logo
SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...SİLAHLI ÖGG ADAYLARI SORUMLUDUR
1.
Aşağıdakilerden hangileri ana emniyet tertibatı içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" Mandal emniyeti - Kabza emniyeti
Soru Açıklaması
2.
Silahlarda, fişeğin ateşlenmesinden itibaren namludan çıkan çekirdeğin hedefe varıncaya kadar hareketlerini ve vurduktan sonra ise hedefteki değişiklikleri de dâhil fişeğin tüm hareketlerini etkileyen unsurları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Balistik
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi MP5 makinalı tabanca parçalarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Harbi
Soru Açıklaması
4.
MP5 Makinalı tabancalarda; atış seçici mandala karşılık gelen emniyeti ve atışı seçilen pozisyonu gösteren harfler, silahın imal edildiği ülkeye göre değişebilir fakat pozisyonun ifade ettiği emniyet ve atış sisteminin sırası değişmez. Buna göre; ülkemizde imal edilmiş olan MP5 Makinalı tabancadaki (S) harfi neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Seri atış
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Gerdel
Soru Açıklaması
6.
Ateşli silahlar ile ilgili emniyet kurallarından hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Dolu şarjör takılı iken de doldur boşalt yapılabilir
Soru Açıklaması
7.
(9x19)’luk fişek denildiği zaman ilk rakam olan 9 çekirdek çapıdır. Diğer rakam 19 neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Kovan boyu
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi nişan tertibatı içiresinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" Gez-Arpacık
Soru Açıklaması
9.
İğnenin kırık olması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Fişek ateşlenemez
Soru Açıklaması
10.
Tetiğin çekilmesiyle, tetik manivelası sayesinde kurulu vaziyetten kurtulan horozun iğneye, iğnenin de kapsüle darbe yapması sonucu ateşleme gerçekleşmiş olur'' bu sisteme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Horozlu iğneli sistem
Soru Açıklaması
logo
SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...SİLAHLI ÖGG ADAYLARI SORUMLUDUR
11.
Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın çerçevesinde (gövde) yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Arpacık
Soru Açıklaması
12.
MP-5 Makineli tabancada mesafe ayarı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
Doğru Cevap: "A" Döner gez
Soru Açıklaması
13.
Horoz ya da ateşleme iğnesinin darbesiyle patlayarak sevk barutunun ateş almasını sağlayan, çok hassas patlayıcı maddelerden üretilen parçaya ……….denir. Yukardaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Kapsül
Soru Açıklaması
14.
Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme …………. denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "E" Kabza
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi silah temizleme malzemelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çekiç
Soru Açıklaması
16.
Fişek yatağında kaç fişek bulunur?
Doğru Cevap: "B" 1
Soru Açıklaması
17.
Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahlara ne denir?
Doğru Cevap: "C" Ateşli Silah
Soru Açıklaması
18.
Bazı tabancalarda kabza kısmında bulunan ve avuç içiyle kavrayıp, el ayası ile kabza gerisindeki oynar kısma baskı yapmadan tetiğin çekilmesine rağmen ateşlemeyi engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kabza emniyeti
Soru Açıklaması
19.
Fişeği ya da boş kovanı, fişek yatağından çıkartmaya ve dışarı atmaya yarayan sisteme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kovan atma tertibatı
Soru Açıklaması
20.
Tabancada bulunan yerine getiren yayın görevi nedir?
Doğru Cevap: "E" Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye gitmesini sağlar
Soru Açıklaması
logo
SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...SİLAHLI ÖGG ADAYLARI SORUMLUDUR
21.
Yarı otomatik tabancalarda namluya bitişik olan kısım hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fişek yatağı
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi tırnağın görevidir?
Doğru Cevap: "A" Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılması
Soru Açıklaması
23.
Şarjörün, şarjör yuvasında takılı kalmasına yarayan genelde kabzanın sol tarafında, bazı silahlarda çift yönlü olabilen ve bazı silahlarda şarjör yuvasının girişinde olan parçanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şarjör tutma kilidi
Soru Açıklaması
24.
Emniyet tedbirleri bakımından, aksi ispatlanana kadar tüm ateşli silahlar .................. Boş yere gelebilecek en mantıklı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Doludur
Soru Açıklaması
25.
Biyolojik silahları diğer silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mikrop, virüs ve bakteriler yoluyla hastalıkların bulaşması, kalıcı arızalara, toplu ölümlere sebep olması
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi namlunun bölümlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Sürgü
Soru Açıklaması
27.
Şarjör (Hazne) silahlarda atış sırasını bekleyen fişeklerin bulunduğu parçadır. Şarjör gövdesi içerisinde şarjör yayının uç kısmında bulunan ve fişeklerin üzerinde düzgün bir şekilde yerleşmesini sağlayan kısma ne denir?
Doğru Cevap: "E" Gerdel
Soru Açıklaması
28.
Sökülmüş silahın takılması işleminde hangi sıralamayla ilerlememiz gerekir?
Doğru Cevap: "D" Silahın sökülürken izlenen yolun sonundan başlanarak başa doğru sıralama takip edilir
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi silahla ilgili genel emniyet kurallarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Silahın boş olduğuna dair başkasının beyanını doğru kabul etmek
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi poligonlarda atış esnasında alınacak emniyet tedbirleri için doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Atışa atış öğretmeninin “ATIŞ SERBEST” komutu ile başlanır, “ATEŞ KES” komutu ile son verilir
Soru Açıklaması
logo
SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...SİLAHLI ÖGG ADAYLARI SORUMLUDUR
31.
Aşağıdakilerden hangisi poligon emniyet tedbirlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Bir kişi atış yaparken, atış sırası bekleyen diğer atıcı hataları düzeltmeye yardımcı olur
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi fişek çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Şarjör kapasitesi
Soru Açıklaması
33.
İlk dolduruşta sürgü geriye çekilerek sürgünün hızla ileriye gitmesini ve şarjörün en üstündeki fişeğin fişek yatağına sürülmesini, sonraki atış sırasında barut gazı basıncıyla geriye gelen sürgünün hızla ileriye giderek yeni fişeğin fişek yatağına yerleşmesini sağlayan parçanın adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Yerine getiren yay
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi bir atış hatası olarak değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "B" Tetiğin birden güç uygulayarak değil, ezerek çekilmesi
Soru Açıklaması
35.
Namlu içerisinde en geriden en uca doğru dönerek ilerleyen girinti ve çıkıntılardır.

