logo
81.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
1.
“Alıcıya iletilmesi istenen konudur. Herhangi bir konuya, olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir’’ ifadesiyle iletişimin hangi temel öğesi tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Mesaj
Soru Açıklaması
2.
Bir takım bilgilerin / sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar Tarafından yorumlanması sürecine ……………………..adı verilir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
Doğru Cevap: "A" Kitle iletişimi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kararlılık
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimde alıcının taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Alıcı iletişime istekli olmayıp, iletişime kapalı olabilir
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi dinlemenin yararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çatışmaları önlememek
Soru Açıklaması
6.
“İnsanlar kıyafetleri ile karşılanır, düşünceleri ile uğurlanır” atasözünde iletişim açısından aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Giyim, kuşamına
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi “ HAYIR” diyebilmenin önündeki engellerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Görevinin sınırlarını belirleme korkusu
Soru Açıklaması
8.
Bir insanın kendisini, karşısındakinin yerine koyarak olayları onun gözüyle bakıp, onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ve ona göre davranış sergilemesine iletişimde ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Empati
Soru Açıklaması
9.
Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Empatide anlama, sempatide ise hak vermek ön plandadır
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi stresin olumsuz etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bazı durumlarda kendimizi iyi hissetmemizi sağlar
Soru Açıklaması
logo
81.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
11.
Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemi değildir?
Doğru Cevap: "D" Kendi çözüm yöntemini öne çıkartmak
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kendini diğer insanlardan küçük görmek
Soru Açıklaması
13.
Kültür merkezinde çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi, görev alanında el dedektörü ile yaptığı arama esnasında tespit ettiği suç teşkil eden eşyayı emanete alır. Aşağıdakilerden hangisi emanete alma yetkisini kullanabilmesi için gerekli ön şarttır?
Doğru Cevap: "B" Genel kolluğa derhal bildirimde bulunması gerekir
Soru Açıklaması
14.
Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen belediyeye ait özel güvenlik şirketinde çalışmakta olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri kaç yıl süre ile özel güvenlik alanında görev alamazlar?
Doğru Cevap: "C" Bir yıl
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi ile genel kolluk arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerini yerine getiren, genel kolluğa karşı sorumlukları kanunun öngördüğü şekilde düzenlenmiş kişilerdir
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Spor müsabakalarına girenlerin üst araması mülki amirin yazılı emrine istinaden genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır
Soru Açıklaması
17.
Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "E" Tespit edilen suç unsurunun zilyedi şahıs gözaltına alınmalıdır
Soru Açıklaması
18.
Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nokta
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi, nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Görev bitiminde devir teslim yapmadan noktadan ayrılabilir
Soru Açıklaması
20.
Can ve mal güvenliğini sağlamak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek ve vatandaşlara yardımcı olmak üzere görev yapan özel güvenlik görevlilerinin dolaşarak görev yaptığı, sınırları belirli alana ne denir?
Doğru Cevap: "B" Devriye bölgesi
Soru Açıklaması
logo
81.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
21.
Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin, görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisine girer?
Doğru Cevap: "C" Zihinsel hazırlık
Soru Açıklaması
22.
Devriye görevlileri en az kaç görevliden oluşmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
23.
Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama, özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer?
Doğru Cevap: "B" Adli görevler
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görev ve yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Spor alanlarında ateşli silah taşımak
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Kaçan şüpheli aracı genel kolluğa bildirmemesi
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Gözaltına alma
Soru Açıklaması
27.
Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yakalama
Soru Açıklaması
28.
Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne zaman kullanabilirler?
Doğru Cevap: "B" Görev alanında ve süresinde
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı yakalamadır?
Doğru Cevap: "D" Kişinin sağlığı bakımından bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
Soru Açıklaması
30.
Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Arama
Soru Açıklaması
logo
81.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
31.
Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Zor kullanma sırasında sopa kullanılabilir
Soru Açıklaması
32.
Tutanağın en az kaç görevli tarafından imzalanması gerekir?
Doğru Cevap: "E" 2
Soru Açıklaması
33.
Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?
Doğru Cevap: "A" Emanete alma tutanağı
Soru Açıklaması
34.
Yakalama tutanağında mutlaka bulunması gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Yakalananın eşgal bilgileri
Soru Açıklaması
35.
Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek ile görevli ve yetkilidir. Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Olay yeri inceleme ekibine
Soru Açıklaması
36.
Görevli olduğu yerde özel güvenlik görevlilerine yapılan şüpheli paket veya poşet ihbarı ile ilgili yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sık sık yapıldığı için ihbar ciddiye alınmaz
Soru Açıklaması
37.
Özel güvenlik görevlisi Asaf, görev yaptığı Esenler otogarında X-Ray cihazından geçen bir bagajda turuncu renkte bir cisim tespit etmiştir. Bu cisim aşağıdaki seçeneklerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "C" Silah
Soru Açıklaması
38.
Konveyör bandını geriye doğru çalıştırmak için kullanılan XRay cihazı kontrol paneli fonksiyon tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" REV tuşu
Soru Açıklaması
39.
I.Işık sinyali

