logo
75. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Aşağıdaki olayların gerçekleşmesi durumunda işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı doğmaktadır. Hangi şıktaki sebebin diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması
Soru Açıklaması
2.
Özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik görevlilerinin silah bulundurma ve taşıma yetkisiyle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar
Soru Açıklaması
3.
Görevi esnasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
Doğru Cevap: "E" Şüphelinin ifadesini almak
Soru Açıklaması
4.
5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik kimlik kartları 2 yılda bir yenilenmelidir
Soru Açıklaması
5.
Özel güvenlik görevlisi Yunus, görevli bulunduğu alışveriş merkezine giriş yapan şahısların araçlarının bagajlarını kontrol etmek için açtığı esnada bir aracın bagaj kapağının camının kırılmasına sebebiyet vermiştir. Bu zararın tazmini amacıyla alışveriş merkezindeki özel güvenlik hizmetlerini yürüten firmaya getirilen yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
Soru Açıklaması
6.
Havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlisi Vefa’ya buluntu bir cep telefonu teslim edilmiştir. Cep telefonu sahibinin ilgili birime müracaatı sonucunda yapılan araştırmada bahse konu telefonun özel güvenlik görevlisi Vefa tarafından bir arkadaşına hediye edildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda anlatılan olayda özel güvenlik görevlisinin hangi suçu işlediği söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Zimmet
Soru Açıklaması
7.
Özel güvenlik görevlisi aşağıda sayılan haklardan hangisi ya da hangileri kısıtlanmıştır?

I-Dernek kurma hakkı

II- Siyasi partilere üye olma hakkı

III-Sendikaya üye olma hakkı

IV-Grev yapma hakkı V-Seçilme hakkı
Doğru Cevap: "E" IV
Soru Açıklaması
8.
I. Bir direnişi kırmak amacıyla olmalıdır

II. Direnişi kıracak ölçüde olmalıdır

III. Zor kullanma sırasında herhangi bir eşya kullanılabilir

IV. Kademeli olarak artan nispette zor kullanılmalıdır

Yukarıda sayılanlardan hangileri zor kullanmanın unsurlarındandır?
Doğru Cevap: "C" I-II-IV
Soru Açıklaması
9.
I. Bedeni kuvvet

II. Maddi güç

III. Silah kullanılması

Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" I-II-III
Soru Açıklaması
10.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi kimin iznine bağlıdır?
Doğru Cevap: "B" Vali
Soru Açıklaması
logo
75. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanları girmek isteyenleri elle arama
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?
Doğru Cevap: "E" Para nakillerinde
Soru Açıklaması
13.
Bir alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Mehmet kanuna uygun olarak yaptığı aramada bir şahıs üzerinde suç unsuruna rastlamıştır. Bu durumda Mehmet’in yapması gereken nedir?
Doğru Cevap: "A" Suç unsurunu ve şahsı muhafaza altına almak ve derhal genel kolluğa haber vermek
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Görev alanında işlenen bir suçla ilgili konutta arama
Soru Açıklaması
15.
Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek eğitim en az kaç saat olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 100
Soru Açıklaması
16.
Yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur?
Doğru Cevap: "C" Ceza Muhakemesi Kanunu
Soru Açıklaması
17.
Özel güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik hizmetleri dışında bir işte de çalıştırılabilir
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası gerektiren yaptırım veya fiillerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek
Soru Açıklaması
19.
Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına kim tarafından izin verilir?
Doğru Cevap: "B" Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
20.
5188 sayılı Özel güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddesindeki ‘‘Görev alanı’’ belirlemede usul nedir?
Doğru Cevap: "D" İl Özel Güvenlik Komisyon kararı üzerine valinin onayıyla belirlenir
Soru Açıklaması
logo
75. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye kimler yetkilidir?
Doğru Cevap: "B" İçişleri Bakanlığı ve Valilikler
Soru Açıklaması
22.
Özel güvenlik görevlilerine görev yaptığı esnada, yaklaşan Ali Bey, okul binasının arka tarafında 3 erkek şahsın, gizlice girdiklerini ve önlerine serdikleri bez üzerine ceplerindeki bazı değerli eşyaları çıkartarak saydıklarını ve birbirlerine pay ettiklerini, bunların hırsızlık suçu işlemiş olabileceklerini söylemesi konusu ile ilgili tuttuğu tutanağın çeşidi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İhbar tutanağı
Soru Açıklaması
23.
“Milli Güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve
hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki amirin yazılı emriyle korumakla yükümlü bulunan yerlerde, kişinin üstlerinde, aracında, özel kâğıtlarında ve eşyasında
yapılan arama işlemidir.”


