logo
88. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 2004/5188
Soru Açıklaması
2.
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Şüpheliyi en kısa sürede tutanakla Genel Kolluğa teslim eder
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Belediye yetkilisi
Soru Açıklaması
4.
“Zor kullanma şartları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Keyfilik
Soru Açıklaması
5.
Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?
Doğru Cevap: "E" Valilik
Soru Açıklaması
6.
Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
Doğru Cevap: "A" İdare Mahkemesine
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?
Doğru Cevap: "A" Silah kullanma
Soru Açıklaması
8.
Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya onbeş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam
edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
Soru Açıklaması
9.
Özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen yerde en az kaç özel güvenlik görevlisi görev yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin tabii olduğu yasaklardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Görev saatleri dışında mesaiye kalma yasağı.
Soru Açıklaması
logo
88. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından kaç gün içinde nereye bildirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" 15 gün/Valilik
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Gözaltına alma
Soru Açıklaması
13.
Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil
bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yakalama
Soru Açıklaması
14.
Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne zaman kullanabilirler?
Doğru Cevap: "B" Görev alanında ve süresinde
Soru Açıklaması
15.
“Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Kamu görevlisine
Soru Açıklaması
16.
Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama, özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer?
Doğru Cevap: "B" Adli görevler
Soru Açıklaması
17.
Henüz mahkeme kararı ile kesinleşmemiş olsa dahi bazı fiillerden dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma devam eden kişilerin özel güvenlik görevlisi olmaları kanunen mümkün değildir. 5188 sayılı kanunda aşağıdaki suçlardan hangisi bu kapsamda sayılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Mala zarar verme suçları
Soru Açıklaması
18.
Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
Doğru Cevap: "A" Hakim
Soru Açıklaması
19.
5188 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
Soru Açıklaması
20.
Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?
Doğru Cevap: "A" Emanete alma tutanağı
Soru Açıklaması
logo
88. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Görevli oldukları fabrikada devriye görevini yerine getiren ÖGG Selçuk ile Çetin’in hangi davranışı yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Trafiği tanzim etme
Soru Açıklaması
22.
Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Tespit edilen suç unsuruna el konulup şahıs gözaltına alınmalıdır.
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı yakalamadır?
Doğru Cevap: "D" Kişinin sağlığı bakımından bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi nokta hizmetinin temel amaçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Çevredeki insanlara güç göstermek.
Soru Açıklaması
25.
Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek (dolaşarak) görev yapan görevlilere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Devriye
Soru Açıklaması
26.
Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından hava meydanlarında yapılan aramaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" Önleme araması
Soru Açıklaması
27.
Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nokta
Soru Açıklaması
28.
Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Arama
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Olağan devriye
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi, nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Görev bitiminde devir teslim yapmadan noktadan ayrılabilir
Soru Açıklaması
logo
88. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Sunum
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Spor alanlarında ateşli silah taşımak.
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlilerinde bulunması gerekli araç ve gereçlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Cep telefonu
Soru Açıklaması
34.
Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini, 5188 sayılı Kanunda geçen aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade
etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Kamu güvenliğini tamamlayıcı
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Olayın tespiti halinde genel kolluğa bilgi vermemesi.
Soru Açıklaması
36.
Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin, görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisine girer?
Doğru Cevap: "C" Zihinsel hazırlık
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı arama değildir?
Doğru Cevap: "B" Yaralama olayında kullanılan suç aletini bulmak için yapılan arama.
Soru Açıklaması
38.
Görev alanı içinde bir olaya müdahale eden özel güvenlik görevlisi Ahmet, olayla ilgili aşağıdakilerden hangisini yapamaz ?
Doğru Cevap: "C" Suç işleyen şüpheliyi gözaltına alır
Soru Açıklaması
39.
Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Konuşmalar kod üzerinden yapılmalıdır
Soru Açıklaması
40.
Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Olay yeri inceleme ekibine
Soru Açıklaması
logo
88. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılan aksama denir.
Soru Açıklaması
42.
Kartlı geçiş sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "D" Personelin veya misafirin, bina içerisinde ne tür faaliyetler içinde olduğunu öğrenmek.
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi X-Ray kullanımı için doğru bir uygulama değildir?
Doğru Cevap: "D" İçinde 6 aylık bebek bulunan çocuk arabası
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir?

