logo
64.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Kontrol noktasının girişinde cihazlardan önce kontrole tabi tutulacak kişilerin güvenlik cihazlarına tek tek girmesini temin etmekle, girişte kişilere uyması gereken kuralları bildirmekle görevli personele ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Yönlendirici personel
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Haklarında icra takibi yapılan kişileri yakalama
Soru Açıklaması
3.
Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Yakalama
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Devriye tutanağı
Soru Açıklaması
BAŞLICA TUTANAK ÇEŞİTLERİ

 • Olay yeri inceleme ve tespit tutanağı,

 • Tanık,Mağdur,Müşteki ifade Tutanağı,

 • Üst Arama Tutanağı,

 • Değer Tespit Tutanağı,

 • Yer Gösterme Tutanağı,

 • ihbar Tutanağı,

 • Suçüstü Tutanağı,

 • Yangın Yeri Tutanağı,

 • Buluntu Eşya Tutanağı,

 • Müracaat Tutanağı,

 • Nöbet Devir Teslim Tutanağı,

 • Arama,Yakalama,Elkoyma Tutanakları,

 • Teslim Tutanağı,

5.
Aşağıdakilerden hangisi yaya devriyenin dezavantajlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Görünür olduğunda caydırıcılık etkisi oldukça fazladır
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?
Doğru Cevap: "E" Teknik takip yapma
Soru Açıklaması
7.
Özel güvenlik görevlisi Hamit, çalışmış olduğu fabrikada gece vardiyasında görev yaparken bina içerisinde etrafı kontrol esnasında sebebini bilmediği küçük çaplı bir yangın çıktığını görür. Hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale eder ve durumu kontrol altına alır. Sabah bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bir yazı ile
bilgilendirir. Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rapor
Soru Açıklaması
8.
Uyuşturucu maddelere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ülkemizde kenevir ekimi izne tabi değildir
Soru Açıklaması
9.
Hangisi elde ediliş biçimi bakımından kanuni olarak delil sayılamaz?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik ekibinin yapılan sohbette gizlice kaydettiği ses kaydı
Soru Açıklaması
Delillerin özellikleri;

 • Mantıklı ve gerçekçi olmalı. (Elle tutulur gözle görülür somut nesnelerden oluşmalı, hayal ürünü olmamalıdır.)

 • Olayı temsil edici olmalıdır. (Olayla ilişkili olmalı, olay içinde yer almalı, suçun unsurlarından biri olmalıdır.)

 • Kanuna aykırı olmamalıdır. (Hukuki ve bilimsel yollarla elde edilebilmelidir.)

10.
Özel güvenlik görevlilerince kontrol altına alınan olay yerine aşağıda sayılan hangi görevliler veya görevlinin girişine müsaade edilmez?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik amiri veya görevlisine
Soru Açıklaması
Olay Yerinde Sorumlulukları Bulunan Görevliler;

 • İlk ekip

 • Cumhuriyet Savcısı

 • Olay yeri İnceleme ekibi

 • Soruşturma ekibi

 • Diğer uzmanlar

 • Adli tıp hekimi

 • Acil müdahale ekibi (Sağlık, itfaiye vb)

logo
64.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Korunan tesis veya alanda sebebi bilinmeyen bir patlamaya müdahale ederken önleyici hizmetler kapsamında öncelikle düşünülmesi gereken hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" İkinci bir patlama olasılığına karşı tedbir almak
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi adli aramadır?
Doğru Cevap: "C" Bir suça ilişkin delillerin elde edilmesi için mahkeme kararı ile konutta yapılan arama
Soru Açıklaması
Özel güvenlik personeline, yönetmeliğin 14. maddesinde yapılan düzenlemeyle sorumluluk alanı içerisinde önleyici arama yapma yetkisi tanınmıştır. Görev alanı dışında üst araması yetkisi tanınmış fakat genel kolluğun gözetiminde ve denetiminde bulunma mecburiyeti konmuştur.
Adli arama :Suç islendikten sonra, suçun delillerini, zapt ve ya müsadereye tabi eşyayı ele geçirmek, suç failini yakalamak için yapılır.
13.
Eşkâl tespitinde aşağıdakilerden hangisi daha öncelikli ve önemlidir?
Doğru Cevap: "A" Koldaki ameliyat izi
Soru Açıklaması
14.
Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
Doğru Cevap: "A" Önleyici görev
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisinin birincil amacı önleyici güvenlik değildir?
Doğru Cevap: "D" Olay yerinden delil toplamak
Soru Açıklaması
16.
Hangisi devriyenin görevlerinin ana başlıklarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Teknolojik görevleri
Soru Açıklaması
Devriyenin dört çeşit görevi vardır bunlar,

