logo
90. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Kişi koruma görevi yapan Cemil, koruduğu kişi olan Ahmet’e ait bazı ticari sırlara görevi gereği sahip olmuştur. İstediği zammı alamayan Cemil, Ahmet’e istediği zammı vermemesi halinde sırlarını rakip şirketlere vereceğini söylemiştir. Bunun üzerine Ahmet, Cemil’in maaşına istediği zammı yapmıştır. Türk Ceza Kanunu’na göre özel güvenlik görevlisi Cemil aşağıdaki hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "C" Şantaj
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi kurucusunda aranan şartlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak
Soru Açıklaması
3.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci maddesi “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” hükmünü amirdir. Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramının iki gününde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaş eklenecektir?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
4.
Yakalama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Durdurma bir çeşit yakalamadır
Soru Açıklaması
5.
“Hale, hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken, hastanede doktoru darp edip kaçan şahsı takip ederek, görev alanı dışında yakalar ve genel kolluğa teslim eder. Darp eden şahıs Hale'den şikâyetçi olur.” Olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Hale'nin yakalama yetkisi olduğundan yakalama yapabilir
Soru Açıklaması
6.
Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar
Soru Açıklaması
7.
TCK’ya göre, hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine hangi yaptırım uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Hapis cezası
Soru Açıklaması
8.
Özel güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Koruma ve güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılabilir
Soru Açıklaması
9.
Özel güvenlik görevlisi Eylem, vardiya değişiminde özel güvenlik görevlisi kimlik kartını evde unutan iş arkadaşı Asuman’a kendi kimlik kartını görevde kullanması için vermiştir. Bu durumun tespiti halinde Eylem’e nasıl bir yaptırım uygulanır?
Doğru Cevap: "B" İdari para cezası uygulanarak, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı iptal edilir
Soru Açıklaması
10.
“Özel güvenlik izni alarak bünyesinde özel güvenlik birimi kuranlar veya özel güvenlik hizmetini şirketlere yaptıranlar, en az …..….. önce başvurmak şartıyla, komisyonun kararı ve valinin onayı ile özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" 1 ay
Soru Açıklaması
logo
90. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Özel güvenlik görevlileri hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması en geç kaç yılda bir yenilenir?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
12.
“Üniversite kampüsünde görevli özel güvenlik görevlisi Merve, kampüs içinde devriye görevini yerine getirirken, bankların yanında bir silah bulur.”
Bu durumda, özel güvenlik görevlisi Merve’nin yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlisi Merve durumu derhal genel kolluğa bildirmeli ve silahı tutanakla teslim etmelidir
Soru Açıklaması
13.
“Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye ……. yetkilidir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" İçişleri Bakanlığı ve valilikler
Soru Açıklaması
14.
Anayasamızın 19’uncu maddesi “Tutuklama” kararı yetkisini kime vermiştir?
Doğru Cevap: "C" Hakim
Soru Açıklaması
15.
Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
Doğru Cevap: "D" Askerliğini yapmış olmak
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkarabilirler
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Grev hakkı
Soru Açıklaması
18.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında değildir?
Doğru Cevap: "D" Suç işleyen kişiyi yakalayıp ifadesini aldıktan sonra genel kolluğa teslim etme
Soru Açıklaması
19.
Bursa Otobüs Terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Furkan, terminalin kapı detektöründen geçen şahıs üzerinde ruhsatı ibraz edilemeyen silahı tespit etmiştir. Özel güvenlik görevlisi Furkan’ın aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yaya devriye
Soru Açıklaması
logo
90. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Tarkan’ın; güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak amacıyla, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını beklenmedik sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye yöntemlerinden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Geri dönüşümlü devriye
Soru Açıklaması
22.
Özel güvenlik görevlilerinin, kimlik sorma yetkilerine dair en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik görevlileri, yasalarda sayılan yer ve görevlerle sınırlı olmak üzere kimlik sorabilir
Soru Açıklaması
23.
Özel güvenlik görevlileri Talha ve İsmail, gece devriye görevleri sırasında karşılaştıkları olayları, yaşanan olumsuzlukları, aldıkları tedbirleri ve benzeri sıkıntıların bir daha yaşanmaması için yapılması gerekenleri bir düzen içerisinde, resmi yazışma kurallarına uyarak, yetkili amirlerine yazılı bir şekilde arz etmektedirler.
Özel güvenlik görevlileri Talha ile İsmail’in yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rapor yazma
Soru Açıklaması
24.
Şüpheli bomba paketi ile ilgili olarak, özel güvenlik görevlisi Leyla’nın yapmış olduğu davranışların hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Şüpheli bomba paketini imha etmek
Soru Açıklaması
25.
Kontrol noktasındaki özel güvenlik görevlisi Ayşe Özge rutin bir güvenlik kontrolü esnasında, aşağıda belirtilen şahıslardan hangisini kontrol edemez?
Doğru Cevap: "E" Diplomatlar
Soru Açıklaması
26.
Yaya devriyenin avantajları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Tehlike ve saldırılara karşı güvenlidir, sürekli dikkatli olmayı gerektirmez
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlileri kimlik sorma yetkisine sahip değildir?
Doğru Cevap: "E" Fabrikalarda
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delil çeşitlerindendir?
Doğru Cevap: "C" İlaç
Soru Açıklaması
bu soru kesin birşekilde yanlış/hatalıdır(cevaplar yayınlandıgın da dogru cevap a kıl seçilmiş ti)

