logo
3. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Aşağıda belirtilen aramalardan hangisi özel güvenlik görevlisine yaptırılamaz?
Doğru Cevap: "D" Nakledilecek mahkumların aranması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda belirtilen faaliyetlerden hangisi 5188 Sayılı Yasanın kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "E" Ceza ve tevkif evlerinin güvenliği
Soru Açıklaması
3.
Suçüstü halindeki kapkaç faili ile ilgili olarak, özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
Doğru Cevap: "A" Suçüstü tutanağı düzenleyerek savcılığa teslim eder
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullanabileceği temel hak ve hürriyetlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Grev yapma hürriyeti
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi önleme araması yapılacak durumlardandır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
6.
Kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Önleyici yakalama
Soru Açıklaması
7.
İl sınırları içerisinde genel güvenlik ve asayişin sağlanmasından hangi makam sorumlu ve yetkilidir?
Doğru Cevap: "A" Vali
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde çalışan özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
Doğru Cevap: "D" Alışveriş merkezlerinde
Soru Açıklaması
9.
Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırsa ne yapmalıdırlar?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev yetki ve sorumluluklarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Yaptığı adli arama sonucu bulduğu delili incelemek
Soru Açıklaması
logo
3. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Polis – Jandarma – Sahil Güvenlik Teşkilatı
Soru Açıklaması
12.
Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır?

Doğru Cevap: "A" 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
5188 madde-7  f bendi) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
13.
Özel güvenlik görevlilerinin temel eğitimi, teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere toplam taç saattir?
Doğru Cevap: "C" 120
Soru Açıklaması
14.
İl özel güvenlik komisyonu kararı aranmaksızın vali tarafından aşağıdaki hangi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni verilmez?
Doğru Cevap: "B" Kişi koruma
Soru Açıklaması
15.
Görev alanında nöbetçi iken yerde para dolu bir cüzdan bulan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "E" Hiçbiri
Soru Açıklaması
16.
5188 Sayılı Kanun uyarınca, valilikçe verilen özel güvenlik izninin süresi kaç yıldır?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
17.
26.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yürürlükten kaldırdığı, “Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun” kanun numarası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 2495
Soru Açıklaması
18.
Özel güvenlik görevlileri görev alanı ve süresi içerisinde hangi işte çalıştırılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Koruma ve güvenlik hizmetlerinde
Soru Açıklaması
19.
Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi durumda yetkilerini kullanamaz?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
20.
5188 Sayılı Kanun uyarınca yapılması gereken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ne kadar süre içerisinde sonuçlandırılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Bir ay
Soru Açıklaması
logo
3. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Psikolojik devriye
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi devriye personelinin teçhizatı içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Radyo
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken araç-gereç ve ekipmanlardandır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi not almada dikkat edilecek hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Not alırken sık sık kalem değiştirilir
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yazabileceği rapor çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Kriminal rapor
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi tutanakların ortak özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Tutanakta olayla ilgili iz ve delilerden bahsedilmez
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Tutuklama tutanağı
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" İspat bölümü
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Psikolojik durumu
Soru Açıklaması
30.
Kontrol noktasındaki rutin bir güvenlik kontrolü esnasında, aşağıda belirtilen şahıslardan hangisi kontrol edilemez?
Doğru Cevap: "E" Hepsi kontrol edilebilir
Soru Açıklaması
logo
3. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Kontrol noktası görevlisi, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında,ruhsatsız bir ateşli silaha rastladığı zaman ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Şahsı ve silahı muhafaza altına alıp genel kolluğa haber verir
Soru Açıklaması
32.
Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için aşağıda belirtilen hangi uygulama yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ziyaretçinin eşyaları kontrol edilmemelidir
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi bir nokta görevlisinin yapmaması gereken davranışlardandır?
Doğru Cevap: "C" Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına almalıdır
Soru Açıklaması
34.
Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki tutanaklardan hangisini düzenleyemez?
Doğru Cevap: "C" Teşhis tutanağı
Soru Açıklaması
35.
Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak yada tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı yere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Nokta
Soru Açıklaması
36.
Herhangi bir olay veya iş sonucunda yapılanların, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak tanzim edilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Rapor
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delil değildir?