Önleyici Görevler: Sorumluluk bölgesinde kamu düzeni bozucu eylemleri engellemek ve suç işleme potansiyelindeki şahıslara karşı caydırıcı çalışmalarda bulunulmasıdır.
Koruyucu Görevler: Sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbirler almak ve buraları denetlemek
Yardım Görevleri:Görev alanında yardım isteyenler ile yardıma muhtaç olan kişilere yardım etmek, ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmektir
Adli Görevler: Sorumluluk bölgesinde meydana gelen adli olaylar ile ilgili yapılan faaliyetlerdir
17.
Koruduğunuz tesise bir telefon şirketinden internet bağlantısı için geldiklerini söyleyen kişiler araçla geldiler davranış biçiminiz ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Bağlantı yapılacak yer yetkilisini haberdar edip bilgisi var ise gelenlerin şirket görevlisi olduklarını gösteren kimliklerini gördükten sonra girmelerine izin veririm
Soru Açıklaması
18.
Tutanaklar için hangi ifade yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Tutanakların imzalı olması şart değildir
Soru Açıklaması
TUTANAĞIN TANIMI ; Tutanak herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanları, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin bir düzen dahilinde yazılı hale getirilmesidir.

TUTANAĞIN BÖLÜMLERİ: Tutanaklar başlık, giriş, gelişme, sonuç, tarih ve saat ve imza olmak üzere 6 bölümden oluşur.

 1. Başlık: Olayın mahiyetini belirtmek amatıyla tutanağın üst-orta bölümüne büyük harflerle başlık yazılır.

 2. Giriş: Tutanağı hangi konuda tutulması gerektiğini gösteren ve hazırlayıcı bilgilerden oluşan bölümdür. Olayın gerçekleştiği zaman dilimi, yeri ve olayın öğreniliş şeklinin belirtildiği bölümdür.

 3. Gelişme: Olay veya yapılan işlemle ilgili kişilerin açık kimlikleri, olayın meydana geliş şekli olayın ispatına yarayacak iz ve deliler ile olay hakkındaki iddia ve beyanların yer aldığı bölümdür.

 4. Sonuç: Tutanağın son tarafına (tutanak) olduğunun belirtilmesi ile bundan sonra tutanağın tamamlanmasıdır. Olayla ilgili alınan önlemler ile tutanağın tarih ve bitiş saatinin belirtildiği bölümdür.

 5. Tarih ve Saat: Tutanak tanziminde, olay ve tutanağın türüne göre tutanağın bitiş bölümünde tarih ve saatin yazılması gerekir.

 6. İmza: Olay veya yapılan işlemde adı geçen müşteki, mağdur, tanık, zanlı şüpheli, vb. kişilerin isimleri ve unvanları yazılarak imzalan alınır. Tutanakta en az 2 resmi görevlinin imzası bulunur. Şahıs tutanağı imzalamamak istemezse “ İmzadan İmtina Etti” diye imza bölümüne not düşülür.

19.
Özel güvenlik görevlisi Sinan’ın nokta görevi yerinden ne kadarlık bir mesafe ayrılması doğrudur?
Doğru Cevap: "A" 20 adımlık
Soru Açıklaması
20.
Olay yerine Genel Kolluktan görevliler gelinceye kadar aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görevlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Olaya karışanların ifadelerini almak
Soru Açıklaması
logo
64.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi yangın önleyici tedbirlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Kazan dairesi
Soru Açıklaması
22.
Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görevli olduğu giyim mağazasında yangın çıkması durumunda aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Müşterilerden yardım alarak yangına müdahale etmeli
Soru Açıklaması
23.
Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?
Doğru Cevap: "E" Orman
Soru Açıklaması

 1. Köpük (FOAM);Köpük,yangın yüzeyini bir battaniye gibi örterek,hava ile teması keser.Ayrıca soğutma özelliği de vardır.
  Kullanılma Alanları: Rafineriler, kimya laboratuarları, kimyasal madde depoları, Boya ve vernik atölyeleri veya depoları, Akaryakıt depolama yerleri ve dolum istasyonları, Artık yağların döküldüğü hendekler, Akaryakıt tankerleri, Taner, kargo ambarları, Hava alanları, uçak hangarlar gibi benzeri yerler sayılabilir.

