logo
4. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Aşağıda belirtilen aramalardan hangisi özel güvenlik görevlisine yaptırılmaz?
Doğru Cevap: "B" Nakledilecek mahkumların aranması
Soru Açıklaması
2.
Suçüstü halindeki kapkaç faili ile ilgili olarak, özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
Doğru Cevap: "A" Suçüstü tutanağı düzenleyerek savcılığa teslim eder
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullanabileceği temel hak ve hürriyetlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Grev yapma hürriyeti
Soru Açıklaması
4.
İl sınırları içerisinde 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre genel güvenlik ve asayişin sağlanmasından hangi makam sorumlu ve yetkilidir?
Doğru Cevap: "A" Vali
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev yetki ve sorumluluklarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Yaptığı adli arama sonucu bulduğu delilleri toplamak ve incelemek
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk kuvvetlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Belediye zabıtası
Soru Açıklaması
7.
Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır?
Doğru Cevap: "A" 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
8.
Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri 5188 Sayılı Kanunun 7. maddesinde sayılan yetkileri kullanabilir
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki aramalardan hangisi adli arama değildir?
Doğru Cevap: "E" Görev alanında can ve mal güvenliğinin sağlanması için yapılan arama
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi yakalama nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişinin suç işleyebileceğine dair şüphe bulunmalıdır
Soru Açıklaması
logo
4. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin adli görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Yalanan kişiyi evraklarıyla birlikte adliyeye sevk etmek
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 Sayılı Kanundan doğan yetkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Olay yerindeki delilleri toplamak ve incelemek
Soru Açıklaması
13.
Vali tarafından komisyon kararı aramaksızın hangi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni verilmez?
Doğru Cevap: "E" Kişi koruma
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Kamu haklarından yasaklı olmak
Soru Açıklaması
15.
Özel güvenlik görevlisinin çalışma izni için yapacağı başvuruda aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?
Doğru Cevap: "C" Askerlik terhis belgesi
Soru Açıklaması
16.
5188 Sayılı Kanun uyarınca, valilikçe özel güvenlik görevlilerine verilen çalışma izninin süresi kaç yıldır?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
17.
26.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yürürlükten kaldırdığı “Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun” kanun numarası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 2495
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Tutuklama tutanağı
Soru Açıklaması
19.
Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
Doğru Cevap: "A" Kardiyoloji
Soru Açıklaması
20.
Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır?
Doğru Cevap: "E" Adli görev
Soru Açıklaması
logo
4. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
5188 Sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği hükümlülük nedir?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
Soru Açıklaması
22.
Özel güvenlik birimi ………. kararları ile kurulurken, özel güvenlik şirketi …….. kararı ile faaliyete geçer?
Doğru Cevap: "B" Özel Güvenlik Komisyonu – İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Görev alanındaki sokak çocuklarını ilgili kuruluşlara teslim etmek
Soru Açıklaması
24.
Görev alanında şüpheli bir paketle karşılaşan özel güvenlik görevlisi, aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "B" Sabotaj ihtimaline karşı paketi açıp kontrol etmelidir
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi tesisin giriş kontrol yöntemlerinden birisidir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi bir rapor türü değildir?
Doğru Cevap: "E" Manyetik rapor
Soru Açıklaması
27.
Yaya devriye usulleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Her zaman aynı güzergâh kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
28.
Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacıyla şahısların üzerlerini kabaca aramaları halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir?
Doğru Cevap: "E" Üst arama tutanağı
Soru Açıklaması
29.
Özel güvenlik görevlilerinin ister kendileri bulsun isterse başkaları tarafından bulunarak kendilerine teslim edilmiş olsun emanete aldıkları eşyaları gerek genel kolluk güçlerine, gerekse sahiplerine teslim etmeleri halinde tutmaları gereken tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hiçbiri
Soru Açıklaması
Özel güvenlik görevlilerinin ister kendileri bulsun isterse başkaları tarafından bulunarak kendilerine teslim edilmiş olsun emanete aldıkları eşyaları gerek genel kolluk güçlerine, gerekse sahiplerine teslim etmeleri halinde tutmaları gereken tutanak teslim tesellüm tutanağıdır.
