logo
6. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır?
Doğru Cevap: "B" Adli görev
Soru Açıklaması
2.
Patlayıcı maddelerin istenilen zaman, şekil ve yerde patlamasını sağlamak amacıyla, bir kısım unsurların birleştirilmesi ile hazırlanan düzenek ve kurguya ne denir?
Doğru Cevap: "E" Bomba
Soru Açıklaması
3.
Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Köpük
Soru Açıklaması
4.
Esrar hangi bitkiden elde edilir?
Doğru Cevap: "B" Dişi Hint keneviri
Soru Açıklaması
5.
Katı, sıvı, gaz halindeki yanıcı maddelerin, ateş olarak kontrol dışı yanma olayına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Yangın
Soru Açıklaması
6.
Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?


I Tutuklama

II Kimlik tespiti

III Konut araması

IV Yakalama

V Üst ve eşya araması

VI Kimlik sorma
Doğru Cevap: "B" I, II, III
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?

Doğru Cevap: "A" Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır
Soru Açıklaması
8.
Arama en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
Doğru Cevap: "E" Özel hayatın gizliliği
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında bina içinde uyulması gereken bir davranış tarzıdır?
Doğru Cevap: "A" Kiriş veya kolon altında cenin durumu alınır
Soru Açıklaması
10.
Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
logo
6. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
4857 Sayılı İş Kanununa göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir”(md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramı’nın dört gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayların hazırlık safhasına etki eden faktörlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Eylem
Soru Açıklaması
13.
Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi bombanın yardımcı unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Patlayıcı madde
Soru Açıklaması
15.
Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" Yanıcı maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Tasnif edilemez
Soru Açıklaması
17.
Özel güvenlik görevlisinin silah kullanma yetkisi için hangileri yanlıştır?

I 5188 Sayılı Yasada açıkça yazılmıştır

II Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yer almaktadır

III 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda bulunmaktadır

IV Polis Vazife ve Salahiyet Tüzüğünde bulunmaktadır

V 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunda bulunmaktadır
Doğru Cevap: "D" III, IV, V
Soru Açıklaması
18.
Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Koruma 12 saat sürekli olmalıdır
Soru Açıklaması
19.
Bir özel güvenlik görevlisi iş kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
Doğru Cevap: "A" 45
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Rüzgarı önüne alarak kullanmak
Soru Açıklaması
logo
6. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
 İnsanların belli bir amacı gerçekleştirmek için harekete geçmelerine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Motivasyon
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye yapılması gereken doğru bir davranıştır?
Doğru Cevap: "D" Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
Soru Açıklaması
23.
Haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
Doğru Cevap: "D" Toprak Mahsulleri Ofisi
Soru Açıklaması
24.
Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Benzin
Soru Açıklaması
25.
El tipi metal detektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Bayan görevli tarafından-Etek üzerinden
Soru Açıklaması
26.
Mıknatıs, hoparlör vb. manyetik alanlardan uzak tutulması gereken maddi delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Disket
Soru Açıklaması
27.
Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi yasadan alır?
Doğru Cevap: "B" 5188 Sayılı Kanun
Soru Açıklaması
28.
Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
Doğru Cevap: "A" 12
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdaki maddelerden hangisi “merkezi sinir sistemini uyaranlar” sınıfındandır?
Doğru Cevap: "D" Ecstasy
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmeleri gereken genel prensiplerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Taviz vermeme
Soru Açıklaması
logo
6. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Bir bomba mekanizmasının olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
Doğru Cevap: "D" Fünye, mekanizma, patlayıcı madde
Soru Açıklaması
32.
Olay yerinde boş kovan bulunamamışsa nasıl değerlendirme yapılır?
Doğru Cevap: "C" Toplu tabanca kullanılmıştır
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzergah boyu görevli sayılır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi suikastların safhalarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Buluşma
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi mektup bombalarda dikkat edilmesi gereken özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
36.
Uyuşturucu kaçakçılığı suçu nasıl bir suçtur?
Doğru Cevap: "D" Organize
Soru Açıklaması
37.
İtfaiye, polis ve Hızır acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 110-155-112
Soru Açıklaması
38.
İl sınırları içinde kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulduğunda, özel güvenlik personeline, mülki amir ve genel kolluk amiri görevi ile ilgili emir verdiğinde hareket tarzı ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Kanuna uygun emirleri yerine getirir
Soru Açıklaması
39.
Bilinç kaybı olan yaralı hangi pozisyonda tutulmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Yan yatar pozisyonda
Soru Açıklaması
40.
Özel güvenlik görevlilerinin yetki alanı neresidir?
Doğru Cevap: "D" Görevli olduğu alan sınırları
Soru Açıklaması
logo
6. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak, gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen insanlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kalabalık
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Hastayı ortamdan uzaklaştırmak
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında özel güvenlik elemanının görevlerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Olay yerindeki delilleri tespit eder
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Anlamsız gruplar
Soru Açıklaması
45.
Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?