24.
Aşağıdakilerden hangisi patlama sonucu ortaya çıkan etkilerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Statik etkisi
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlisi Buse’nin görev yaptığı iş merkezinde yangın çıkması durumunda karşılaşabileceği tehlikelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Yanma sonucu oksijen açığa çıkması tehlikesi
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Havalandırma
Soru Açıklaması
27.
Kapalı bir mekândaki doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?
Doğru Cevap: "A" Tavanda
Soru Açıklaması
DOĞALGAZ YANGINLARI; Gaz yangınlarının söndürülmesinde uygulanacak genel kural önce gaz akışını kesmek, sonra söndürmektir. Doğalgazın kullanıldığı her yerde tercihen KKT (kuru kimyevi toz) esaslı veya karbondioksit esaslı yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.

Doğalgaz kaçağında Gaz Havada birikir.Renksiz, kokusuz ve tatsızdır.
28.
Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesiyle meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yanma
Soru Açıklaması
29.
Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İki kişiyle koruma düzeni
Soru Açıklaması
Koruma Şekilleri

Sağ elle silah kullanan, korunan kişiler kişinin 1 adım gerisinde sağ tarafında durur.

 • Tek kişi için korumakla sorumlu olduğu alan 360°,

 • iki kişi için 180°, dört kişi için 90°dir.

 • Dört kişiden fazla bile olsa 90° koruma açısı değişmez.

30.
Aşağıdakilerden hangisi destek ekiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Öncü-Eskort Ekibi
Soru Açıklaması
Konvoyda Bulunacak Araçlar

* Motosikletli öncü ekipler
* Trafik eskort aracı
* Öncü koruma aracı
* VIP otosu
* Sağ artçı koruma aracı
* Sol artçı koruma aracı
*Yedek VIP aracı
*CAT aracı (Karşı Müdahele Aracı)
*Yerel koruma aracı
* Ambulans
logo
64.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Aşağıdakilerden hangisi güzergâhta yapılacak öncü çalışması arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Güzergâhtaki restoranların tespiti
Soru Açıklaması
32.
Terör eylemleri ve yöneldikleri hedefler göz önüne alındığında hangisinden söz edilemez?
Doğru Cevap: "B" Silah teşhiri
Soru Açıklaması
33.
Bir koruma personeli “6’da minibüste 2 kişi ya da Balkonda saldırgan 3’te” şeklinde söylemde bulunuyorsa aşağıdakilerden hangisinden bahsedilir?
Doğru Cevap: "D" Saat yöntemi ile yön tespiti
Soru Açıklaması
Tehlike anında koruma


VİP ilerleme istikameti Saat 12 yönüdür.


Saldırıyı fark eden koruma görevlisi yüksek sesle bağırarak diğer görevlilere saldırının nereden geldiğini bildirmelidir.
Dikkat saat 3 yönünde bıçaklı saldırgan gibi uyarıda, önemli kişi saat 9 yönüne doğru kaçırılmalıdır.
34.
“………………………..” kalabalığın yoğun olduğu yerlerde, önemli kişiye daha yakın konumda çalışır. Tehdidin azaldığı yerlerde halka genişletilir.

Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yaya koruma düzeni
Soru Açıklaması
35.
Karbon bileşikleri içermeyen metalden yapılmış kesici, delici, ateşli silahlar, çelik, demir, alüminyum vb. maddeler ………, karbon bileşikleri içeren tahta, plastik, plastik patlayıcılar, narkotik, şeker, gıda vb. maddeler ise ………….…………. renk veya tonlarında görünürler.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Mavi/Turuncu
Soru Açıklaması

X-ray cihazından geçen metaller ekranda hangi renkte görünür;
 • Metal maddeler (inorganik maddeler) koyu mavi- siyah renkte

 • Organik maddeler (metal olmayan ) sütlü kahverengi yada koyu kahve rengi, turuncu,

 • Karışık maddeler (metal ve plastik karışımı örn cep telefonu) az yoğun maddeler yeşil

 • Kurşun ve Kristaller x işini geçirmediklerinden içerisinde bulunan nesneyi göstermezler Fosforlu yeşil-koyu siyah renkte gözükürler.

36.
VIP araçtan indiğinde, sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" VIP güvenli bir yere intikal edene kadar kapılar açık, araç çalışır vaziyette beklemeli ve asla aracı terk etmemelidir
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma ile ilgili yanlış bir ifadedir?
Doğru Cevap: "E" Yüzde yüz koruma mümkündür
Soru Açıklaması
Temel Koruma Prensipleri

 • Tam (100%) koruma mümkün değildir.

