logo
75.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
1.
Tetiğe ilk basınç uygulamaya başlamadan önce alınması gereken boşluğa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İstinat boşluğu
Soru Açıklaması
2.
Fişek rampası kırılan bir tabancada aşağıdaki arızalardan hangisi görülür?
Doğru Cevap: "C" Şarjörden fişek yatağına fişek sürülemez
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki silah parçalarından hangisinin balistik izin oluşması yönünden etkisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Emniyet mandalı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi sürgü grubu (kapak takımı) üzerinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Tetik korkuluğu
Soru Açıklaması
5.
Tabancanın iğnesinin kırılması durumunda aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?
Doğru Cevap: "A" Fişek ateşlenemez
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Çıkarıcı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Gerdel
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi atış antrenman metotlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Karanlık bölgeye doğru atış çalışması
Soru Açıklaması
9.
Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İkaz pim emniyeti
Soru Açıklaması
10.
Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Barutun ateşlenmesini sağlar
Soru Açıklaması
logo
75.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
11.
Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "C" Şarjör yuvası
Soru Açıklaması
12.
Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Balistik
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar
Soru Açıklaması
14.
Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır
Soru Açıklaması
15.
Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
Doğru Cevap: "C" Azami menzil
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Horozun darbe gücü
Soru Açıklaması
17.
Aşağıda, silah sökülürken uygulanacak kurallar verilmiştir.

Bunların doğru sıralaması hangisidir?

1. Sürgü geriye doğru çekilir

2. Silahın namlusu ölü bir noktaya çevrilir

3. Şarjör çıkarılır

4. Fişek yatağı gözle kontrol edilir
Doğru Cevap: "B" 2 – 3 – 1 – 4
Soru Açıklaması
18.
Rampa nedir?
Doğru Cevap: "B" Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasının sebebi olamaz?
Doğru Cevap: "B" İğne yayının kirli veya çok yağlı olması
Soru Açıklaması
20.
Tırnak kırılır ise aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılır?
Doğru Cevap: "E" Kovan mermi yatağından çıkartılıp dışarı atılamaz
Soru Açıklaması
logo
75.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
21.
Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?
Doğru Cevap: "A" Eğitim fişeği
Soru Açıklaması
22.
Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
Doğru Cevap: "E" Namlu
Soru Açıklaması
23.
Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin aşınması sonucu hangisi meydana gelmez?
Doğru Cevap: "A" Fişeğin hedef üzerindeki delici gücü artar
Soru Açıklaması
24.
Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Yarışma silahları
Soru Açıklaması
25.
Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
Doğru Cevap: "A" Çift Hareketli
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.