logo
77.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
1.
Aşağıdakilerden hangisi icra yayının görevidir?
Doğru Cevap: "B" Barut gazının basıncı ile geriye doğru gelen sürgünün tekrar ileri gitmesini sağlamak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi atışa etki eden bireysel faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Rüzgar
Soru Açıklaması
3.
Göz, gezin üst kenar orta noktası, arpacığın silme tepe noktasından hedefe doğru olan hatta ……….. denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Nişan hattı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde İlk Hız doğru tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Silah ateşlendikten sonra, çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol
Soru Açıklaması
5.
Fişeği ya da boş kovanı, fişek yatağından çıkartmaya yarayan sisteme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kovan atma tertibatı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Atış Poligonunda bulunması gereken hatlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Sınır hattı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi MP-5 makineli tabanca için söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Atış seçici mandal orta konumda iken silah atış yapmaz, emniyettedir
Soru Açıklaması
8.
Silahın temizliğine başlamadan önce, yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Silah ölü noktaya çevrilir ve şarjör çıkartılır
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Fişek hatası
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kısa Namlulu Silahların parçalarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Kurma kolu
Soru Açıklaması
logo
77.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
11.
Ateşleme sonrası mermi çekirdeğine yön ve istikamet veren parçaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Namlu
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik çekme (tetik ezme) hatalarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Tetiği çekerken patlama sesinden etkilenmek
Soru Açıklaması
13.
Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tarif edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Fişeğin ya da boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasını sağlar
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi “Genel Emniyet Kurallarından” değildir?
Doğru Cevap: "D" Silahı boşaltmak için, sırasıyla önce tetik düşürülür, şarjör çıkartılır, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan emin olunur
Soru Açıklaması
15.
Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
Doğru Cevap: "A" Çift Hareketli
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Gördüğünü anında vurur
Soru Açıklaması
17.
Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
Soru Açıklaması
18.
Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatır?
Doğru Cevap: "E" Kapsüle
Soru Açıklaması
19.
Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?
Doğru Cevap: "C" Azami menzil
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Atıcının acemiliği
Soru Açıklaması
logo
77.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
21.
Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İhmal
Soru Açıklaması
22.
Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?
Doğru Cevap: "C" Cezaevi
Soru Açıklaması
23.
Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz?
Doğru Cevap: "A" Arpacık
Soru Açıklaması
24.
Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar
Soru Açıklaması
25.
Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?
Doğru Cevap: "D" Şarjörde fişeğin bitmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.