Yukarıda belirtilen ifade aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Yiv ve setler
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi sürgüde (kapak takımı) bulunan bir parça değildir?
Doğru Cevap: "E" Horoz
Soru Açıklaması
37.
Silahla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Nişan tertibatında gez ve arpacık bulunur
Soru Açıklaması
38.
Sürgü üzerinde bulunan, boş kovanın dışarı atılmasında çok önemli görevi olan, yayı arızalandığında görevini yapamayan parçanın adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Tırnak
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili genel emniyet kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Silahı eline aldığında şarjörü çıkartmadan, sürgüyü çekmek suretiyle kontrol et
Soru Açıklaması
40.
Hangisi sürgü tutucu piminin görevlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Tabancanın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar
Soru Açıklaması
logo
SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...SİLAHLI ÖGG ADAYLARI SORUMLUDUR
41.
Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Horozun elle kurulup, tetiğin çekilmesi ile horozu düşüren sistemdir
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi genel emniyet kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Her zaman ve her yerde emniyet mandalı açık bulundurulmalı
Soru Açıklaması
43.
Kabza emniyetinin açık olmasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
Doğru Cevap: "C" El ayası ile kabza gerisine basınç yapmak
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi nişan hatasına bağlı bir atış hatası değildir?
Doğru Cevap: "A" Acele tetik çekme
Soru Açıklaması
45.
Fişeğin, şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Fişek rampası
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi MP-5 silahta kullanılan fişektir?
Doğru Cevap: "A" 9 x 19 mm
Soru Açıklaması
47.
Setlerin fişek çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Rayyür
Soru Açıklaması
48.
Doğru nişan alma tekniğini bilen bir ÖGG için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
Soru Açıklaması
49.
Tabancanın parçalarında meydana gelebilecek arızaların meydana gelme sebepleri için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Silaha uygun olan çapta fişek kullanılması
Soru Açıklaması
50.
Şarjör ve fişek yatağı görevini gören silindir şeklindeki öne ve yana hareketli kısmı bulunan silah grubuna ne denir?
Doğru Cevap: "C" Toplu silahlar
Soru Açıklaması
logo
SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...SİLAHLI ÖGG ADAYLARI SORUMLUDUR
51.
Boş kovanın ya da fişeğin tırnak tarafından geri çekilip, gövde üzerindeki çıkarıcıya çarparak dışarı atılmasını sağlayan, bazı silahlarda yan tarafta, bazı silahlarda üst kısımda olan sürgü üzerindeki bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kovan atma boşluğu
Soru Açıklaması
52.
Fişek yatağında fişek bulunan bir tabancada ateşleme olmuyorsa aşağıdakilerden hangisi düşünülemez?
Doğru Cevap: "C" Gerdel aşınmış olabilir
Soru Açıklaması
53.
Musa atış esnasında patlama sesi ile irkildiğinden, sürekli silahı ileri iterek ve tetiği aniden çekerek atışını tamamlamış ve atışları genel olarak hedef kağıdının …….. kısmında toplanmıştır. Boşluğa uygun kelime hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Alt
Soru Açıklaması
54.
Tabancanın sökülme sırası hangisidir?

