logo
9. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki şahıslardan hangisine el ve kapı tipi metal detektörü ile arama yapılmasında sağlık yönünden bir sakınca yoktur?
Doğru Cevap: "D" Bacağında metal aparat takılı olanlar
Soru Açıklaması
3.
Doğalgaz yangınlarının söndürülmesinde en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gaz akışı kesilene kadar alev söndürülmemelidir
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistemlerinde kullanılan bir cihaz değildir?
Doğru Cevap: "D" Telsiz
Soru Açıklaması
5.
Sporcular tarafından uyarıcı özelliğinden dolayı doping olarak kullanılan madde hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Amfetaminler
Soru Açıklaması
6.
Yeraltındaki çatlamalar ve kırılmalar nedeni ile oluşan hareketlerin yeryüzünü sarsmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Deprem
Soru Açıklaması
7.
İtfaiye, polis ve Hızır acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" 110-155-112
Soru Açıklaması
8.
Özel güvenlik görevlisinin emanete aldığı eşyayı sahibine veya kolluk kuvvetine teslim ederken tanzim ettiği tutanağa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Teslim tesellüm tutanağı
Soru Açıklaması
9.
Yaralının vücuduna yabancı cisim batmasında yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cisim çıkarılmadan çevresi sargı ile desteklenmelidir
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
Doğru Cevap: "D" Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
Soru Açıklaması
logo
9. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
Soru Açıklaması
12.
VİP’in araçla gideceği güzergâh üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi yasadışı topluluğun özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Makam aracı mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmamalıdır
Soru Açıklaması
15.
Özel güvenlik görevlileri hangi şekilde çalışabilirler?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
16.
Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "B" Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
Soru Açıklaması
17.
Uyuşturucu maddeler kullanıldığında insan vücudunun neyini etkiler?
Doğru Cevap: "C" Sinir sistemi
Soru Açıklaması
18.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 Sayılı Kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?
Doğru Cevap: "C" 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
Soru Açıklaması
19.
Olay yerinin korunması ne zamana kadar sürer?

Doğru Cevap: "A" Olay yeri inceleme işlemleri tamamlanana kadar
Soru Açıklaması
20.
İş yaşamında iletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Yetişkin / Yetişkin
Soru Açıklaması
logo
9. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılabilirler
Soru Açıklaması
22.
112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgiler hangileridir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzergâh boyu görevli sayılır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
24.
Öncü ekibin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Korunan kişinin eşyalarını önceden götürür
Soru Açıklaması
25.
Bir özel güvenlik görevlisi İş Kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
Doğru Cevap: "A" 45
Soru Açıklaması
26.
Tabanca ile işlenen cinayet olayında suç yerindeki en önemli ip ucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Boş kovan
Soru Açıklaması
27.
Önemli kişi aracının özellikleri ve donanımı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yakıt tasarrufu sağlamalı
Soru Açıklaması
28.
Metal kapı detektöründen geçirilen şahıslar üzerinde ne aranmaz?
Doğru Cevap: "C" Uyuşturucu madde
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Fizik kondisyonu yüksek olmamalı
Soru Açıklaması
30.
Giriş kontrol görevi yapan ÖGG için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Üzerini veya eşyasını kontrol ettirmek istemeyenlere karşı zor kullanmalı
Soru Açıklaması
logo
9. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
4857 Sayılı İş Kanunu’na göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Ramazan Bayramı’nın üç gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?
Doğru Cevap: "D" 3
Soru Açıklaması
32.
Anayasamız madde 17/3 ’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?
Doğru Cevap: "E" Kişi masuniyetini
Soru Açıklaması
33.
Güvenlik kameralarında zoom yapılması hangi anlama gelir?

Doğru Cevap: "C" Görüntünün yakınlaştırılması/büyütülmesi
Soru Açıklaması
34.
Yasa dışı topluluk olaylarında, cop aşağıda belirtilen hangi durumda kullanılmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Saldırgan etkisiz hale getirildiğinde ve tecrit edildiğinde
Soru Açıklaması
35.
5188 Sayılı Yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?