Biyolojik deliller ; canlıların vucudundan kopan, düşen veya akan hertürlü delile biyolojik delil denir. Biyolojik delillerin incelenmesinde temel amaç; DNA ya ulaşmaktır.

biyolojik deliller: kan,kıl,tükürük,burun akıntısı, ter, meni, doku parçası, tırnak, dışkı, kepek ve deri döküntüsü

Kimyasal deliler; Olay yerinde mağdur, maktul, fail üzerinde veya çevresinde bulunan kimyasal özellik taşıyan ve üzerinde kimyasal inceleme gerektiren tüm deliller;

kimyasal deliller : patyayıcı maddeler, boyalar, yanıcı ve yakıcı maddeler, barut atıkları, narkotik maddeler, ilaçlar ve diğer kimyevi maddeler.
29.
Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma duyularından hafızamızda oluşan bilgilerin kullanılmak üzere kayıtlara geçirilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "C" Not alma
Soru Açıklaması
30.
Devriye hizmetinin amaçları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Görev alanı içindeki işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal Cumhuriyet Savcısına bildirmek
Soru Açıklaması
logo
90. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Özel güvenlik görevlisi Başak, görevli olduğu AVM’de akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş, kişiye müdahale ederek kontrol altına almış ve kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Başak hangi yetkisini kullanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Yakalama
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi, tutanak yazarken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tutanak mutlaka kalemle ve el yazısı ile yazılmalıdır
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır?