I- Şarjör

II- Kapak takımı

III- Namlu

IV- Yerine getiren yay

V- Sürgü tutucu
Doğru Cevap: "C" I-V-II-IV-III
Soru Açıklaması
55.
Silahın basit bakım ve temizliği sırasında dikkat etmemiz gereken hususlar kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Atıcı tarafından tetik grubu ufak parçalarına kadar sökülüp yağlanmalıdır
Soru Açıklaması
56.
Tabancalarda tetik çekilmeden ateşleme iğnesine yapılacak herhangi bir darbe durumunda ateşlemenin olmasını engelleyen sisteme .… emniyet sistemi denir.

Yukarıda boş bırakılan yere hangisi aşağıdakilerden yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" İğne
Soru Açıklaması
57.
I. Tırnak kırık veya arızalı olabilir.

II. Çıkarıcı kırık olabilir.

III. Tırnak yayı arızalı olabilir.

IV. Şarjör yerine oturmamış olabilir.

V. İğne yayı arızalı olabilir.

Yukarıdakilerden hangileri ateşlenen silahta boş kovanın dışarı atılmamasına yol açabilen nedenlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" IV-V
Soru Açıklaması
58.
Kapsül aşağıdakilerden hangisinin üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "B" Fişek
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdakilerden hangisi ateşsiz silahlardandır?
Doğru Cevap: "B" Kesici aletler
Soru Açıklaması
60.
Eğitimde kullanılan kuru tetik çalışması hangi şıkta doğru olarak açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Boş silahla, atış yapıyormuş gibi horoz veya iğnenin kurulup, atış ve nişan alma kuralları uygulanarak tetiğin düşürülmesidir
Soru Açıklaması
logo
SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...SİLAHLI ÖGG ADAYLARI SORUMLUDUR
61.
“Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ………, atış için sıra bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere de …….. denir.” Boş bırakılan yerlere gelecek ifade aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Fişek yatağı – hazne
Soru Açıklaması
62.
(9x19)’luk Fişek denildiği zaman ilk rakam olan 9 ve diğer rakam olan 19 neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Çekirdek çapı - Kovan boyu
Soru Açıklaması
63.
Şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçaya ne isim verilir?
Doğru Cevap: "B" Sürgü tutucu pimi
Soru Açıklaması
64.
Silahını söken ÖGG Ahmet, aşağıdakilerden hangisini sürgü(kapak takımı) üzerinde göremez?
Doğru Cevap: "A" Tetik
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi tabancalardaki emniyet çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Rampa emniyeti
Soru Açıklaması
66.
MP-5 makinalı tabancalarda, atış seçici mandal ve tetik tertibatı hangi parça üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "C" Kabza
Soru Açıklaması
67.
Şarjör kilitleme mandalı yarı otomatik tabancada nerede bulunur?
Doğru Cevap: "E" Çerçevede (Gövdede)
Soru Açıklaması
68.
MP-5 makineli tabancanın üzerinde bulunan dönerli gezde kaç adet mesafe ayarı vardır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
69.
Fişek çekirdeğinin uluşabileceği en uzak mesafeye ne denir?
Doğru Cevap: "B" Azami menzil
Soru Açıklaması
70.
“Rampa”, silahın hangi parçası üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "E" Namlu
Soru Açıklaması
logo
SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...SİLAHLI ÖGG ADAYLARI SORUMLUDUR
71.
Ateşleme sonrası boş kovan dışarı atılmıyor ise sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "A" Tırnak veya tırnak yayı kırıktır
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?
Doğru Cevap: "B" Tetik manivelası
Soru Açıklaması
73.
Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 45
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancanın başlıca parçalarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Alev gizleyen
Soru Açıklaması
75.
Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kovan-Kapsül-Barut-Çekirdek
Soru Açıklaması
76.
Ateşleme gerçekleştikten sonra boş kovanın dışarıya atılmasını sağlayan tertibata ............ tertibatı denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Kovan atma
Soru Açıklaması
77.
ÖGG Kemal'e verilen görev silahının fişek rampası kırık ise atış esnasında nasıl bir durumla karşılaşır?
Doğru Cevap: "A" Şarjörden fişek yatağına fişek sürülemez
Soru Açıklaması
78.
Fişekte bulunan alev kanalının görevi nedir?
Doğru Cevap: "B" Alevin baruta intikalini sağlar
Soru Açıklaması
79.
Göz-gez-arpacık ve hedefin aynı düzlem üzerinde bulunmasından oluşan hatta ne denir?
Doğru Cevap: "E" Nişan hattı
Soru Açıklaması
80.
Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İkaz pimi emniyeti
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.