I Dernek kurma

II Siyasi parti üyeliği

III Sendika üyeliği

IV Grev

V Hak arama hürriyeti
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtilerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Kanama
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi koruma çemberlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Ara halka
Soru Açıklaması
48.
Herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı halde, suç işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan özel güvenlik görevlisi için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Haksız arama suçunu işlemiştir
Soru Açıklaması
49.
Olay yerinde bulunan kan lekelerinin incelenmesinden hangi sonuç çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "D" Vücudun neresinin kanadığı
Soru Açıklaması
50.
Özel güvenlik görevlisine valilikçe verilen kimlik kartları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Görev alanı ve süresince herkes tarafından görülecek şekilde yakaya takması gerekir
Soru Açıklaması
logo
6. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçları arasında bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Gelişmek
Soru Açıklaması
İletişim, insanın var olduğu her yerde olan bir süreçtir ve iletişim önce insanın içinde başlar. İletişim, bir bireyden diğerine bilgi ve anlayışın aktarılması, anlamın paylaşılmasıdır. İletişim, insanların birbiriyle ilişki kurma aracıdır

İletişim; Akla gelebilecek her türlü yolla insanların duygu düşünce ve bilgilerini birbirleri ile paylaşmasıdır.

  • İletişim, katılanların bilgi sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları bir süreçtir.

  • İletişim bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir.

  • İletişim bir kişiden (kaynak) diğer kişi veya kişilere (alıcı) bilgi aktarım sürecidir.


İnsanların davranışı, konuşması, susması oturuş biçimi, kendini ifade etmesi yani çevresine mesaj iletmesi bir iletişimdir.

İletişimde asıl amaç; anlaşılabilir mesajlarla, alıcıların tutum ve davranışlarında değişiklik yapmaktır.

İletişim; Toplumun temelini oluşturan bir sistem, Bir kurum yönetiminin düzenli çalışmasını sağlayan bir araç, Kişisel davranışları etkileyen bir teknik, Sosyal ilişkiler bakımından zorunlu bir bilim, Sosyal uyum için gerekli bir sanattır.

  • Var olmak için ,

  • Haberleşmek için,

  • Paylaşmak için,

  • Etkilemek ve yönlendirmek için,

  • Eğlenmek ve mutlu olmak için iletişim kurarız.

52.
Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara …………denir.
Doğru Cevap: "C" Boğma noktaları
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hasta, bilinci kapalıysa sırt üstü yatırılır
Soru Açıklaması
54.
Yasa dışı topluluk olaylarında, cop aşağıda belirtilen hangi durumda kullanılmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Saldırgan etkisiz hale getirildiğinde ve tecrit edildiğinde
Soru Açıklaması
55.
Herhangi bir olay veya iş sonucunda yapılanların, elde edilen bilgi ve belgeler ile düşüncelerin belirli bir düzen halinde yazılı olarak tanzim edilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "C" Rapor
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi eşya tarifinde dikkat edilecek hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Kalite
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yaralanmasında yaralı idrar ve dışkısını kaçırabilir?
Doğru Cevap: "D" Omurga ve omurilik
Soru Açıklaması
58.
Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içinde, kendisine zarar verme ihtimali olan kişileri geçici olarak yakalaması hangi yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "B" Önleme yakalaması
Soru Açıklaması
59.
Özel güvenlik görevlisinin aşağıdaki hallerden hangisinde kimlik sorma yetkisi yoktur?
Doğru Cevap: "A" Genel kolluk olaya el koyup ilgili kişiyi teslim aldığında
Soru Açıklaması
60.
Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Kısa, öz, anlaşılır
Soru Açıklaması
logo
6. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Aşağıdakilerden hangisi seyirci kalabalıkları ile ilgili özelliklerden sayılmaz?
Doğru Cevap: "C" Tehlikeli ve saldırganlardır
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdaki şahıslardan hangisinin el ve kapı tipi metal detektörü ile arama yapılmasında sağlık yönünden bir sakınca yoktur?
Doğru Cevap: "D" Bacağında metal aparat takılı olanlar
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı bir aramadır?
Doğru Cevap: "B" Makul şüphe yokken arama
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Olay yeri inceleme uzmanları
Soru Açıklaması
65.
Hırsızlık suçunun failini yakalayarak etkisiz hale getirdikten sonra onu döven özel güvenlik görevlisi için aşağıda belirtilenlerden hangileri söz konusudur?

I Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşmıştır

II Haksız tahrik üzerine böyle davranmıştır

III Kasten yaralama suçu işlemiştir

IV Meşru müdafaa halindedir

V Memuriyet nüfuzunu kötüye kullandığı için cezası ağırlaşacaktır

VI Kanun hükmünü icra etmiştir
Doğru Cevap: "B" I, III ,V
Soru Açıklaması
66.
En etkili iletişim yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Beden dili
Soru Açıklaması
67.
Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Dairesel devriye
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" Fışkırır tarzda açık kırmızı renkte akar
Soru Açıklaması
69.
Stadyum girişinde arama yapan ÖGG hangi görevini yerine getirmiştir?
Doğru Cevap: "D" Önleyici görev
Soru Açıklaması
70.
Spor seyircileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Üyeleri arasında ilgi ve iletişim yoktur
Soru Açıklaması
logo
6. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Özel sektörde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı ne yapabilir?
Doğru Cevap: "A" İş mahkemesine dava açabilir
Soru Açıklaması
72.
Suni solunum uygulanırken, solunum yolunun uygun hale getirilmesi için başa verilecek pozisyon hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çene yukarıya kaldırılırken, baş arkaya doğru itilir
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personelinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Özel kalem müdürü
Soru Açıklaması
74.
Daha pasif ve duygu yükü az olan (konferans, tiyatro vb.) kalabalık, ne tür bir kalabalıktır?
Doğru Cevap: "B" Dinleyici kalabalık
Soru Açıklaması
75.
Burun kanaması olan bir yaralı hangi pozisyona getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Oturur pozisyona getirilerek başı önüne eğilir, burun kanatları sıkıştırılır
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken araç ve gereçlerdendir?
Doğru Cevap: "E" X-RAY – kapı ve el detektörü
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delillerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Cam parçaları
Soru Açıklaması
78.
İlk yardımın amaçlarından hangisi ilk sırada yer alır?
Doğru Cevap: "A" Kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" İletişimde en önemli mesajlar kişilerin söylediği kelimelerdedir
Soru Açıklaması
80.
Kanunsuz bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde önderliği kimler yapar?
Doğru Cevap: "D" Provokatörler
Soru Açıklaması
logo
6. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amacı ve hedeflerinden biri değildir ?

Doğru Cevap: "D" Halkı sindirmek
Soru Açıklaması
82.
Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Kanuna aykırı olmak
Soru Açıklaması
84.
Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik cihazlarından hangileri kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Kapı detektörü
Soru Açıklaması
85.
Bebeklerde suni solunum nasıl yapılır?
Doğru Cevap: "D" Ağız ve burundan birlikte az hava, sık aralıkla
Soru Açıklaması
86.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?

Doğru Cevap: "B" Adli arama sonucu bulduğu delili incelemek
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdakinden hangisi copun özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerden hangisi organik bir malzeme değildir?
Doğru Cevap: "A" Bakır kablo
Soru Açıklaması
89.
Aşağıda belirtilenlerden hangisi tutanakların ortak özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Şahısların ifadesinin alınması
Soru Açıklaması
90.
ÖGG’nin devriye görevini yürütürken durdurma ve kimlik sormasının amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Suç delillerini ortaya çıkarmak ve zapt etmek
Soru Açıklaması
logo
6. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Hangisi devriyenin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Düzenleyici görevler
Soru Açıklaması
92.
Kişinin özgürlüğünün kolluk tarafından hakim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Yakalama
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Duygusal davranmak
Soru Açıklaması
94.
Tutanağa imza atmak istemeyen kişiye ne yapılır?
Doğru Cevap: "B" İmzadan imtina ettiği tutanakta belirtilir
Soru Açıklaması
95.
Anayasamız madde 17/3 ’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?
Doğru Cevap: "A" Kişi dokunulmazlığını
Soru Açıklaması
96.
Görevlinin görevi esnasında gördüğü, bildiği ve meydana gelen herhangi bir durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bilgilendirmek üzere ortaya koyduğu belgeye ……………….. denir?
Doğru Cevap: "D" Rapor
Soru Açıklaması
97.
Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
Doğru Cevap: "B" Alışveriş merkezinde
Soru Açıklaması
98.
Suçta kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanmış eşyanın sahibinin rızası ile veya rızası olmaksızın muhafaza altına alınmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Zapt etme
Soru Açıklaması
99.
Kapalı devre televizyon sistemini ifade eden terim hangisidir?
Doğru Cevap: "D" CCTV
Soru Açıklaması
100.
Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "B" Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.