logo
KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 9 SORU SORULMAKTADIR.
1.
İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tehdit seviyesi düşük kişilerde uygulanan koruma sistemidir
Soru Açıklaması
2.
“Suikastlar,…………ve………..şeklinde ikiye ayrılır.” Cümlesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelir?
Doğru Cevap: "B" Açık-Gizli suikastlar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Önemli kişilere (VIP) karşı gerçekleştirilen itibar düşürücü saldırılardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Bıçakla saldırma
Soru Açıklaması
4.
Koruma hizmeti yapan koruma görevlileri taşıyacakları tabanca seçiminde aşağıdaki seçeneklerden hangisini dikkate almayabilir?
Doğru Cevap: "E" Silahın rengi
Soru Açıklaması
5.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında oluşturulan merkez ve il koruma komisyonu tarafından aşağıdakilerden hangi koruma şekilleri verilemez?
Doğru Cevap: "C" Sözlü koruma
Soru Açıklaması
6.
Koruma personeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Her türlü ortamda her zaman takım elbiseli ve kravatlı olmalı
Soru Açıklaması
7.
Araçlarda oturma düzeni ve inme binme kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yakın koruma korunan kişiden önce araca binmelidir
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Medyatik olmalı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki maddelerden hangisi Suikast eyleminin safhalarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Eylemin yapılacağının hedefe bilgi verilmesi
Soru Açıklaması
10.
İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Her iki araç seyir halinde iken, tehdit algılama durumlarına göre yerlerini asla değiştirmezler
Soru Açıklaması
logo
KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 9 SORU SORULMAKTADIR.
11.
Korunacak kişinin konutunda nokta nöbeti ifa edilmesi ve konut yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Konut koruma
Soru Açıklaması
12.
Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağladıkları kişilerin bulunduğu alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme işlemi kolluğun hangi yetkisini ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Arama
Soru Açıklaması
13.
Patlayıcı maddelerin terör amaçlı kullanılma nedenlerini sıraladığımızda; aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?
Doğru Cevap: "D" Güven ve emniyet hissi oluşturması
Soru Açıklaması
14.
Tek kişilik korumaya oranla biraz daha güvenli olan ikili korumada paylaşılan sorumluluk alanı kaç derecedir?
Doğru Cevap: "C" 180
Soru Açıklaması
15.
Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında korunma ihtiyacı duyan kişiler, koruma taleplerini merkezde hangi Bakanlığa başvurarak iletirler?
Doğru Cevap: "D" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Askerlik hizmetini mutlaka tamamlamış olmalıdır
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma ekibi içerisinde bulunan görevlilerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Sağlık görevlileri
Soru Açıklaması
18.
Koruma çemberi kaç halkadan oluşur?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
Koruma Çemberleri (halkaları)

  • İç Çember: Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan en güvenli ve en önemli halkadır.

  • Orta Çember: Savunma hattıdır. Yerel kolluk veya sabit özel güvenlik personelinden oluşur.

  • Dış Çember: Hakim yere yerleştirilmiş keskin nişancılar, yaklaşma istikametlerini kapatan ve güzergah üzerindeki kritik yerleri emniyete alan ve kontrol eden birimden oluşur.