 • Koruma görevi önemli kişiye göre yapılmalıdır.

 • Önemli kişi her ortamda korunmalıdır.

 • Koruma görevine ilişkin her türlü araç ve alternatif plan önceden hazırlanmalıdır.

 • Koruma görevi, her türlü acil ve ani hallere karşı daha önce yapılmış olan bir plan dahilinde uygulanmalıdır.

 • Saldırı anında kaçırma planları ve güvenli noktalar ile ani rahatsızlıklarda gidilebilecek hastaneler yakın personelince detayları ile bilinmelidir.

 • Önemli kişi akla gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeden utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır.

 • Gerekli müdahale yerinde ve zamanında yapılmalıdır.

 • Koruma esnek olmalı önemli kişinin resmi görevini engellememeli,

 • Koruma elemanları kendilerini ve önemli kişiyi koruyabilmek için zinde olmalıdır.

 • Ekip ruhu ön planda olmalıdır.

 • Koruma şekli önceden belirlenmeli, korunacak kişi ve korumalar birbirlerini iyi tanımalıdırlar.

 • Silah son çare olarak kullanılmalıdır.

 • Görevlerde telsizle kodlu konuşmaya dikkat edilmelidir.

 • Keşif ve istihbarat çalışması yapılarak önemli kişinin tehlikeye uğramadan gideceği en kısa ve güvenli güzergah seçilmelidir.

38.
“Önemli kişiyi koruma” temel kuralları içerisinde yer alan özellik hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Haberleşme sistemi anlaşılır ve kodlu olmalıdır
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinin kullanım amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tesisin iletişim sisteminin devre dışı bırakılması
Soru Açıklaması
40.
Alışveriş merkezi girişinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Selim, bir kişinin kapı tipi metal arama dedektöründen geçerken cihazın alarm vermesi neticesinde aşağıdaki müdahale şekillerinden hangisini uygulaması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "D" Şahsın üzerindeki metal eşyaları bırakıp kapı tipi metal arama dedektöründen tekrar geçmesini ister
Soru Açıklaması
logo
64.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Radyasyondan temel korunma yöntemleri üç ana unsur ile değerlendirilir.
Bunlar aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zaman - Uzaklık - Bariyer
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama dedektörüyle tespit edilemez?
Doğru Cevap: "B" Plastik patlayıcı maddeleri
Soru Açıklaması
43.
İş arkadaşınızın bacağına kaynar su döküldüğünde yapmanız gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yanık yarası üzeri temiz bir bezle örtülür
Soru Açıklaması
44.
Güvenliğini sağladığınız fabrikada meydana gelen yüksekten düşme neticesinde oluşan kafatası veya omurga yaralanmasına ilk yardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 112’nin gelmesi beklenmeden yaralı en yakın sağlık kuruluşuna taşınmalıdır
Soru Açıklaması
45.
Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?
Doğru Cevap: "B" Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi, güvenliğini sağladığınız okulda travmatik bir olay gerçekleşmesi sonucunda 112’yi ararken dikkat etmeniz gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Konuşma kısa tutulmalı ve telefon bir an önce kapatılmalıdır
Soru Açıklaması
47.
Bilinci olmayan kazazedede solunum varsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "C" Koma pozisyonu verilir
Soru Açıklaması
48.
Patlamış mısır yerken hava yolu tam tıkanan birisinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?
Doğru Cevap: "E" Solunumu hızlanır
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi, giriş güvenliğini sağladığı binanın önünde meydana gelen trafik kazası olayına müdahale eden özel güvenlik görevlisinin yapması gereken doğru uygulamalardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Acil tedavi ekipleri gelmeden olay yeri terk edilmelidir
Soru Açıklaması
50.
Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kanama bölgesi bol su ile yıkanır
Soru Açıklaması
logo
64.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Atardamar kanamasında diğer damar kanamalarından farklı olarak neden daha fazla kan kaybı olur?
Doğru Cevap: "D" Atardamar içinde yüksek basınç olduğu için
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın bireyler üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" İletişimi aksatması
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi hazırlık yapılarak konuşmayı gerektirir?
Doğru Cevap: "C" Bilimsel bilgi aktarma
Soru Açıklaması
54.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Model
Soru Açıklaması
55.
Kişilerarası ilişkilerde yargılamak, eleştirmek, suçlamak, yorumlamak, analiz etme, sınamak, emir vermek gibi bazı davranışlar ve iletişimi olumsuz etkileyecek ifadeler vardır.

