logo
78.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
1.
Boş kovan dışarı atılamıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tırnak veya tırnak yayı kırıktır
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Emniyet ve ateş ayar mandalı
Soru Açıklaması
3.
Silahın hangi parçası mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?
Doğru Cevap: "B" Namlu
Soru Açıklaması
4.
Silah bilgisi olarak ilk hız nedir?
Doğru Cevap: "D" Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
Soru Açıklaması
5.
Silahta “Rampa” nerede bulunur?
Doğru Cevap: "A" Fişek yatağı gerisinde
Soru Açıklaması
6.
Barut gazı basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini, tabancanın hangi parçası sağlar?
Doğru Cevap: "C" İcra yayı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" Namlu
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilebilir
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi poligonda uygulanması gereken emniyet tedbirlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Atış esnasında silah tutukluk yaptığında atış hattında atıcı tarafından müdahale edilir
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerinde bulunan parçalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ateşleme iğnesi
Soru Açıklaması
logo
78.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
11.
Fişek yatağı nedir?
Doğru Cevap: "E" Namlunun girişinde ateşlenmeyi bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi silahtaki tertibatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Atış tertibatı
Soru Açıklaması
13.
Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Yiv
Soru Açıklaması
14.
Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Uzun namlulu silahlar
Soru Açıklaması
15.
Silah temizliğinde kullanılan, ucuna bez veya fırça takılan, metal veya plastikten yapılan çubuğa ne denir?
Doğru Cevap: "A" Harbi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Gördüğünü anında vurur
Soru Açıklaması
17.
Hatve nedir?
Doğru Cevap: "D" Mermi çekirdeğinin bir tur dönmesi esnasında namlu içinde aldığı mesafedir
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi atışa etki eden bireysel faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Rüzgar
Soru Açıklaması
19.
Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı ve tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "A" Gövde (Çerçeve)
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerin hangisi Rayyür’ün tanımıdır?
Doğru Cevap: "E" Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı izler
Soru Açıklaması
logo
78.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
21.
Silah taşıma ruhsatı, kaç yıl geçerlidir?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
22.
Ateşli silahlarda tetiğin görevi, hem horozu kurmak hem de düşürmek ise bu silahlar nasıl silahlardır?
Doğru Cevap: "C" Çift hareketli silah
Soru Açıklaması
23.
Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Horoz
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Fişek hatası
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Kurma kolu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.