logo
85.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
1.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Hakkında icra takibi bulunan kişiler
Soru Açıklaması
2.
Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı başvurularında aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?
Doğru Cevap: "E" Adaylardan alınacak senet
Soru Açıklaması
3.
Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan şirketlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Valilikten faaliyet izin belgesi alınmalıdır
Soru Açıklaması
4.
“Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.”

Yukarıda kanun maddesi hangi kanunda yazılıdır?
Doğru Cevap: "D" 5188 sayılı Kanun
Soru Açıklaması
5.
Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
Doğru Cevap: "D" Üroloji
Soru Açıklaması
6.
Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Davut, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir.

Davut’un aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
Soru Açıklaması
7.
Özel güvenlik görevlileri koruduğu konutlarda girişte görev yaparlar, zaman zaman da çevreyi kontrol ederler. Konutlara girme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak yasa bazı acil hallerde konuta girme görevi vermektedir.

Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine, görev alanındaki bir konuta girme hakkı vermez?
Doğru Cevap: "C" Gürültü yapılması
Soru Açıklaması
8.
Suç henüz işlenmiş ya da işlenmekte ise hangi hukuki durum söz konusudur?
Doğru Cevap: "D" Suçüstü
Soru Açıklaması
9.
Görev yapılan bölgede terk edilmiş şüpheli paket, çanta gibi bir eşya görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangileri yapılmalıdır?

I- Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır,

II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir

III-Çevresi emniyete alınır

IV-Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir

V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir
Doğru Cevap: "C" III, V
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı alabilir
Soru Açıklaması
logo
85.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
11.
Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketlerine gördürülmesine karar verme hangi usulle gerçekleşir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik komisyonu kararı – Valinin onayı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Askerliğini yapmış veya tecil etmiş olmak
Soru Açıklaması
13.
Görev yapmış olduğu alış veriş merkezinde silahla öldürme olayı ile karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Olay yerini muhafaza altına alır ve genel kolluğu derhal haberdar eder
Soru Açıklaması
14.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; grev yasağına uymayan, ateşli silahını kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine hangi ceza verilir?
Doğru Cevap: "A" İdari para cezası verilir, çalışma izni iptal edilir, bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar
Soru Açıklaması
15.
Özel güvenlik temel eğitim ve yenileme eğitimi verecek olan özel eğitim kurumları faaliyet iznini hangi makamdan alırlar?
Doğru Cevap: "C" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
16.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Üzerlerinde resmi kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri kanun gereği resmi kıyafetleri üzerlerinde olduğu sürece yetkilerini kullanabilirler
Soru Açıklaması
17.
Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma kararı vermesi gereken makamdır?
Doğru Cevap: "D" Cumhuriyet Savcısı
Soru Açıklaması
19.
Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek temel eğitim en az kaç saat olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 100
Soru Açıklaması
20.
Ankara şehirlerarası Otobüs Terminalinde gece görev yapan özel güvenlik görevlisi hırsızlık ve dolandırıcılık yaptığından şüphelendiği bir kişiyi terminal içerisinde yakalayıp polise haber vermeden sabaha kadar bekletmiş ve sabahleyin polise teslim etmiştir.

Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdaki hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "C" Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
Soru Açıklaması
logo
85.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
21.
Fatih, çalıştığı özel güvenlik şirketi tarafından bir parkta görevlendirilmiştir. Görev esnasında devriye atarken içi görünen bir poşette yeni alınmış kıyafetler olduğunu fark etmiştir. Terkedilmiş bu poşeti alarak güvenlik kulübesinde bulunan güvenli kasaya koyarak emniyete almıştır.

Fatih’in yapmış olduğu bu işleme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Emanete alma
Soru Açıklaması
22.
Zor kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Zor kullanma yetkisi kullanıldıysa kesinlikle olay mahkemeye taşınmalıdır
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tasnif edilemez
Soru Açıklaması
24.
Eşya tarifi konusunda aşağıdakilerden hangisi belirleyici hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Nesnenin fiyatı
Soru Açıklaması
25.
Zor kullanmanın, meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir?

I. Haksız bir saldırının olması

II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması

III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması

IV. Orantılı karşılık verilmesi
Doğru Cevap: "D" I,II ve IV
Soru Açıklaması
26.
Bir olayda düzenlenen tutanakta sırasıyla bulunması gereken bölümler tam olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç, tarih ve saat, imza
Soru Açıklaması
27.
Devriye hizmeti ile ilgili verilen cümlelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasıdır
Soru Açıklaması
28.
Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Zor kullanma derecelerinde ateşli silah ile aynı orantıda değerlendirilir
Soru Açıklaması
29.
ÖGG Selçuk’un bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına alması
Soru Açıklaması
30.
ÖGG Osman’ın, AVM girişindeki kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye karşı hangi davranışı doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kişinin üstünü ve eşyalarını aramak için ısrar etmez ancak içeriye girişine de izin vermez
Soru Açıklaması
logo
85.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
31.
Nokta görevi sırasında aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?
Doğru Cevap: "B" Televizyon
Soru Açıklaması
32.
"Hareket veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelere ………. denir?

