logo
KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 10 SORU SORULMAKTADIR
1.
Özel güvenlik amiri Nihat’ın emri altındaki özel güvenlik görevlilerine “kama düzeni al” talimatı verdiğine göre, Nihat aşağıda sayılan hangi duruma müdahale etmeyi planlamamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Topluluğu koruma altına almak
Soru Açıklaması
2.
Göz yaşartıcı gazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I. Cilt ve gözlerde iğne batar gibi acımaolur

II. Gaza maruz kalan kişilerde genel olarak kalıcıkörlük olur

III. Nükleer silah olarak değerlendirilir

IV. Toplumsal olaylara müdahalede kullanılan etkili bir yöntemdir

V. Etkisi 10-30 dakika gibi bir sürede geçer
Doğru Cevap: "C" I, IV, V
Soru Açıklaması
3.
“Panik; aşırı heyecan durumunda, çok güçlü bir korkuyla birlikte ortaya çıkan ve insanların hiçbir şey yapamaması şeklinde veya o durumdan kurtulmanın en iyi yolunu düşünmeden ve ani olarak hareket ederek bulundukları durumdan kurtulmaya çalıştıkları bir davranış türü olarak tanımlanır.” Aşağıdakilerden hangisi paniği önlemek isteyen bir güvenlik görevlisinin kesinlikle yapmaması gereken bir davranıştır?
Doğru Cevap: "C" Kontrolsüz davranışları önlemek ve topluluğun dikkatini bir noktaya çekmek için havaya ateş ederek yönlendirmelidir
Soru Açıklaması
4.
Üniversite kampüsünün ana meydanında siyasi pankart açılıp slogan atılarak başlatılan bir kanunsuz toplantıya müdahale edecek olan güvenlik amiri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "E" Güvenlik amiri, emrinde topluluğa müdahale edebilecek yeterli ölçüde teçhizatlı kuvveti bulunmasa da dağıtmak için her türlü zor kullanma şekillerini uygulamalıdır
Soru Açıklaması
5.
“Kalabalıklar, genel anlamda bir yerde birikmiş insanlar topluluğunu ifade eder. Aralarında herhangi bir bağ olmayan insanların bir araya gelerek oluşturdukları topluluklardır. Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen, yani tesadüfi olarak bir araya gelen insanlardan oluşan kalabalıklar bazen gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen bir topluluğa dönüşebilir.” Buna göre kalabalık oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kalabalığı oluşturan insanlar arasında hiyerarşi ve iş bölümü vardır
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda topluluğun denetim altına alınması veya dağıtılması için güvenlik görevlilerinin uygulayacağı müdahale ilkelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Panik havası oluşturarak topluluğun kendiliğinden dağılmasını sağlamak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangileri toplumsal olayları başlatma yöntemlerindendir?

