logo
76. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
 Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Çekimser oy kullanılabilir
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevleri  ve özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Özellikle ıssız ağaçlık alanlar ile park edilmiş otoların çevrelerini kontrol etmek
Soru Açıklaması
3.
Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğun da değildir?
Doğru Cevap: "E" Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak
Soru Açıklaması
4.
Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Yakalama
Soru Açıklaması
5.
İş yeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
Doğru Cevap: "E" Özel hayatın gizliliği
Soru Açıklaması
6.
Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ………….denir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Biyolojik delil
Soru Açıklaması
7.
Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
Doğru Cevap: "A" Hakim
Soru Açıklaması
8.
“ Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Suçtur-mahkeme de kullanılmaz
Soru Açıklaması
9.
Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?
Doğru Cevap: "A" Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
10.
Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Zor kullanma
Soru Açıklaması
logo
76. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
Doğru Cevap: "E" Herkesin
Soru Açıklaması
12.
Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?
Doğru Cevap: "A" Valilik
Soru Açıklaması
13.
Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma organlarımızla hafızamızda algılanan, bir olay veya görevle ilgili ileride rapor veya tutanak tutmak için bilgilerin kısa ve öz olarak yazılı kayıtlara geçirilmesine ………denir?

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Notalma
Soru Açıklaması
14.
Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan(el konulan) eşya kime teslim edilir?
Doğru Cevap: "A" Yetkili genel kolluğa
Soru Açıklaması
15.
Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………….. mahiyettedir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tamamlayıcı
Soru Açıklaması
16.
5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?

I İçişleri Bakanlığı

II Özel güvenlik eğitim kurumları

III Üniversiteler

IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar

V Özel Hocalar
Doğru Cevap: "B" I, II,III
Soru Açıklaması
17.
 Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Anayasa-Kanun-Tüzük-Yönetmelik
Soru Açıklaması
18.
Milletler arası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır?
Doğru Cevap: "D" TBMM Genel Kurulunun onayından sonra
Soru Açıklaması
19.
Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
20.
Özel güvenlik hizmeti gören personeli ve özel güvenlik eğitimi veren kuruluşların denetlemesi kim tarafından yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" İçişleri Bakanlığı-Valilik
Soru Açıklaması
logo
76. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne adverilir?
Doğru Cevap: "C" Devriye güzergâhı
Soru Açıklaması
22.
Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?
Doğru Cevap: "E" Sağlık personeli
Soru Açıklaması
23.
Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple yapılır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
24.
“Özel güvenlik görevlisi Selim görev arkadaşı ile birlikte araç kontrol noktasındaki görevi sırasında şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı isteyerek kendisi bagajı açar ve bagaj içini kontrol eder. Sürücüye araçla ilgili bir takım teknik sorular sorarak heyecan durumunu ve araç ile ilgili bilgisini kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol eder.”

Selim ve arkadaşı kontrol sırasında hangi hataları yapmıştır?
Doğru Cevap: "A" Sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirmeleri ve Selim’in bagajı kendisi açması
Soru Açıklaması
25.
Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İhbar ciddiye alınmaz
Soru Açıklaması
26.
Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir
Soru Açıklaması
27.
“Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.”

Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
Doğru Cevap: "B" Eşkâl
Soru Açıklaması
28.
Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?
Doğru Cevap: "B" Trafik kural ihlali
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi rapor çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Görev öncesi rapor
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Devriye tutanağı
Soru Açıklaması
logo
76. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "C" Bilirkişi ifadesi
Soru Açıklaması
32.
Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
33.
Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazlarından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Silah taşıma yetkisine sahip olanların silahları kontrol noktasından usulüne uygun olarak alınır, sahibine çıkışta teslim edilmek üzere kilitli kasalarda saklanır
Soru Açıklaması
34.
Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Başlık-giriş-gelişme-sonuç-tarih-imza
Soru Açıklaması
35.
Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekanda gerçekleşmesi kavramı aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?
Doğru Cevap: "B" Olay
Soru Açıklaması
36.
Olay yerinde görevi bulunmayan görevli hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hakim
Soru Açıklaması
37.
Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Kol ve bacakların etli kısımları
Soru Açıklaması
38.
Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" X-Ray cihazı
Soru Açıklaması
39.
ÖGG Ali yağma suçunun failini suçüstü yakaladığında tutması gereken tutanak ve şüphelinin bunu imzalamaması halinde yapması gereken işlem nedir?
Doğru Cevap: "C" Suçüstü Tutanağı – İmzadan imtina edildiği belirtilir
Soru Açıklaması
40.
Özel güvenlik görevlisi Ömer, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı yerde bıçakla adam yaralama olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır. Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi Ömer tarafından yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Olay yerinden kaçan şüpheli kişiyle ilgili tespit edilen bilgileri not etmesi
Soru Açıklaması
logo
76. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kalibrasyon
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
Doğru Cevap: "B" Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
Soru Açıklaması
43.
Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
Doğru Cevap: "C" X-Ray cihazı ile
Soru Açıklaması
44.
Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 1metre
Soru Açıklaması
45.
X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İlkyardım uygulamalarında ilaç kullanılmaz
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Hasta veya yaralı için gerekli tedavinin yapılmasını sağlamak
Soru Açıklaması
48.
İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
Doğru Cevap: "A" Koruma, Bildirme,Kurtarma
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının müdahale esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Kimseden yardım almamalıdır
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?
Doğru Cevap: "A" Sağlık kuruluşuna haber verme
Soru Açıklaması
logo
76. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?
Doğru Cevap: "D" Kan dolaşımının sağlanması
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" Bilinç Durumu
Soru Açıklaması
53.
Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 12-20
Soru Açıklaması
Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada solunum sayısı 12–20, çocuklarda 16–22, bebeklerde 18-24'dür
54.
Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Triaj
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi hava yolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Nefes alabilir
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Beş kata kadar olan binalarda yangınlara karşı önlem aldırtmak
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden        hangisi        yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Oksijen
Soru Açıklaması
58.
I. Nüfus Yoğunluğu

