logo
87.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
1.
Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar
Soru Açıklaması
2.
Silahımızın tırnağının kırık, aşınmış veya tırnak yayının kırık yahut özelliğini kaybetmiş olması aşağıdaki olası mekanik arızalardan hangisini doğurur?
Doğru Cevap: "E" Fişek boş kovanı fişek yatağından çekilemez
Soru Açıklaması
3.
Fişek çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ateşli silah
Soru Açıklaması
ATEŞLİ SİLAHLAR: Mermi adı verilen özel şekilde ve nitelikteki maddeleri barut gazının basıncı ile uzak mesafelere atabilen silahlara ateşli silahlar denir
soru ateşli silah tanımı için tuhaf  bir tanım olmuş 
4.
Ateşli silahlar için taşıma ruhsatı belgesi kaç yıl geçerlidir?
Doğru Cevap: "E" 5 yıl
Soru Açıklaması
5.
Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen
isim hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Namlu
Soru Açıklaması
NAMLU Namlu Ateşleme esnasında çekirdeğe yön ve istikamet vermeye yarayan metal boruya Namlu denir.
6.
Silah ile nişan alma sırasındaki en önemli nişan elemanı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Arpacık
Soru Açıklaması
Gez – Arpacık sürgünün üzerinde yer alan gez ve arpacık ateşleme esnasında atıcının daha rahat nişan almasını sağlar.
7.
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Tırnak arızalı olabilir
Soru Açıklaması
8.
Özel güvenlik görevlisi doğru nişan almada aşağıdakilerden hangisine uygun hareket etmelidir?
Doğru Cevap: "E" Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Çap
Soru Açıklaması
10.
Poligonda atış yapan özel güvenlik görevlisinin silahı tutukluk yaptığında öncelikle yapması gereken hareket tarzı ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Silah olduğu yere bırakılarak atış gözlemcisine bilgi verilmelidir
Soru Açıklaması
logo
87.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
11.
6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 21 yaşını
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki şekilde görülen gez ve arpacık ile ilgili nişan hatası ve hedefteki sonucu hangi nişan hattı
sebebiyle oluşmuştur?
Doğru Cevap: "C" Yukarı arpacık
Soru Açıklaması
13.
Gez ve arpacık tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "D" Sürgü
Soru Açıklaması
14.
Atış yapan özel güvenlik görevlisi Dursun, silahının şarjöründeki tüm fişekleri atmasına rağmen silahının
sürgüsünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gerdelin arızalı olması
Soru Açıklaması

  • Gerdel yayı Gerdeli yukarı iterek her fişeğin fişek yatağına rahatça geçişini sağlar

  • Gerdel Şarjör yayının üst kısmında bulunur ve fişekler üzerine yerleştirilir.

15.
Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
Doğru Cevap: "A" Çıkarıcı yıldızı
Soru Açıklaması
16.
İğnesi kırık olan bir silahla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Silah ateşleme yapmaz
Soru Açıklaması
17.
Silahlarda ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafeye ……………. denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Hatve
Soru Açıklaması
18.
Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ........... derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 45
Soru Açıklaması
19.
Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kabza emniyeti
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?
Doğru Cevap: "A" Baş üzerinden atış pozisyonu
Soru Açıklaması
logo
87.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
21.
MP5 makineli tabancalarda emniyet sistemi ve ateş etme ayarları için kabza grubunun sağ yan tarafına işaretlenen harfler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" ETS
Soru Açıklaması
22.
Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak teşkil eder?
Doğru Cevap: "E" 6136
Soru Açıklaması
23.
Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere …...... denir?
Doğru Cevap: "B" Rayyür
Soru Açıklaması
24.
Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Hazne
Soru Açıklaması
25.
Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Balistik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.