logo
61.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
1.
Hatve nedir?
Doğru Cevap: "C" Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur
Soru Açıklaması
2.
Görevlerde kullanılan demirbaş silahların devir teslimlerinde silahta herhangi bir anormallik (çatlak, kırık
vb.) var ise ne yapılır?
Doğru Cevap: "E" Konu mutlaka devir teslim ve rapor defterine yazılır ve hemen üst sorumluya/yetkiliye bildirilir
Soru Açıklaması
3.
Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateĢsiz silahların taşınması ve bulundurulması hangi kanuna göre yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Soru Açıklaması
4.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun‟un ilgili maddesindeki “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi” belirlemede usul nedir?
Doğru Cevap: "C" İl özel güvenlik komisyonunun kararı ve valinin onayıyla belirlenir
Soru Açıklaması
5.
MP-5 makineli tabanca da atış anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir?
Doğru Cevap: "D" El kundağı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru
verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tetik - tetik manivelası - horoz – iğne
Soru Açıklaması
7.
Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İğne veya yayı kırık olabilir
Soru Açıklaması
9.
Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından kaynaklanan tutukluk sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
Doğru Cevap: "A" Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Aylık bakım
Soru Açıklaması
logo
61.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
11.
“Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda
genel emniyet kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Silah sürekli dolu halde taşınır
Soru Açıklaması
12.
Sökülmüş silahın takılma işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır
Soru Açıklaması
13.
Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ateşleme tertibatı
Soru Açıklaması
14.
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek yerlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Karayollarında
Soru Açıklaması
15.
Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Set
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Horozun darbe gücü
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi hareketli namluda bulunan parçalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ateşleme iğnesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Toplu tabanca
Soru Açıklaması
19.
Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "A" Sürgü
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Namlu emniyeti
Soru Açıklaması
logo
61.Dönem Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?
Doğru Cevap: "E" Tırnağın kırık olması
Soru Açıklaması
22.
Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kapsül
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Emniyet ve ateş ayar mandalı
Soru Açıklaması
24.
Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?
Doğru Cevap: "D" Çift hareketli
Soru Açıklaması
25.
Ağır ateşli silahlar birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah değildir?
Doğru Cevap: "A" Uzun namlulu silah
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.