Doğru Cevap: "C" Atış artığı
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunması hususunda görev alan ilk ekibin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Olay yerindeki delilleri tespit eder ve delilleri toplama işlemine katılır
Soru Açıklaması
39.
Maddi suç delillerinin muhafazası ne zaman başlar?
Doğru Cevap: "A" Suç sayılan olay meydana geldiği andan itibaren
Soru Açıklaması
40.
Olay yerinin incelenmesini ve araştırmasını yapmak, delilleri tespit etmek, toplamak ve ilgili yerlere göndermek aşağıdaki ekiplerden hangisinin görevidir?
Doğru Cevap: "D" Olay yeri inceleme ekibi
Soru Açıklaması
logo
3. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisinin, olay yerinde yapmaması gerekenlerden birisidir?
Doğru Cevap: "B" Sanık ve tanıkları bir arada tutmak
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılması doğru olan bir davranıştır?
Doğru Cevap: "A" Olay yerinin geniş hatlarıyla koruma altına alınması
Soru Açıklaması
43.
Aşağıda belirtilenlerden hangisi olay yeri incelemesinin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sanığın yakalanması
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Olay yeri inceleme uzmanları
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi şüpheli bomba paketi ile ilgili olarak, özel güvenlik görevlisinin yapması yanlış olan bir davranıştır?
Doğru Cevap: "B" Şüpheli bomba paketini imha etmek
Soru Açıklaması
46.
“Hareket veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelere………….. denir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "E" Patlayıcı madde
Soru Açıklaması
47.
“Patlayıcı maddelerin istenilen zamanda, istenilen ortamda ve istenilen şekilde patlamasını sağlamak amacıyla bir kısım unsurların bir araya getirilip birleştirilmesiyle hazırlanan düzeneklere…………….. denir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Bomba
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi hassas patlayıcılardandır?
Doğru Cevap: "D" Nitro gliserin
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "C" Tesadüfen karşılaşma
Soru Açıklaması
50.
Bir toplumu meydana getiren, ona etki eden, ondan etkilenen bireye / kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Fert
Soru Açıklaması
logo
3. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Tesadüfen bir araya gelmek, kanunlara saygılı olmak ve liderden yoksun olmak ne tür birlikteliğin özelliğidir?
Doğru Cevap: "D" Kalabalık
Soru Açıklaması
52.
Çalışan iş makinelerine bakan insanların eylemine uygun kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Seyirci kalabalık
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi topluluk içerisindeki kişi tiplerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
54.
Topluluğun teşkilatlandırması ve yönlendirilmesi aşağıda belirtilen usullerden hangisi ile yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi olayların hazırlık devresinde yapılan faaliyetlerdendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayları başlatma usulleri arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "B" Dağılıyor görünüp tekrar toplanmak
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylar sırasında güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken bir davranıştır
Doğru Cevap: "A" Topluluk çoğalmadan zor kullanıp dağıtmak
Soru Açıklaması
58.
Açık alanlardaki toplantı ve gösteri yürüyüşleri günün hangi zaman aralıkları arasında yapılabilir?
Doğru Cevap: "D" Güneşin doğuşunda başlayıp, batışından bir saat önce sona erer
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdakilerden hangisi terörizm faaliyetlerinin amaçlan arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "B" Seçimlere katılmak
Soru Açıklaması
60.
Aşağıda belirtilen hangi halde meşru müdafaa kullanılamaz?
Doğru Cevap: "A" Saldırı hukuka uygun olmalıdır
Soru Açıklaması
logo
3. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Aşağıdakilerden hangisi saldırı nedenleri arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "B" Biçimsel sebepler
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Korunun kişinin şahsi eşyalarını taşımak
Soru Açıklaması
63.
Saldırının planlanmasında aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
Doğru Cevap: "B" Hedefin sakatlanması
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi korumanın temel prensiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Korunan kişinin günlük çalışmalarına engel olunmalı
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi takip araç şoförünün yapmaması gereken davranışlardandır?
Doğru Cevap: "A" Makam aracının her zaman önünde gitmeli
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?

Doğru Cevap: "C" Hedefle konuşma
Soru Açıklaması
67.
Aşağıdakilerden hangisi öncü ekiplerin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Güzergâhta boğma noktalarını kullanır
Soru Açıklaması
68.
İnsanın kendi içinde bir takım mesajlar üretmesi ve iç gözlem yapması hangi iletişim türüdür?
