logo
89.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
1.
Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliğinde kullanılan malzeme değildir?
Doğru Cevap: "D" Havya
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi atışı etkileyen temel faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Silah takibi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi silah bakım türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Zor bakım
Soru Açıklaması
4.
Tabancaların parçalarından sürgü takımında hangi unsur bulunmaz?
Doğru Cevap: "A" Rampa
Soru Açıklaması
Sürgü takımı içerisinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu, tırnak, emniyet mandalı, iğne ve yayı bulunmaktadır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Gez emniyeti
Soru Açıklaması
6.
Nişan tertibatında namlu gerisinde olan arpacığın şekline göre oyuk kısmı tam daire yarım daire, dikdörtgen, üçgen şeklinde olabilen parçaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Gez
Soru Açıklaması
7.
Silahın güvenli bir şekilde boşaltılması için sırasıyla izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?

I-Ölü bölgeye tetik düşürülerek silah kılıfa konulur

II-Sürgü çekilip gözle atım yatağı kontrol edilir ve bırakılır

III-Şarjör çıkartılır

IV-Tabanca ölü noktaya çevrilir
Doğru Cevap: "E" IV, III, II, I
Soru Açıklaması
8.
Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kapsül
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Emniyet ve ateş ayar mandalı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi namluda bulunan yiv ve setlerin görevleri arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "B" Kovanın atılması
Soru Açıklaması
logo
89.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
11.
Nişan hattı nedir?
Doğru Cevap: "B" Göz, gezin üst kenar orta noktasından arpacığın silme üst tepesi ile hedefin orta noktasını oluşturan hat
Soru Açıklaması
12.
Poligonda atış eğitimi alan özel güvenlik görevlisinin silahı tutukluk yaptığı taktirde öncelikli yapması gereken hareket tarzı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" “TUTUKLUK ” diye bağırıp yardımcı el havaya kaldırılarak namluyu hedeften ayırmadan silahı nezaretçiye teslim etmelidir
Soru Açıklaması
13.
Silahlı özel güvenlik görevlilerinin görev değişiminde birbirlerine silah teslim ederken dikkat edecekleri en önemli husus hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Silah teslim alınırken her zaman dolu olduğu kabul edilmelidir
Soru Açıklaması
14.
Bankada görevli özel güvenlik görevlisi silahı ile ilgili hangi hususlara uymak zorunda değildir
Doğru Cevap: "B" Olası olaylara karşı parmağı tetikte ve eli silahının üzerinde olmalıdır
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Arpacık
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?
Doğru Cevap: "C" Gez ve arpacığın kırık olması
Soru Açıklaması
17.
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında
bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakledilmesindeki usul nedir?
Doğru Cevap: "D" Mahallin en büyük mülki amirinin vereceği “Silah Nakil Belgesi” ile nakledilebilir
Soru Açıklaması
18.
Gaz tabancaları hangi silah grubunda yer alır?
Doğru Cevap: "C" Hafif ateşli silahlar
Soru Açıklaması
Hafif Ateşli Silahlar: Bir kişi tarafından kullanılabilen, isabet oranının yüksek, menzilinin ve tahrip gücü az olan silahlardır. Tabanca,makinalılar, Hafif ateşli silahlar da kendi arasında 2’ye ayrılır bunlar :
Uzun Namlulu Hafif Ateşli Silahlar (Harp(savaş) Tüfekleri, Av Tüfekleri)
Kısa Namlulu Hafif Ateşli Silahlar (Tek atışlı tabancalar, toplu tabancalar, makinalı tabancalar, havalı tabancalar, işaret tabancaları, gaz tabancaları, otomatik tabancalar (kendi arasında tam otomatik ve yarı otomatik olarak 2’ye ayrılır.) )
19.
Aşağıdakilerden hangisi tabancanın parçalarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Fişek
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi temel atış tekniklerinden değildir
Doğru Cevap: "D" Horoz ezme
Soru Açıklaması
logo
89.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
21.
Atışa hazır fişeğin işgal ettiği ve aynı zamanda iğnenin kapsüle çarparak patlamanın meydana geldiği yere ne denir?
Doğru Cevap: "A" Fişek yatağı
Soru Açıklaması
22.
Tabancalarda ateşleme ilk olarak aşağıdaki parçalardan hangisiyle başlar?
Doğru Cevap: "C" Tetik
Soru Açıklaması
23.
Poligonda atışa hazır atıcı neyi bekler?
Doğru Cevap: "C" Yetkilinin “Atış Serbest” komutunu
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Fişek hatası
Soru Açıklaması
25.
Silah taşıma ruhsatı kaç yıl geçerlidir?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.