logo
4.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
1.
Aşağıdakilerden hangisi silah temizliğinde kullanılan yağ çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Motor yağı
Soru Açıklaması
2.
Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?
Doğru Cevap: "B" Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Namlu
Soru Açıklaması
4.
Rayyür nedir?
Doğru Cevap: "D" Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir
Soru Açıklaması
5.
Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Set
Soru Açıklaması
6.
Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Yiv
Soru Açıklaması
7.
Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
Soru Açıklaması
8.
Ateşli silahlarda hazne neye denir?
Doğru Cevap: "C" Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Tetik
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
Doğru Cevap: "D" Şarjör iğnesi
Soru Açıklaması
logo
4.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
11.
Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kapsül
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatı parçalarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Gez
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi silah taşınırken dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
Doğru Cevap: "D" Fişek yatağında fişek bulundurulmamalıdır
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Tırnak emniyeti
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardandır?
Doğru Cevap: "B" Silah ölü bir noktaya çevrilir
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Tırnak arızalı olabilir
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi genel olarak gövde üzerinde bulunan parçalardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Yerine getiren yay
Soru Açıklaması
18.
Ateşli silahlarda tırnak ne işe yarar?
Doğru Cevap: "A" Kovanın (fişeğin) fişek yatağından çekilip çıkarılmasına
Soru Açıklaması
19.
Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
Doğru Cevap: "D" Atış menzili
Soru Açıklaması
20.
Kaç çeşit ateşleme tertibatı vardır?
Doğru Cevap: "E" 3
Soru Açıklaması
ATEŞLEME TERTİBATI Silahta fişeğin ateşlemesini sağlayan tertibata Ateşleme Tertibatı denir.
Silahlarda ateşleme tertibatının elemanlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Tetik

  • Horoz

  • İğne

  • İğne yayı  • Horozlu sistem Bu özellikteki tabancalarda ateşleme iğnesi ve yayı bulunmamaktadır. Kapsüle horozun ucundaki pim ile baskı yapılarak ateşleme gerçekleşmektedir.

  • İğneli Sistem Bu silahlarda silahın ateşlemesi için horoz bulunmamaktadır. Bu özellikteki silahlarda iğne yayı daima sıkışmış ve iğne geride atışa hazır halde beklemektedir.

  • Horozlu İğneli Sistem Ateşlemeyi gerçekleştiren hem horoz hem de iğne vardır. Tetiğin çekilmesiyle, tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun iğneye, iğnenin de kapsüle darbe yapması sonucu ateşleme gerçekleşmiş olur.

logo
4.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
21.
Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen, namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Harbi
Soru Açıklaması
22.
Çap nedir?
Doğru Cevap: "D" Karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
Soru Açıklaması
23.
Şarjör gövdesi içerisinde bulunan ,şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Gerdel
Soru Açıklaması
24.
Kalibre nedir?

Doğru Cevap: "B" Namlunun çapıdır
Soru Açıklaması
25.
Silahın doğru olarak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yakından ve uzaktan çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları parçalayan veya yok eden aletlerdir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.