logo
79. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 2004/5188
Soru Açıklaması
2.
Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmaktadır. Silahlı eğitim süresi toplam kaç saattir?
Doğru Cevap: "C" 120
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Belediye yetkilisi
Soru Açıklaması
4.
Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer
fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
5.
Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?
Doğru Cevap: "E" Bankalarda
Soru Açıklaması
6.
Özel güvenlik görevlileri yakalanan kişi veya suç eşyasını hangi makama tutanakla teslim etmelidir?
Doğru Cevap: "A" Yetkili genel kolluk birimine
Soru Açıklaması
7.
Şirketlere, faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler. Şirketlere faaliyet izni vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
8.
Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya onbeş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
Soru Açıklaması
9.
Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Valilikler
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin tabii olduğu yasaklardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Görev saatleri dışında mesaiye kalma yasağı
Soru Açıklaması
logo
79. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından kaç gün içinde nereye bildirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" 15 gün/Valilik
Soru Açıklaması
12.
Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlere uygulanan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kimliği iptal edilir.
Soru Açıklaması
13.
Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?
Doğru Cevap: "C" Valilik
Soru Açıklaması
14.
Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi kaç saattir?
Doğru Cevap: "C" Temel eğitim şartı aranmaz.
Soru Açıklaması
15.
“Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Kamu görevlisine
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Soruşturma Yapma
Soru Açıklaması
17.
Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında, özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?
Doğru Cevap: "E" Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin
Soru Açıklaması
18.
Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
Doğru Cevap: "A" Hakim
Soru Açıklaması
19.
5188 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
Soru Açıklaması
20.
Özel güvenlik görevlisi Tarkan, havalimanı bina girişindeki x-ray cihazından sorumlu olarak görev yapmaktadır. Özel güvenlik görevlisi Tarkan bu görevini yaparken hangi kanundan yetki alarak bu görevi yapmaktadır?
Doğru Cevap: "B" 5188 Sayılı Kanundan
Soru Açıklaması
logo
79. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Kontrol noktalarında güvenlik tedbirleri gerektiğinde üç aşamalı olarak yapılır. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü aşama kontrolü ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Kritik alan giriş kontrolü
Soru Açıklaması
22.
Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Tespit edilen suç unsuruna el konulup şahıs gözaltına alınmalıdır.
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Nokta görevlisi, görev bitiminde devir teslim yapmadan noktadan ayrılabilir.
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi nokta hizmetinin temel amaçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Çevredeki insanlara güç göstermek.
Soru Açıklaması
25.
Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek (dolaşarak) görev yapan görevlilere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Devriye
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Yaya devriye
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin önleyici görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Görev alanında haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama
Soru Açıklaması
28.
Ceza Muhakemesi Kanununun 90’ıncı maddesine göre(suçüstü halinde) yakalama, devriyenin hangi görevlerine girer?
Doğru Cevap: "A" Adli görevler
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Olağan devriye
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Konser, sahne gösterileri vb. etkinliklerde kimlik sorma
Soru Açıklaması
logo
79. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Aşağıdakilerden hangisi Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görevlerinden değildir
Doğru Cevap: "B" Spor alanlarında ateşli silah taşımak.
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlilerinde bulunması gerekli araç ve gereçlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Cep telefonu
Soru Açıklaması
33.
Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini 5188 sayılı kanunda geçen aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Kamu güvenliğini tamamlayıcı
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerdin değildir?
Doğru Cevap: "E" Sunum
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Olayın tespiti halinde genel kolluğa bilgi vermemesi.
Soru Açıklaması
36.
Suçluyu, suçun iz ve delillerini, suçta kullanılan eşya ve aletleri, suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarda veya mekânlarda yapılan araştırma ve kontrol işlemi, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Arama
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı arama değildir?
Doğru Cevap: "B" Yaralama olayında kullanılan suç aletini bulmak için yapılan arama.
Soru Açıklaması
38.
Zor kullanmada; güç kullanma aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bedeni kuvvet-maddi güç-silah
Soru Açıklaması
39.
Özel güvenlik görevlilerince düzenlenen tutanağı, şüphelinin imzalamaması ile ilgili işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İmza açılır ama imzadan imtina ettiği yazılır.
Soru Açıklaması
40.
Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Olay yeri inceleme ekibine
Soru Açıklaması
logo
79. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
Doğru Cevap: "C" Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılan aksama denir.
Soru Açıklaması
42.
Kartlı geçiş sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "D" Personelin veya misafirin, bina içerisinde ne tür faaliyetler içinde olduğunu öğrenmek.
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
Doğru Cevap: "E" Üst arama (el ile)
Soru Açıklaması
44.
Metal detektör ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I.Elektromanyetik dalga göndererek metalden geri yansıyan dalgayı algılamak suretiyle metal cisimleri tespit eder.

İİ. Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı uyarı sinyali verir.