I. Yaygın ve etkili propaganda yapmak

II. Kışkırtıcı konuşmalar yapmak

III. Sakin olunmasını öğütlemek

IV. Heyecanı arttırmak

V. Topluluğun kendiliğinden dağılması
Doğru Cevap: "B" I, II, IV
Soru Açıklaması
8.
“Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, birbirlerini tanıyan ve örgütlenmiş insanların meydana getirdikleri kümelere grup denir.” Planlı, programlı ve bilinçli olarak eylem yapıp ayaklanma ve terör yaratarak, devletin anayasal düzenini bozmak amacında olan gruplar aşağıdaki grup türlerinden hangisi ile anlatılır?
Doğru Cevap: "C" Saldırgan grup
Soru Açıklaması
9.
Toplumsal olaylarda güvenlik görevlilerinin göz yaşartıcı gaz kullanmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Direniş ve saldırılarına son veren veya gözaltına alınan lider pozisyonunda olan kişilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanılmaya devam edilebilir
Soru Açıklaması
10.
“Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri ve grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkiler grup dinamiği kavramı ile ifade edilmektedir.” Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu kavram içerisinde değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "B" Birey davranışı grup içinde veya dışında aynıdır, değişmez
Soru Açıklaması
logo
KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 10 SORU SORULMAKTADIR
11.
Deprem, yangın ve sel gibi doğal afetler ile topluluk içine patlayıcı madde atılması gibi durumlarda, kalabalığın içerisinde oluşabilecek paniği önlemek ve sakinleşmesi için güvenlik görevlilerinin aşağıdaki tavırlardan hangisini yapmaları daha doğru olacaktır?
Doğru Cevap: "E" Ses yükseltici cihazlarla veya yüksek sesle bağırarak grubu sakinleştirmeye ve paniği önlemeye çalışmak
Soru Açıklaması
12.
Göz yaşartıcı gazların insanların üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Kulaklarda yanma olur
Soru Açıklaması
13.
“Üniversitede gerçekleşen tüm öğrenci eylemlerine katılan üniversite öğrencisi Ahmet, arkadaşlarının yanında bir statü kazanmak adına hareketlerinin nereye gideceğini düşünmeden ani çıkışlarla hep en önde yer almaya çalışmaktadır. Ahmet bu hareketleri ile farkında olmasa da eylemlerin sürekli olmasını sağlamakta ve yaptığı eylemlerde yasa ve sosyal kurallara herhangi bir aykırılık görmez ve sorumluluk hissi duymaz.” Ahmet bu topluluk içerisinde hangi tip kişi olarak değerlendirilir?
Doğru Cevap: "D" Atılgan
Soru Açıklaması
14.
“Başkentin en büyük AVM’lerinden birisinin kapalı alanında aniden başlayan yangın nedeniyle aşırı paniğe kapılmış gruba yön verme……. , çünkü……..” Cümlesinde boş bırakılan yerleri en uygun ve anlamlı şekilde tamamlayınız.
Doğru Cevap: "E" Çok zordur - panik korku ve bilgisizliğin ortaya çıkardığı bir şuursuz bir harekettir
Soru Açıklaması
15.
Verdiği kararlar nedeniyle hakemlere yapılan itirazlar sonucu sık sık ara verilen ve rakip takımın galip gelmesi ile sona eren basketbol final müsabakasında görev yapan güvenlik görevlileri, maç sonunda hakemleri kapalı spor salonundan çıkarırken fiziki saldırı ve yabancı maddelerden en iyi şekilde korumak için hangi düzen veya düzenler kullanmalıdırlar?
Doğru Cevap: "D" Çember ve çatı düzeni
Soru Açıklaması