II. İmar Durumu

III. Öğrenim Durumu

IV. Bitki Örtüsü

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı kurulmasında şehrin dikkate alınan kriterlerindendir?
Doğru Cevap: "E" I. – II. veIV.
Soru Açıklaması
59.
Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yavaş yanma
Soru Açıklaması
60.
 Aşağıdakilerden         hangisi         İtfaiye teşkillerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Teknik onarım ekibi
Soru Açıklaması
logo
76. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Yangın ortamı ile oksijenin temasını kesmek
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?
Doğru Cevap: "D" 177
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?
Doğru Cevap: "D" Araç içinden ayrılmamak
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?
Doğru Cevap: "E" Esrar
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "E" Bir kez kullanılması serbest olan maddeler
Soru Açıklaması
66.
“Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Empati
Soru Açıklaması
67.
Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz ve hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?
Doğru Cevap: "D" Hep böylesin, hem ihmalkâr hem de sorumsuzsun
Soru Açıklaması
68.
Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakalı olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vatandaş geldiğinde ayağa kalkarak tebessüm içinde yardımcı olmak
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Göz teması kurmak,dinlemek
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Kimi zaman insanları olduğu gibi kabul etmek yerine, değişime zorlamak gerekir
Soru Açıklaması
logo
76. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Aşağıdaki dil kalıplarından hangisi problemi çözmeye yöneliktir?
Doğru Cevap: "E" Tüm bu önlemler sizin güvenliğiniz için
Soru Açıklaması
72.
Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşmaya ne denir?
Doğru Cevap: "D" İletişim
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın nitelikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" İyi bir konuşma çok sayıda ana amaç içerir
Soru Açıklaması
74.
Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Hoşgörü
Soru Açıklaması
75.
İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz, ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İleti
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Trafik düzenini sağlamak
Soru Açıklaması
77.
Yüz, beden, bedensel temas, mekân kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sözsüz iletişim
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi algılama- seçme-düşünme-yorumlama süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir?
Doğru Cevap: "B" Kaynak
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi grubun içerisinde bulunan kişi tiplerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Hayırseverler
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdakilerden hangisi, kalabalık çeşitleri arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "D" Mutlu Kalabalık
Soru Açıklaması
logo
76. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Sosyalleşme
Soru Açıklaması
82.
Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir?
Doğru Cevap: "E" İletişime kapalı olma
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Kama düzeni
Soru Açıklaması
84.
Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Grup
Soru Açıklaması
85.
Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?
Doğru Cevap: "E" Aile
Soru Açıklaması
86.
Yasa dışı hale dönüşmüş toplumsal olaylara müdahale edilmesi mülki amirin emri ile olur. Ancak müdahalenin şeklinin nasıl olacağını olay yerinde bulunan kuvvetin başındaki amir belirler. Buna göre yapılan müdahalenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "E" O bölgede hasar tespiti yapmak
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdakilerden hangisi cop’un kullanma şekillerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Yakalamak için kullanılır
Soru Açıklaması
88.
 Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Genel kolluk asayiş hizmeti
Soru Açıklaması
89.
Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Araç koruma
Soru Açıklaması
90.
Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Korunan önemli kişi saldırı yerinde bekletilerek güvenliği sağlanır
Soru Açıklaması
logo
76. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Aşağıdakilerden hangisi toplantılarda alınan koruma düzeni için yapılması gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Basın mensupları ve misafirlerin korunan kişiye yakınlaşması hiçbir şekilde sınırlandırılmaz
Soru Açıklaması
92.
Merdiven kullanacak korunan kişiye uygulanan koruma düzeni için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Merdivende korunan kişi dışında başka kişiler de bulunabilir
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden bir değildir?
Doğru Cevap: "B" Asansör boşaltılmamış ve içer de başka şahıslar varsa korunan kişi de asansöre korumasız binebilir
Soru Açıklaması
94.
Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Boğma noktası
Soru Açıklaması
95.
Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Çekici, kurtarıcı araç
Soru Açıklaması
96.
Koruma aracında ekip amiri aracın neresinde oturur?
Doğru Cevap: "D" Sağ ön koltukta
Soru Açıklaması
97.
Polis; kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?
Doğru Cevap: "A" Silah kullanma
Soru Açıklaması
98.
Özel güvenlik personeli yetkilerini nerede ve ne zaman kullanır?
Doğru Cevap: "A" Sadece görev alanında ve görevli olduğu süre içinde kullanır
Soru Açıklaması
99.
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?
Doğru Cevap: "E" Telefon dinleme
Soru Açıklaması
100.
İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?
Doğru Cevap: "B" Kaymakam
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.