logo
86.Dönem Özel Güvenlik Temel Soru ve Cevapları
1.
Kamu kurumunda görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet’e, Genel Müdürlerince “Makamıma gelen herkesin silahını alacaksınız” sözlü talimatı verilmesi üzerine, Mehmet’in görevi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlilerinin silahları emanete alma yetkisi yoktur
Soru Açıklaması
2.
Büyük bir özel güvenlik şirketinde çalışan özel güvenlik görevlisi Atilla, aynı şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi Onur’u “Özlük haklarının iyileştirilmesi” amacıyla greve katılmaya davet eder. Özel güvenlik görevlisi Onur için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik görevlileri greve katılamaz
Soru Açıklaması
3.
Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?
Doğru Cevap: "E" Bankalarda
Soru Açıklaması
4.
Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Rıza, aşağıdaki hangi acil halde ve imdat istenmesi durumunda görev alanındaki bir konuta girme yetkisi bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Gürültü yapılması
Soru Açıklaması
5.
Fuar alanında görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa, hırsızlık şüphesiyle yakaladığı, kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutarak hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "B" Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
Soru Açıklaması
6.
Özel Güvenlik Görevlisi olarak bir konut sitesinde çalışan Cemil’in acil bir işi çıkmıştır. Hizmet yerinin boş kalmaması için de ikiz kardeşi Veli’ye kimlik kartını vererek yerine nöbete göndermiş Veli de bu kartı kullanarak nöbete başlamıştır. Ancak yapılan denetimde bu durum ortaya çıkmıştır. Özel Güvenlik Görevlisi Cemil 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre hangi yaptırıma tabi tutulacaktır?
Doğru Cevap: "A" Özel Güvenlik Kimlik Kartı Valilikçe iptal edilecek ve bir daha özel güvenlik alanında çalışamayacaktır
Soru Açıklaması
7.
Ülke içinde genel emniyet ve asayiş işlerinden birinci derecede kim sorumludur?
Doğru Cevap: "B" İçişleri Bakanı
Soru Açıklaması
8.
Yetkili amir tarafından yapılması istenen hizmetin, söz veya yazı ile ifade edilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Emir
Soru Açıklaması
9.
Üniversitede öğrenci yurdunda görevli özel güvenlik görevlisi Kemal, tornavida ile yaralama olayına karışan Eren isimli öğrenciyi yakalamış ve olayda kullanılan tornavidayı emanet altına almıştır. Bu olaydaki özel güvenlik görevlisi Kemal hangi görevini yerine getirmiştir?
Doğru Cevap: "A" Adli görev
Soru Açıklaması
10.
Bir alışveriş merkezinde üniformalı koruma köpeği tarafından ısırılan Ayfer Hanımın şikâyet üzerine olay yerine gelen polis memurları, alışveriş merkezinde görevli görev hayvanı idarecisi özel güvenlik görevlisi Tayfun ve koruma köpeğini tespit ederler. 5188 sayılı Kanun kapsamında Polis memurlarınca, bu görevlilerin yasal olarak çalıştıklarını anlayabilmek için bakmaları gereken ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Görev hayvanı ve idarecisinin il özel güvenlik komisyonu kararınca alışveriş merkezinde görev yapmalarına karar verildiğine dair komisyon kararı
Soru Açıklaması
logo
86.Dönem Özel Güvenlik Temel Soru ve Cevapları
11.
Özel güvenlik hizmetleri uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurabildiği gibi hizmet de satın alabilir
Soru Açıklaması
12.
Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" Önleme araması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düzenlenmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik mali mesuliyet sigortasını yaptırmama
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik şirketlerinin ateşli silah almaları ve bulundurmalarına izin verilebilir?
Doğru Cevap: "A" Para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
Doğru Cevap: "E" Tanık ve sanıkları bir arada tutmak
Soru Açıklaması
16.
Görevi esnasında bir suçla karşılaşan Özel Güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
Doğru Cevap: "E" Şüphelinin ifadesini almak
Soru Açıklaması
17.
Özel güvenlik komisyonu ‘Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir.’ Komisyon görevini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisinde ‘Uluslararası yükümlülükleri’ de göz önünde bulundurur?
Doğru Cevap: "D" Havalimanları
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "B" Güvenlik sistem ve cihazları ile arama yapmak
Soru Açıklaması
19.
I. Bedeni kuvvet

II. Maddi güç

III. Silah kullanılması

Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" I-II-III
Soru Açıklaması
20.
Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Çekimser oy kullanılabilir
Soru Açıklaması
logo
86.Dönem Özel Güvenlik Temel Soru ve Cevapları
21.
AVM de görev yapan ÖGG Murat, bıçakla yaralamalı kavgaya karışan şüpheliyi yakalamıştır. ÖGG Murat’ın yaptığı yakalama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adli yakalama
Soru Açıklaması
22.
Karayolları Genel Müdürlüğü kontrol noktasında görevli ÖGG Cihan, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmektedir. Bu görevlerden hangisi/hangileri ÖGG Cihan tarafından yapılması uygun değildir?