19.
Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Duygusal nedenler
Soru Açıklaması
20.
Hangisi suikast amaçlı saldırıların safhaları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Hedef ile iletişime geçme
Soru Açıklaması
logo
KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 9 SORU SORULMAKTADIR.
21.
Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme işlemi kolluğun hangi yetkisini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Arama
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi korunan kişi aracının özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Araçlar açık renkli olmalıdır.
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi yakın korumanın amaçlarından birisidir?
Doğru Cevap: "D" Terör örgütlerinin, suç şebekelerinin hedefi olan önemli kişilerin (VIP) korunma ihtiyacını karşılamak
Soru Açıklaması
24.
Korunan önemli kişiye (VIP) saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "C" Tüm korumalar saldırganın peşinden koşmalı ve ateş etmelidir
Soru Açıklaması
25.
Koruma personelinden bir kişinin, koruma sorumluluk alanının 120 derece olduğu koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Üç kişi ile koruma düzeni
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
Doğru Cevap: "A" Korunan önemli kişinin (VIP) beden bütünlüğünü korumak
Soru Açıklaması
27.
Temel koruma prensipleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Koruma görevinde silah kullanmak ilk çare olmalıdır
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenleri olan kişisel nedenlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Duygulu ve hassas olma
Soru Açıklaması
29.
Güzergâh üzerinde olası tehlikeli bölgeler ile varış noktasındaki mevcut durum, şartlar nasıl değerlendirilir?
Doğru Cevap: "A" Öncü istihbarat çalışması
Soru Açıklaması
30.
Toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek amacıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere veya toplumca sevilen kişilere yöneltilen silahlı saldırılara ne denir?
Doğru Cevap: "B" Suikast
Soru Açıklaması
logo
KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 9 SORU SORULMAKTADIR.
31.
Hangi kapsamda özel koruma hizmeti verilmez?
Doğru Cevap: "E" Avrupa Birliği Hukuku kapsamında koruma hizmeti
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi Temel Koruma prensiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Koruma faaliyetlerinde her türlü olay karşısında tereddüt edilmeden doğrudan silah kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Çevre düzenini koruma
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi VIP’nin (Önemli kişi) araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" VIP oto sürücüsü, VIP’nin (Önemli kişi) kapısını açmalıdır
Soru Açıklaması
35.
Çoklu koruma organizasyonunda “Ekip Amiri” nin görevi nedir?
Doğru Cevap: "A" Tüm koruma organizasyonundan sorumludur
Soru Açıklaması
36.
Yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerinin standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" 7 kişi ile koruma (serpme)
Soru Açıklaması
37.
Öncü İstihbarat Çalışmasında, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine oranla daha az öneme sahiptir?
Doğru Cevap: "A" İntikal noktasında kitabevi olup olmadığı
Soru Açıklaması
38.
“Korumanın Esasları” arasında ……… yer almaz. Boşluğa gelebilecek uygun ifadeyi belirtiniz?
Doğru Cevap: "D" Tehlike durumunda kaçmak
Soru Açıklaması
39.
Suikastın sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "D" İyiniyetli yardımsever olmak
Soru Açıklaması
40.
Korunan önemli kişiye (VIP) silahlı bir saldırı esnasında korumanın yapmaması gerekenlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Tüm korumaların, silahlı saldırıya derhal karşılık vermesi
Soru Açıklaması
logo
KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 9 SORU SORULMAKTADIR.
41.
Aşağıdakilerden hangisi suikastçının kullandığı metotlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Korunan şahsa yumurta atmak
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdaki koruma yöntemlerinden hangisi Koruma Yönetmeliğinde sayılan koruma çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Sağ ya da sol koruma
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
Doğru Cevap: "E" Korunan kişinin beden bütünlüğünü korumak
Soru Açıklaması
44.
Özel güvenlik görevlisi Ahmet ŞIKLAK, önemli bir kişiyi (VIP) koruma görevine başlamıştır. Söz konusu görevi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" VIP’in (önemli kişi) koruma dahil her türlü özel ihtiyaçlarını karşılar
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi gizli bir suikasttır?
Doğru Cevap: "D" Zehirli kürdan
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi öncü istihbarat ekibinde bulunması gereken özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Dikkatini görevin sadece bir kısmına yöneltir
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerin hangisi suikastçının önemli kişiyi öldürmek için kullandığı tekniklerden değildir?
Doğru Cevap: "A" İntihar etmek
Soru Açıklaması
48.
Araçlı koruma görevlerinde kavşak dönüşlerinde makam aracı ……, koruma araçları …... dönüş yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Dar ve içten - geniş ve dıştan
Soru Açıklaması
49.
Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara ne denir?
Doğru Cevap: "B" Boğma noktaları
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi korumanın aşamalarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Önemli kişinin özel yaşamını etkilememek için uzaktan koruma yapmak
Soru Açıklaması
logo
KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 9 SORU SORULMAKTADIR.
51.
Aşağıdakilerden hangisi korunan önemli kişiye uzaktan saldırı metotlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Korunan önemli kişiye (VIP) kezzap saldırısı
Soru Açıklaması
52.
Koruma çemberleri iç, orta ve dış (çember) halka olarak sınıflandırılır. Koruma çemberlerinin unsurları aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Psikolojik tedbirler
Soru Açıklaması
53.
Yakın Koruma Organizasyonları üç ana halkadan oluşur. Bu halkalardan en kısıtlanmış olanı …… dır. …… ise, iç halkanın etrafında oluşan bu bölgede, daha önce intikal etmiş keşif elemanları, teknik personel, keskin nişancı timi ve üniformalı güvenlik ekipleri bulunduğu yerdir. Boşlukları uygun şekilde dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İç halka-Orta halka
Soru Açıklaması
54.
“Teröristler devletin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan kamu ve özel kurum/kuruluş tesislerine, köprülere, petrol boru hatlarına, enerji tesis ve nakil hatlarına, hava meydanlarına, uçaklara hasar vermek amacıyla yapılan eylem türüdür.” İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Sabotaj
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.