logo
78. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
5188 Sayılı Kanun, bazı yerlerde silahlı özel güvenlik hizmeti verilmesini yasaklamıştır. Aşağıdakilerden hangisinde  silahlı özel güvenlik hizmeti verilebilir?
Doğru Cevap: "A" Organize sanayi bölgelerinde
Soru Açıklaması
2.
……….., il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.

Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Vali
Soru Açıklaması
3.
Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
Soru Açıklaması
4.
Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında, özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle
yükümlüdürler?
Doğru Cevap: "C" Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin
Soru Açıklaması
5.
“Geçici ve acil hallerde komisyon kararı aranmaksızın valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir.” Aşağıdakilerden hangisi bu hallerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Metro istasyonlarında
Soru Açıklaması
6.
Kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunundan aldığı yetkiyi kullanan mülki idare amirinin veya yetkilendirdiği genel kolluk amirinin emirlerini
yerine getirmeyen özel güvenlik görevlisi Ahmet aşağıdaki yaptırımlardan hangisi ile karşı karşıya kalır?
Doğru Cevap: "E" 1 yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamaz
Soru Açıklaması
7.
Özel güvenlik görevlisi Mohaç, havalimanında bina girişindeki x-ray cihazından sorumlu olarak görev yapmaktadır. Özel güvenlik görevlisi Mohaç bu görevini yaparken hangi kanundan yetki alarak bu görevi yapmaktadır?
Doğru Cevap: "C" 5188 Sayılı Kanundan
Soru Açıklaması
8.
5188 Sayılı Kanunun 21. Maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
Soru Açıklaması
9.
Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri 5188 Sayılı Kanunun 7. maddesinde sayılan yetkileri kullanabilir
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 Sayılı Kanunun 7. maddesinden doğan yetkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Olay yerindeki delilleri toplamak ve incelemek
Soru Açıklaması
logo
78. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
12.
5188 Sayılı Kanun uyarınca, valilikçe özel güvenlik görevlilerine verilen çalışma izninin süresi kaç yıldır?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlisi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yakalanan kişinin ifadesini alma ve Sanık Hakları Formu düzenleme
Soru Açıklaması
15.
Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul diplomasına sahip olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Lise ve dengi
Soru Açıklaması
16.
I. Bedeni kuvvet

II. Maddi güç

III. Silah kullanılması

Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" I-II-III
Soru Açıklaması
17.
“Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması ……….. iznine tâbidir’’ cümlesindeki boşluğa hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" İçişleri Bakanlığının
Soru Açıklaması
18.
Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Vali Yardımcısı
Soru Açıklaması
19.
Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan  aramaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" Önleme araması
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Duygu durumu
Soru Açıklaması
logo
78. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
5188 sayılı Kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?
Doğru Cevap: "E" Görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Atlı Devriye
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Benzetilebilir
Soru Açıklaması
24.
ÖGG Ahmet ile Kemal’in tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gözaltına alma tutanağı
Soru Açıklaması
25.
Herhangi bir iletişim aracı bulunmaması halinde personelin birbirlerini görebildiği durumlarda daha önceden belirledikleri yöntemlerle anlaşmalarıdır. Tanımı yapılan rapor çeşidi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Görsel rapor
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisine kelepçe takılmaz?
Doğru Cevap: "C" Şüpheli çocuğun kaçmasını önlemek için
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya örnektir?
Doğru Cevap: "D" Hâkim kararı ile iş yerinde yapılan arama
Soru Açıklaması
28.
Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Gereksiz gecikmeler olabilir
Soru Açıklaması
29.
Bankada görevli ÖGG İsmet’in hangi davranışı yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Müşterilerin ATM’den para çekmelerine yardımcı olmalıdır
Soru Açıklaması
30.
Aşağdakilerden hangisi cop un kullanımdaki temel esaslardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Vuruşlar öncelikle boyun bölgesine yapılmalıdır
Soru Açıklaması
logo
78. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşmasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Konuşmalarda isim ve rütbe kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
32.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddesindeki ‘‘Görev alanı’’ belirlemede usul nedir?
Doğru Cevap: "D" İl Özel Güvenlik Komisyon kararı üzerine Valinin onayıyla belirlenir
Soru Açıklaması
33.
Hangi durumda özel güvenlik görevlileri korumakla görevli oldukları konut sitesinin bir dairesine giremezler?
Doğru Cevap: "B" Uyuşturucu kullanıldığından şüphe edilen konut
Soru Açıklaması
34.