II. Ses sinyali

III.Titreşim sinyali

Yukarıdaki özelliklerden hangisi el tipi metal dedektörü ile kapı tipi metal dedektörünün ortak özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "D" I-II
Soru Açıklaması
40.
Özel güvenlik görevlisi Yalçın, görev yaptığı AVM’de X-Ray cihazının etrafında görev yapmaktadır ve X-Ray cihazından yayılan radyasyondan dolayı tedirgin olmaktadır. Yalçın’ın radyasyona karşı sağlık güvenliğini alması için aşağıdaki cihazlardan hangisini kullanması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "A" Dozimetre
Soru Açıklaması
logo
81.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
41.
Bazı güvenlik sistem ve cihazlarının kullanım amaçları şu şekildedir;

Paket veya bagaj içerisindeki kimyasalların izlerini analiz etmek,

Araç altında bölgeye girebilecek patlayıcı madde ve diğer unsurların tespitini yapmak,

Paket veya bagaj içerisindeki tehlikeli veya illegal unsurların tespitini sağlamak,

Bir binanın özel birimlerine sadece yetkilendirilmiş personelin giriş yapmasını sağlamak.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin bir kullanım amacı yukarıda yazılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Yangın algılama sistemi
Soru Açıklaması
42.
Verimli bir yanma reaksiyonu gerçekleşebilmesi için aşağıda verilen şıklardan hangisine daha çok ihtiyaç vardır?
Doğru Cevap: "B" Yeterli miktarda ortamda oksijen gazının bulunması gerekir
Soru Açıklaması
43.
Evrenimizde bulunan yanıcı maddeler aşağıdaki hangi hallerde karşımıza çıkmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Katı, Sıvı ve Gaz halde
Soru Açıklaması
44.
Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" B Sınıfı Yangınlar
Soru Açıklaması
45.
“Sıvı yanıcı maddeler direkt olarak kendileri yanmaz. Çıkardıkları buharları yanar.”

Yukarıda verilen bilgiye göre sıvı madde yangınlarında aşağıdaki hangi söndürme yöntemi uygulanmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Su ile soğutma yapılmalı ve yanıcı buhar söndürülmeye ve dağıtılmaya çalışılmalıdır
Soru Açıklaması
46.
Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 4 Yılda Bir
Soru Açıklaması
47.
Yanıcı gazlardan olan Likit Petrol Gazı (LPG) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Sızıntının olduğu ortamda LPG yerde birikir ve dağılmaz ortamı havalandırırken bir yandan da süpürerek gazı dağıtabiliriz
Soru Açıklaması
48.
Yıldırım tehlikesinden korunmak için aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Bina çatısına paratoner sistemi yapılmalıdır
Soru Açıklaması
49.
En temiz yangın söndürme maddesi olarak adlandırılır, sistem odaları ve bilgisayar otomasyon odalarında yangın söndürme sistemlerinde kullanılır.