30.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Kamera
Soru Açıklaması
logo
4. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Aşağıdakilerden hangisi uygulama türüne göre kelepçe çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Anahtar kelepçe
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi kelepçeleme usullerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Sırt üstü yatırarak kelepçeleme
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış halidir?
Doğru Cevap: "C" Başlık – Giriş – Gelişme – Sonuç – Tarih ve saat – İmza
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Dozimetre
Soru Açıklaması
35.
Bomba şüphesi olan paketlerde çevre emniyeti en az kaç metre olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 100
Soru Açıklaması
36.
Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Not alma
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Erken algılama uyarı sistemleri
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi kapı tipi metal detektörlerin kullanımında dikkat edilecek hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Kişi metal detektörlerden geçmeden ikinci bir kişinin geçişine de müsaade edilir
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistemlerinde kullanılan bir cihaz değildir?
Doğru Cevap: "D" Telsiz
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?
Doğru Cevap: "C" Patlayıcı tarama sistemi
Soru Açıklaması
logo
4. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Kafasına darbe alan yaralılarda aşağıdakilerden hangisi görülür?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
42.
Acil sağlık yardımı için aranması gereken Hızır acil servisinin telefon numarası nedir?
Doğru Cevap: "C" 112
Soru Açıklaması
43.
Boyun kırığı şüphesi olan yaralıda yapılması gereken nedir?
Doğru Cevap: "D" Boyunluk takılması
Soru Açıklaması
44.
Sara krizinde hangi davranışlar yapılır?
Doğru Cevap: "B" Vücuduna zarar vermesi engellenir
Soru Açıklaması
45.
‘‘Herhangi bir kazada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı gelinceye kadar, hayat kurtarılması amacıyla olay yerinde tıbbi araç-gereç olmadan yapılan uygulamaya ………denir’ cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İlk yardım
Soru Açıklaması
46.
Donmaya maruz kalan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Vücut sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilir
Soru Açıklaması
47.
Aşağıda belirtilen durumların hangisinde kişilere kalp masajı yapılır?
Doğru Cevap: "C" Kalbi durana
Soru Açıklaması
48.
Enfeksiyon riski yüksek olan yara aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerindendir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
50.
“Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel, geçici bilinç kaybına……..denir” Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şok
Soru Açıklaması
logo
4. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Zehirli yılan ısırmalarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "E" Yaranın üzerine sıcak suyla masaj yapılır
Soru Açıklaması
52.
“Kemik ve eklemi etkilemeyen ancak bağ ve destek dokunun zorlanması, yırtılması ve kopması ile sonuçlanan olaylara……… denir.” Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Burkulma
Soru Açıklaması
53.
Tabanca ile işlenen bir cinayet olayında olay yerindeki en önemli kanıt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Boş mermi kovanları
Soru Açıklaması
54.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde ilk bakışta görülebilecek bulgulardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Parmak izi
Soru Açıklaması
55.
Potansiyel suç delillerinin en yoğun olabileceği yer neresidir?
Doğru Cevap: "A" Olayın meydana geldiği yer
Soru Açıklaması
56.
Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıkları ile ilişkisinin saptanabileceği dinamik bölgeyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Olay yeri
Soru Açıklaması
57.
İşlenen suçun yeniden canlandırılmasına failin kimliğinin tespitine, şüpheli, mağdur ve olay yeri arasındaki ilişkinin tespitine yarayan, laboratuarda bilimsel yöntem ve tekniklerle işlem gördükten sonra, soruşturma sırasında veya mahkemede delil olarak kullanılabilecek herhangi bir nesne veya ize ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Maddi delil
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde bulunabilecek maddi delillerdendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdakilerden hangisinden DNA elde edilemez?