Boşluk için hangi seçenek doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Patlayıcı Madde
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevi ifa eden özel güvenlik görevlisinin adli görevlerindendir?

I. Suç anında şüphelinin yakalanması

II. Sara nöbeti geçiren kişiye müdahale edilmesi

III. Olay yerinin muhafaza altına alınması

IV. Devriye bittiği zaman rapor sunulması

V. Şüpheli gördüğü kişiyi gözlemlemesi
Doğru Cevap: "C" I, III
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi şüphe uyandıran şahıs olarak değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "B" Şahsın aşırı sportif olması
Soru Açıklaması
35.
Özel güvenlik görevlisi Onur, görev bölgesinde suçüstü halinde hırsız yakalamış ve genel kolluğa haber vermiştir. Genel kolluk geldiğinde hırsızı teslim ederken Onur’un tutmuş olduğu tutanak hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Teslim-tesellüm tutanağı
Soru Açıklaması
36.
Biyolojik unsur ihtiva etmesinden şüphe duyulan açılmamış mektup veya paket bulunduğunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Paket elle kontrol edilerek maddenin sertliği anlaşılmaya çalışılır
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yakalama, arama, zor kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?
Doğru Cevap: "D" Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilir
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi tutanakla ilgili olarak yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Tutanak en az üç görevli tarafından imzalanmalıdır
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kamera
Soru Açıklaması
40.
Konserde görevli olan özel güvenlik görevlisi Tarkan, konserde içki içen ve etrafı rahatsız edici davranışlarda bulunan bir şahsa hangi mevzuata göre nasıl bir işlem yapar?
Doğru Cevap: "D" Kabahatler Kanuna göre men etme ve genel kolluk gelene kadar bekletme işlemi yapar
Soru Açıklaması
logo
85.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
41.
X-RAY kontrol panelinde FWD tuşu fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Konveyör bandının ileri hareketini ve cihaz menülerinin ayarlanmasında menüler arasında dolaşımı sağlar
Soru Açıklaması
42.
El tipi detektörler ile kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı sinyal verirler
Soru Açıklaması
43.
İş yeri sahibi Aras, personelinin giriş/çıkış saatlerini kontrol etmek ve iş yerinin bazı özel bölümlerini sadece yetkilendirmiş olduğu personelin giriş yapmasını sağlamak için aşağıdaki güvenlik sistemlerinden hangisinden faydalanır?
Doğru Cevap: "C" Kart kontrollü geçiş sistemi
Soru Açıklaması
44.
Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesinde kullanılan cihazlara …………….. denir.

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "E" Dozimetre
Soru Açıklaması
45.
Esenboğa Havalimanında X-Ray operatörü olarak görev yapan Caner, bir yolcunun valizinde düzenek bağlantısı olmayan organik patlayıcı bir madde tespit etmiştir. Bahse konu patlayıcı madde X-Ray cihazının monitöründe hangi renkte görüntülenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Turuncu ve tonları
Soru Açıklaması
46.
İlk yardım ile ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir
Soru Açıklaması
47.
“Aşırı soğuk nedeni ile soğuğa maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve dokularda kanın pıhtılaşması ile dokuda hasar oluşur. Donmalar üç şekilde derecelendirilir.”