Yukarıda bahsi geçen yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "D" Karbon Di Oksit
Soru Açıklaması
50.
Carson ve Stoughton adlı iki kimyager tarafından geliştirilen göz yaşartıcı gaz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" CS
Soru Açıklaması
logo
81.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
51.
Göz yaşartıcı gazların kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" Kapalı mekanlarda dozajı yüksek göz yaşartıcı mühimmat kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalık türüdür
Doğru Cevap: "A" Çarşı/Pazar kalabalıkları
Soru Açıklaması
53.
Güvenlik görevlilerinin göstericiler ile görüşürken tavır, davranış veya pozisyonu aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Elleri cebinde ve rahat pozisyonda olmalıdır
Soru Açıklaması
54.
Topluluk veya kalabalık içerisinde yol açmak, topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak için kullanılan müdahale düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kama düzeni
Soru Açıklaması
55.
Gaz maskesine takılarak kullanılan ve gazlı havanın temizlenmesini sağlayan malzemeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Gaz süzgeci
Soru Açıklaması
56.
Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" Provokasyon
Soru Açıklaması
57.
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Toplantılar istenilen her yerde yapılabilir
Soru Açıklaması
58.
Üniversite haricinde görev yapan bir özel güvenlik görevlisinin, ciddi bir kalabalık veya toplumsal olayla karşılaşması halinde öncelikli olarak yapması gereken nedir?
Doğru Cevap: "B" Kolluk görevlilerini bilgilendirmelidir
Soru Açıklaması
59.
Yangından veya depremden kaçan insanların oluşturduğu kalabalıkla karşılaşan güvenlik görevlilerinin hareket tarzı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Megafonla anons edilerek sakinleştirilmeye çalışılmalıdır
Soru Açıklaması
60.
Koruma Çemberinde “iç halka” da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Keskin nişancı
Soru Açıklaması
logo
81.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
61.
Aşağıdakilerden hangisi koruma aracına binebilir?
Doğru Cevap: "A" Koruma amiri
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
Doğru Cevap: "A" Korunanın (VIP) beden bütünlüğünü korumak
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdaki mevzuatlardan hangisi özel güvenlik görevlisine silah kullanma yetkisi vermektedir?
Doğru Cevap: "B" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
64.
Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
65.
Bir kişiyle yapılan koruma düzeni refakat korumasıdır. Bu düzende koruma, korunan kişinin neresinde durur?
Doğru Cevap: "C" Sağ ya da sol arkasında
Soru Açıklaması
66.
Koruma personeli tarafından korunan kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması gereken en mantıklı hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Korunan kişiyi çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek D) Korunan kişiyi çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek
Soru Açıklaması
67.
Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
Soru Açıklaması
68.
Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
Doğru Cevap: "D" Halkın istek ve talepleri
Soru Açıklaması
69.
“Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde, özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya ” kim yetkilidir?
Doğru Cevap: "D" Mülki Amir
Soru Açıklaması
70.
Bir devlet dairesinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Osman’a, kurumun en üst yöneticisi tarafından “ Kuruma gelen kim olursa olsun silahını alacaksınız” sözlü talimatı verilmesi üzerine, Osman’ın görevi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlilerinin silahları emanete alma yetkisi yoktur
Soru Açıklaması
logo
81.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
71.
Gerekli görülen hallerde “sivil kıyafetle ” görev yapılmasına izin vermeye kim yetkilidir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik komisyonu
Soru Açıklaması
72.
Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine 5188 sayılı Kanunda ön görülen ceza hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İdari para cezası ve bir daha özel güvenlik alanında çalışamamak
Soru Açıklaması
73.
“Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı, görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine” uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kimlik kartları iptal edilir ve bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar
Soru Açıklaması
74.
Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkili olan bakanlık hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
75.
Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni kim tarafından verilebilir?
Doğru Cevap: "A" Vali
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin görev alanında bir suçla karşılaştığında yapmaları gereken görevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Savcıyı aramak
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinde aranacak sağlık şartları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Bel fıtığı
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı Kanun kapsamında uyması gereken yasaklardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Sendikaya katılmak
Soru Açıklaması
79.
Mevzuatımıza göre aşağıdakilerden hangisi “genel kolluk” tanımı içinde yer alır
Doğru Cevap: "D" Sahil güvenlik
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdaki olaylardan hangisinin varlığı halinde, özel güvenlik görevlileri konutlara girme yetkisine sahip olur?
Doğru Cevap: "A" Doğal afetler ve imdat istenmesi
Soru Açıklaması
logo
81.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
81.
Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Görevleri sırasında genel kolluğun tüm yetkilerine sahiptirler
Soru Açıklaması
82.
Özel güvenlik görevlilerinin görevleri sırasında üzerlerinde bulundurabilecekleri silah ve teçhizatlar açısından “göz yaşartıcı gaz” taşımalarına izin vermeye kim yetkilidir?
Doğru Cevap: "C" Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
83.
Özel güvenlik görevlilerine soruşturma yapma yetkisini hangi makam verebilir?
Doğru Cevap: "D" Soruşturma yapma yetkisi yoktur
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları iş ve özlük hakları itibari ile bağlı oldukları kanunlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Türk Ticaret Kanun
Soru Açıklaması
85.
Görev yaptığı yerde meydana gelen suçun iz ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisinin yaptığı görev hangi kapsamdadır?
Doğru Cevap: "D" Adli görev
Soru Açıklaması
86.
Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Görev alanı, zorunlu hallerde Özel Güvenlik Komisyonu kararıyla genişletilebilir
Soru Açıklaması
87.
Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak bir kişinin üstünü elle araması hangi hakkın ihlalidir?
Doğru Cevap: "A" Kişilik hakkının ihlali
Soru Açıklaması
88.
5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik kimlik kartları 2 yılda bir yenilenmelidir
Soru Açıklaması
89.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İlkyardımcı hasta/yaralıyı soğuk tutar ve hasta/yaralının yarasını görmesine izin verir
Soru Açıklaması
90.
Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmamaktadır
Doğru Cevap: "E" Akciğer
Soru Açıklaması
logo
81.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK TEMEL SINAV SORULARI
91.
Aşağıdakilerden hangisi Temel Yaşam Desteği ile ilgili yanlış bir tanımlamadır?
Doğru Cevap: "B" Hava yolu açıklığı değerlendirilmeden hızlıca nefes verilir
Soru Açıklaması
92.
Şokta uygulanan ilkyardım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ayağa kaldırılarak yürütülür
Soru Açıklaması
93.
Sıcak su dökülmesi sonucunda oluşan yanık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Yanık bölgesine yoğurt sürülür
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kimyasal madde ile temas eden kıyafetler çıkarılmaz
Soru Açıklaması
95.
Bayılan kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Su içirilir
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yılan sokmalarında yara bölgesi kesilerek kanaması sağlanır
Soru Açıklaması
97.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Buruna yabancı cisim kaçmasında, kuvvetli bir nefes verilerek yabancı cisim atılmaya çalışılır, çıkmıyorsa tıbbi yardım istenir
Soru Açıklaması
98.
Ağaca çarpan bir araçtaki sürücüye yapılan ilkyardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İkinci bir tehlike olmasa da yaralı araçtan hızlıca çıkarılır
Soru Açıklaması
99.
Alışveriş merkezi girişinde görevli özel güvenlik görevlisi Berna, kendisine Yaklaşan bir kişinin uyuşturucu kullandığından şüphelenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu şüphesini doğrulayan özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişinin derin bir şekilde öksürmesi
Soru Açıklaması
100.
İzne tabi olan, bazı uyuşturucu maddelerin üretiminde kullanılan haşhaşın ekimi, üretimi, kontrolü, hangi kurum tarafından yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.