16.
Stadyumda maç esnasında aniden tribünden atlayarak saha içerisine giren fanatik bir taraftara bu maçta görevli özel güvenlik görevlisi ne yapmalı?
Doğru Cevap: "A" Yeteri kadar kuvvetle gidip şahsı yakalayıp derhal sahadan dışarı çıkartmalı
Soru Açıklaması
17.
Kalabalık oluşumlarında toplumun huzurunun sağlanması için güvenlik görevlilerinin alacağı tedbirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Toplumsal tepkilerden daha çok bireysel tepki önemlidir ve bunun için daha fazla güvenlik tedbiri alınmalıdır
Soru Açıklaması
18.
Taraflar arasındaki çatışmayı önlemede kullanılan en etkili yöntemlerinden birisi uzlaşma diğer adıyla kazan-kazan yöntemidir. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme uygun olan yaklaşım tarzıdır?
Doğru Cevap: "A" Hem benim isteklerimi, hem de senin isteklerini karşılayacak bir çözüm bulalım
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplumsal olaylarda eylemcilerin güvenlik güçlerine karşı uyguladıkları eylem taktikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Güvenlik görevlileriyle olumlu diyalog kurarak alanın kendilerine terk edilmesini sağlama propaganda yapma
Soru Açıklaması
20.
“Bir maç dağılımında polisle beraber görev yapan ÖGG Murat, etrafa zarar veren taraftar grubunu dağıtmak üzere sıkılan CS gazının rüzgârın ani ve ters esmesi sonucu kendisini de etkilediğini anlar.” Murat’ın panik yapmaması için bu etkilenmeden ne kadar süre içerisinde kurtulabileceğini bilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "B" 10-30 dakika
Soru Açıklaması
logo
KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 10 SORU SORULMAKTADIR
21.
“Hayatları boyunca yetersizlik gösteren, karşı karşıya kaldıkları güçlüklere çabuk ve yapıcı çözüm bulamayan, fikir ve davranışlarında sürekli kararsızlık gösteren ve uyum güçlüğü çeken kişiye denir.” Tanımda anlatılan kalabalık içindeki kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tesir altında kalan
Soru Açıklaması
22.
Grubun özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Grupların devamlılığı olan düzenli ilişkileri yoktur
Soru Açıklaması
23.
Bir topluluğun içindeki kişide, topluluğa mensup olduğu hissiyatından kaynaklanan bazı yeni psikolojik özellikler ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi kitle psikolojisi denilen bu kavramın özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Sakinlik
Soru Açıklaması
24.
Üniversitede görevli ÖGG Vedat, yasadışı toplanan grubun dağıtılabilmesi için göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kalmıştır. Vedat gaz kullanırken kalabalığın kaçış yönünü hesaplamadığından, kaçış yolunun kapalı olduğunu gören eylemciler bilinçsizce sağa sola koşuşturmaya başlarlar. Kalabalıkta oluşan bu durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Panik
Soru Açıklaması
25.
Özel güvenlik görevlilerince kalabalığa karşı göz yaşartıcı sprey gaz kullanma mecburiyetinde kalınmıştır. Gaza maruz kalan kişilerde genel olarak aşağıda sayılan etkilerden hangisi görülmez?
Doğru Cevap: "E" Kalıcı işitme kaybına neden olabilir
Soru Açıklaması
26.
Göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Göz, burun, boğaz ve cilt üzerinde yanma ve batma etkisi oluşturur