I İçişleri Bakanlığı

II Özel güvenlik eğitim kurumları

III Üniversiteler

IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar

V Özel hocalar
Doğru Cevap: "B" I,II, III
Soru Açıklaması
36.
Kedi, köpek vb. hayvan ısırıklarında ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Sabunlu su ile yıkanmalıdır
Soru Açıklaması
37.
Olay yerinde bulunan kan lekelerinin incelenmesinden hangi sonuç çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "D" Vücudun neresinin kanadığı
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi “olay”ın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Olağan bir durum
Soru Açıklaması
39.
Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanıldığında “BOMBA” kelimesinin doğru bildirimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bolu-Ordu-Manisa-Bolu-Ankara
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi mektup bombanın özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Kalınlığı en az 0,7 cm’dir
Soru Açıklaması
logo
9. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
42.
Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?

Doğru Cevap: "D" Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz
Soru Açıklaması
43.
Olay yeri tespiti aşağıdakilerden hangisi ile yapılmaz?
Doğru Cevap: "C" Sanık beyanı ile
Soru Açıklaması
44.
Bilgi işlem merkezleri, laboratuar gibi hassas yangınlarda hangi söndürücü kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Halo karbon
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir?

Doğru Cevap: "A" Dozimetre
Soru Açıklaması
46.
X-RAY cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 50 cm
Soru Açıklaması
47.
Turnike uygulaması nereye uygulanır?
Doğru Cevap: "E" Kanayan yer ile kalp arasında tek kemik olan yere
Soru Açıklaması
48.
Birlikte çalıştığı kişilere sürekli emirler veren, onlarla sorunun çözümü ya da işle ilgili konularda görüş almayan bir yönetici aşağıdaki iletişim türlerinden hangisini gerçekleştirmiş olur?
Doğru Cevap: "D" Tek yönlü
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Suçun işlenmesini engellemek
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi bir empati biçimidir?

Doğru Cevap: "E" Kendisine kötülük yapılmasını istemeyen birisinin başkasına kötülük yapmaması
Soru Açıklaması
logo
9. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Hasta / yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Bilinç durumu
Soru Açıklaması
52.
CCTV’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kapalı devre televizyon sistemi
Soru Açıklaması
53.
Hangisi şahısların vücut güvenlik kontrollerinde kullanılmaz?

Doğru Cevap: "C" X–ray cihazları
Soru Açıklaması
54.
Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartlarını kim verir?
Doğru Cevap: "D" Valilik
Soru Açıklaması
55.
Şüpheli bir paket, poşet vs. olarak tespit edilen olayda ilk yapılması gereken nedir?
Doğru Cevap: "B" Şüpheli paket çevresindeki insanları olay yerinden uzaklaştırıp, gerekli çevre emniyetini aldıktan sonra ilgili kolluk kuvvetlerine haber vermek
Soru Açıklaması
56.
Güvenlik alarm sistemleri aşağıdaki prensiplerden hangisine göre çalışırlar?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik olaylarını kaydeden cihazlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" El detektörü
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?

