logo
77. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Çekimser oy kullanılabilir
Soru Açıklaması
2.
Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?
Doğru Cevap: "E" Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak
Soru Açıklaması
3.
Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Yakalama
Soru Açıklaması
4.
5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?

I İçişleri Bakanlığı

İİ Özel güvenlik eğitim kurumları

III Üniversiteler

IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar

V Özel Hocalar
Doğru Cevap: "B" I, II, III
Soru Açıklaması
5.
Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Anayasa-Kanun-Tüzük-Yönetmelik
Soru Açıklaması
6.
5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?
Doğru Cevap: "E" Görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında
Soru Açıklaması
7.
Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?
Doğru Cevap: "D" Herhangibir makamdan izin almaksızın doğrudan
Soru Açıklaması
8.
Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?
Doğru Cevap: "D" Delilleri toplamak
Soru Açıklaması
9.
Özel Güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kimlik kartını başkasına kullandıran güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik görevlisi olabilir
Soru Açıklaması
10.
Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul diplomasına sahip olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Lise ve dengi
Soru Açıklaması
logo
77. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
12.
Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
Doğru Cevap: "E" Herkesin
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez ?
Doğru Cevap: "C" Terörle mücadelede
Soru Açıklaması
14.
Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimi ödenen özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "C" Ücretli izin ve kıdem tazminatı
Soru Açıklaması
15.
Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?
Doğru Cevap: "B" Vali
Soru Açıklaması
16.
Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?
Doğru Cevap: "C" 2
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisinde mutlaka özel güvenlik komisyonu kararı gerekir?
Doğru Cevap: "A" Kişi koruma
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukukuna göre maddi güç vasıtalarından biri olamaz?
Doğru Cevap: "D" Elektroşok cihazı
Soru Açıklaması
19.
Ünlü bir gece kulübünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış ve 1 şahıs ateşli silahla öldürülmüştür. Polis tarafından yürütülen tahkikatta, olay yerini koruma altına alan özel güvenlik görevlisi Sinan’ın, ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı anlaşılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Sinan’ınişlediği suç nitelikli dolandırıcılıktır
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması özel güvenlik personelinden istenemez?
Doğru Cevap: "A" Koruduğu kişiye ait ağır eşyaların taşınması
Soru Açıklaması
logo
77. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Devriye güzergâhı
Soru Açıklaması
22.
Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İhbar ciddiye alınmaz
Soru Açıklaması
23.
Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?
Doğru Cevap: "E" Sağlık personeli
Soru Açıklaması
24.
Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?
Doğru Cevap: "C" 2
Soru Açıklaması
25.
Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir
Soru Açıklaması
26.
“Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.”

Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
Doğru Cevap: "B" Eşkâl
Soru Açıklaması
27.
Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?
Doğru Cevap: "B" Trafik kural ihlali
Soru Açıklaması
28.
Özel güvenlik görevlisi Faruk bir fabrikada gece vardiyasında görev yapmaktadır. Devriye görevi esnasında fabrika müdürünün odasının kapısının kırık olduğunu fark eder. Durumu sıralı amirlerine bildirir ve konu ile ilgili olarak bir rapor tanzim eder. Raporu tanzim eden Faruk aynı zamanda aşağıda belirtilen hangi hukuki durumla karşı kaşıya kalabilir?
Doğru Cevap: "C" Tanık
Soru Açıklaması
29.
Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisi kapsar?
Doğru Cevap: "A" Fiziksel hazırlık
Soru Açıklaması
30.
Özel güvenlik görevlisi Cafer ve Mevlüt ikamet alanı olan bir sitenin güvenliğini sağlamaktadırlar. Amirleri kendilerine devriye görevini caydırıcı amaçlı olarak yapmaları talimatını vermiştir. Bu durumda Cafer ve Mevlüt caydırıcı amaçlı devriye görevini nasıl yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Üniformalı olarak
Soru Açıklaması
logo
77. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Kovan ve çekirdek korunması için bir araya toplanır
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Olayın tanıklarının masumiyetini ispata yarar
Soru Açıklaması
33.
Olay yerindeki iz ve delilleri Korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "D" Şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade edilir.
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Soyut ifadeler
Soru Açıklaması
35.
Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" Önleme araması
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Tasnif edilemez
Soru Açıklaması
37.
Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "B" Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
Soru Açıklaması
38.
“Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine …………. denir.”

Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Emanete alma
Soru Açıklaması
39.
İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?
Doğru Cevap: "C" Vali
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi saldırgan olan kişilere karşı savunma, püskürtme ve dağıtma amaçlı olan copu kullanırken dikkat edilecek hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Cop zor kullanmayı gerektirmeyen durumlarda kullanılır
Soru Açıklaması
logo
77. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kalibrasyon
Soru Açıklaması
42.
Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" X-Ray cihazı
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bina ya da tesise girmekten vazgeçen şahıs yakalanarak aranmalıdır
Soru Açıklaması
44.
CCTV'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kapalı devre televizyon sistemi
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşkeye tehlikeli veya yasak maddelerin sokulmasını engellemeye yönelik kullanılır?

I- Metal dedektörü

II- Kartlı geçiş sistemi

III- III-X-ray cihazı
Doğru Cevap: "A" I ve III
Soru Açıklaması
46.
İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?
Doğru Cevap: "D" Kan dolaşımının sağlanması
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" Bilinç Durumu
Soru Açıklaması
48.
Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 12-20
Soru Açıklaması
49.
Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Triaj
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi havayolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Nefes alabilir
Soru Açıklaması
logo
77. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İlkyardım uygulamalarında ilaç kullanılmaz
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Hasta veya yaralı için gerekli tedavinin yapılmasını sağlamak
Soru Açıklaması
53.
İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
Doğru Cevap: "A" Koruma, Bildirme, Kurtarma
Soru Açıklaması
54.
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının müdahale esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Kimseden yardım almamalıdır
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?
Doğru Cevap: "A" Sağlık kuruluşuna haber verme
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?
Doğru Cevap: "D" Araç içinden ayrılmamak
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılacaklardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Deprem sırasında acilen merdivenlere yönelmeliyiz.
Soru Açıklaması
58.
Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen olaylara ne denir?
Doğru Cevap: "B" Afet
Soru Açıklaması
59.
Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden hangisinde yangın söndürme maddesi olarak köpük ve su kullanılmaz?
Doğru Cevap: "C" Elektrik yangını
Soru Açıklaması
60.
Yangın çıkmış çok katlı bir binada yapılması gerekenlerden bazıları aşağıda verilmiştir.

I. Yangın merdiveni vasıtası ile binadan uzaklaşmak.

II. Kapalı alandan açık alana çıkma imkânı yok ise duman girişini engelleyici tedbirler almak.

III. Yangın çıkışlarını takip ederek binayı terk etmek.

Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo
77. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yavaş yanma
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?
Doğru Cevap: "B" Paratoner
Soru Açıklaması
63.
Hangi yangın türlerinde boğma esaslı söndürme yönteminin kullanılması en uygun olarak tercih edilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Akaryakıt yangınları
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "E" Bir kez kullanılması serbest olan maddeler
Soru Açıklaması
65.
Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Geri bildirim
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Bonzai, kullanılması bulundurulması ve satışı henüz yasaklanmamış bir maddedir
Soru Açıklaması
67.
İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranışa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İleti
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
69.
Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Empatide anlama, sempatide hak verme vardır
Soru Açıklaması
70.
Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?
Doğru Cevap: "B" Kişi içi iletişim
Soru Açıklaması
logo
77. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Çalıştığı iş yerine kişinin arkasından konuşulması, kendini gösterme olanaklarının kısıtlanması, iş arkadaşlarının kişiyle konuşmaması neyin göstergesidir?
Doğru Cevap: "D" Psikolojik şiddetin
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Mutlaka provokatör bir grup vardır
Soru Açıklaması
73.
Kullanma zorunluluğu ortaya çıkması durumunda, cop vücudun hangi kısmına vurulmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Kol ve bacakların etli kısımları
Soru Açıklaması
74.
Bir huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetişmiş elemanlardır. Eylemin önceden planlandığı şekilde amacına ulaşabilmesi için inceden inceye hesaplanmış hareket tarzı sergilerler.