İİİ. Kişilerin üstlerindeki plastikten yapılmış ateşli silahların güvenilir bir metot ile aranmasını sağlar.
Doğru Cevap: "D" I-II
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemine (CCTV) ait bir unsur değildir?
Doğru Cevap: "D" Turnike
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İnsanın nabzı toplardamarlardan alınır
Soru Açıklaması
47.
Temel Yaşam Desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yapay solunum yapmak için hava yolu açıklığını sağlamaya gerek yoktur.
Soru Açıklaması
48.
Mutfakta iş yaparken elinizi kesmeniz sonucunda oluşan kanama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kanama bölgesinin üzerine temiz bir bezle bastırılır.
Soru Açıklaması
49.
Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Turnike uygulamasında ip veya tel gibi ince malzemeler kullanılır.
Soru Açıklaması
50.
Atardamar kanamasında fazla kan kaybının nedeni nedir?
Doğru Cevap: "D" Atardamar içinde yüksek basınç olduğu için
Soru Açıklaması
logo
79. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Yaralanmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Araç içindeki yaralı, tehlike olmasa bile çıkarılır.
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yanık bölgesindeki su toplamış yerler nazikçe patlatılır ve yanık merhemi sürülür.
Soru Açıklaması
53.
Güvenliğini sağladığınız bir okulda kolunun üzerine düşen bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir uygulamadır?
Doğru Cevap: "E" Açık kırıkta dışarı çıkan kemik parçaları varsa içeriye sokulur.
Soru Açıklaması
54.
Bilinç bozuklukları ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Sara krizinde hastanın yüzüne soğuk su dökülür.
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Solunum yoluyla zehirlenmede tıbbi yardıma gerek yoktur.
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak.
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler.
Soru Açıklaması
58.
LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar?
Doğru Cevap: "C" A sınıfı
Soru Açıklaması
59.
Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?
Doğru Cevap: "A" Yıldırım düşmesi
Soru Açıklaması
60.
Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Söndürme ekibi
Soru Açıklaması
logo
79. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır.
Soru Açıklaması
62.
Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?
Doğru Cevap: "B" CO (karbonmonoksit)
Soru Açıklaması
63.
Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Erozyon
Soru Açıklaması
64.
Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında fiziksel ve ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yoksunluk
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Alkol ve türevleri
Soru Açıklaması
66.
“Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları,
aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.”


Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
67.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Resmiyet
Soru Açıklaması
68.
“Bireyin sahip olduğu duygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye …………… denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Sempati
Soru Açıklaması
69.
“Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Motivasyon
Soru Açıklaması
70.
Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?
Doğru Cevap: "A" Kişi içi iletişim
Soru Açıklaması
logo
79. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Alınganlık
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Probleme problemle yaklaşmak
Soru Açıklaması
73.
“Karşılaşılan engeller ve zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk haline ………………denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "E" Stres
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri stresin kaynaklarındandır?

İ) Rol belirsizliği

İİ) Rol çatışması

III) Engelleme

IV) Çalışma koşulları
Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
Soru Açıklaması
75.
İletişimde bir mesajı iletmek için kanallar kullanılır. Bu kanallar aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?

İ) Söz

İİ) Ses

İİİ) Beden Dili

IV) Gürültü
Doğru Cevap: "C" I-II-III
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "A" Düşünceler
Soru Açıklaması
77.
Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Geri bildirim
Soru Açıklaması
78.
Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Kalabalık
Soru Açıklaması
79.
Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Organize pasif kalabalık
Soru Açıklaması
80.
Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerler ovuşturularak yıkanmalıdır.
Soru Açıklaması
logo
79. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Aşağıdakilerden hangisi cop ile öncelikli vuruş bölgelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Boyun
Soru Açıklaması
82.
Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İşitme kaybı
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan kalabalık türleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Toplantı ve gösteri yürüyüşleri
Soru Açıklaması
84.
Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu,düşünce ve davranışlarıyla, bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Toplum Psikolojisi
Soru Açıklaması
85.
Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çember düzeni
Soru Açıklaması
86.
Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzemeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Gaz maskesi
Soru Açıklaması
87.
Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stand açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli olarak yapılması uygun değildir?
Doğru Cevap: "D" Rektörün bilgisi ve onayı olmaksızın genel kolluk çağrılması.
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Dış Halka-Orta Halka-İç Halka
Soru Açıklaması
89.
Belediye Başkanının 24 saat esasına göre güvenliğinin sağlandığı faaliyete ne denir?
Doğru Cevap: "A" Koruma
Soru Açıklaması
90.
Yakın koruma hizmetlerinde standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" 11’li koruma düzeni (karışık)
Soru Açıklaması
logo
79. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Koruma görevlisi “Ali” koruduğu insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Ali kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir?
Doğru Cevap: "A" İnsanların ellerine
Soru Açıklaması
92.
Korunan kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Alışveriş merkezleri
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" İnsancıldır.
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" İstinat duvarları
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Asansördeki herkes indirilmelidir.
Soru Açıklaması
96.
Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan genel kolluk aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "B" Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
Soru Açıklaması
97.
AVM’de görevli özel güvenlik görevlisi Şener hırsızlık yapan birisini suç üstünde yakalarsa aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
Doğru Cevap: "B" Yakaladığı kişinin ifadesini alır.
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmandan değildir?
Doğru Cevap: "B" Tornavida
Soru Açıklaması
99.
Kontrol sırasında el konulan madde ve cisimler ne yapılır?
Doğru Cevap: "E" Yasal işlemi yapılmak üzere genel kolluğa teslim edilir
Soru Açıklaması
100.
Parkta meydana gelen yaralamalı kavga olayında olaya ilk müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Şüpheli ve mağdur aynı yerde bulundurulur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.