logo
8. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Geri bildirim almamak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
Doğru Cevap: "D" Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemine ait bir unsur değildir?
Doğru Cevap: "B" Turnike
Soru Açıklaması
4.
Giriş kontrol görevi yapan ÖGG için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Üzerini veya eşyasını kontrol ettirmek istemeyenlere karşı zor kullanmalı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin ayırt edici özellikleri ve vasıflarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Olaylardan etkilenmek
Soru Açıklaması
6.
Hasta / yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Bilinç durumu
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi copun özellikleri olarak adlandırılamaz?
Doğru Cevap: "E" Önemli bir etkisi yoktur
Soru Açıklaması
9.
“Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara “boğma noktaları” denir.” Aşağıdakilerden hangisi boğma noktası değildir?
Doğru Cevap: "B" Otobanlar
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi bombanın yardımcı unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Anahtar sistemi
Soru Açıklaması
logo
8. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
İlk ekibin olay yerinde yapmış olduğu görev aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Adli görev
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisinin olay yerinde yapmaması gerekenlerden birisidir?
Doğru Cevap: "C" Sanık ve tanıkları bir arada tutmak
Soru Açıklaması
13.
Ülkemizde haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
Doğru Cevap: "D" Toprak Mahsulleri Ofisi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük ( FOAM ) kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Orman yangınları
Soru Açıklaması
15.
Özel güvenlik görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
16.
Özel güvenlik görevlilerinin ağırlıklı olarak görevleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Önleme görevi
Soru Açıklaması
17.
Suçun unsurları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Maddi- Manevi-Kanunilik
Soru Açıklaması
18.
Bir yangın nedeni olan yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden, düşen yıldırımı toprağa ileten sisteme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Paratoner
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi bir yanmanın oluşabilmesi için gerekli unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Su
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir motivasyonun şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Örgüt içi çatışma
Soru Açıklaması
logo
8. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
CCTV’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kapalı devre televizyon sistemi
Soru Açıklaması
22.
Kapı detektörlerinin sağlıklı çalışabilmesi için personel detektörden kaç metre ara ile geçirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Kontrol edilecek kişiler 1 m. ara ile geçirilmelidir
Soru Açıklaması
23.
Dozimetrenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Personelin maruz kaldığı radyasyon miktarını ölçen alettir
Soru Açıklaması
24.
Güvenlik kontrolü esnasında aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
25.
Özel güvenlik görevlisinin silah kullanma yetkisi için hangileri yanlıştır?


I 5188 Sayılı Yasada açıkça yazılmıştır

II Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer almaktadır

III 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda bulunmaktadır

IV Polis Vazife ve Salahiyet Tüzüğünde bulunmaktadır

V 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunda bulunmaktadır
Doğru Cevap: "D" III, IV, V
Soru Açıklaması
26.
Not alma nedir?
Doğru Cevap: "C" Bir olay veya görevle ilgili ileride rapor veya tutanak tutmak için yazılan yazılardır
Soru Açıklaması
27.
Suni solunum uygulanırken, solunum yolunun uygun hale getirilmesi için başa verilecek pozisyon hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çene yukarıya kaldırılırken, baş arkaya doğru itilir
Soru Açıklaması
28.
Çok sayıda yaralının olduğu kaza ve felaketlerde ilk müdahale edilmesi gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Solunumu durmuş olan yaralı
Soru Açıklaması
29.
İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir şekilde ölçülebilen hareketlerine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Davranış
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi yasadışı topluluğun özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "E" Yukarıdakilerin hepsi
Soru Açıklaması
logo
8. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmelidir
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personelinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Özel kalem müdürü
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Panik ve kargaşada soğukkanlı olmamalı
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi maddi delil değildir?
Doğru Cevap: "D" Tanık ifadeleri
Soru Açıklaması
35.
İntihar olayında aşağıdaki atış türlerinden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Uzak atış
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi bombanın temel unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Kamufle malzemeleri
Soru Açıklaması
37.
Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülmez?
Doğru Cevap: "E" Gözlerini açmada zorlanmama
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Oksijen
Soru Açıklaması
39.
”Duygu düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
logo
8. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "B" Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
Soru Açıklaması
42.
Özel güvenlik görevlileri hangi şekilde çalışabilirler?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
43.
4857 Sayılı İş Kanunu’na göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramı’nın dört gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?
Doğru Cevap: "A" 4
Soru Açıklaması
44.
Sağlıklı bir iletişimin olabilmesi için aşağıdaki öğelerden hangisinin olması gerekir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
45.
Kameralar tarafından oluşturulan görüntünün aktarılacağı ve izleneceği cihaz hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Monitör
Soru Açıklaması
46.
Hangisi şahısların vücut güvenlik kontrollerinde kullanılmaz?