Olay yerinde delil toplama görevi kime aittir?
Doğru Cevap: "E" Genel kolluk olay yeri inceleme ekibi
Soru Açıklaması
35.
Özel güvenlik görevlisinin nokta görevi sonunda makul bir süre beklemesine rağmen nöbeti devralacak görevlinin gelmemesi halinde yapması gereken doğru davranış biçimi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Güvenlik amirine haber verip yerine nöbetçi belirlenip gelinceye kadar ya da güvenlik amirinin vereceği talimata kadar beklemek
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?
Doğru Cevap: "B" Kamuya açık olmayan özel işyerlerinde
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ilk intikal eden ekibin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Delilleri dağılmasın diye bir yere toplamak
Soru Açıklaması
38.
Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "D" Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir
Soru Açıklaması
39.
Devriyenin dış görünüşünü ve görevinde taşıması gereken araç ve gereçleri kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisini kapsar?
Doğru Cevap: "A" Fiziksel hazırlık
Soru Açıklaması
40.
Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?
Doğru Cevap: "E" Sağlık personeli
Soru Açıklaması
logo
78. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesinde kullanılan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dozimetre
Soru Açıklaması
42.
Nefes yolu tam tıkanan birisinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?
Doğru Cevap: "E" Acı çekerek bağırır
Soru Açıklaması
43.
X-Ray Cihazının tünel giriş çıkışlarında bulunan vinil (kurşun alaşımlı plastik perdeler) perdeler niçin kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Radyoaktif ışınların yayılımını engellemek amacıyla
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi biometrik geçiş sistemlerinden bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Manyetik kartlı geçiş sistemi
Soru Açıklaması
45.
Kapı tipi metal dedektörler aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez?
Doğru Cevap: "C" Porselen Bıçak
Soru Açıklaması
46.
Esenboğa havalimanı girişinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Ergin, bir yolcunun kapı tipi metal arama dedektöründen geçerken cihazın alarm vermesi neticesinde aşağıdaki müdahale şekillerinden hangisini uygulaması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "B" Şahsın üzerindeki metal eşyaları bırakıp kapı tipi metal arama dedektöründen tekrar geçmesini ister
Soru Açıklaması
47.
Aracın çarptığı bir kişiye müdahale ederken ilkyardımın temel uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?
Doğru Cevap: "C" Yaralıya bol su içirmek
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi Temel Yaşam Desteğinin amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Karına baskı uygulamak
Soru Açıklaması
49.
Kanama kontrolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kanama bölgesi bol su ile yıkanır
Soru Açıklaması
50.
Atardamar kanamasında fazla kan kaybının nedeni nedir?
Doğru Cevap: "E" Atardamar içinde yüksek basınç olduğu için
Soru Açıklaması
logo
78. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Arkadaşınızın koluna kaynar su döküldüğünde yapmanız gereken ilkyardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yanık yarası üzeri temiz bir bezle örtülür
Soru Açıklaması
52.
Görev bölgenizde bir kişinin herhangi bir nedenle bayılması halinde ilkyardım uygulaması olarak ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Sırt üstü yatırılır, ayakları 30 cm yukarı kaldırılır, tıbbi yardım istenir
Soru Açıklaması
53.
Sara (epilepsi) veya başka nedenlerle kriz geçiren kişiye yapacağınız ilkyardım uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Kusması durumunda yan çevrilerek boğulması önlenir
Soru Açıklaması
54.
Yüksekten düşme neticesinde oluşan kafatası veya omurga yaralanmasına ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" 112’nin gelmesi beklenmeden yaralı en yakın sağlık kuruluşuna taşınmalıdır
Soru Açıklaması
55.
İlk yardım nedir?
Doğru Cevap: "C" Olay yerinde, tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut imkanlarla yapılan ilaçsız uygulamalardır
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi yangın önleyici tedbirlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Kazan dairesi
Soru Açıklaması
57.
Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tsunami
Soru Açıklaması
58.
Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdakilerden hangi davranış şekli yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır
Soru Açıklaması
59.
Parlama, patlama, çökme, elektrik çarpması, zehirlenme, yanma, yüksekten düşme, dumandan boğulma gibi kavramlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Yangın yerindeki tehlikeleri
Soru Açıklaması
60.
LPG ve doğalgaz kaçaklarında yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Açık olan elektrik lambaları düğmeden kapatılır
Soru Açıklaması
logo
78. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Aşağıdakilerden hangisi itfaiyenin görevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Çevre düzenlemesi yapmak
Soru Açıklaması
62.