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü derece donmadır?
Doğru Cevap: "E" Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatları ile ayrılan siyah bir bölge oluşur
Soru Açıklaması
48.
Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada “dış kalp masajı/suni solunum sayısı oranı” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 30/2
Soru Açıklaması
49.
Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğine ne isim verilir?
Doğru Cevap: "B" Şok
Soru Açıklaması
50.
Yaşam kurtarmak amacıyla solunum ve/veya kalbi durmuş kişiye hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Temel yaşam desteği
Soru Açıklaması
logo
85.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
51.
Bebeklerde dış kalp masajı nasıl yapılır?
Doğru Cevap: "E" Göğsün ortasına iki parmakla
Soru Açıklaması
52.
Olay yerinde bilinci açık yaralıya ilk yardımcı tarafından hangi davranışın sergilenmemesi gerekir?
Doğru Cevap: "B" Olaydaki ölü ve yaralı durumunu aktarır
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir
Doğru Cevap: "A" İlaçla tedavi etmek
Soru Açıklaması
54.
Hangisi uzuv kopmalarında yapılmaz?
Doğru Cevap: "C" Kopan parça direkt buzla temas ettirilir
Soru Açıklaması
55.
Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce taşınmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Solunum zorluğu çekenler
Soru Açıklaması
56.
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Deprem
Soru Açıklaması
57.
Telefon santralleri, bilgi işlem odaları, elektrik panoları, ups odaları vb. hassas makinelerin bulunduğu yerlerde hangi tip yangın söndürücü kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Halokarbonlu söndürücüler
Soru Açıklaması
58.
F harfi ile sembolize edilmiş yangın sınıfı aşağıdakilerden hangidir?
Doğru Cevap: "E" Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları
Soru Açıklaması
59.
Standartlara uygun çalışan bir yangın söndürme cihazında manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Yeşil
Soru Açıklaması
60.
Portatif yangın söndürme cihazlarının duvara montajları zeminden ne kadar yükseklikte yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 90 cm
Soru Açıklaması
logo
85.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
61.
Bir yangının söndürülmesi esnasında oksijenle temasının kesilmesi yöntemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Boğma
Soru Açıklaması
62.
Gaz kaçağından şüphelenilen bir ortamda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "E" Elektrikli cihazlar fişten çekilmelidir
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış sebeplerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yangınlardan korunma önlemlerinin alınması
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi esrar maddesinin vücuttaki etkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Canlılık hissi ve yerinde duramama
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi hayal gösteren (halusinojen) sentetik uyuşturuculardandır?
Doğru Cevap: "C" LSD (Lysergic Acid Diethylamide)
Soru Açıklaması
66.
Etkili iletişim becerisine sahip olmak bir özel güvenlik görevlisine aşağıdaki hangi psikolojik faydayı kazandırır?
Doğru Cevap: "E" Stres yönetimi becerisi kazandırır
Soru Açıklaması
67.
Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda iletişimin amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "D" Sorun çıkaranlara yaptırım uygulamak
Soru Açıklaması
68.
Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda iletişimin amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "D" Sorun çıkaranlara yaptırım uygulamak
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Ast-üst ilişkileri iletişim esasları dâhilinde yürütülürse başarısız olunur
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisi dinleme türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kişisel dinleme
Soru Açıklaması
logo
85.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
71.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel işlevleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Kaygı ve çatışma oluşturma
Soru Açıklaması
72.
Bir kişinin kendisini karşıdaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak hissetmesi ve bu durumu ona iletmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Empati
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Dilekçe
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktörlerdendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
75.
Vardiya amiri Mehmet, özel güvenlik görevlisi Ali`yi kış aylarında sıklıkla dış mekan nöbetine göndermekte ve fazla mesai puantajını eksik girmektedir. Ali bunlara itiraz
ettiğinde ise hiçbir çözüm önerisine sıcak bakmayarak sürekli tartışma çıkarmaktadır.

Bu durumu anlatan kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mobbing
Soru Açıklaması
76.
İnsan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir hareketlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Davranış
Soru Açıklaması
77.
Kişiler arası iletişimde karşı tarafa sürekli eleştirel ve genelleyici olan, çözüm odaklı olmaktan uzak mesajlar gönderen bir kişinin, kendini ifade etme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sen dili kullanmak
Soru Açıklaması
78.
İnsanlar, yalnızken farklı, grup halindeyken farklı davranırlar. insanların bu şekilde başkalarından etkilenmesi durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edebilir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal etki
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi bir gruptur?
Doğru Cevap: "C" Tıkanmış olan kanalı açmaya çalışan belediye görevlileri
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdakilerden hangisi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Rasyonellik
Soru Açıklaması
logo
85.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
81.
Copla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Psikolojik etkisi yoktur
Soru Açıklaması
82.
Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma metodlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Akarak yayılma
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Anlamsız grup
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisi eylem biçimlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Komplekse girme
Soru Açıklaması
85.
Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; komisyon kararı aranmaksızın aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izni verebilir?
Doğru Cevap: "D" Vali
Soru Açıklaması
86.
Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?
Doğru Cevap: "A" Çatışma
Soru Açıklaması
87.
Buharlaşmayan fakat uzun süre havayı kaplayacak şekilde küçük zerrelere ayrılan, katı veya sıvı halde bulunabilen maddelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Aerosol
Soru Açıklaması
88.
Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz
Doğru Cevap: "D" Halkın istek ve talepleri
Soru Açıklaması
89.
Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
90.
Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
Soru Açıklaması
logo
85.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
91.
Aşağıdakilerden hangisi terörist saldırının safhalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Araç seçimi
Soru Açıklaması
92.
Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Sinirli ve asabi olmalı
Soru Açıklaması
93.
Araçlı koruma düzeni olarak tanımlanmayan ifade şekli hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gümrük konvoyu düzeni
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Bilişsel nedenler
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangileri hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlilerinin kullanabileceği yetkilerdendir?

I. Zor kullanma

II. İfade alma

III. Yakalama

IV. Olay yeri inceleme

V. Gözaltına alma
Doğru Cevap: "A" I - III
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli sayılmaz?
Doğru Cevap: "A" Sağlık Ekibi
Soru Açıklaması
97.
Aşağıdakilerden hangisi polisin önleme araması yapabileceği yerlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Konutlarda
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (eylemin) safhalarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Buluşma
Soru Açıklaması
99.
Adli Kolluk Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi adli kolluk değildir?
Doğru Cevap: "B" Özel Güvenlik
Soru Açıklaması
100.
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Pasaport vermek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.