Yukarıda tanımı yapılan arama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Önleme araması
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisinde İtfaiye yangın ihbar numarası doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 110
Soru Açıklaması
25.
İşlenen suçun yeniden canlandırılmasına, failin tespitine, fail, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkinin ortaya konmasına yarayacak, laboratuarlarda bilimsel yöntem ve tekniklerle uzmanlar tarafından incelenip değerlendirildikten sonra, soruşturma ve yargılama sürecinde ispat vasıtası olarak kullanılabilecek herhangi bir nesneye ya da ize ………. denir.

Tanımlamasındaki boşluğa hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Maddi suç delili
Soru Açıklaması
26.
Şüpheli bir paketle karşılaşıldığında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "E" Zararın en az olması için şüpheli paket derhal en yakın su kütlesine bırakılmalıdır
Soru Açıklaması
27.
Silahlı özel güvenlik kartı sahibi Hasan için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Her zaman ve her yerde silah taşır
Soru Açıklaması
28.
Özel güvenlik görevlileri Turan ve Cihan bir AVM’ de güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Bir gün AVM’nin tuvaletler bölümünde zarf içerisinde bir miktar para bulurlar. En doğru hareket tarzları nedir?
Doğru Cevap: "E" Zarf içerisindeki parayı sayarak miktar ve konuya ilişkin tutanak tutup, güvenlik sorumlusuna bilgi vererek emanete alırlar
Soru Açıklaması
29.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, özel güvenlik görevlilerinin ‘‘Yangın, deprem gibi tabii afet ve imdat istenmesi halinde ……………………… iş yeri ve konutlara girme’’ yetkisine yönelik boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Görev alanındaki
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdaki hangi yerlerde nokta hizmet amacıyla nokta kurulmaz?
Doğru Cevap: "A" Stadyum ve cami içerisi
Soru Açıklaması
logo
75. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Aşağıdakilerden hangisi tutanaklarda olmazsa olmazlardandır?
Doğru Cevap: "C" Tarafların imzaları ve tarih
Soru Açıklaması
32.
Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapabilir?
Doğru Cevap: "D" Herkes
Soru Açıklaması
33.
Olay yerinde ki ilk ekip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen delillerin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Benzer bir olaydan derlenmelidir
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi saldırganın (şüpheli şahsın) takip edeceği yöntemlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Fark edildiğinde çevresine hakaret savurarak uzaklaşmalarını isteme ve olay yerinden kaçma
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi bomba elamanlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Kilit mekanizması
Soru Açıklaması
37.
Polis bölgesinde, yasal yakalama yetkisini kullanan özel güvenlik görevlisinin yapacağı iş ve işlemler sırasıyla en doğru alarak hangisinde sıralanmıştır.
Doğru Cevap: "B" Yakalananın üst aramasının yapılması- polise bilgi verme -yakalananı tutulan tutanak ile polise teslim etme
Soru Açıklaması
38.
Özel güvenlik görevlilerinin ağır cezayı gerektiren fiillerden dolayı suçüstü hallerinde yakalama yetkilerinin kullanmalarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Görevi başındaki görevlinin yakalama yapması zorunludur
Soru Açıklaması
39.
Müze ve ören yerlerini korumakla görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin temel güvenlik görevlerinin yanı sıra özellikle dikkat etmesi gereken önleyici görevi hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Korunan eserlerin fiziki zararlar görmemesi için ziyaretçilerin faaliyetlerini takip etmek
Soru Açıklaması
40.
Nokta özel güvenlik görevlilerinin görevlerinin devir ve tesliminde hangi yöntem kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Noktada rapor ve devir teslim defteri doldurularak ve bilgilendirme yapılarak
Soru Açıklaması
logo
75. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Bomba şüphesi taşıyan paket olayında hangisini yapmak yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Paketin yanında telsiz haberleşme cihazı kullanmak
Soru Açıklaması
42.
X-ray operatörü olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi Fatih, X-ray cihazından geçen çantanın ekrandaki görüntüsünde bomba düzeneği ve patlayıcı madde tespit etmiştir.

