logo
74.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
1.
Uzaktan ya da yakından, canlıları ………….., yaralayan, …………, canlı organizmaları hasta eden, cansızları ……………, yok eden araç ve aletlerin tümüne ……… denir.

Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" öldürebilen, etkisiz bırakan, parçalayan, silah
Soru Açıklaması
SİLAH: Yakın ve uzak mesafeden çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları tahrip veya imha eden veya niteliğini bozarak kullanılmaz hale getiren, kullananı da çeşitli tesirlerden koruyan alet ve malzemelerdir.
2.
Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Atıcı tarafından kurulan horozun, tetik çekildiğinde düşmesi ve ateşlemenin gerçekleşmesi özelliğine sahip tabancalar
Soru Açıklaması
3.
Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ……… denir. Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Hazne
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçaları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Gerdel
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi tabancanın ana parçalarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Gez
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Şarjörü oluşturan parçalardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Tırnak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi atıcının poligonda uyması gereken kurallardandır?
Doğru Cevap: "C" Atıcının, eğitici tarafından kurallara uygun verilen komutlara uyması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Örs
Soru Açıklaması
9.
Fişeklerin ölçülerinin belirtilmesinde kullanılan “9x19 mm” ifadesindeki “9” neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Çap
Soru Açıklaması
9x19 fişeğin açılımı Mermi çapı 9mm, Kovan boyu 19mm
10.
Aşağıdakilerin hangisi Rayyür’ün tanımıdır?
Doğru Cevap: "E" Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı izler
Soru Açıklaması
logo
74.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
11.
Aşağıdakilerin hangisi Hatve’nin tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafe
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi icra yayının görevidir?
Doğru Cevap: "B" Barut gazının basıncı ile geriye doğru gelen sürgünün tekrar ileri gitmesini sağlamak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi atışa etki eden bireysel faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Rüzgar
Soru Açıklaması
14.
Göz, gezin üst kenar orta noktası , arpacığın silme tepe noktasından hedefe doğru olan hatta ……….. denir.

Boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Nişan hattı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde İlk Hız doğru tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Silah ateşlendikten sonra, çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol
Soru Açıklaması
16.
Fişeği ya da boş kovanı, fişek yatağından çıkartmaya yarayan sisteme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kovan atma tertibatı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Atış Poligonunda bulunması gereken hatlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Sınır hattı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi MP-5 makineli tabanca için söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Atış seçici mandal orta konumda iken silah atış yapmaz, emniyettedir
Soru Açıklaması
19.
Silahın temizliğine başlamadan önce,  yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Silah ölü noktaya çevrilir ve şarjör çıkartılır
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Fişek hatası
Soru Açıklaması
logo
74.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
21.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kısa Namlulu Silahların parçalarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Kurma kolu
Soru Açıklaması
22.
Ateşleme sonrası mermi çekirdeğine yön ve istikamet veren parçaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Namlu
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik çekme (tetik ezme) hatalarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Tetiği çekerken patlama sesinden etkilenmek
Soru Açıklaması
24.
Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tarif edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Fişeğin ya da boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasını sağlar
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi “Genel Emniyet Kurallarından” değildir?
Doğru Cevap: "D" Silahı boşaltmak için, sırasıyla önce tetik düşürülür, şarjör çıkartılır, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan emin olunur
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.