I- Kartlı geçiş sistemi

II- X-ray cihazı

III-Metal dedektörü
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
45.
I.Işık sinyali

II. Ses sinyali

III.Titreşim sinyali

Yukarıdaki özelliklerden hangisi el tipi metal dedektörü ile kapı tipi metal dedektörünün ortak özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "D" I-II
Soru Açıklaması
46.
İlkyardım nedir?
Doğru Cevap: "D" Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir
Soru Açıklaması
47.
Temel Yaşam Desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yapay solunum yapmak için hava yolu açıklığını sağlamaya gerek yoktur.
Soru Açıklaması
48.
Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir?
Doğru Cevap: "C" 10 saniye
Soru Açıklaması
49.
Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Turnike uygulamasında ip veya tel gibi ince malzemeler kullanılır.
Soru Açıklaması
50.
İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Koruma, Bildirme, Kurtarma
Soru Açıklaması
logo
88. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Yaralanmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Araç içindeki yaralı, tehlike olmasa bile çıkarılır.
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yanık bölgesindeki su toplamış yerler nazikçe patlatılır ve yanık merhemi sürülür.
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Akciğer
Soru Açıklaması
54.
Bilinç bozuklukları ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Sara krizinde hastanın yüzüne soğuk su dökülür.
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Buruna yabancı cisim kaçmasında, kuvvetli bir nefes verilerek yabancı cisim atılmaya çalışılır, çıkmıyorsa tıbbi yardım istenir
Soru Açıklaması
56.
Yanıcı gazlardan olan Likit Petrol Gazı (LPG) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Sızıntının olduğu ortamda LPG yerde birikir ve dağılmaz ortamı havalandırırken bir yandan da süpürerek gazı dağıtabiliriz
Soru Açıklaması
57.
Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 4 Yılda Bir
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler.
Soru Açıklaması
59.
Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
60.
Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?
Doğru Cevap: "A" Yıldırım düşmesi
Soru Açıklaması
logo
88. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" B Sınıfı Yangınlar
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır.
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir
Doğru Cevap: "C" Asetilen
Soru Açıklaması
64.
Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında fiziksel ve ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yoksunluk
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Alkol ve türevleri
Soru Açıklaması
66.
“Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
67.
Karşıdaki kişiyi dinliyormuş gibi görünüp başka şeyleri düşünmek nasıl bir dinleme türüdür?
Doğru Cevap: "A" Görünüşte dinleme
Soru Açıklaması
68.
“Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Motivasyon
Soru Açıklaması
69.
Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Empati, iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır
Soru Açıklaması
70.
“Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır.
Doğru Cevap: "E" Beden dili
Soru Açıklaması
logo
88. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kararlılık
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Probleme problemle yaklaşmak
Soru Açıklaması
73.
Bir takım bilgilerin / sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ……………………..adı verilir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
Doğru Cevap: "A" Kitle iletişimi
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kendini diğer insanlardan küçük görmek
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi mesajın genel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mesajın iletilme zamanı önemli değildir
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "A" Düşünceler
Soru Açıklaması
77.
Sen dili karşımızdakini suçlamaya yargılamaya yönelik bir konuşma tarzıdır. Bu konuşma tarzı, davranışa, duyguya ve kişiliğe yöneliktir. Bu nedenle karşımızdaki insanı savunmaya iter.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen dilinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Karşımızdaki kişiye yönelik olumlu değerlendirme içerir
Soru Açıklaması
78.
Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne
denir?
Doğru Cevap: "B" Kalabalık
Soru Açıklaması
79.
Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Organize pasif kalabalık
Soru Açıklaması
80.
Güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Farklı görüşteki grupların karşılaşmaları halinde müdahale edilmez, sadece uzaktan takip edilir
Soru Açıklaması
logo
88. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Aşağıdakilerden hangisi cop ile öncelikli vuruş bölgelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Boyun
Soru Açıklaması
82.
Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İşitme kaybı
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Bilet kuyruğunda bekleyenler
Soru Açıklaması
84.
Büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri ve suçluları yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kama düzeni
Soru Açıklaması
85.
Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çember düzeni
Soru Açıklaması
86.
Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" Provokasyon
Soru Açıklaması
87.
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Toplantılar istenilen her yerde yapılabilir
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Dış Halka-Orta Halka-İç Halka
Soru Açıklaması
89.
Aşağıdakilerden hangisi, talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Milletvekilleri
Soru Açıklaması
90.
Belirlenen bir hedefe ve amaca ulaşabilmek için önceden belirlenmiş plân, yol, usûl ve yöntemlere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Taktik
Soru Açıklaması
logo
88. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Koruma görevlisi “Ali” koruduğu insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Ali kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir?
Doğru Cevap: "A" İnsanların ellerine
Soru Açıklaması
92.
Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" İnsancıldır.
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" İstinat duvarları
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Asansördeki herkes indirilmelidir.
Soru Açıklaması
96.
Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan genel kolluk aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "B" Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
Soru Açıklaması
97.
Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir?
Doğru Cevap: "E" Mülki İdare Amiri
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmandan değildir?
Doğru Cevap: "B" Tornavida
Soru Açıklaması
99.
Kontrol sırasında el konulan madde ve cisimler ne yapılır?
Doğru Cevap: "E" Yasal işlemi yapılmak üzere genel kolluğa teslim edilir
Soru Açıklaması
100.
Parkta meydana gelen yaralamalı kavga olayında olaya ilk müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Şüpheli ve mağdur aynı yerde bulundurulur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.