logo
81.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SİLAH SINAV SORULARI
1.
Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Çekirdek-kovan-barut-kapsül
Soru Açıklaması
2.
Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
Doğru Cevap: "B" Kapsül
Soru Açıklaması
3.
Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ateşleme tertibatı
Soru Açıklaması
4.
I-Sürgü geriye çekilerek bırakılır
II-Silah ölü bir noktaya çevrilir
III-Şarjör çıkartılır
IV-Sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle kontrol edilir
V- Söküm işlemine başlanır.
Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecek hususların doğru sıralaması hangi şıkta verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" II-III-I-IV-V
Soru Açıklaması
5.
Tırnak kırıldığında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
Doğru Cevap: "E" Fişek /kovan dışarı atılmaz
Soru Açıklaması
6.
Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Fişek yatağına fişek sürülmemesi
Soru Açıklaması
7.
Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "A" Gövde(Çerçeve)
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi doğru tetik çekme kuralına uymaz?
Doğru Cevap: "B" Hedefe nişan alındığında tetik hemen çekilmeli
Soru Açıklaması
9.
Bir tabancanın tetiğini sonuna kadar çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
Doğru Cevap: "D" Çift hareketli
Soru Açıklaması
10.
Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Yiv ve Set izi
Soru Açıklaması
logo
81.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SİLAH SINAV SORULARI
11.
Aşağıdakilerden hangisi çerçeve takımının ve kovan atma tertibatının ortak parçasıdır?
Doğru Cevap: "C" Çıkarıcı
Soru Açıklaması
12.
Hedefte vuruşlar merkezin altında toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Atış biraz yukarı nişan alınarak yapılır
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Şarjör yuvası
Soru Açıklaması
14.
Bazı ateşli silahlarda bulunan kilitleme dişlilerinin görevi nedir?
Doğru Cevap: "C" Barut gazı basıncından azami derecede faydalanmayı sağlar
Soru Açıklaması
15.
Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola ……denir
Yukarıdaki boşluğa uygun olanı yerleştiriniz.
Doğru Cevap: "C" Hatve
Soru Açıklaması
16.
Temel atış teknikleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Tetik ezmeme
Soru Açıklaması
17.
Meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Yetkili kişilerden silahının tamir ve bakımı için izin alarak yetkili tamircilere götürebilir
Soru Açıklaması
18.
Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
Doğru Cevap: "C" Azami menzil
Soru Açıklaması
19.
Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet sistemi hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İkaz pim emniyeti
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
Soru Açıklaması
logo
81.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SİLAH SINAV SORULARI
21.
Silahın hangi parçasının eksik olması atışa engel teşkil etmez?
Doğru Cevap: "D" Gez
Soru Açıklaması
22.
MP-5 makineli tabancanın kurma kolu parçası ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Atış esnasında kurma kolu sürgü ile birlikte hareket eder
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi silahtaki tertibatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Fişek verme tertibatı
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir silahlı özel güvenlik görevlisinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Silah bakımına özen göstermez
Soru Açıklaması
25.
Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
Doğru Cevap: "E" Sürgü tutucu pimi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.