Sıvı (akaryakıt) yangınlarında en fazla kullanılan (öncelikli) söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Köpük
Soru Açıklaması
63.
Özel güvenlik görevlilerinin korudukları tesiste oluşan yangın esnasında ilk yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" İnsanların yangın alanından panik oluşturmadan tahliyesi
Soru Açıklaması
64.
Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin doğrudan etki ettiği organımız hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beyin
Soru Açıklaması
65.
Morfin hangi bitkiden elde edilir?
Doğru Cevap: "B" Haşhaş
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi stres kaynaklarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Motivasyon
Soru Açıklaması
67.
“Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" İletişim
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "B" Düşünceler
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerindendir?
Doğru Cevap: "C" Karşımızdakini dinlemek
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" İletişim tek başına yaşanan bir süreçtir
Soru Açıklaması
logo
78. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Aşağıdakilerden hangisi bir problem çözme yolu değildir?
Doğru Cevap: "B" Kendi çözüm yöntemini öne çıkarmak
Soru Açıklaması
72.
Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "D" Stres
Soru Açıklaması
73.
Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Empati
Soru Açıklaması
74.
Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Geri bildirim
Soru Açıklaması
75.
Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?
Doğru Cevap: "B" Kişi içi iletişim
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engellerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Kararlılık
Soru Açıklaması
77.
Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış (hazırlanmış) biçimine ne denir?
Doğru Cevap: "C" Mesaj
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Uzun süreli işitme kaybı
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi kalabalık olarak tanımlanamaz?
Doğru Cevap: "C" Bilimsel bir sunum için üniversitenin tahsis ettiği otobüsle giden ilim adamları heyeti
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Biyolojik nedenler
Soru Açıklaması
logo
78. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayları başlatma usulleri arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "B" Güvenlik amirinin ikazlarını duymamak
Soru Açıklaması
82.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesinde genel ilkelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Göstericilere güvenme
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdakilerden hangisi grupların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Habersiz bir şekilde toplanmış olan
Soru Açıklaması
84.
Olayların içinde ani karar veren, topluluk içinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Atılganlar
Soru Açıklaması
85.
Bireylerin bir toplumun üyesi olarak geliştirdiği dil, teknoloji, inanç, örf, adet, gelenek ve görenek, sanat ve ahlak gibi ortak değerlerden oluşan, kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kuralların tümüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kültür
Soru Açıklaması
86.
Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
Soru Açıklaması
87.
Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce ve inanç normları gibi özellikleri kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline
gelmesine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Sosyalleşme
Soru Açıklaması
88.
Toplumsal olaylarda herhangi bir eyleme katılmayan ancak topluluğunun hareketlerini dışarıdan izleyen kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Seyirciler
Soru Açıklaması
89.
Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Saldırganı yakalamak ve tutuklamak
Soru Açıklaması
90.
Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Korunan kişinin sağında ve bir adım arkasında yer alır
Soru Açıklaması
logo
78. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
“Koruma şekilleri, korunan kişinin .............................. göre belirlenmektedir.” Cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Tehdit seviyesine
Soru Açıklaması
92.
Aşağıdakilerden hangisi, yaya koruma ve organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir
Soru Açıklaması
93.
Talepleri halinde korumaya alınacak şahıslar, aşağıdaki cevap şıklarının hangisinde sayılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Can güvenliği tehdidi altında bulunmayan şahıslar
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (Eylemin) safhalarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Buluşma
Soru Açıklaması
95.
Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangi hususa dikkat edilmez?
Doğru Cevap: "E" Koruma görevlilerinin karakteri
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
Soru Açıklaması
97.
Özel güvenlik görevlisinin terk edilmiş veya bulunmuş eşyaya karşı ne tür bir yetkisi vardır?
Doğru Cevap: "D" Emanete alma
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdaki alanlardan hangisi genel kolluk ile özel güvenliğin birlikte görev yapabileceği faaliyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Suç soruşturması
Soru Açıklaması
99.
Görev alanında işlenmiş bir suçun delillerini genel kolluk gelinceye kadar muhafaza eden özel güvenlik görevlisinin yapmış olduğu görev için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
Doğru Cevap: "D" Adli Görev
Soru Açıklaması
100.
Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
Doğru Cevap: "E" Müsabaka güvenliği ile ilgili polis nezaretinde üst araması yapabilirler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.