Doğru Cevap: "C" Barut atığı
Soru Açıklaması
60.
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Tasnif edilemez
Soru Açıklaması
logo
4. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Olay yeri inceleme ekibi için aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Uzmanlık gerektirmez
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afettir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
63.
Evinizde acil durumlar için hangi hazırlığı yapmanız gerekir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
64.
Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem veya kayma sebebiyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tsunami
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlış ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Rüzgarı önüne alarak kullanma
Soru Açıklaması
66.
Paratoner sistemini tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yıldırımdan korunma sistemi
Soru Açıklaması
67.
LPG ve doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kuru kimyevi toz
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Koruyucu söndürme sistemi
Soru Açıklaması
69.
Elektrik tesisatında çıkan yangınlara müdahale sırasında aşağıda belirtilen söndürücü maddelerden hangisi kullanılamaz?
Doğru Cevap: "C" Su
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisi yangın türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" LSD yangınları
Soru Açıklaması
logo
4. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Aşağıdakilerden hangisi ateşlenmelerine göre oluşturulan bomba çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Dinamit
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerden hangisi bombalı eylemlerin muhtemel hedeflerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi taşıma, darbe, sürtünme ve hararet gibi etkilere karşı en hassas olan patlayıcı maddedir?
Doğru Cevap: "B" Nitro gliserin
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi bomba kullanarak eylem yapma nedenlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Mevcut teknolojiden yararlanma isteği
Soru Açıklaması
75.
“Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına………….denir.” Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Empati
Soru Açıklaması
76.
Ast-üst ilişkileri aşağıdaki hangi iletişim türü içerisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Örgüt içi iletişim
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin önündeki engellerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Beden dili
Soru Açıklaması
78.
”İnsanların ve hayvanların gözlenebilen hareketlerine ………… denir.’’ Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Davranış
Soru Açıklaması
79.
“Dil, inanç, değer, norm davranışları ile bir nesilden diğer bir nesle aktarılan ve maddi öğelerden oluşan bir bütündür” Tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Kültür
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?
Doğru Cevap: "C" Provokatörler
Soru Açıklaması
logo
4. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylar sırasında güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken bir davranıştır?
Doğru Cevap: "A" Topluluk çoğalmadan zor kullanıp dağıtmak
Soru Açıklaması
82.
Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan ve örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Grup
Soru Açıklaması
83.
‘‘Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanının etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz ve hareketlere ………..denir.’’ Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Panik
Soru Açıklaması
84.
Bir toplumsal olayda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tesir altında kalanlar
Soru Açıklaması
85.
Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
86.
Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylardaki eylem biçimlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
87.
Toplumsal olaylara müdahale sırasında göz yaşartıcı maddeye maruz kalan kişilerde geçici süre ile aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
88.
Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli yere……… denir? Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Boğma noktası
Soru Açıklaması
89.
Aşağıdakilerden hangisi suikastçının kullandığı tekniklerdendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
90.
Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Medyatik olmalı
Soru Açıklaması
logo
4. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Hedefle konuşma
Soru Açıklaması
92.
Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara karşı hasar vermek veya üretimi durdurmak maksadı ile yapılan eylemlere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Sabotaj
Soru Açıklaması
93.
Yakın koruma ekibinde bulunmaması gereken görevli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Özel kalem müdürü
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Gizli koruma
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Biyolojik nedenler
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdaki araçlardan hangisi resmi konvoy düzeninde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Basın-yayın aracı
Soru Açıklaması
97.
Korunan önemli kişiye yönelik bir saldırı anında koruma görevlilerinin yapmaması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Koruma görevlileri önemli kişiyi saldırı alanından kaçırmak için saldırganın etkisiz hale getirilmesini beklerler
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdaki uyuşturucu maddelerden hangisi uyarıcı etkiye sahiptir?
Doğru Cevap: "C" Extacy
Soru Açıklaması
99.
Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
100.
Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin sınıflandırılmasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Alkol ve türevleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.