logo
YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 8 SORU SORULMAKTADIR.
1.
Yangın yerindeki tehlikeler içerisinde bulunan çökme tehlikesi; yapıların yüksek sıcaklıktan dolayı taşıma gücünün zayıflaması ve çökmesi olayıdır. Bu tehlike göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yapı çeşitlerinden hangisinin daha önce çökmesi beklenir?
Doğru Cevap: "B" Ahşap yapılar
Soru Açıklaması
2.
Kötü amaçlarla bir binaya, herhangi bir mala veya araziye zarar vermek amacıyla bilerek ateşe vermek yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
Doğru Cevap: "B" Sabotaj
Soru Açıklaması
3.
Oksijen ile belirli bir karışım oranında yanabilen gaz ya da gaz karışımlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yanıcı gaz
Soru Açıklaması
4.
Olası bir yangın durumunda itfaiye ekibi olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Söndürme ekibi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Olay yerindeki kaos ve kargaşanın önüne geçmek
Soru Açıklaması
6.
Kimyasal reaksiyon alanından ısı alınması ve çekilmesi olayı söndürme etkisi özelliklerinden hangisine girmektedir?
Doğru Cevap: "B" Soğutma
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi A sınıfı yangınlarda açığa çıkan kimyasal ve zehirleyici özelliği bulunan gaz çeşididir?
Doğru Cevap: "C" Karbonmonoksit
Soru Açıklaması
8.
Yanma çeşitleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Yavaş - Hızlı - Parlama Patlama – Kendi Kendine Yanma
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ani gelişen doğal afetler içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Kuraklık
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınların özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Kor oluşturarak yanarlar
Soru Açıklaması
logo
YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 8 SORU SORULMAKTADIR.
11.
Aşağıdakilerden hangisi afet tanımı içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Toplumun baş etme kapasitesi yeterlidir
Soru Açıklaması
12.
Ahşap, kâğıt, tekstil, şeker vb. ürünlerin yangınlarında en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Su
Soru Açıklaması
13.
Ülkemizde tüm acil durum birimlerinin aynı çatı altında toplandığı ihbar numarası aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 112
Soru Açıklaması
14.
Bir yangının söndürülmesi esnasında oksijen ile temasının kesilmesi yangın söndürme yöntemlerinden hangisine girer?
Doğru Cevap: "B" Boğma
Soru Açıklaması
15.
Kullanılmış veya bazı sebeplerden dolayı içerisindeki itici gazı azalmış yangın söndürme cihazının manometresindeki ibre hangi boyalı alanı gösterir?
Doğru Cevap: "B" Kırmızı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapılması gereken doğru davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Asansörü kullanarak derhal bulunduğunuz yeri terk ediniz
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile müdahale ederken yanlış olarak yapılan davranışlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Birden fazla söndürücüyle müdahale ederken arka arkaya (sırayla) müdahale edin
Soru Açıklaması
18.
Binalarda bulunan yangın dolaplarının ve hortum makara sistemlerinin standardında belirtilen periyodik bakımların kim/kimler tarafından yaptırılması mecburidir?
Doğru Cevap: "A" Bina sahibi, yönetici veya sorumlu bina yetkilisi
Soru Açıklaması
19.
Elektrik kaçağının olduğu bir ortamda aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Elektrik kaçağı çıplak elle kontrol edilir
Soru Açıklaması
20.
Bulunduğu ortamlarda meydana gelen duman oluşumunu algılayan cihazlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Duman dedektörü
Soru Açıklaması
logo
YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 8 SORU SORULMAKTADIR.
21.
Orman yangınlarında yangın söndürmede kullanılabilecek en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Su
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" İhmal, tedbirsizlik, bilgisizlik
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yangın söndürmede kullanılan söndürme maddeleri arasında yer alır?

I. Su

II. Karbondioksit

III. K.K.T. (Kuru Kimyevi Toz)

IV. Köpük
Doğru Cevap: "D" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
24.
Alev, ısı, ışık ve korlaşma görülmeyen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yavaş yanma
Soru Açıklaması
25.
Isı, yanıcı özellik gösteren maddeler ve oksijenin bir araya gelmesiyle oluşan, yanma reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yangın
Soru Açıklaması
26.
Yangınlarda söndürme maddesi olarak kullanılan “su”, aşağıdaki yangın sınıflarından hangisinde en ideal söndürme yapar?
Doğru Cevap: "E" A sınıfı yangınlar
Soru Açıklaması
27.
Yangın oluşum aşamaları, aşağıdaki şıkların hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Koku-Duman-Alev
Soru Açıklaması
28.
İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemlerle, bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Acil durum planı
Soru Açıklaması
29.
Yangın sebebiyle rahatsızlanan ve yaralanan kişilere ilk müdahaleyi yapan acil durum ekibi, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İlkyardım ekibi
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi yangın bölgesinde karşılaşılabilecek tehlikelerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Sıvılaşma tehlikesi
Soru Açıklaması
logo
YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 8 SORU SORULMAKTADIR.
31.
Kuru kimyevi tozlu portatif yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 6 Ayda bir kontrolü, 1 yıllık genel bakım, 4 yıl sonunda tozunun değiştirilmesi
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Duman
Soru Açıklaması
33.
Okyanus ya da deniz tabanında oluşan deprem, gök taşı düşmesi, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan dalgalara ne denir?
Doğru Cevap: "D" Tsunami
Soru Açıklaması
34.
Yıldırım düşmesi sonucunda yangın ve çarpılma riskini ortadan kaldırmaya yönelik kurulan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Paratoner
Soru Açıklaması
35.
Köpüklü tip yangın söndürücüler, aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Akaryakıt istasyonu
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdaki yanma çeşitlerinden hangisi “yavaş yanmaya” örnektir?
Doğru Cevap: "C" Metallerin paslanması
Soru Açıklaması
37.
Yangınlarda en çok karşılaşılan ve ölümlere yol açan zehirleyici gaz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Karbonmonoksit
Soru Açıklaması
38.
Orman yangınlarında etkili söndürme yapılabilmesi için aşağıdaki söndürme maddelerinden hangisi kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Su
Soru Açıklaması
39.
Odun, kömür, kâğıt ve benzeri yanıcı katı madde yangınları, yangın sınıfları içerisinde aşağıdakilerden hangi harfle sembolize edilir?
Doğru Cevap: "E" A
Soru Açıklaması
40.
Toprağı örten otsu bitkiler, çalılar ve bitki atıklarının yanması, orman yangınlarının hangi çeşidine girer?
Doğru Cevap: "C" Örtü yangını
Soru Açıklaması
logo
YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 8 SORU SORULMAKTADIR.
41.
Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Sabotaj
Soru Açıklaması
42.
Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Bilgisayar
Soru Açıklaması
43.
Yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyonun, kontrol dışına çıkmasına ne denir?
Doğru Cevap: "E" Yangın
Soru Açıklaması
44.
Doğalgaz, LPG gibi gaz madde yangınlarında en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kuru kimyevi toz
Soru Açıklaması
45.
Yanıcı katı madde yangınları, yangın sınıfları içerisinde hangi harfle sembolize edilir?
Doğru Cevap: "E" A
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdaki yanma çeşitlerinden hangisi yavaş yanmaya örnektir?
Doğru Cevap: "C" Metallerin paslanması
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi yanma sonucu açığa çıkan ürünlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Asit
Soru Açıklaması
48.
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

        Yangın Sınıfı                 Söndürme Maddesi
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.