I. Haksız üst arama

II. Konut dokunulmazlığı ihlali

III. Zor kullanma sınırının aşılması

IV. Görevi ihmal
Doğru Cevap: "C" I, II, III
Soru Açıklaması
34.
Özel güvenlik görevlisinin, görevleri ile ilgili olarak yakaladıkları kişileri kolluk kuvvetlerine teslim ederken düzenledikleri tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Teslim tesellüm tutanağı
Soru Açıklaması
35.
Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Eşkal
Soru Açıklaması
36.
Özel güvenlik görevlisi, görev alanı içerisinde bir otomobilden şüphelenildiğinde aşağıdaki hareket tarzlarından hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "E" Aracın bagajı açılarak kontrol edilmelidir
Soru Açıklaması
37.
X-ray cihazları hangi kurum tarafından sertifikalandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" TAEK
Soru Açıklaması
38.
Demir, altın ve gümüş gibi metaller, renkli ekrana sahip X-ray cihazlarında hangi renk ile tespit edilebilir?
Doğru Cevap: "C" Mavi
Soru Açıklaması
39.
Bir suç işlemek veya buna iştirak ya da yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan bir kimsenin yakalanması amacıyla ikametinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre yapılan arama niteliği itibariyle aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Adli arama
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Görev bölgesinde uzun süre cep telefonu ile görüşmelidir
Soru Açıklaması
logo
90. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Özel güvenlik görevlisi, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?
Doğru Cevap: "E" Psikolojik durumu
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde sorumlulukları bulunan görevlilerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Basın mensubu
Soru Açıklaması
43.
Radyasyonlu ortamlarda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin maruz kaldığı radyasyon riskini ölçmek için aşağıdaki kurumlardan hangisine bilgi verilir?
Doğru Cevap: "C" Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Soru Açıklaması
44.
I-İnorganik maddeler / koyu mavi-siyah

II-Organik maddeler / turuncu-sütlü ya da koyu kahve

III-Karışık malzemeler / az yoğun maddeler ise yeşil

IV-Kurşun ve kristaller / fosforlu pembe-koyu siyah

X-ray cihazından geçen maddelerin ekran üzerinde göründükleri renklerle ilgili yukardakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" IV
Soru Açıklaması
45.
Konveyör bandının geri alınmasını sağlayan kontrol panelinde yer alan tuş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" REW
Soru Açıklaması
46.
Yılan sokmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "C" Isırılan bölge kesilerek emilir
Soru Açıklaması
47.
Kanama kalp atımları ile uyumlu, kesik kesik ve açık parlak ise ne çeşit bir kanamadır?
Doğru Cevap: "B" Atardamar kanaması
Soru Açıklaması
48.
Kalp masajında göğüs kemiği basısı ile kaburgalar ne kadar çöktürülür?
Doğru Cevap: "C" Göğüs yüksekliğinin 1/3 ü
Soru Açıklaması
49.
Bebeklerde bilinç kontrolü nasıl yapılır?
Doğru Cevap: "B" Topuğuna hafifçe vurarak
Soru Açıklaması
50.
Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan hemen sonra ilk ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu altına tutulmalıdır
Soru Açıklaması
logo
90. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
52.
Bak - dinle - hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?
Doğru Cevap: "C" Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi, şok belirtilerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Kan basıncı yükselir
Soru Açıklaması
54.
Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Özel güvenlik görevlisi Melissa böyle biriyle karşılaştığında ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Heimlich manevrası yapmalıdır
Soru Açıklaması
55.
Olay yerinde hayatın kurtarılması ya da hastanın/yaralının durumunun daha kötüye gitmesini engellemek amacıyla ilaçsız yapılan müdahaleye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İlk yardım
Soru Açıklaması
56.
Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan bir özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yanan lambalar elektrikli cihazlar varsa kapatılmalıdır
Soru Açıklaması
57.
I- Soğutma