Doğru Cevap: "A" Tıbbi eğitim almış olmalıdır
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Eğitim durumu
Soru Açıklaması
60.
Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
logo
9. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Mıknatıs, hoparlör vb. manyetik alanlardan uzak tutulması gereken maddi delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Disket
Soru Açıklaması
62.
Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
Doğru Cevap: "A" 12
Soru Açıklaması
63.
Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Kısa, öz, anlaşılır
Soru Açıklaması
64.
Üzerinde silah bulunan kişi ÖGG’nin düzenlediği tutanağı imzalamazsa ne olur?
Doğru Cevap: "A" İmzalamadığı tutanağa yazılır
Soru Açıklaması
65.
Atardamar kanaması neden daha tehlikelidir?
Doğru Cevap: "B" Kısa zamanda fazla kan kaybı olduğundan
Soru Açıklaması
66.
ÖGG kimlik kartını ne şekilde taşımalıdır?
Doğru Cevap: "A" Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılmalıdır
Soru Açıklaması
67.
Kamu kolluğu, suç şüphesi üzerine şartları da varsa ÖGG’ni arayabilir mi?
Doğru Cevap: "C" Arayabilir
Soru Açıklaması
68.
Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkili değildir?
Doğru Cevap: "B" Olay yerindeki delilleri toplama
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Sakatlar ve yaşlılar
Soru Açıklaması
70.
Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
Doğru Cevap: "D" İş mahkemesine
Soru Açıklaması
logo
9. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Hastayı ortamdan uzaklaştırmak
Soru Açıklaması
72.
Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yaparlar?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
73.
Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
74.
Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
Doğru Cevap: "E" Herkesin
Soru Açıklaması
75.
Özel güvenlik görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
Doğru Cevap: "B" Askerliğini yapmış olmak
Soru Açıklaması
76.
Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?


I Dernek kurma

II Siyasi parti üyeliği

III Sendika üyeliği

IV Grev

V Hak arama hürriyeti
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
77.
En etkili iletişim kanalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beden dili
Soru Açıklaması
78.
İlaç içerek zehirlenen kişiye ilk yardım olarak yerinde ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Kusturulur
Soru Açıklaması
79.
Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri hangi makama kaç gün içinde bildirilir?
Doğru Cevap: "C" Valiliğe–15 gün
Soru Açıklaması
80.
El detektörlerinin kullanılması ile ilgili hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
logo
9. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amacı ve hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Halkı sindirmek
Soru Açıklaması
82.
Aşağıdakilerden hangisi stres yönetiminde bireysel başa çıkma yolları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Sakinleştirici ilaç alma
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdakilerden hangisi solunun durmasına (hava yolu tıkanıklığı) neden olur?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
84.
Yaya koruma esnasında saat 09.00 istikametinden saldırı gelmesinde koruma personelinin korunan kişiyi hangi saat istikametine kaçırmalıdır?
Doğru Cevap: "E" 03.00
Soru Açıklaması
85.
Makam ve takip arabası (veya konvoy) ziyaret edilecek yere yakınlaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Öncü koruma
Soru Açıklaması
86.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme maddesi olarak kullanılmaz?
Doğru Cevap: "D" Karbon monoksit
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde sorumluluğu bulunan kişilerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Gazeteciler
Soru Açıklaması
88.
Bir yangın nedeni olan yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden düşen yıldırımı toprağa ileten sisteme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Paratoner
Soru Açıklaması
89.
İntihar olayında aşağıdaki atış türlerinden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "B" Uzak atış
Soru Açıklaması
90.
Aşağıdakilerden hangisi bombanın yardımcı unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Anahtar sistemi
Soru Açıklaması
logo
9. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanların üzerinde korku ve heyecan etkisi ile çıkan kontrolsüz hareketlere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Panik
Soru Açıklaması
92.
Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
Doğru Cevap: "A" Hâkim
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemi değildir?
Doğru Cevap: "C" Beton bariyerler
Soru Açıklaması
94.
”Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ……. denir” cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" İz
Soru Açıklaması
95.
Özel güvenlik görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olabilir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
97.
Patlamanın etkilerinden parça etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?

Doğru Cevap: "C" Kitap sayfaları
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdakilerden hangisi maddi delil değildir?
Doğru Cevap: "D" Tanık ifadeleri
Soru Açıklaması
99.
Çok sayıda kişiye ulaşarak bilgilendirme yapan TV,gazete, radyo vb. aşağıdakilerden hangi iletişime örnektir?
Doğru Cevap: "B" Kitle iletişimi
Soru Açıklaması
100.
Özel güvenlik görevlisi Türk Ceza Kanunu uygulamasında nasıl değerlendirilir?
Doğru Cevap: "B" Kamu görevlisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.