logo
4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 45dk
1.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "D" İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Soru Açıklaması
2.
Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" bilinç durumu
Soru Açıklaması
3.
I. El freninin çekilmesi

II. Kontağın kapatılması

III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması

Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
Bir el alına yerleştirilir.

Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Baş geri-çene yukarı pozisyonu
Soru Açıklaması
5.
Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıpnyapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiylenkaç saniye süre ile kontrol edilir?
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Tam tıkanma yaşadığında
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "A" Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "D" Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi
Soru Açıklaması
logo
4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 45dk
11.
Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Bayılma
Soru Açıklaması
12.
Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
13.
Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "A" Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
Doğru Cevap: "D" Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
15.
Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Durak
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
17.
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Öndeki aracı geçmemelidir.
Soru Açıklaması
18.

Şıklardan hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
19.
Şıklardaki  trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
20.
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
Doğru Cevap: "D" Yavaşlama uyarı çizgileri
Soru Açıklaması
logo
4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 45dk
21.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Soru Açıklaması
22.
Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 100
Soru Açıklaması
23.
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
Soru Açıklaması
24.
Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
25.
Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
Soru Açıklaması
26.
Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Doğru Cevap: "B" 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Soru Açıklaması
27.
Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
Doğru Cevap: "D" Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
Soru Açıklaması
28.
Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
29.
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
Doğru Cevap: "A" Birkaç defa selektör yaparak
Soru Açıklaması
30.
I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi

II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
logo
4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 45dk
31.
Park hâlindeki araca çarpan sürücü- nün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
Soru Açıklaması
32.
I. Reflektör

II. İlk yardım çantası

III. Yangın söndürme cihazı

Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bir meslek sahibi olmak
Soru Açıklaması
34.
Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.

Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.


Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D) - yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
Doğru Cevap: "B" Y - D
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
Doğru Cevap: "B" Motor
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
Doğru Cevap: "A" Benzin
Soru Açıklaması
38.
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Doğru Cevap: "C" Soğutma suyu sıcaklığını
Soru Açıklaması
39.
Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
Doğru Cevap: "D" Düzensiz, tekleyerek
Soru Açıklaması
40.
Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
Doğru Cevap: "B" Antifriz
Soru Açıklaması
logo
4 Ağustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 45dk
41.
Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
Doğru Cevap: "A" Araç bir tarafa çeker.
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
Doğru Cevap: "C" Kısa devre olduğunda sistemi korumak
Soru Açıklaması
43.
Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
Soru Açıklaması
44.
Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Eskimiş bujiler değiştirilmeli
Soru Açıklaması
45.
Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.

Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Trafikteki her kuralın altında yatan gü- venlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
Soru Açıklaması
46.
Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
Doğru Cevap: "B" Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
Soru Açıklaması
47.
Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı  görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
Doğru Cevap: "D" Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
Soru Açıklaması
48.
Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Diğergamlık
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
Doğru Cevap: "A" Dikkatin dağılması
Soru Açıklaması
50.
I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.