logo
74. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Aşağıdaki durumların hangisi, özel güvenlik komisyon kararı aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilecek durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması
Soru Açıklaması
2.
Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması …………………. iznine tâbidir.

Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" İçişleri Bakanlığının
Soru Açıklaması
3.
Özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere
verecekleri zararların tazmini amacıyla hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunun oluşumunda bulunmaz?
Doğru Cevap: "B" İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukukuna göre maddi güç vasıtalarından biri olamaz?
Doğru Cevap: "D" Elektroşok cihazı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik personeli greve katılabilir
Soru Açıklaması
7.
Zor kullanma yetkisinin kullanılması gerektiğinde izlenmesi gereken sıralama hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Bedeni kuvvet, maddî güç, silah kullanımı
Soru Açıklaması
8.
Özel güvenlik görevlisi Mehmet mazeret izni talebinde bulunmak istiyor. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kendisine mazeret izni verilmez?
Doğru Cevap: "B" Üniversitede öğrenim görmesi
Soru Açıklaması
9.
Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Görev alanı, zorunlu hallerde Özel Güvenlik Komisyonu kararıyla genişletilebilir
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanununda yer alan Eşit Davranma İlkesiyle ilgili yanlış bir ifadedir?
Doğru Cevap: "E" İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılar
Soru Açıklaması
logo
74. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Taşıma ruhsatlı silahı olan bir şahıs, oğlunun öğretmeniyle görüşmek için Veli’nin özel güvenlik görevlisi olduğu eğitim kurumuna gelir. Veli’nin yapacağı hangi hareket yanlış olur?
Doğru Cevap: "B" Veli, kimlik bilgilerini, taşıma ruhsatındaki bilgileri ve silahı kontrol ederek şahsın silahıyla okula girmesine müsaade edebilir
Soru Açıklaması
12.
Özel güvenlik görevlisi Onur, aşağıdaki suçüstü hallerinden hangisinde herhangi bir şikâyet olmaksızın yakalama yetkisini kullanabilir?
Doğru Cevap: "C" Akıl hastası bir şahsa karşı işlenen cinsel taciz
Soru Açıklaması
13.
Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
Doğru Cevap: "A" Hakim
Soru Açıklaması
14.
Ünlü bir gece kulübünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış ve 1 şahıs
ateşli silahla öldürülmüştür. Polis tarafından yürütülen tahkikatta, olay yerini koruma altına alan özel güvenlik görevlisi Sinan’ın, ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı anlaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Sinan’ın işlediği suç nitelikli dolandırıcılıktır
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması özel güvenlik personelinden istenemez?
Doğru Cevap: "A" Koruduğu kişiye ait ağır eşyaların taşınması
Soru Açıklaması
16.
Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………….. mahiyettedir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tamamlayıcı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez?
Doğru Cevap: "C" Terörle mücadelede
Soru Açıklaması
18.
Özel güvenlik görevlileri hakkındaki güvenlik soruşturması ve bu görevlilerin çalışma iznine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Güvenlik soruşturması periyodik olarak her 2 yılda bir yenilenir
Soru Açıklaması
19.
5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?
Doğru Cevap: "E" Görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında
Soru Açıklaması
20.
İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?
Doğru Cevap: "C" Vali
Soru Açıklaması
logo
74. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemleri arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "C" Üst Arama (el ile)
Soru Açıklaması
22.
Adalet Bakanlığı girişinde X-Ray operatörü olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi Metin gelen bir şahsın çantasında kesici ve delici metal bir eşya tespit etmiştir. Bahse konu eşya X-Ray cihazının monitöründe hangi renkte görüntülenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Mavi ve tonları
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi Biyometrik Geçiş Sistemlerinden bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Manyetik kartlı geçiş sistemi
Soru Açıklaması
24.
Kapı tipi metal arama detektörden geçiş yapacak olan iki şahıs arasındaki mesafe ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 1 m
Soru Açıklaması
25.
Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kalibrasyon
Soru Açıklaması
26.
Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Devriye güzergâhı
Soru Açıklaması
27.
Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İhbar ciddiye alınmaz
Soru Açıklaması
28.
Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "C" Bilirkişi ifadesi
Soru Açıklaması
30.
“Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.”

Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
Doğru Cevap: "B" Eşkâl
Soru Açıklaması
logo
74. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "E" Sadece hayat bütünlüğüne yönelik saldırılar bu kapsamdadır
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi kişileri arama yöntemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Eğilerek arama
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?
Doğru Cevap: "B" Kamuya açık olmayan özel işyerlerinde
Soru Açıklaması
34.
Özel güvenlik görevlisi Ahmet bir sigara deposunda silahlı olarak görev yapmaktadır.
Görev bitimi fabrikanın içinden hareket eden servisi kullanarak evine gitmektedir. Bir gün tam servise bindiğinde görevde kullandığı silahı yanlışlıkla çantasında unuttuğunu fark eder serviste hemen kalkmak üzeredir. Hareket tarzı ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Hemen servisten inerek (tabancayı görev alanının dışına çıkarmasının uygun olmayacağından) görev noktasına gelip prosedüre uygun silahı teslim eder
Soru Açıklaması
35.
Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra
sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine ………….denir.


Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Koruma altına alma
Soru Açıklaması
36.
Olay yerindeki ilk ekip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi Biyometrik Sistemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bariyerler
Soru Açıklaması
38.
Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" Önleme araması
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Soyut ifadeler
Soru Açıklaması
40.
Zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda
numaralandırılmış şartlardan hangisinin/ hangilerinin yerine gelmesi gerekir?


I. Haksız bir saldırının olması

II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması

III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması

IV. Orantılı karşılık verilmesi
Doğru Cevap: "D" I,II ve IV
Soru Açıklaması
logo
74. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?
Doğru Cevap: "D" Delilleri toplamak
Soru Açıklaması
42.
Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki tutanaklardan hangisini düzenleyemez?
Doğru Cevap: "D" Yüzleştirme tutanağı
Soru Açıklaması
43.
Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Kovan ve çekirdek korunması için bir araya toplanır
Soru Açıklaması
44.
Özel güvenlik görevlileri görev yapılan bölgede terk edilmiş bir eşya (Paket, Çanta vb.) görmeleri halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisini / hangilerini yapmalıdır?


I- Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır

II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir

III- Çevresi emniyete alınır

IV- Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir

V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir
Doğru Cevap: "B" III, V
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi saldırgan olan kişilere karşı savunma, püskürtme ve dağıtma
amaçlı olan copu kullanırken dikkat edilecek hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Cop zor kullanmayı gerektirmeyen durumlarda kullanılır
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?
Doğru Cevap: "B" Bariyerler
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tespit sadece kırığın olduğu kemiğe yapılmalıdır
Soru Açıklaması
48.
Bilinci kapalı solunumu olan hastaya hangi pozisyon verilir?
Doğru Cevap: "B" Koma
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kalp seviyesinden aşağıda tutulur
Soru Açıklaması
50.
Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?
Doğru Cevap: "A" Kalça ile diz arası
Soru Açıklaması
logo
74. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Temel Yaşam Desteği sağlanması gereken yetişkin hastada “Kalp Masajı/ Solunum Sayısı “ oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 30-2
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisinde heimlich manevrası yapılır?
Doğru Cevap: "A" Hava yolunun tam tıkanması olanda
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İlkyardım uygulamalarında ilaç kullanılmaz
Soru Açıklaması
54.
İlkyardımın (ABC)’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden (C)’nin tanımı nedir?
Doğru Cevap: "D" Kan dolaşımının sağlanması
Soru Açıklaması
55.
İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
Doğru Cevap: "A" Koruma, Bildirme, Kurtarma
Soru Açıklaması
56.
Hangi yangın türlerinde boğma esaslı söndürme yönteminin kullanılması en uygun olarak tercih edilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Akaryakıt yangınları
Soru Açıklaması
57.
Doğalgaz yangınlarında müdahale için en uygun yöntem hangisinde sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Gaz akışını kes-alevlere yakın yanıcıları uzaklaştır veya soğut-su ve köpükle söndür
Soru Açıklaması
58.
Özel güvenlik görevlilerinin korudukları 63. Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir tesiste oluşan yangın esnasında ilk yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" İnsanların yangın alanından panik oluşturmadan tahliyesi
Soru Açıklaması
59.
Bilgisayar sistemlerinin ana merkezleri olan sistem odalarındaki yangınlara müdahale esnasında hangi söndürücüler veya yöntemler kullanılmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Su
Soru Açıklaması
60.
Aşağıdakilerden hangi bilgilendirme yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Boşaltmış akaryakıt tankları yangın tehlikesi oluşturmazlar
Soru Açıklaması
logo
74. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?
Doğru Cevap: "D" 177
Soru Açıklaması
62.
Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yavaş yanma
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?
Doğru Cevap: "B" Paratoner
Soru Açıklaması
64.
Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin doğrudan etki ettiği organımız hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beyin
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Bonzai, kullanılması bulundurulması ve satışı henüz yasaklanmamış bir maddedir
Soru Açıklaması
66.
Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Empati
Soru Açıklaması
67.
Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
68.
En etkili iletişim kanalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beden dili
Soru Açıklaması
69.
Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Geri bildirim
Soru Açıklaması
70.
Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar?
Doğru Cevap: "E" Göz teması
Soru Açıklaması
logo
74. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Net olmayan bir mesajı daha iyi anlayabilmek için ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Sorular sorulmalıdır
Soru Açıklaması
72.
Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?
Doğru Cevap: "B" İletişimin başlamadan bitmesine sebep olur
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" “Sen dili” etkili iletişimin en önemli gereklerindendir