I.Suç teşkil eden maddelerin girişini engellemek

II.Şüpheli, suçlu ve yetkisiz kişilerin girişlerine mani olmak


III.Yetkisiz ve şüpheli araçların girişini engellemek

IV.Gelen ziyaretçilerin kayıtlarını tutmak

V.Gelen ziyaretçilere ziyaret noktalarına kadar kılavuzluk yapmak
Doğru Cevap: "E" IV ve V
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşma esaslarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Zaman kazanmak için hızlı ve bağırarak konuşulur
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Zor kullanma sırasında sopa kullanılabilir
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Suçu işleyen kişinin polis merkezine giderek itiraf ettiği suç
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi, fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Metal kapı detektörleri ve X Ray Cihazları
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi, kontrol noktasında bulunması gereken özel güvenlik görevliler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Danışman Görevlisi
Soru Açıklaması
28.
Otobüs terminalinde devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Samet ile Ali, devriye esnasında terkedilmiş çanta bulurlar, çantayı sahibine teslim edilmek üzere emanete alırlar, bu durum devriyenin hangi görevleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Koruyucu Görevler
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi, biyolojik delil çeşitlerindendir?
Doğru Cevap: "D" Tükürük
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği bir tutanak değildir?
Doğru Cevap: "B" Yer gösterme tutanağı
Soru Açıklaması
logo
86.Dönem Özel Güvenlik Temel Soru ve Cevapları
31.
Kontrol noktasında görevli ÖGG Kemal ile Cengiz’in hangi davranışı yetki aşımına girer?
Doğru Cevap: "E" Kişilerin kimlik bilgilerini arşivlemek
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi cop ile en son vuruş yapılabilecek bölgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Baldır
Soru Açıklaması
33.
ÖGG Mehmet ve Fatih devriye görevi esnasında hangi durumda iş yerine girebilir?
Doğru Cevap: "D" Sel olduğunda
Soru Açıklaması
34.
Olay yerine ulaşan ekibin ilk yapması gereken davranışlar ve alması gereken önlemlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Olay yerine ilgisiz, yetkisiz ve görevli olmayan kişilerin girişine müsaade edilmez
Soru Açıklaması
35.
Delillerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Görgü tanıklarının ifadeleri ile hiçbir zaman çelişmez
Soru Açıklaması
36.
Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Not alma
Soru Açıklaması
37.
Özel güvenlik görevlisi Kerem, nokta görevini yerine getirirken, aşağıdaki hareket tarzlarından hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" İhtiyaç gidermesi gerektiğinde diğer görevlilere haber vererek yerine gelmelerini sağlamalı, görev yerini boş bırakmamalıdır
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerindendir?
Doğru Cevap: "D" Olay yerini muhafaza etmek
Soru Açıklaması
39.
Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi arama esnasında en çok kısıtlanan özgürlüktür?
Doğru Cevap: "A" Özel hayatın gizliliği
Soru Açıklaması
logo
86.Dönem Özel Güvenlik Temel Soru ve Cevapları
41.
X-ray cihazından geçen kişinin üzerinde bulunan metal sigara tabakası hangi renkte ekrana yansır?
Doğru Cevap: "E" Hiçbiri
Soru Açıklaması
42.
X-ray cihazları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Kapalı kutu, çanta, valiz gibi eşyaların içeriğinin analiz edilmesinde kullanılır
Soru Açıklaması
43.
Doğrudan IP tabanlı ağlara bağlanıp ağ üzerindeki uygulamalar ile entegre olan kameralara ……………..kameralar denir.
Doğru Cevap: "D" Network
Soru Açıklaması
44.
1895 yılında Alman fizikçi Wilhelm Röntgen tarafından bulunan elektromanyetik tayfın morötesi bölgesiyle gamma ışınları arasında yer alan ve gözle görülmeyen yüksek enerjili ışınıma …………………denir.
Doğru Cevap: "D" X ışını
Soru Açıklaması
45.
Kumanda konsülünde bulunan konveyör hareket tuşları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" FWD-STOP-REW
Soru Açıklaması
46.
Isı ile oluşan yanıklarda yapılması yanlış olan hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Su toplamış yerlerin patlatılması
Soru Açıklaması
47.
Donmuş olan bir hastada ilkyardımda yapılması yanlış olan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Donmuş bölgenin ovularak ısıtılması
Soru Açıklaması
48.
Hangi çıkıkta, ilkyardımcı çıkan eklemi yerine oturtmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Hiçbirinde
Soru Açıklaması
49.
Kazazedenin bilinci açık ve olay yerinde iki ilkyardımcı varsa hangi taşıma şekli daha uygundur?
Doğru Cevap: "A" Altın beşik
Soru Açıklaması
50.
Hangisi ilkyardımcının görevlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
logo
86.Dönem Özel Güvenlik Temel Soru ve Cevapları
51.
İlkyardımcının kaza yerini değerlendirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hemen polis çağırmalıdır
Soru Açıklaması
52.
Suni solunum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kazazede baş çene pozisyonunda olmalıdır
Soru Açıklaması
53.
Kanamalarda baskı noktalarına bası ne amaçla yapılır?
Doğru Cevap: "B" Kanama kontrolü için
Soru Açıklaması
54.
Hangi yaranın mikrop kapma ihtimali düşüktür?
Doğru Cevap: "D" Dikilmiş yaralar
Soru Açıklaması
55.
Sindirim yolu ile olan zehirlenmelerde ilkyardım uygulaması hangisinde yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hasta kusturulmaya çalışılır
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler
Soru Açıklaması
58.
LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar?
Doğru Cevap: "B" C sınıfı
Soru Açıklaması
59.
Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?
Doğru Cevap: "A" Yıldırım düşmesi
Soru Açıklaması
60.
Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Söndürme ekibi
Soru Açıklaması
logo
86.Dönem Özel Güvenlik Temel Soru ve Cevapları
61.
Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır
Soru Açıklaması
62.
Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?
Doğru Cevap: "B" CO (karbonmonoksit)
Soru Açıklaması
63.
Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Erozyon
Soru Açıklaması
64.
En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır, sistem odaları ve bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır.

Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Karbon Di Oksit
Soru Açıklaması
65.
Bir alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlileri, X-Ray cihazında tespit ettikleri maddeyi incelediklerinde üzerinde “saf morfin” yazdığını görürler. Özel güvenlik görevlilerinin tespit ettikleri bu madde hangi renkte olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Beyaz
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisinde yurdumuzda ve dünyada en çok karşılaşılan narkotikler bir arada verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Eroin, morfin ve afyon sakızı
Soru Açıklaması
67.
Herhangi bir konuya olaya ilişkin duygu, düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir. İfadesiyle iletişimin hangi temel öğesi tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Mesaj
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden birisi olan “Duyarsızlığın” tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Kişi kendi işine odaklanarak etrafındaki kişileri ihmal etmesi, tabiri caizse “bana ne” cilik.
Soru Açıklaması
69.
En etkili bir iletişim kanalı olup, insanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler % 10 ses tonu %30 …………. %60 önem taşır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
Doğru Cevap: "D" Beden dili
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Duygularınızı kontrol altına almamak
Soru Açıklaması
logo
86.Dönem Özel Güvenlik Temel Soru ve Cevapları
71.
“Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Resmiyet
Soru Açıklaması
73.
''Bireyin sahip olduğu duygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye ................denir.''

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Sempati
Soru Açıklaması
74.
“Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Motivasyon
Soru Açıklaması
75.
Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?
Doğru Cevap: "A" Kişi içi iletişim
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Alınganlık
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Probleme problemle yaklaşmak
Soru Açıklaması
78.
“Karşılaşılan engeller ve  zorlanmalar karşısında  duyulan  ruhsal  gerginlik, huzursuzluk haline   …………denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "E" Stres
Soru Açıklaması
79.
Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Kalabalık
Soru Açıklaması
80.
Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Organize pasif kalabalık
Soru Açıklaması
logo
86.Dönem Özel Güvenlik Temel Soru ve Cevapları
81.
Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerler ovuşturularak yıkanmalıdır
Soru Açıklaması
82.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesinde genel ilkelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Göstericilere güvenme
Soru Açıklaması
83.
Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İşitme kaybı
Soru Açıklaması
84.
Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışlarıyla, bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Toplum Psikolojisi
Soru Açıklaması
85.
Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çember düzeni
Soru Açıklaması
86.
Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzemeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Gaz maskesi
Soru Açıklaması
87.
Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stand açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli olarak yapılması uygun değildir?
Doğru Cevap: "D" Rektörün bilgisi ve onayı olmaksızın genel kolluk çağrılması
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Saldırganı yakalamak ve tutuklamak
Soru Açıklaması
89.
Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Korunan kişinin sağında ve bir adım arkasında yer alır
Soru Açıklaması
90.
“Koruma şekilleri, korunan kişinin .............................. göre belirlenmektedir.”

Cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Tehdit seviyesine
Soru Açıklaması
logo
86.Dönem Özel Güvenlik Temel Soru ve Cevapları
91.
Aşağıdakilerden hangisi, yaya koruma ve organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir
Soru Açıklaması
92.
Talepleri halinde korumaya alınacak şahıslar, aşağıdaki cevap şıklarının hangisinde sayılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Can güvenliği tehdidi altında bulunmayan şahıslar
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (Eylemin) safhalarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Buluşma
Soru Açıklaması
94.
Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangi hususa dikkat edilmez?
Doğru Cevap: "E" Koruma görevlilerinin karakteri
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Asansördeki herkes indirilmelidir
Soru Açıklaması
97.
Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "C" Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I) Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir

II) Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın, bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, şüpheli ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkilidir

III) Genel Kolluk hem genel alanda hem de Özel Güvenliğin görev alanında yetkilidir
Doğru Cevap: "E" I-II ve III
Soru Açıklaması
99.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik-genel kolluk ilişkileri bakımından yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Görev alanına gelen genel kolluğun silahını emanete almak
Soru Açıklaması
100.
Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?
Doğru Cevap: "A" Beşiktaş Kaymakamı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.