap: "B" İkaz levhaları
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisinin kullanım amacı bir yerleşkeye izinsiz girişleri engellemeye yönelik değildir?
Doğru Cevap: "D" X-ray cihazı
Soru Açıklaması
44.
Havalimanına ceketinin altında gizlenmiş olan metal bir bıçakla girmeye çalışan şahsın bu teşebbüsü aşağıdaki güvenlik cihazlarından hangisi tarafından tespit edilir?
Doğru Cevap: "D" Kapı dedektörü
Soru Açıklaması
45.
Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-ray cihazında hangi renk ile tespit edilebilir?
Doğru Cevap: "A" Turuncu ve tonları
Soru Açıklaması
46.
Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle oluşmuş, genellikle düzgün yaralar ne çeşit yaralardır?
Doğru Cevap: "E" Kesik yaralar
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisine yapay solunum uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Solunumu durmuş olan
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybını tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Hiçbir uyarıya kısmen ya da tamamen cevap vermeme hali
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisinde RENTEK manevrası kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Yaralıyı araçtan çıkarmada
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi havayolu tam tıkandığında ortaya çıkan belirtiler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Öksürme
Soru Açıklaması
logo
91. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Aşağıdakilerden hangisi bilinci açık ve tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich Manevrası için yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Temel yaşam desteği uygulanır
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği uygulamalarından olan “Dolaşımın değerlendirilmesi” ile uyumludur?
Doğru Cevap: "C" Nabız almaya çalışmak
Soru Açıklaması
53.
Özel güvenlik görevlisi Ahmet’in çalıştığı Sanatoryum Hastanesi’nin otoparkında meydana gelen bir kaza sonrası yaralının ilk değerlendirmesinde en başta hangisini kontrol etmesi gereklidir?
Doğru Cevap: "D" Bilinç durumu
Soru Açıklaması
54.
Hayat kurtarma zinciri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tüm halkalar ilk yardımcının görevidir
Soru Açıklaması
55.
Hangi durumda turnike uygulanabilir?
Doğru Cevap: "B" Uzuv kopması olan kazazedede
Soru Açıklaması
56.
Portatif yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
57.
Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan bir özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "E" Elektrikli cihazlar fişten çekilmelidir
Soru Açıklaması
58.
Katı madde yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Su
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Oksijensiz yanma
Soru Açıklaması
60.
Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Erozyon
Soru Açıklaması
logo
91. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği acil durum ekipleri oluşturulmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Enkaz Ekibi
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü olarak kullanılamaz?
Doğru Cevap: "B" Oksijen
Soru Açıklaması
63.
Oksijen (yakıcı madde), yanıcı madde ve ısının belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne denir?
Doğru Cevap: "B" Yanma
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini uyaran uyuşturucu maddelerdendir?
Doğru Cevap: "A" Kokain
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi Extacy’nin kişi üzerindeki etkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Yorgunluk
Soru Açıklaması
66.
Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kanal
Soru Açıklaması
67.
Aşağıdakilerden hangisi etkili beden hareketleri için kaçınılması gereken davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yüz ifadelerini kontrol etmek
Soru Açıklaması
68.
İş yerinizde arkadaşlarınızla aynı mekanda sözlü ve sözsüz iletişimi kullanarak gerçekleştirdiğiniz iletişime ne denir?
Doğru Cevap: "E" Kişilerarası iletişim
Soru Açıklaması
69.
Bir kişi, kendisini başkalarının yerine koyabiliyor ve onların sıkıntılarını anlamaya, azaltmaya çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisinin etkisi altındadır?
Doğru Cevap: "C" Empati
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "A" İletişim süreci bir bütündür ve çift yönlü olarak gerçekleşir
Soru Açıklaması
logo
91. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi kurum içi iletişimin amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Kurum içi iletişimle kurumun tanıtımını sağlamak
Soru Açıklaması
72.
Bir özel güvenlik görevlisi telefonla arandığı zaman telefondaki kişiden önce hangi istekte bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Kendisini tanıtmasını istemelidir
Soru Açıklaması
73.
Cüzdanını kaybetmiş olan bir kişinin özel güvenlik görevlisine başvurarak yardım talep etmesi durumunda, özel güvenlik görevlisi nasıl bir davranış içerisine girerse iletişim süreci sağlıklı işlemez?
Doğru Cevap: "A" Suçlayıcı ifadeler kullanırsa
Soru Açıklaması
74.
Bir mesajın anlaşılabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
Doğru Cevap: "D" Alıcının mesajı algılaması
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdaki kişilik özelliklerden hangisinin kişilerarası ilişkilere olumlu katkısı vardır?