Soru Açıklaması
74.
Özel güvenlik görevlisinin kılık-kıyafeti ve teçhizatı, kişilere hangi türde mesaj verir?
Doğru Cevap: "C" Sözsüz mesaj
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi grupların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Habersiz bir şekilde toplanmış olan
Soru Açıklaması
76.
Olayların içinde ani karar veren, topluluk içinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi
başlatan ve devam ettiren kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Atılganlar
Soru Açıklaması
77.
Bir spor müsabakasında bir grup taraftarın üstlerini aratmamak için direndiğini gören özel güvenlik görevlisi Osman’ın direnen gruba karşı aşağıdakilerden hangisi uygulaması gereken metotlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Taraftarlara Hakaret Etme
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Soğuk algınlığına neden olma
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerini azaltmak amacıyla kullanılması gereken yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Maddenin bulaştığı yerleri losyon ve krem ile temizlemek
Soru Açıklaması
80.
Toplumsal olaylara müdahale esnasında  cop kullanılması gerekirse vuruş yeri vücudun hangi bölgesi olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Kol ve bacakların etli kısımları
Soru Açıklaması
logo
74. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Toplumsal olaylarda herhangi bir eyleme katılmayan ancak topluluğunun hareketlerini
dışarıdan izleyen kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Seyirciler
Soru Açıklaması
82.
Aşağıdakilerden hangisi toplantı ve gösteri yürüyüş çeşitleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Geleneklere uygun düzenlenen tören ve şenlikler
Soru Açıklaması
83.
Bir toplumsal olayda müdahale edilen grubu ikiye bölüp dağıtmak amacıyla kullanılan düzen hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kama düzeni
Soru Açıklaması
84.
Saldırgan bir kalabalık arasında kalan özel güvenlik görevlisi Ömer göz yaşartıcı gaz
kullanmak zorunda kalmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Ömer’in kullanacağı göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mutlaka el ile atmalıdır
Soru Açıklaması
85.
Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi
etkilediği duruma” ne denir?
Doğru Cevap: "A" Çatışma
Soru Açıklaması
86.
Bir topluluğa girerek grubu suça teşvik eden onları tahrik eden kimselere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Provokatör
Soru Açıklaması
87.
Korunan kişinin 24 saat esasına göre güvenliğinin sağlandığı faaliyete ne denir?
Doğru Cevap: "A" Koruma
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Sinirli ve asabi olmalı
Soru Açıklaması
89.
Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada Temel Koruma Prensiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Koruma personeli bireysel davranmalı ekip ruhu ile hareket etmemelidir
Soru Açıklaması
90.
Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Dış Halka – Orta Halka – İç Halka
Soru Açıklaması
logo
74. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Koruduğumuz önemli kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması öngörülen en mantıklı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Koruduğunuz kişiyi çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek
Soru Açıklaması
92.
Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin makam aracı olarak kullanacağı araçta bulunması gereken özelliktir?
Doğru Cevap: "A" Balistik özelliğe sahip (zırhlı) motor gücü yüksek olması
Soru Açıklaması
93.
Tek araçlı koruma ile görevlerini yerine getiren özel güvenlik görevlileri, korunan şahısla birlikte seyir halinde iken korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
Soru Açıklaması
94.
Öncü istihbarat ekibi programın yapılacağı A iline 3 gün öncesinden gitmiştir. Yapacakları öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini yapmalarına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "E" Programa katılacak tüm kişilerin kan grubu bilgileri
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Saldırıda kullanılan silahın ateşli veya ateşsiz silah olmasına bakılmaksızın, ateşli silahla saldırgan önlenmelidir
Soru Açıklaması
96.
Derbi maçında maraton tribünü girişinde polislerin gözetiminde üst araması için görevlendirilen özel güvenlik görevlisi Serhat, bir seyircinin üstünde silah tespit etmiştir. Bu olayla ilgili Serhat’ın yaptığı eylemlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Seyirciyi silahlı olarak sahaya alamayacağını bildirerek derhal geri çıkartır
Soru Açıklaması
97.
6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında genel
kollukla birlikte ve onların gözetiminde görev yapan özel güvenlik görevlileri stat girişlerinde hangi yazılı emre istinaden üst araması yaparlar?
Doğru Cevap: "B" Mülki Amirin
Soru Açıklaması
98.
Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda ÖGG’leri aşağıdaki maddelerden hangisini yapabilir?
Doğru Cevap: "E" Müsabaka güvenliği ile ilgili polis nezaretinde üst araması yapabilirler
Soru Açıklaması
99.
Hastane polikliniğinde görevli özel güvenlik görevlisi Furkan, kargaşaya müdahale ederek bayan doktorun darp edildiği kargaşayı arkadaşlarının da yardımı ile önlemiştir. Bu olayla ilgili yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Önemli bir yaralanma olmadığı için şahısla doktor barıştırılır
Soru Açıklaması
100.
Aşağıdaki fiillerden hangisini yapan özel güvenlik görevlileri, altı ay süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar?
Doğru Cevap: "C" Grev yasağına uymayan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.