II. Gazın etkisi 2 ila 3 saat arası sürer

III. Astım hastalarına herhangi bir zarar vermez

IV. Öksürük ve mide bulantısı Yapabilir
Doğru Cevap: "B" I, IV
Soru Açıklaması
27.
“Özellikle ülkemizdeki toplumsal yaşamda insan davranışlarını ve insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen farklı nitelikte birçok toplumsal davranış kuralı mevcuttur.” Aşağıdakilerden hangisi bu toplumsal davranış kurallarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Disiplin kuralları
Soru Açıklaması
28.
“Yasadışı topluluklar, hedeflerini gerçekleştirmek için giriştikleri eylemlerde mutlaka güvenlik güçlerinin engellemesiyle karşılaşırlar, ancak yasadışı topluluklar bu engellemeyi aşabilmek için de bazı taktikler uygularlar.” Aşağıdakilerden hangisi bu taktiklerden birisi olamaz?
Doğru Cevap: "D" Güvenlik kuvvetlerini ikna ederek alandan ayrılmalarını sağlama
Soru Açıklaması
29.
“Üniversitede yemek ücretlerinin zamlanmasını protesto etmek amacı ile bir araya gelen öğrenciler eylem sırasında rektörlük binasına saldırırlar. Bu arada konu ile ilgisi olmamasına rağmen yoldan geçen belediye otobüsünün camlarını da kırarak zarar verirler ve otobüsü kullanılamaz hale getirirler.” Bu olayda toplumsal olayların hazırlık aşamalarından hangisi meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "D" Kontrolden çıkış ve zorbalık hareketlerinin yayılması
Soru Açıklaması
30.
Mavi Göl Mesire alanında piknik yapan iki grubun arasında çıkan tartışmanın devam ettiği sırada müdahalenin zaruri olmasına rağmen makul sürede yeteri kadar ekip gelemeyeceğini bilen Özel Güvenlik Görevlisi Cemal ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Yapıcı konuşmalarla taraflar sakinleştirilmeye çalışılır
Soru Açıklaması
logo
KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 10 SORU SORULMAKTADIR
31.
Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda paniğe sebep olabilir?
Doğru Cevap: "C" Topluluk içerisindeki iletişim eksikliği
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi çatışma sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İletişimin artırılması
Soru Açıklaması
33.
Özel güvenlik görevlisi Kemal, AVM girişinde görev yaparken güvenlik kontrol kapısından geçmesi için uyarıda bulunduğu kişinin fiziki saldırısına uğrar ve cop kullanmak zorunda kalır. Kemal’in copla şahsın vücudunun hangi bölgesine vurması doğru olmaz?
Doğru Cevap: "C" Boyun bölgesi
Soru Açıklaması
34.
Aşağıda verilen grup ve kalabalık eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Takım taraftarları – Grup
Soru Açıklaması
35.
Üniversitede saldırgan bir öğrenci topluluğu mevcuttur ve genel kolluk çağırılmamıştır. Bu kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak isteyen üniversitede görevli, özel güvenlik görevlileri hangi düzende hareket etmelidirler?
Doğru Cevap: "B" Kama düzeni
Soru Açıklaması
36.
Yasadışı kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz kullanmak durumunda kalan güvenlik görevlisinin hareket tarzıyla alakalı aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kapalı mekanlarda dozajı yüksek göz yaşartıcı mühimmat kullanılmalıdır.
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda en sık rastlanan eylem biçimleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Rehin alma
Soru Açıklaması
38.
Tiyatro salonundaki oyunu izlemekte olan seyircilerin oluşturduğu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Organize pasif kalabalık
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi grup içerisindeki liderin, grup üyelerini etkilemek ve yönlendirmek için kullandığı usullerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Grup üyeleriyle iletişimi kesme
Soru Açıklaması
40.
“Tarım Bakanlığında görev yapan ÖGG Kemal, Bakanlık binası önünde bir konuyu protesto etmek üzere toplanmış bir çiftçi kitlesiyle karşı karşıyadır.” Kemal’in bu çiftçi kitlesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Grupta duygusal hareket etme görülmez
Soru Açıklaması
logo
KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 10 SORU SORULMAKTADIR
41.
Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sıvılaşarak yayılma
Soru Açıklaması
42.
Kampüste bir toplumsal olayı takip eden güvenlik görevlileri, topluluk içinde bulunan bir şahsın, topluluğa el kol hareketleri ile birlikte bir şeyler anlattığını ve ardından topluluğun saldırganlık eğiliminin arttığını müşahede etmişlerdir. Güvenlik görevlilerinin, topluluk içindeki bu kişi tipi ile ilgili, aşağıdaki hangi değerlendirmesi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Profesyonel kışkırtıcı
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi kişiler ya da birimler arasındaki çatışma nedenlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Kişilerin ya da birimlerin görev ve sorumluklarının net olması
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi “Grup Türleri” arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Kalabalık
Soru Açıklaması
45.