Yukarıda belirtilen bu ifadelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İletişim engelleri
Soru Açıklaması
56.
Karşılıklı yemek yediğiniz özel güvenlik görevlisi arkadaşınızın hava yolu kısmi tıkandığında ilk yardım uygulaması olarak yapacağınız hangi uygulama yanlış olacaktır?
Doğru Cevap: "C" Temel yaşam desteği yapılır
Soru Açıklaması
57.
…..…. kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesidir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Empati
Soru Açıklaması
58.
Birine önemli bir konuyu ya da bir problemimizi anlatacağımız zaman; “Beni can kulağıyla dinle” deriz. “Can kulağıyla dinlemek” hangi tür dinleme biçimine örnektir?
Doğru Cevap: "D" Etkin dinleme
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hemen sonuç çıkarmak
Soru Açıklaması
60.
Suçlayıcı, genelleyici ve çözümden uzaklaştıran bir konuşma tarzı benimseyen bir kişi kendini ifade etme türlerinden hangisini kullanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Eleştiri
Soru Açıklaması
logo
64.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Genel olarak iki öğe arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri ile genel kolluğun birlikte yapabileceği bir görev değildir?
Doğru Cevap: "D" Suç soruşturmasında ifade alma
Soru Açıklaması
63.
Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rol çatışmaları
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Ayrıştırmak
Soru Açıklaması
65.
Özel güvenlik görevlisi Oya, karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken şahsın onu dinlemediğini ve başka bir şeyle ilgilendiğini görüyor.

Anlatılan olayda iletişimin temel ilkelerinden hangisi yerine getirilmemiştir?
Doğru Cevap: "A" İletişim iki tarafında aktif olduğu bir alışveriş sürecidir
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin kullanılması sonrasında ortaya çıkacak durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Aile ve arkadaş ilişkilerinde tutarlılık
Soru Açıklaması
67.
Amfetamin veya fenetylline maddesinin çeşitli kimyasallarla birleştirilmesiyle elde edilen, genelde tablet halinde bulunan ve üzerinde logo olarak iç içe geçmiş “C” harfi bulunan, oral yolla tüketilen uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Captagon
Soru Açıklaması
68.
Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görev yaptığı konut sitesinde meydana gelen ve müdahale ettiği bir kavga olayını kime bildirmelidir?
Doğru Cevap: "C" Genel Kolluk
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki farklardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Genel kolluk terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alabilirken, özel güvenlik görevlileri bu tür eşyayı emanete alamaz
Soru Açıklaması
70.
Ülkenin genel emniyet ve asayiş işlerinden kim sorumludur?
Doğru Cevap: "D" İçişleri Bakanı
Soru Açıklaması
logo
64.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda uyulacak genel prensiplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Organizatörlerle diyalogdan kaçınma
Soru Açıklaması
72.
Özel olarak yetiştirilmiş, gözü pek, saldırgan, neden, nasıl, ne zaman eyleme geçecekleri ve hangi sloganı atacakları önceden planlanmış olan militanlardır.