Doğru Cevap: "C" X – Ray cihazları
Soru Açıklaması
47.
Devriye hizmeti nerelerde yapılır?
Doğru Cevap: "B" Cadde ve sokaklarda yapılır
Soru Açıklaması
48.
İnsanlarda değişmeyen nitelikler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Çok uzun veya kısa boy
Soru Açıklaması
49.
Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartlarını kim verir?

Doğru Cevap: "D" Valilik
Soru Açıklaması
50.
112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgiler hangileridir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
logo
8. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Kanuna aykırı bir şekilde toplanan ve eylem yapan topluluk ne tür bir topluluktur?
Doğru Cevap: "B" Yasadışı topluluk
Soru Açıklaması
52.
Yanıcı madde, ısı ve oksijenin birleşmesiyle oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Yanma
Soru Açıklaması
YANMA NEDİR; Yanma genellikle kimyasal bir olay olarak tanımlanır Esası; yanıcı maddenin ısı yardımı ile oksijenle birleşmesi sonucu ortaya çıkan kimyasal olaydır.

Yanma olayının meydana gelebilmesi için üç şartın bir arada olması gerekmektedir.
Bu şartlar Yanıcı Madde, Isı Ve Oksijendir. Şartlardan herhangi birisinin bulunmaması veya yeterli miktarda olmaması halinde yanma olayı meydana gelmez.
53.
Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Korumada giriş ve çıkış saatleri rutin olmalıdır
Soru Açıklaması
54.
Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde anlatmaması onun hangi özelliğidir?
Doğru Cevap: "D" Ketum olması
Soru Açıklaması


ketum olmak : sır saklamak, sır saklamasını bilmek.


55.
Olay yerinden toplanan aşağıdaki bulgulardan hangisinden DNA hiçbir şekilde elde edilemez?
Doğru Cevap: "E" Parmak izi
Soru Açıklaması
56.
Şüpheli bir paket, poşet vs. olarak tespit edilen olayda ilk yapılması gereken nedir?
Doğru Cevap: "B" Şüpheli paket çevresindeki insanları olay yerinden uzaklaştırıp, gerekli çevre emniyetini aldıktan sonra ilgili kolluk kuvvetlerine haber vermek
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet sayılmaz?
Doğru Cevap: "D" Yağmur
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde sorumluluğu bulunan kişilerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Gazeteciler
Soru Açıklaması
59.
Kullanılan uyuşturucu madde miktarının giderek arttırılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Tolerans
Soru Açıklaması
60.
Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanların üzerinde korku ve heyecan etkisi ile çıkan kontrolsüz hareketlere ne denir?
Doğru Cevap: "E" Panik
Soru Açıklaması
logo
8. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Anayasamız madde 17/3 ’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?
Doğru Cevap: "A" Kişi dokunulmazlığını
Soru Açıklaması
62.
Meşru cürüm halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
Doğru Cevap: "E" Herkesin
Soru Açıklaması
63.
Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?
Doğru Cevap: "A" Valilik
Soru Açıklaması
64.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 Sayılı Kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?
Doğru Cevap: "C" 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
Soru Açıklaması
65.
Bina yangınlarında nasıl hareket edilmeli?
Doğru Cevap: "D" Yangın çevredeki insanlara duyurularak panik yapmadan bina terk edilmeli
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik olaylarını kaydeden cihazlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" El detektörü
Soru Açıklaması
67.
Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Zamana bırakma
Soru Açıklaması
68.
Güvenlik alarm sistemleri aşağıdaki prensiplerden hangisine göre çalışırlar?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin sahip olması gereken özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Devriyenin fiziki görünüşü önem arz etmez
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisi başlıca tutanak çeşitlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
BAŞLICA TUTANAK ÇEŞİTLERİ

 • Olay yeri inceleme ve tespit tutanağı,

 • Tanık,Mağdur,Müşteki ifade Tutanağı,

 • Üst Arama Tutanağı,

 • Değer Tespit Tutanağı,

 • Yer Gösterme Tutanağı,

 • ihbar Tutanağı,

 • Suçüstü Tutanağı,

 • Yangın Yeri Tutanağı,

 • Buluntu Eşya Tutanağı,

 • Müracaat Tutanağı,

 • Nöbet Devir Teslim Tutanağı,

 • Arama,Yakalama,Elkoyma Tutanakları,

 • Teslim Tutanağı,

logo
8. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
İLK YARDIMCININ ÖZELLİKLERİ
Sakin, kendine güvenli, pratik ve kararlı olmalı,
İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı,
Önce kendi can güvenliğini korumalı,
Eldeki olanakları değerlendirebilmeli,
Olayı zamanında ve doğru olarak 112’ye haber vermeli,
Çevredeki kişileri organize edebilmelidir.

Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla hasta/yaralıya dokunulmamalı ve kımıldatılmamalıdır

İlk Yardımcı : Tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız ilk yardımı yapan, eğitim almış kişidir.
72.
Metal kapı detektöründen geçirilen şahıslar üzerinde ne aranır?
Doğru Cevap: "D" Kesici, delici aletler ve silah
Soru Açıklaması
73.
Normal vücut sıcaklığı kaç derecedir?
Doğru Cevap: "E" 36,5–37
Soru Açıklaması
74.
Güvenlik kameralarında zoom yapılması hangi anlama gelir?
Doğru Cevap: "C" Görüntünün yakınlaştırılması/büyütülmesi
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin güneş gözlüğü kullanmasının nedenleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Göz hareketlerini gizlediğinden daha iyi bir gözetleme yapabilmek için
Soru Açıklaması
76.
Toplumsal olayda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tesir altında kalanlar
Soru Açıklaması
77.
”Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya ……. denir” cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" İz
Soru Açıklaması
78.
Patlamanın etkilerinden parça etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
Doğru Cevap: "C" Gazete kâğıtları
Soru Açıklaması
79.
Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkili değildir?
Doğru Cevap: "B" Olay yerindeki delilleri toplama
Soru Açıklaması
80.
Olay yerinde kovan bulunmamışsa nasıl değerlendirme yapılır?
Doğru Cevap: "C" Toplu tabanca kullanılmıştır
Soru Açıklaması
logo
8. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Benzin
Soru Açıklaması
82.
Özel güvenlik görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
Doğru Cevap: "B" Askerliğini yapmış olmak
Soru Açıklaması
83.
Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
Doğru Cevap: "D" İş mahkemesine
Soru Açıklaması
84.
Yasa dışı topluluk olaylarında, cop aşağıda belirtilen hangi durumda kullanılmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Saldırgan etkisiz hale getirildiğinde ve tecrit edildiğinde
Soru Açıklaması
85.
Özel güvenlik görevlileri önleyici aramayı hangi amaçla yaparlar?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
86.
Makam ve takip arabası (veya konvoy) ziyaret edilecek yere yakınlaştıkça mevkideki durum hakkında konvoya devamlı bilgi veren hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Öncü koruma
Soru Açıklaması
87.
Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
Doğru Cevap: "A" Hâkim
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Hastayı ortamdan uzaklaştırmak
Soru Açıklaması
89.
El tipi metal detektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Bayan görevli tarafından-Etek üzerinden
Soru Açıklaması
90.
Yaralının vücuduna yabancı cisim batmasında yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cisim çıkarılmadan çevresi sargı ile desteklenmelidir
Soru Açıklaması
logo
8. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Aşağıdakilerden hangisi aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik amirleri
Soru Açıklaması
92.
Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Susuzluk hissi
Soru Açıklaması
93.
Saldırı esnasında korunan kişi ile ilgili yapılacak ilk iş ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Korunan kişi saldırının ters istikametine kaçırılmalı
Soru Açıklaması
94.
Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
Soru Açıklaması
95.
5188 Sayılı Yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?

I İçişleri Bakanlığı

II Özel güvenlik eğitim kurumları

III Üniversiteler

IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar

V Özel hocalar
Doğru Cevap: "B" I,II, III
Soru Açıklaması
96.
Olay yerinin korunması ne zamana kadar sürer?
Doğru Cevap: "A" Olay yeri inceleme işlemleri tamamlanana kadar
Soru Açıklaması
97.
Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yaparlar?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
98.
Kimyasal maddelerle (asit, baz, benzin vb. gibi) zehirlenmelerde ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Bol su içirilir
Soru Açıklaması
99.
Kedi, köpek vb. hayvan ısırıklarında ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Sabunlu su ile yıkanmalıdır
Soru Açıklaması
100.
Kamu kolluğu, suç şüphesi üzerine şartları da varsa ÖGG’ni arayabilir mi?
Doğru Cevap: "C" Arayabilir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.