Bu ifadelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Provokatör
Soru Açıklaması
75.
Toplumsal olaylarda “caydırıcılık” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Olay çıkarmaya kararlı kişileri vazgeçirmek için uygulanan taktiklerdir
Soru Açıklaması
76.
“Korku ve bilgisizliğin doğurduğu bir durumdur. Emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisiyle meydana gelen kontrolsüz hareketlere yol açar.”

Bu ifadeler aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Panik
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Çevre düzeni
Soru Açıklaması
78.
Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rol çatışmaları
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Ayrıştırmak
Soru Açıklaması
80.
“Özel güvenlik görevlisi Oya, karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken şahsın onu dinlemediğini ve başka bir şeyle ilgilendiğini görüyor.” Anlatılan olayda iletişimin temel ilkelerinden hangisi yerine getirilmemiştir?
Doğru Cevap: "A" İletişim iki tarafında aktif olduğu bir alışveriş sürecidir
Soru Açıklaması
logo
77. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Genel olarak iki öğe arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
82.
…..…. kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesidir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Empati
Soru Açıklaması
83.
Birine önemli bir konuyu ya da bir problemimizi anlatacağımız zaman; “Beni can kulağıyla dinle” deriz. “Can kulağıyla dinlemek”hangi tür dinleme biçimine örnektir?
Doğru Cevap: "D" Etkin dinleme
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Duygusal davranmak
Soru Açıklaması
85.
Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" Provokasyona ve kitle hareketlerine açıktırlar
Soru Açıklaması
86.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda uyulacak genel prensiplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Organizatörlerle diyalogdan kaçınma
Soru Açıklaması
87.
“Özel olarak yetiştirilmiş, gözü pek, saldırgan, neden, nasıl, ne zaman eyleme geçecekleri ve hangi sloganı atacakları önceden planlanmış olan militanlardır.” Tanımı yapılan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Eylem grupları
Soru Açıklaması
88.
Yasadışı göstericilerin dağıtılması için yapılması gerekenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Topluluğun dikkatini dağıtmak
Soru Açıklaması
89.
Önemli kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı kullanılan daimi veya geçici olarak kullanılan maddi veya teknolojik tedbirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Fiziki güvenlik tedbiri
Soru Açıklaması
90.
Hangisi yakın koruma görevindeki aşamalardan biri olarak değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "C" Korunan kişi ile koruma personeli arasında yakın bağ oluşmalıdır
Soru Açıklaması
logo
77. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Koruma esnek olmamalıdır
Soru Açıklaması
92.
Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan, korunan kişinin izin verdiği yakınları ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişiler girebildiği en güvenli ve en önemli halkaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İç çember
Soru Açıklaması
93.
Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Öncü çalışması
Soru Açıklaması
94.
Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" 90 derece koruma sağlanmalıdır
Soru Açıklaması
95.
Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
96.
Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Boğma noktası
Soru Açıklaması
97.
Komisyon tarafından, özel güvenliğin görev alanı olarak tanımlanmış bölgede emniyet ve asayişle ilgili konularda asıl yetki ………… cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Genel kolluktadır
Soru Açıklaması
98.
Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda ÖGG’leri aşağıdaki maddelerden hangisini yapabilir?
Doğru Cevap: "E" Müsabaka güvenliği ile ilgili polis nezaretinde üst araması yapabilirler
Soru Açıklaması
99.
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?
Doğru Cevap: "E" Telefon dinleme
Soru Açıklaması
100.
İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?
Doğru Cevap: "B" Kaymakam
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.