Yukarıda tanımı yapılan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Eylem grupları
Soru Açıklaması
73.
Belirli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş, aynı düşünce ve fikirleri paylaşarak eylemsel faaliyetlerde birlikte hareket eden, örgütlenmiş insanlardan oluşan kümeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Grup
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilecek alanlardandır?
Doğru Cevap: "E" Mülki idare amiri tarafından belirlenen alanlar
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi kitleyle hareket eden birey özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Duygusal hareket etme eğilimi azalır
Soru Açıklaması
76.
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeden en az ne kadar zaman önce bildirimde bulunmak gerekir?
Doğru Cevap: "A" 48 saat önce
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" Provokasyona ve kitle hareketlerine açıktırlar
Soru Açıklaması
78.
Birbirinden bağımsız, düzensiz ve habersiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak bir araya gelmesiyle meydana gelen insan topluluğuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kalabalık
Soru Açıklaması
79.
Özel güvenlik personelinin, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılabilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Kesinlikle çalıştırılamaz
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Duygusal davranmak
Soru Açıklaması
logo
64.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Özel güvenlik görevlisi Metin, izinli olduğu bir gün üniforması ile özel güvenlik elemanlarının sorunları hususunda tertip edilen bir mitinge katılmıştır. Bu durumun
mitingde görevli güvenlik amiri tarafından tespit edilmesi üzerine kendisine uygulanacak olan yaptırım aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kimlik kartı iptal edilir ve bir daha özel güvenlik hizmetinde çalıştırılmaz
Soru Açıklaması
82.
Özel güvenlik görevlisinin çalışma izni alabilmesi amacıyla düzenlenen “Özel güvenlik görevlisi olur.” ibaresini içeren sağlık raporunda aşağıdaki dallardan hangisinin bulunması gerekir?
Doğru Cevap: "D" Kulak Burun Boğaz
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen bir olayın aydınlatılması amacıyla sahip oldukları yetkilerden değildir?
Doğru Cevap: "B" İstihbarat faaliyetlerinde bulunma
Soru Açıklaması
84.
2559 sayılı PVSK’da tanımlanan kimlik sorma yetkisi özel güvenlik görevlilerince ne zaman kullanılamaz?
Doğru Cevap: "D" Kamuya açık alanlarda
Soru Açıklaması
85.
5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler?
Doğru Cevap: "E" Görevli oldukları alanlarda ve görev süresince kullanabilirler
Soru Açıklaması
86.
Aşağıdakilerden hangisi grubu belirleyen temel öğeler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Kitle histerisi
Soru Açıklaması
87.
“Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Kamu görevlisine
Soru Açıklaması
88.
Görevli bulunduğu spor tesisinin otoparkında görevlendirilen özel güvenlik görevlisi Hasan, araç camını kırarak otodan eşya çalan bir şahsın olduğunu görmesi üzerine, şahsı kovalamak suretiyle yakında bulunan bir apartmanın bahçesinde yakalar ve olay yerine çağrılan genel kolluk görevlilerine şahsı teslim eder. Özel güvenlik görevlisi Hasan’ın bu
davranışını tanımlayan en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Suçüstü hali gereği hukuka uygunluk
Soru Açıklaması
89.
Özel güvenlik komisyonu üyeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Vali yardımcısı başkanlığında emniyet, jandarma, sanayi odası, ticaret odası ile özel güvenlik kuruluşunun temsilcileri
Soru Açıklaması
90.
Özel güvenlik görevlisi Onur, para nakli ile görevlendirilmiştir. Özel güvenlik görevlisi Onur’un görev alanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Paranın teslim edildiği il merkezi, paranın taşındığı güzergâh ve teslim alındığı ilçedir
Soru Açıklaması
logo
64.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Görev alanı içerisinde bir suç şüphesi ile özel güvenlik görevlisi Taner tarafından yakalanan kişinin kaçacağı, kendisine veya başkalarının hayat ve beden bütünlüğüne zarar verebileceği değerlendirilmesi halinde şüpheliye kelepçe takılması özel güvenlik görevlilerinin sahip olduğu hangi yetki kapsamında yapılan bir işlemdir?
Doğru Cevap: "D" Zor kullanma yetkisi
Soru Açıklaması
92.
Özel güvenlik kimlik kartı hususunda aşağıda yazılı bilgilerden hangisi doğru değildir
Doğru Cevap: "C" Kimlik kartı üzerinde bulunmayanlar da kanunda yazılı yetkileri kullanabilir
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?
Doğru Cevap: "B" Cumhuriyet Savcısı
Soru Açıklaması
94.
Hangi hizmet için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceğine karar verecek olan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
95.
Güvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde komisyon kararı olmaksızın, valilik tarafından izin verilebilir?
Doğru Cevap: "E" Parti kongrelerinde
Soru Açıklaması
96.
Özel güvenlik görevlisi Onur, görev bölgesinde suçüstü halinde hırsız yakalamış ve genel kolluğa haber vermiştir. Genel kolluk geldiğinde hırsızı teslim ederken Onur’un tutmuş olduğu tutanak hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Teslim-tesellüm tutanağı
Soru Açıklaması
97.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahlı görev yapabileceği yerlerdendir?
Doğru Cevap: "E" Banka girişi
Soru Açıklaması
98.
5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Doğru Cevap: "D" İçişleri Bakanlığı ve Valilikler
Soru Açıklaması
99.
Acele ve geçici durumlarda özel güvenlik izni vermeye aşağıdaki makamlardan hangisi yetkilidir?
Doğru Cevap: "C" Vali
Soru Açıklaması
100.
Özel güvenlik görevlisi İbrahim, görevli bulunduğu banka içerisinde meydana gelen gasp olayı esnasında kendisine silahla ateş eden saldırgana karşı silahını kullanmış ve saldırganın yaralanmasına neden olmuştur. 5188 sayılı Kanunda zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesine atıfta bulunulmuştur. Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesinin konusu aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Meşru müdafa ve zorunluluk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.