logo
82.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
1.
Özel Güvenlik Görevlisi ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 5188 sayılı Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla silahlı veya silahsız istihdam edilen kişilerdir
Soru Açıklaması
2.
Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Üniformasız görev yapmaları için hangi makamdan izin / karar alınmalıdır?
Doğru Cevap: "B" İl Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
3.
Bir kamu kurumundan hizmet almak için gelen vatandaşı duyarlı kapıdan geçiren, bu kişilerin üstlerini detektörle arayan ve eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçiren kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlisi
Soru Açıklaması
4.
Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ………….denir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Biyolojik delil
Soru Açıklaması
5.
“Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Suçtur-mahkemede kullanılmaz
Soru Açıklaması
6.
İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
Doğru Cevap: "E" Özel hayatın gizliliği
Soru Açıklaması
7.
Devriye görevlileri en az kaç görevliden oluşmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 2
Soru Açıklaması
8.
Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde yakaladığı suç şüphelisini ve suçu kime bildirir ve teslim eder?
Doğru Cevap: "D" Yetkili genel kolluk birimine
Soru Açıklaması
9.
Özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığınız veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiğiniz durumda hangi yaptırımla karşılaşırsınız?
Doğru Cevap: "A" ÖGG kimlik kartı iptal edilir
Soru Açıklaması
10.
Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine aşağıdaki hangi işlem yapılır?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar
Soru Açıklaması
logo
82.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
11.
Havalimanında görevli özel güvenlik görevlisi genel kolluk gözetim ve denetimi olmadan aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
Doğru Cevap: "C" Elle üst ve eşya arama
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi alış veriş merkezinde görevli özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "B" Kimlik sorma
Soru Açıklaması
13.
Silahlı görev yapan bir özel güvenlik personeli hangi hallerde silahını evinde muhafaza edebilir?
Doğru Cevap: "C" Evinde bulunduramaz
Soru Açıklaması
14.
Enerji kesintisi yaşanması ihtimaline karşı elektrikli sistemlerin çalışmasını sürdürebilmesi için aşağıdaki cihaz veya sistemlerden hangisinin kullanılması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "A" Jeneratör
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi yangın algılama sistemine ait cihazlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Metal dedektörü
Soru Açıklaması
16.
Gizlilik arz eden belgelerin muhafaza edildiği mahallere erişimin kontrol altına alınabilmesi için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Biometrik sistem
Soru Açıklaması
17.
X ışının geçemediği maddeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kurşun/Kristal
Soru Açıklaması
18.
X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
Doğru Cevap: "B" Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
Soru Açıklaması
20.
Terk edilmiş eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Koruyucu
Soru Açıklaması
logo
82.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
21.
Konusu suç teşkil eden emirle karşılaşan güvenlik görevlisinin yapacağı hareket hangi şıkta doğru olarak belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hiçbir surette emri yerine getirmez
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Şüpheli
Soru Açıklaması
23.
Olayın işleniş tarzının, mağdur ve failin ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne denir?
Doğru Cevap: "A" Olay yeri
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi maddi delil çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Beyan delil
Soru Açıklaması
25.
Birbiri ardınca çalınan iki düdük neye işarettir?
Doğru Cevap: "D" Davet işaretidir
Soru Açıklaması
26.
Araç kontrol noktasında görevli ÖGG Engin ile Ali’nin hangi davranışı yetki aşımına girer?
Doğru Cevap: "B" Aracın bagajını açarak arama yapmak
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği bir tutanaktır?
Doğru Cevap: "A" Buluntu eşya tutanağı
Soru Açıklaması
28.
Koruma kademesinin en son ve en hassas aşaması hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kritik alan girişi
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi spor alanlarına sokulması yasak maddelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Cep telefonu
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Olay yerinde bir şey yenilip içilmesi
Soru Açıklaması
logo
82.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
31.
Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İhbar ciddiye alınmaz
Soru Açıklaması
32.
Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir
Soru Açıklaması
33.
Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?
Doğru Cevap: "E" Sağlık personeli
Soru Açıklaması
34.
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Deprem
Soru Açıklaması
35.
Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple yapılır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
36.
LPG ve doğalgaz yangınlarında en etkili söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kuru kimyevi toz
Soru Açıklaması
37.
Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "E" İhmal, tedbirsizlik, bilgisizlik
Soru Açıklaması
38.
Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Bilgi işlem merkezi
Soru Açıklaması
39.
“Malı, binayı veya araziyi zarar vermek kastıyla ateşe vermek” yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
Doğru Cevap: "B" Sabotaj
Soru Açıklaması
40.
Yangının oksijen ile ilgisini kesmek yangın söndürme usullerinden hangisi ile tarif edilir?
Doğru Cevap: "A" Boğma
Soru Açıklaması
logo
82.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
41.
Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Oksijensiz yanma
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Teknik onarım ekibi
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi doğal afet olarak tanımlanamaz?
Doğru Cevap: "A" Hava kirliliği
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
Soru Açıklaması
45.
Yaya olarak koruma ve organizasyonlarda dikkat edilecek hususlar arasında hangisi sayılmaz?
Doğru Cevap: "D" Koruma personeli, silahını görünür halde teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir.
Soru Açıklaması
46.
Kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kişisel fiziki güvenlik tedbirleri
Soru Açıklaması
47.
Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Korunan önemli kişi saldırı yerinde bekletilerek güvenliği sağlanır.
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
Doğru Cevap: "A" Korunanın (VIP) beden bütünlüğünü korumak
Soru Açıklaması
49.
VIP’e (Önemli kişi) saldırı ve safhalarında aşağıda sayılanlardan hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Devriye ekibi
Soru Açıklaması
50.
Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Rahatsız edici ve utandırıcı duruma düşüren
Soru Açıklaması
logo
82.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
51.
Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Korunan kişinin (VIP) sağında ve bir adım arkasında yer alır
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Araç koruma
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Asıl amaç, VIP’i (Önemli kişi) korumak ve kaçırmak değil, önce saldırganı yakalamaktır
Soru Açıklaması
54.
Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Çekici, kurtarıcı araç
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir
Doğru Cevap: "D" Telefon
Soru Açıklaması
56.
Enformasyon nedir?
Doğru Cevap: "A" Tek yönlü bilgi iletimi
Soru Açıklaması
57.
Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Geri bildirim
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçları arasında bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Gelişmek
Soru Açıklaması
60.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Ders veren öğretmenin ses tonu
Soru Açıklaması
logo
82.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
61.
Bir özel güvenlik personelinin kendisine anlatılan şikayeti dinlerken yapmaması gereken hareketler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İşleri aksatmamak için dinlerken çalışmaya devam etmek
Soru Açıklaması
62.
Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Hoşgörü
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Göz teması kurmak, dinlemek
Soru Açıklaması
64.
Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Bilgisayar kullanımı
Soru Açıklaması
65.
Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Doğru Cevap: "D" Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tabi olduğu yasaklardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Sendikaya üye olma yasağı
Soru Açıklaması
67.
Özel güvenlik görevlilerinin silahlı olarak görev yapabileceği yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Para ve değerli eşya nakli
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdakilerden hangisi görevleri esnasında özel güvenlik görevlisi ve genel kolluğun kullanabileceği yetkilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Soruşturma yapma
Soru Açıklaması
69.
Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………….. mahiyettedir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tamamlayıcı
Soru Açıklaması
70.
Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
Doğru Cevap: "E" Herkesin
Soru Açıklaması
logo
82.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
71.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Türk Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
72.
Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Anayasa-Kanun-Tüzük-Yönetmelik
Soru Açıklaması
73.
Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "B" Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
Soru Açıklaması
74.
Özel kolluk, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Önleyici
Soru Açıklaması
75.
Yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur?
Doğru Cevap: "C" Ceza Muhakemesi Kanunu
Soru Açıklaması
76.
I- Bedeni kuvvet

II- Maddi güç

III- Silah kullanılması

Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" I-II-III
Soru Açıklaması
77.
Önleme araması aşağıdakilerden hangisinde yapılamaz?
Doğru Cevap: "C" Konutta
Soru Açıklaması
78.
İlkyardım nedir?
Doğru Cevap: "D" Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir.
Soru Açıklaması
79.
Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarıdır?
Doğru Cevap: "E" Koruma, Bildirme, Kurtarma
Soru Açıklaması
80.
Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?
Doğru Cevap: "C" Atardamar kanaması
Soru Açıklaması
logo
82.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
81.
Kanamayı durdurmak için ilkyardımcının ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kanamalı bölgenin üzeri temiz bir bezle kapatılarak yaraya baskı uygulanır.
Soru Açıklaması
82.
Bebek veya çocuk bir hastada kalp – akciğer canlandırması uygulaması sırasında verilmesi gereken kalp masajı ile soluk sayısı ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 2 soluk - 30 kalp masajı
Soru Açıklaması
83.
Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilmelidir.
Soru Açıklaması
84.
Sebebi bilinmeyen sindirim yolu zehirlenmelerinde ilkyardımda yapılması yanlış olan uygulama hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hasta kusturulmaya zorlanarak rahatlatılır.
Soru Açıklaması
85.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin uyguladığı copla vuruş tekniklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yukarıdan kafaya vuruş
Soru Açıklaması
86.
Aşağıda belirtilen kalabalıklardan hangisi organize aktif kalabalıktır?
Doğru Cevap: "E" Güvenpark’ta eylem yapmak üzere toplanan kalabalık
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdakilerden hangisi kalabalık çeşitlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Lider kalabalık
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerden hangisi “yasadışı olaylarda güvenlik güçlerine karşı uygulanan eylem taktikleri arasında” yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Polisi destekleyen vatandaş kitlesinin oluşması
Soru Açıklaması
89.
Aşağıda sayılan hangi olayda güvenlik görevlilerinin çember düzenini kullanması kendi güvenlikleri yönünden daha sakıncalı olabilir?
Doğru Cevap: "A" Saldırgan bir topluluk içerisinden bir şüphelinin alınması
Soru Açıklaması
90.
Toplum hayatını düzenleyen çeşitli sosyal düzen kuralları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Askeri kuralları
Soru Açıklaması
logo
82.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
91.
Şehrin büyük alışveriş merkezinde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisinde genel olarak özel güvenlik görevlisinin de müdahalesini gerektirecek bir panik durumu oluşmaz?
Doğru Cevap: "B" Yürüyen merdivenlerin aniden durması
Soru Açıklaması
92.
“Herhangi bir tehlikenin olmadığı durumlarda cadde ve sokaklarda ilerleme, kortej ve yürüyüşlere eşlik etmek üzere uygulanan düzene ..……… denir.”

Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Kol düzeni
Soru Açıklaması
93.
Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İşitme kaybı
Soru Açıklaması
94.
Bir insanı veya grubu tahrik edip suça teşvik eden kimselere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Provokatör
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Alkol ve türevleri
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi kişide bağımlılık oluşturan maddelerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Hafif ağrı kesiciler
Soru Açıklaması
97.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "E" Bir kez kullanılması serbest olan maddeler
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?
Doğru Cevap: "E" Esrar
Soru Açıklaması
99.
Uyuşturucu ile mücadelenin ilk başlangıç noktası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Aile
Soru Açıklaması
100.
Alışveriş merkezi girişinde görevli özel güvenlik görevlisi Berna, kendisine yaklaşan bir kişinin uyuşturucu kullandığından şüphelenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu şüphesini doğrulayan özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişinin derin bir şekilde öksürmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.