Bu aşamada özel güvenlik görevlisinin müdahale tarzı ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Konveyör bandını durdurmalı-Bagaj sahibi ile iletişime geçilmeli Bu sırada bomba imha uzmanına haber verilmeli
Soru Açıklaması
43.
X-Ray cihazlarında konveyör bandına bırakılan bagajların mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 50 cm.
Soru Açıklaması
44.
Güvenlik yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?
Doğru Cevap: "D" Biyometrik Sistemler
Soru Açıklaması
45.
X ışının geçemediği maddeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kurşun/Kristal
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi sentetik yollarla üretilmemiş, doğada doğal olarak bulunan bir uyuşturucu maddedir?
Doğru Cevap: "A" Esrar
Soru Açıklaması
47.
X-ray cihazının tünel giriş çıkışlarında bulunan plastik perdelerin varlık nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Radyoaktif ışınların dışarı yayılmasını engellemek
Soru Açıklaması
48.
Otobanda seyir halindeyken karşı şeritte bir aracın yolun dışına savrulduğu görüldüğünde ilk yardımın temel uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?
Doğru Cevap: "E" İkinci bir risk olmasa bile yaralıyı hızlıca aracın dışına çıkarmak
Soru Açıklaması
49.
İlk yardım uygulamaları açısından karşılaşılma ihtimali en yüksek olan yaralanmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Yara bölgesinin üzerine hiçbir ilaç ve benzeri madde sürülmez
Soru Açıklaması
50.
Temizlik için kullanılan kimyasal maddeler ile oluşan yanıklara ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olacaktır?
Doğru Cevap: "E" Temas bölgesine yanık merhemi sürülür
Soru Açıklaması
logo
75. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı olan kişilerde görülen davranış değişikliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kendi bakım ve temizliğine özen gösterme
Soru Açıklaması
52.
Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız spor salonunda meydana gelen bir travmatik olaya yapacağınız ilkyardım uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Çıkan eklem bulunduğu şekliyle sabitlenir hareket ettirilmez
Soru Açıklaması
53.
Görev bölgenizde bir kişinin herhangi bir nedenle bayılması halinde ilkyardım uygulaması olarak ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Sırt üstü yatırılır, ayakları 30cm yukarı kaldırılır, tıbbi yardım istenir
Soru Açıklaması
54.
İnşaat sahasının güvenliğini sağlamakla görevli olduğunuz bir alanda, travma sonucu yaralanan işçiyi taşımanız gerekirse aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulama olmaz?
Doğru Cevap: "D" Hasta/yaralıya uzak mesafede durarak kaldırma ve taşıma işlemi yapılmalıdır
Soru Açıklaması
55.
Üç (3) yaşındaki çocuğun kimyasal bir maddeyi içtiği görüldüğünde ilkyardım uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?
Doğru Cevap: "E" Bir an önce kusturulur
Soru Açıklaması
56.
Yangın oluşmasını sağlayan etken hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
57.
Zehirlenmelerle ilgili ilkyardım uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Solunum yoluyla oluşan zehirlenmelerde 112’nin aranmasına gerek yoktur
Soru Açıklaması
58.
Özel güvenlik görevlisi olduğunuz bir park alanındaki hayvan ısırığı olayına müdahale ederken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "E" Akrep-yılan sokmalarında zehrin çıkması için yara bölgesi kesilerek kanatılır
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdakilerden hangisi doğal afet olarak tanımlanamaz?
Doğru Cevap: "A" Hava kirliliği
Soru Açıklaması
60.
Kaza yapan bir aracın içinden yaralıyı çıkartmak gerektiğinde yapılması gereken ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Baş-boyun-gövde eksininin bozulması önemsenmez
Soru Açıklaması
logo
75. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Yangına sebebiyet veren bazı durumlara örnekler aşağıda verilmiştir.

