logo
90. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
1.
Özel güvenlik görevlisi Hasan görevi esnasında silah kullanması gereken bir durumla karşılaşır. Görev silahını kılıfından çıkarır ve sürgüyü çekerek dolduruş yaptıktan sonra silahını hedefe doğrultarak tetiğe basar. Ancak horoz düşmesine ve iğnenin sağlam olmasına rağmen silahın ateş etmemesi sebebi aşağıdakilerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fişek arızalıdır
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sürgü emniyeti
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

I. Kapak takımını çıkart

II. Şarjörü çıkart

III. Yerine getiren yayı çıkart

IV. Namluyu çıkart

V. Fişek yatağını boşalt
Doğru Cevap: "C" II-V-I-III-IV
Soru Açıklaması
4.
Tek hareketli (single-action) tabancanın özelliği hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Tetiğe basıldığında kurulu olan horozun düşmesi özelliğidir
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yerine getiren yay çerçeveye sabit şekilde bulunur
Soru Açıklaması
6.
Ateşleme tertibatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Horozun veya iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlar
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlede boşluklara gelecek uygun kelimeler hangileridir?

Namlu içerisinde karşılıklı iki set (çıkıntı) arasındaki mesafenin milimetre olarak ifadesine ………….. , inç olarak ifadesine ……….. denir.
Doğru Cevap: "D" Çap - kalibre
Soru Açıklaması
8.
Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?
Doğru Cevap: "B" Hafif ateşli silahlar
Soru Açıklaması
9.
Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere neden olan silahlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Biyolojik silahlar
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisinde rayyürün tanımı doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere denir
Soru Açıklaması
logo
90. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
11.
Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Namlu
Soru Açıklaması
12.
“Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tamamına …….. denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Silah
Soru Açıklaması
13.
Silahlar genel olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmada yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Uzun namlulu silahlar
Soru Açıklaması
14.
Hangisi ateşli silah ile atış pozisyonu değildir?
Doğru Cevap: "B" Emekleme
Soru Açıklaması
15.
İlhan 15 metre mesafeden tabanca ile yaptığı atışta atışlarını hedefin orta noktasında toplamayı başarmıştır. İlhan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Geri tepmeyi en aza indirmek için sağ omuzunu atış öncesi ileriye doğru hareket ettirmiştir
Soru Açıklaması
16.
Meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Silahını yetkili mercilerden izin alarak yetkili tamircilere götürebilir
Soru Açıklaması
17.
Kama, hançer, saldırma, oluklu bıçak vb. silahlar genel olarak hangi isim altında sınıflandırılır?
Doğru Cevap: "C" Ateşsiz silahlar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde ilk hız doğru tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Silah ateşlendikten sonra, çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik çekme (tetik ezme) hatalarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Tetiği çekerken arpacığı yukarıda görmek
Soru Açıklaması
20.
Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kovan - kapsül - barut - çekirdek
Soru Açıklaması
logo
90. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
21.
Fişekte, kapsül ile barutun arasında bulunan alev kanalının görevi nedir?
Doğru Cevap: "B" Alevin baruta intikalini sağlar
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tetik - tetik manivelası - horoz - iğne
Soru Açıklaması
23.
Uygun hava şartlarında ve doğru açı ile yapılan atış sonrasında namlu ucu ile, çekirdeğin engelle karşılaşmadan düştüğü son nokta arasındaki mesafe nasıl ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Azami mesafe
Soru Açıklaması
24.
Atış esnasında tetiğin sert çekilmesi hedef kağıdında nasıl neticelenir?
Doğru Cevap: "C" Atışlar vurulacak yerin alt tarafında toplanır
Soru Açıklaması
25.
Özel güvenlik görevlisi Kaan atış esnasında fişek yatağına fişek süremiyor ise nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şarjör veya şarjör yayı arızalıdır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.