Stadyumda maç esnasında fanatik bir taraftarın hakeme ve futbolculara küfür ettiğini gören, genel kolluk nezaretinde görev yapan özel güvenlik görevlisinin davranışı nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Sorumlu amiri ve genel kolluk görevlilerine bilgi vererek şahıs hakkında maç bitimi işlem başlatılmasını sağlamalı
Soru Açıklaması
46.
“………. kamu veya şahıslara ait bina ve eşyaları tahrip, yağma, güvenlik kuvvetlerine karşı patlayıcı ve zarar verici madde atma, hakaret, sözlü ve yazılı tahrik gibi eylem biçimleriyle kamuoyunu rahatsız ederek yönetime karşı olan güven duygusunu sarsarak ortaya çıkan ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ve kargaşadan yararlanmak isterler.” Cümledeki anlam bütünlüğü de göz önünde bulundurularak boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
Doğru Cevap: "A" Organize pasif kalabalıklar
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi, bireyler ya da gruplar arasındaki çatışmaları önlemeye yönelik sağlıklı bir yöntem değildir?
Doğru Cevap: "E" Taraf tutma
Soru Açıklaması
48.
Grup ve grup üyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Grup üyeleri ortak menfaatler konusunda bireysel hareket ederler
Soru Açıklaması
49.
İnsanın gözlenebilen veya ölçülebilen hareketleri, eylemleri, başka bir deyişle, uyarılmalara verilen tepkilerine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Davranış
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı müdahale düzenlerinden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Kama düzeni
Soru Açıklaması
logo
KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 10 SORU SORULMAKTADIR
51.
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla kanun, gelenek ve göreneklere göre yapılacak toplantı, tören ve şenliklerin ilgili Kanun kapsamında düzenlenmesine gerek yoktur
Soru Açıklaması
52.
Özel güvenlik görevlisi Recep, Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde protesto için toplanmış hasta yakını göstericilerin temsilcisiyle görüşme yapmak durumunda kalmıştır. Bu görüşme esnasında Recep’in tutum, davranış ve duruşuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Şahısla arasında en az yarım metre mesafe olmalıdır
Soru Açıklaması
53.
Üniversitede görevli ÖGG lerin, toplanan kalabalığı dağıtmak için kaçış istikametlerini belirlemeden kullandıkları gereğinden fazla göz yaşartıcı gazın etkisi ile kalabalık içerisindeki şahıslar korkuya kapılarak, şuursuz bir şekilde hedef gözetmeksizin her yöne kaçışmaya başlamışlardır. Şahısların bu davranış şekli için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Panik
Soru Açıklaması
54.
Güvenlik görevlileri kalabalıklara ve eylemlere müdahale esnasında en uygun müdahale düzenini tercih ederler. Aşağıdakilerden hangisi, görevli olduğu üniversitedeki özel güvenlik görevlilerinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve görev yerindeki eylemci kalabalığa müdahale etmek durumunda kalan ÖGG Samet’in uygulayabileceği ana müdahale düzenlerinden birisi olamaz?
Doğru Cevap: "A" Yakalama düzeni
Soru Açıklaması
55.
Güvenlik görevlisinin tavrı ve davranışı aynı zamanda durumu kontrol etme yeteneğini de doğrudan etkiler. Aşağıdakilerden hangisi tavır ve davranışı oluşturan unsurlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Düzensizlik
Soru Açıklaması
56.
Ülkemizde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını koruma altına alan “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” şeklindeki hüküm hangi hukuki metinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" 1982 Anayasası
Soru Açıklaması
57.
ÖGG Ali, bir AVM girişinde görev yapmaktadır. Güvenlikle ilgili ikazlarına uymayıp kendisine fiziki saldırıda bulunan bir şahsa karşı cop kullanmak durumunda kalmıştır. Ali, copu kullanırken, elinde silah ya da tehlike oluşturabilecek herhangi bir şey bulunmayan şahsın vücudunun aşağıdaki bölümlerinden hangisine vurmamaya özen göstermesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" Boyun kasları
Soru Açıklaması
58.
Özel güvenlik görevlilerinin amiri pozisyonunda bulunan Ahmet’in, görevli oldukları yerde maiyetindeki özel güvenlik görevlileri ile birlikte bir yolu kapamaları gerekmektedir. Ahmet ve arkadaşları, bu amaçla, toplumsal olaylarda kullanılan müdahale düzen ve taktiklerinden hangisini kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Hat düzeni
Soru Açıklaması
59.
“Grup; genellikle ortak amaçları olan, kendine özgü normları bulunan, birliktelik duygusu ile hareket eden ve birbirleri ile etkileşim içerisinde olan bireylerin meydana getirdiği bir topluluktur.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi grubun ortak özelliklerinden birisi olamaz?
Doğru Cevap: "D" Grup üyeleri birbirlerini tanımazlar
Soru Açıklaması
60.
Futbol müsabakasında görevli ÖGG Kamil, amigoların yönlendirmesiyle taşkınlık yaparak ve tezahüratta bulunarak stattan ayrılan kalabalığı takip etmektedir. Kamil’ in takip ettiği bu kalabalığın özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Akılcı hareket etmektedirler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.