Doğru Cevap: "A" Saygılılık
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisini yapmak iletişimin güçlenmesine katkıda bulunur?
Doğru Cevap: "C" Kişilere fikirlerini sormak
Soru Açıklaması
77.
Eleştiri yapmak incelik gerektirir. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri sanatının ilkeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Hiçbir şey söylemeden aynı davranışı siz de ona yapın
Soru Açıklaması
78.
Psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen eylemlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Davranış
Soru Açıklaması
79.
“Cezaevindeki mahkumlar tarafından planlı bir şekilde çıkarılan isyan esnasında koğuşlarda bulunan eşyalara zarar verilmiş ve çıkarılan yangında birçok malzeme yanmıştır.” Bu olayı gerçekleştirenler hangi grup türü olarak sınıflandırılır?
Doğru Cevap: "D" Saldırgan grup
Soru Açıklaması
80.
Kalabalık içindeki kişi tipleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Bir toplumsal olayda herhangi bir eyleme katılmayan ancak topluluğu ilgi ile izleyen kişiye seyirci denir
Soru Açıklaması
logo
91. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların oluşturduğu kümeye ne denir?
Doğru Cevap: "B" Grup
Soru Açıklaması
82.
Toplantı ve gösteri yürüyüşlerindeki kalabalıklar ne tür kalabalıklardır?
Doğru Cevap: "D" Organize aktif kalabalık
Soru Açıklaması
83.
“Genel olarak kanunsuz toplumsal olaylar aniden ortaya çıkmaz, aniden ortaya çıkmış gibi gözüken her olayın bir …...… ve …….. safhası vardır. Bazen aylar hatta yıllar kadar uzun süren bu safhalar, kamuoyunun gözünden kaçabilir veya kamufle edilebilir. Olaylar bu safhadan sonra uygun ortam bulunca bir bahane ile aniden ortaya çıkar ve hızla gelişir.” Paragraftaki boşlukları konu ve anlam bütünlüğüne göre en uygun şekilde doldurunuz.
Doğru Cevap: "A" Hazırlık - olgunlaşma
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Tüm iletişim yollarının açık olması
Soru Açıklaması
85.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal eylem biçimlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Lokavt ilan etme
Soru Açıklaması
86.
Aşağıdakilerden hangisi liderin grubu etkilemek ve yönlendirmek için genel olarak kullandığı usullerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Akademik yardım alma
Soru Açıklaması
87.
Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişi hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Bol sıcak su ile el ve yüzünü ovuşturarak yıkamalıdır
Soru Açıklaması
88.
Korunan önemli kişinin makam aracı güvenlik açısından nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Balistik özelliğe sahip (zırhlı) motor gücü yüksek olmalı
Soru Açıklaması
89.
Korunan kişiye silahlı bir saldırı girişiminde bulunulması hangi saldırı türünde değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "C" Fiziksel bütünlüğe yönelik bir saldırı
Soru Açıklaması
90.
Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangi ifade doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Güzergahta VIP’ye (önemli kişi) saldırı olmasına karşı özel nitelikli silahlarla görev almak
Soru Açıklaması
logo
91. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Tek güvenlik görevlisi ile yapılan koruma şekli hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Refakat koruma
Soru Açıklaması
92.
Önemli kişi kalabalığın içinden geçirilecekse koruma amiri koruma çemberinin neresinde olur?
Doğru Cevap: "D" Çemberin içinde
Soru Açıklaması
93.
Suikastların ilk safhası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hedef seçimi
Soru Açıklaması
94.
Tek araçlı koruma düzeninde arkada seyreden koruma aracında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
Doğru Cevap: "C" Koruma görevlisi
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından biri olarak sayılamaz?
Doğru Cevap: "E" Otoyollar
Soru Açıklaması
96.
Kişi korumada görevli bir personelin işin gereği olarak hangi eğitimi alması çok gerekmez?
Doğru Cevap: "D" Diksiyon (Güzel ve etkili konuşma)
Soru Açıklaması
97.
Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan bir olayda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar?
Doğru Cevap: "E" Olay yerini muhafaza altına alma
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından Türkiye genelinde yürütülen örnek bir projedir?
Doğru Cevap: "D" Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Projesi (KAAN)
Soru Açıklaması
99.
Bir arıtma tesisinde devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Eşref ile Şükrü bir olay ile karşılaşırsa aşağıdakilerin hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Delilleri inceler
Soru Açıklaması
100.
Özel güvenlik faaliyetlerinin niteliği ve özel güvenlik görevlilerinin yetkileri göz önüne alınarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlileri silahlarını her zaman görev alanı dışına çıkarabilirler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.