logo
83.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi ve Atış Sınav Soruları
1.
Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tırnak veya tırnak yayı kırıktır
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Tetiği ezerek düşürme
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Harbi
Soru Açıklaması
4.
6136 sayılı kanun kapsamında, bulundurma ve taşıma ruhsatlarının geçerlilik süresi kaç yıldır?
Doğru Cevap: "D" 5 yıl
Soru Açıklaması
5.
İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur
Doğru Cevap: "B" Fişek ateşlenemez
Soru Açıklaması
6.
Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
Doğru Cevap: "E" Rayyür
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme tertibatından değildir?
Doğru Cevap: "C" Şarjör
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde gerekli malzemelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Süngü
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Tırnak Emniyeti
Soru Açıklaması
10.
Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Horoz
Soru Açıklaması
logo
83.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi ve Atış Sınav Soruları
11.
Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ateşleme tertibatı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?
Doğru Cevap: "A" Gerdel
Soru Açıklaması
13.
Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Şarjör
Soru Açıklaması
14.
Namluya fişek sürülemiyor ise aşağıdakilerden hangisinden bahsedebiliriz?
Doğru Cevap: "C" Şarjör veya yayı arızalıdır
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi temel atış tekniklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Fişek yatağı kontrolü
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçalarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Fişek yatağı
Soru Açıklaması
17.
Yerine getiren yayın (icra yayı) görevi nedir?
Doğru Cevap: "E" Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar
Soru Açıklaması
18.
Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Namlu
Soru Açıklaması
19.
Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere kalıcı arızalara neden olan silahlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Biyolojik silahlar
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Parça tesirli olması
Soru Açıklaması
logo
83.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi ve Atış Sınav Soruları
21.
Aşağıdakilerden hangisine silah ile girilebilir?
Doğru Cevap: "D" Düğün salonlarına
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez?
Doğru Cevap: "A" Tornavida
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan öğelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Namlu ucu
Soru Açıklaması
24.
Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
Doğru Cevap: "D" Çift Hareketli
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

I.Kapak takımını çıkart

II.Şarjörü çıkart

III.Yerine getiren yayı çıkart

IV.Namluyu çıkart

V.Tabancayı boşalt
Doğru Cevap: "B" II-V-I-III-IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.