logo
21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 45 dk
1.
I. Kazazedenin tedavi edilmesi

II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
Doğru Cevap: "B" Akciğerler
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?
Doğru Cevap: "A" Koruma
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "C" Kalp atımının olmaması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
Doğru Cevap: "D" Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
Soru Açıklaması
6.
Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?
Doğru Cevap: "B" Kısmi tıkanma
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk
Soru Açıklaması
8.
Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Doğru Cevap: "B" Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "A" Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
Soru Açıklaması
logo
21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 45 dk
11.
Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
Doğru Cevap: "D" Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
Soru Açıklaması
13.
I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek
Soru Açıklaması
15.
Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Trafikten men
Soru Açıklaması
16.
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu  işaretin sürücüler için anlamı nedir? 
Doğru Cevap: "C" Yavaşla
Soru Açıklaması
17.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Doğru Cevap: "A" Okul geçidine
Soru Açıklaması
18.
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Takip mesafesini artırmalı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
20.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "B" Kamyonun giremeyeceğini
Soru Açıklaması
logo
21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 45 dk
21.
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

Doğru Cevap: "C" Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Doğru Cevap: "C" Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru Açıklaması
23.
I. Aracın yük ve teknik özelliğine

II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
24.
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
Doğru Cevap: "A" Takip mesafesi
Soru Açıklaması
25.


Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "D" Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
Soru Açıklaması
26.
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

Doğru Cevap: "B" 1 numaralı şeridi
Soru Açıklaması
27.
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Doğru Cevap: "D" 3 - 2 - 1
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Doğru Cevap: "A" İtfaiye aracı
Soru Açıklaması
29.
Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "C" Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
Soru Açıklaması
30.
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yakını gösteren ışıkları
Soru Açıklaması
logo
21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 45 dk
31.
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
Soru Açıklaması
32.
Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
Doğru Cevap: "D" Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
Doğru Cevap: "C" Sürücülerin kurallara uymaması
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
Doğru Cevap: "A" Viraja girmeden önce hızı artırmak
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?
Doğru Cevap: "C" Direksiyon sistemi
Soru Açıklaması
37.
I. LPG

II. Benzin

III. Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Klimanın açılması
Soru Açıklaması
39.
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
40.
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yağ çubuğu
Soru Açıklaması
logo
21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 45 dk
41.
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sigorta
Soru Açıklaması
42.
Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aracın hareket etmesini engellemek
Soru Açıklaması
43.
Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan
kusurdur?
Doğru Cevap: "A" Aşırı hız yapılması
Soru Açıklaması
45.
I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I.
Soru Açıklaması
46.
Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır.

Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?
Doğru Cevap: "C" Sorumluluk
Soru Açıklaması
47.
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "A" Öfke
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
Doğru Cevap: "D" Empati düzeyi yüksek
Soru Açıklaması
49.
Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?
Doğru Cevap: "A" Beden dilinin
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
Doğru Cevap: "D" Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.