I. Sabotajlar

II. Önleyici tedbirlerin alınmaması

III.Kazalar

IV.İhmaller

Buna göre, verilen örneklerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
62.
Katı madde yangınlarında kullanılan soğutarak söndürme yönteminde kullanılan en etkili yangın söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Su
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelere örnek verilemez?
Doğru Cevap: "B" Oksijen gazı
Soru Açıklaması
64.
Zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketine verilen isim aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Heyelan
Soru Açıklaması
65.
Görev yaptığı iş merkezinin asansöründe bulunduğu sırada depreme yakalanan özel güvenlik görevlisi Efe, nasıl hareket etmelidir?
Doğru Cevap: "E" Asansörü en yakın katta durdurup terk eder
Soru Açıklaması
66.
Kurum üyelerince paylaşılan, anlamlar, inançlar ve değerler bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kurum kültürü
Soru Açıklaması
67.
İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranışa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İleti
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
69.
Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Geri bildirim
Soru Açıklaması
70.
Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Empatide anlama, sempatide hak verme vardır
Soru Açıklaması
logo
75. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?
Doğru Cevap: "B" Kişi içi iletişim
Soru Açıklaması
72.
Çalıştığı iş yerine kişinin arkasından konuşulması, kendini gösterme olanaklarının kısıtlanması, iş arkadaşlarının kişiyle konuşmaması neyin göstergesidir?
Doğru Cevap: "D" Psikolojik şiddetin
Soru Açıklaması
73.
İletişim ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" İletişim, örgütsel ve yönetsel yapının karmaşık ve sorunlu işleyişini sağlayan bir araçtır
Soru Açıklaması
74.
Göksu parkında özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Erdi ile Salih 12 Nisan 2017 günü gece devriye görevinde kendilerine doğru hızla koşarak gelen, üstü başı yırtılmış, burnundan kanlar akan Hamdullah’ı görürler. Erdi ile Salih durumla alakalı gerekli detayları alabilmek için hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Problem dinlenirken gerekli yerlerde sorular sorulur
Soru Açıklaması
75.
Düşünce, duygu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış (hazırlanmış) biçimine ne denir?
Doğru Cevap: "C" Mesaj
Soru Açıklaması
76.
Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aktif dinleme
Soru Açıklaması
77.
Sözsüz iletişimin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Sözlü iletişimin içeriğini belirsizleştirme
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi gruba bağlılığı artıran nedenlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Bir ya da daha çok üyenin egemenliği
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi topluluklara müdahale prensiplerinden birisi olamaz?
Doğru Cevap: "C" Topluluktakilerden suç işlediği tespit edilenler beklemeksizin alınmalıdır
Soru Açıklaması
80.
Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve bu grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkileri ifade eden terim/kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Grup Dinamiği
Soru Açıklaması
logo
75. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Cop, kolluk birimleri ve özel güvenlik çalışanları tarafından aşağıda belirtilen hangi amaç için kullanılmaz?
Doğru Cevap: "D" Göstericiyi/saldırganı yaralamak için
Soru Açıklaması
82.
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisini hangi kanundan almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Türk Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
83.
Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Rahatsız edici ve utandırıcı duruma düşüren
Soru Açıklaması
84.
Örgüt içinde henüz mevcut olmayan ancak çatışmaya neden olabilecek durumlar söz konusu olduğunda …............. çatışmanın varlığından söz edilebilir.

Bu cümledeki boşluğa hangi şıktaki yanıt gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Potansiyel
Soru Açıklaması
85.
Devriye Hizmetlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Devriye görevlileri en az 3 kişiden oluşur
Soru Açıklaması
86.
Psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen eylemlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Davranış
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
Soru Açıklaması
88.
Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özellikleri kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline
gelmesine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Sosyalleşme
Soru Açıklaması
89.
Nedenlerine göre değerlendirildiğinde, mevcut sistemi beğenmeyip, değiştirmek isteyen kişi veya grupların, ideolojilerini beğenmedikleri kişilere karşı gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri suikast türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Siyasi suikast
Soru Açıklaması
90.
Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Öncü çalışması
Soru Açıklaması
logo
75. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" 90 derece koruma sağlanmalıdır
Soru Açıklaması
92.
Önemli kişiye karşı yapılan bir bıçaklı saldırıda 4 kişilik bir koruma ekibi tarafından aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Saldırganı etkisiz hale getirmek için maksimum eleman kullanılır
Soru Açıklaması
93.
Trafikte durulduğunda, korunan kişinin Aracı ile koruma araçlarının alacağı tedbirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Şerit değiştirirken şoför duruma göre değiştirir, koruma amiri şoföre göre koruma düzenini tekrar belirler
Soru Açıklaması
94.
İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tehdit seviyesi düşük kişilerde uygulanan koruma sistemidir
Soru Açıklaması
95.
Konvoy düzenlerinde, konvoyun önünde giden, konvoyun hızını ayarlayan, yerel kolluk kuvvetinin üst düzey yetkilisi ile yakın koruma elamanlarından birinin bulunduğu araca ne denir?
Doğru Cevap: "B" Kılavuz araç
Soru Açıklaması
96.
Özel kolluk, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Önleyici
Soru Açıklaması
97.
Tek araçlı koruma ile görevlerini yerine getiren özel güvenlik görevlileri, korunan şahısla birlikte seyir halinde iken bombalı saldırıya uğramışlardır ve makam aracı hareket kabiliyetini yitirmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlilerinin yapacağı en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Koruma aracıyla makam aracını perdeleyip korunan kişiyi koruma aracına alıp hızla çatışma bölgesinden uzaklaşmak
Soru Açıklaması
98.
Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Suçun önlenmesinde, delillerin toplanmasında ve suçluların yakalanmasında genel kolluk ve özel kolluk kuvvetleri koordineli olarak çalışmalıdır
Soru Açıklaması
99.
Özel güvenlik görevlisi, şüpheli hareketler sergileyen, kimliğini ibraz edemeyen kişilere ilişkin ne işlem yapmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Genel kolluk görevlilerine derhal durumu bildirmelidir
Soru Açıklaması
100.
Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli ..........ve..........emirlerini yerine getirmek
zorundadır. Cümledeki boşluklara hangi ikili getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Mülki İdare Amiri/Genel Kolluk Amirinin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.