Doğru Cevap: "E" Kişi içi iletişim
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Duygusal iletişim
Soru Açıklaması
70.
Bir insanın, kendisini başkasının yerine koyarak, onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Empati
Soru Açıklaması
logo
3. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Bina veya tesiste meydana gelebilecek bir yangın veya doğal afette müdahale amacıyla oluşturulabilecek ekip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
72.
Normal yatağında akmakta olan suyun muhtelif nedenlerle artarak, doğal yada yapay yatağından taşması sonucu oluşan tehlikeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Sel
Soru Açıklaması
73.
Kontrolden çıkmış yanma olayına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yangın
Soru Açıklaması
74.
Yanıcı madde, ısı ve oksijenin birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Yanma
Soru Açıklaması
75.
Çok katlı bir binada yangın veya sarsıntı gibi acil durumlarda tahliye esnasında hangi yol izlenmelidir?
Doğru Cevap: "B" Yangın merdiveni kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" LPG
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Güvenlik
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi yangın türlerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Paratoner yangınları
Soru Açıklaması
79.
Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasında ve görev alanında karşılaştığı bir yangın olayında aşağıdakilerden hangisini yapar?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
80.
Acil sağlık yardımı ile ilgili olarak aranması gereken Hızır acil servisinin telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 112
Soru Açıklaması
logo
3. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hiçbiri
Soru Açıklaması
82.
Nabız nedir?
Doğru Cevap: "B" Kalp atımının periferdeki damarlardan hissedilmesidir
Soru Açıklaması
83.
Elektrik yanıklarında olay yerinde öncelikli yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik enerjisi kesilmelidir
Soru Açıklaması
84.
Boyun kırığı şüphesi olan yaralıya ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Boyunluk takılmalı
Soru Açıklaması
85.
“Dolaşım sistemindeki kanın çeşitli nedenlerle azalması, hücrelere yeterli oksijen gelmemesi sonucu ortaya çıkan duruma, ……………..denir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Şok
Soru Açıklaması
86.
“Kemik ve eklemi etkilemeyen ancak bağ ve destek dokunun zorlanması, yırtılması, kopması ile sonuçlanan olaylara….. denir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Burkulma
Soru Açıklaması
87.
Aşağıda belirtilen durumların hangisinde bulunan kişilere kalp masajı uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Kalbi durana
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerden hangisi açık kanamadır?
Doğru Cevap: "D" El bileği kesiği
Soru Açıklaması
89.
Aşağıdakilerden hangisi yılan zehirlenmelerinde uygulanacak ilk yardım müdahalesinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Isırılan yer kalp seviyesinden yukarda tutulur
Soru Açıklaması
90.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ilk yardım ve acil müdahale arasındaki fark doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İlk yardım bu konuda eğitim almış herkesin yapabileceği bir müdahale iken, acil tedavi bu konuda ehliyetli kişiler tarafından yapılır
Soru Açıklaması
logo
3. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Aşağıdakilerden hangisi boğulma sebeplerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Elektrik çarpması
Soru Açıklaması
92.
Uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiğimiz bir kişiye karşı aşağıdakilerden hangisini uygulamamalıyız?
Doğru Cevap: "D" Suçlayıcı kelimeler kullanarak kişinin uyuşturucu kullandığını itiraf ettirmeliyiz
Soru Açıklaması
93.
Yasa dışı uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin, uyuşturucu maddeyi gizleme metotları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
94.
Uyuşturucu madde bağımlısı bir kişinin Ülkemizde tedavi görebileceği ve bu konuda profesyonel hizmet veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" AMATEM
Soru Açıklaması
95.
El detektörlerinin kullanılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
96.
Detektörler, aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde kullanılmaz?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
97.
Aşağıdakilerden hangisi otomatik giriş kontrol sistemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kapı tipi metal detektörleri
Soru Açıklaması
98.
Dozimetre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Elektronik sistem ve cihaz kullanan personelin maruz kaldığı radyasyon miktarını gösterir
Soru Açıklaması
99.
Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanıldığından “BOMBA” kelimesinin doğru bildirimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bolu – Ordu – Manisa – Bolu – Ankara
Soru Açıklaması
100.
Aşağıda belirtilenlerden hangisi ilk ekip olabilir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.