II- Boğma

III- Engelleme

Yukarıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileri yangın söndürme prensiplerindendir?
Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması
58.
Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?
Doğru Cevap: "B" CO (karbonmonoksit)
Soru Açıklaması
59.
Standartlara uygun çalışan bir yangın söndürme cihazında manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Yeşil
Soru Açıklaması
60.
Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Deprem çantası hazırlanmalıdır
Soru Açıklaması
logo
90. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Telefon santralleri, bilgi işlem odaları, elektrik panoları, ups odaları vb. hassas makinelerin bulunduğu yerlerde hangi tip yangın söndürücü kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Halokarbon gazlı söndürücüler
Soru Açıklaması
62.
Yanabilen hafif metallerin (alüminyum, magnezyum, sodyum vb.) oluşturduğu yangınlar hangi yangın sınıfına girer?
Doğru Cevap: "D" D sınıfı yangın
Soru Açıklaması
63.
Bulunduğu alanlardaki ani ısı değişiklikleri, duman oluşumu, alev oluşumu gibi değişiklikleri algılayan cihazlara ne denir?
Doğru Cevap: "B" Detektör
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini yavaşlatan uyuşturucu maddelerdendir?
Doğru Cevap: "B" Eroin
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığının fiziksel belirtilerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Karamsar ve depresyon eğilimli bir karakter yapısı
Soru Açıklaması
66.
Bilgi, duygu ya da düşünce akımının gerçekleştirildiği ve davranışta değişiklik yaratan sürece ne denir?
Doğru Cevap: "A" İletişim süreci
Soru Açıklaması
67.
‘‘Hiç kimse bilgilerinin elvermediği bir sesi duyacak kulağa sahip değildir.’’ Nietczhe (Niçe) bu sözüyle iletişime ait hangi kuralı hatırlatmaktadır?
Doğru Cevap: "C" İletişimde esas olanın hedefin algı düzeyi olduğudur.
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İletişim tek yönlü bir süreçtir
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Empati
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisi eleştiri sanatının ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yanlış davranış hemen değil, birkaç kere tekrar edildikten sonra eleştirilmelidir
Soru Açıklaması
logo
90. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
İş yerinize gelen bir misafiri ya da size soru sormak isteyen birini etkili bir şekilde dinlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalısınız?
Doğru Cevap: "E" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
72.
İletişimde kişiler arasındaki fiziksel mesafe çok önemli olup iletişim üzerinde ciddi etkilere sahiptir.
Kişiler arasındaki mesafenin (en yakından en uzağa) doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mahrem alan - Kişisel alan - Sosyal alan- Ortak alan
Soru Açıklaması
73.
Karşısındakinin her söylediğini kendine yöneltilmiş bir saldırı olarak algılayan ve kendini savunma ihtiyacı duyan bir kişi aşağıdaki dinleme türlerinden hangisini uygulamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Savunucu dinleme
Soru Açıklaması
74.
Özel güvenlik görevlisi Mehmet:

 Başkalarının isteklerini ön planda tutar

 Soru sorar gibi konuşur

 Omuzları öne doğru düşük bir vaziyette durur

 Elleri ve ayakları sürekli hareket halindedir

 Ses tonunda huzursuzluk vardır

Yukarıda sıralanan özelliklerine göre Mehmet ne tür bir davranış sergilemektedir?
Doğru Cevap: "D" Pasif davranış
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdaki unsurlardan hangisi sözsüz iletişim (beden dili) davranışlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" İletişim sırasında not tutmak
Soru Açıklaması
76.
“Yapıcı” olmak isteyen özel güvenlik görevlisi Ömer aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yapılan hatalardan yararlanarak doğruya ulaşmaya çalışmalıdır
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen fiziksel özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Samimiyet
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Saklambaç oynayan arkadaşlar
Soru Açıklaması
79.
Toplum ve insan davranışları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İnsanlar birbirlerinden veya toplumdan olumlu ya da olumsuz olarak etkilenmezler
Soru Açıklaması
80.
Kolektif davranış içinde hareket edenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kolektif davranışla hareket eden birey eylem aşamasında içinde bulunduğu gruptan etkilenmez
Soru Açıklaması
logo
90. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
“Harput Mahallesinde yaşayan 15 yaşındaki Fethi Ahmet, mahallede gerçekleştirilen bir eyleme çevredekilerin ısrarı üzerine katılır. Eylem esnasında kalabalığın içerisinde fark edilmeyeceğini ve tanınmayacağını düşünerek normal şartlarda yapmayacağı bir hareketi yapar ve kalabalıktaki bazı kişilerin de yaptığı gibi kendisinin de okuduğu okulun camlarını taş atarak kırar.” olaydaki Fethi Ahmet’in bu davranışı kalabalık psikolojisi özelliklerinden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Anonimlik
Soru Açıklaması
82.
Kare, Baklava ve “V” düzenleri en az kaç kişilik koruma organizasyonları ile düzenlenir?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
83.
Kızılay Meydanında yapılan kanunsuz bir toplantıyı dağıtmak için güvenlik görevlilerince göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır. Gaza maruz kalan kişilerde genel olarak aşağıda sayılan belirtilerden hangisi görülmez?
Doğru Cevap: "A" Kalıcı sağırlığa neden olur
Soru Açıklaması
84.
Olayların içinde ani karar veren, topluluk içinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Atılganlar
Soru Açıklaması
85.
Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde, kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların içerisine karışarak, onları eylem yaptırmaya ve suç işlemeye zorlayan, sonra buna mukabil kendi örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek uygun bir ortam hazırlayan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ajan provokatör
Soru Açıklaması
86.
Aralarında herhangi bir bağ bulunmayan, otobüs durakları, alışveriş merkezleri, sinema önleri gibi yerlerde birbirlerinden haberleri olmadan bekleyen kalabalıklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tesadüfi kalabalık
Soru Açıklaması
87.
Güvenlik görevlilerinin bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullanıldığı toplu düzen hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kama
Soru Açıklaması
88.
Duvarlar, taşıtlar, çitler koruma çemberlerinden hangi halka içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Dış halka
Soru Açıklaması
89.
“Genel kolluk ile birlikte havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlileri giriş kapısı önündeki kalabalığı gözlemlerken kalabalığa yakın bir noktadan çok kuvvetli bir patlama sesi gelmiş ve kalabalık içerisindeki şahıslar hedef gözetmeksizin şuursuz bir şekilde her yöne doğru kaçışmaya başlamışlardır.” şahısların bu davranış nedeni aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Panik
Soru Açıklaması
90.
Korunan önemli kişinin (VIP) görev yaptığı binaya araçla intikali sağlanmak üzeredir. Özel kalem müdürü Vehbi bina girişinde hazır beklemektedir. Öncü ekibin amirliğini Hasan yapmakta, ekip aracını ise Hüseyin sürmektedir. Makam aracının sürücüsü Sedat ve koruma amiri Adem, VIP ile birlikte makam aracındadır. Makam aracı durduğunda önemli kişinin kapısını kim açmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Koruma amiri Adem
Soru Açıklaması
logo
90. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Aşağıdakilerden hangisi korunan önemli kişinin (VIP) acil durumda kullanabileceği güvenli bölgelerden/yerlerden biri olamaz?
Doğru Cevap: "D" Parklar
Soru Açıklaması
92.
Aşağıdakilerden hangisi öncü istihbaratın görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Korunan önemli kişinin (VIP) misafirleri için otellerde yer ayırtmak
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada korunan kişinin bedensel bütünlüğüne yapılan saldırılardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Sözlü hakaretle saldırı
Soru Açıklaması
94.
I. Siyasi ve ideolojik nedenler

II. Dini ve sosyal inançlar

III. Terör

Yukarıda sayılanlardan hangisi “Suikastların” nedenlerini tam olarak kapsar?
Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi yaya olarak koruma görevi yapılırken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Koruma personeli silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir
Soru Açıklaması
96.
Genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri ilişkilerine dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde meydana gelebilecek doğal afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlü değildirler
Soru Açıklaması
97.
Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Saldırıda kullanılan silahın ateşli veya ateşsiz silah olmasına bakılmaksızın, ateşli silahla saldırgan önlenmelidir
Soru Açıklaması
98.
Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’ndaki yetkilerin kullanılması sırasında, özel güvenlik görevlileri kimin/kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür?
Doğru Cevap: "E" Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin
Soru Açıklaması
99.
"Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu ………………. genel kolluğa bildirir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
Doğru Cevap: "D" Derhal
Soru Açıklaması
100.
Korumakla görevli olduğu siteye hırsızlık amaçlı giren şahsı bahçede yakalayan özel güvenlik görevlisi Erdi, aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
Doğru Cevap: "C" Şüphelinin ifadesini alır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.