logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR
1.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaç ve hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Suç delillerini incelemek
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Sayı bölümü
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisinin kontrol noktasında bulunmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "A" Fotoğraf makinası
Soru Açıklaması
4.
Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Konuşmalarda unvan kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
5.
Buluntu eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi Mert hangi görevi yerine getirmiştir?
Doğru Cevap: "E" Koruyucu
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi maddi delil çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İfade delil
Soru Açıklaması
7.
Özel güvenlik görevlileri Zafer ile Nedim’in tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Teşhis tutanağı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hayal ürünü olmalı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kombine devriye
Soru Açıklaması
10.
“Zor kullanma, direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette uygulanır.” Aşağıdaki şıklardan hangisinde bu sıralama doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Bedeni kuvvet – Maddi güç – Silah kullanma
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR
11.
Aşağıdaki şıklardan hangisi kontrol noktasında bulunması gereken görevlilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişi/kurum/kuruluş yetkilisi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki görevlerden hangisi futbol maçında görev alan özel güvenlik görevlisi Sıtkı’nın görev ve yetkisi dâhilinde değildir?
Doğru Cevap: "E" Stadyum dışındaki seyyar satıcıları yakalamak ve zabıtaya teslim etmek
Soru Açıklaması
13.
AVM’ de görevli özel güvenlik görevlisi Halil, devriye görevi esnasında bir şahsı hırsızlık yaparken görmesi üzerine suç konusu hırsızlık eşyası ile yakalamıştır. Hangi tutanağı tanzim etmesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" Suçüstü tutanağı
Soru Açıklaması
14.
Özel güvenlik görevlisi Ali çalıştığı fabrikada devriye görevi sırasında şüpheli paketle karşılaşır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Derhal kolluğa haber verir ve etrafına güvenlik şeridi çeker
Soru Açıklaması
15.
Özel güvenlik görevlisi Cemil parkta devriye görevi yerine getirirken, bir çocuğun darp edildiğini görmüştür. Olaya müdahalede aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğru olur?
Doğru Cevap: "A" Darp olayına müdahale ederek şüpheliyi yakalayarak, genel kolluğa teslim eder
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi spor müsabakalarında görev alan özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Müsabaka güvenlik planını hazırlamak
Soru Açıklaması
17.
Özel güvenlik görevlisi Cihan, Belediye parkında devriye görevi sırasında eşkâli ve bilgileri daha önceden bildirilen cezaevinden kaçan hükümlüyü yakalamıştır ve derhal kolluğa haber vermiştir. Yapılan yakalama hangi tür bir yakalamadır?
Doğru Cevap: "E" Adli yakalama
Soru Açıklaması
18.
Metro istasyonunda görevli özel güvenlik görevlileri Ali ile Hasan, yaya devriye görevi yaparken Asiye hanımın çantasını kapkaç yapmak suretiyle çalan iki kişiyi suçüstü yapmak suretiyle yakalar. Aşağıdakilerden hangisi Ali ile Hasan’ın tutanak tanzim ederken dikkat etmesi gereken içerik kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İmza atmak istenmemesi durumunda, sebepleri ile birlikte tutanakta belirtilmesine gerek yoktur
Soru Açıklaması
19.
Kişi, tesis veya binaya içeriden ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanları veya korunan yere etkileyebilecek zarar/kayıp verme durumuna …………… denir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa gelir ise cümle doğru tamamlanmış olacaktır?
Doğru Cevap: "D" Tehlike
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak dikkat edeceği hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Devriye görevi her zaman aynı güzergah kullanılarak yerine getirilmelidir
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR
21.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Suçluların ifadesini almak
Soru Açıklaması
22.
Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Hasan ile Zeki kapı dedektöründen geçen ziyaretçiden sinyal sesi gelmesi üzerine yaptıkları kontrolde şahsın üzerinde silah bulmuşlardır. Silahın ruhsatını sorduklarında silahın bulundurma ruhsatı olduğu anlaşılınca davranışları nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Şahsı ve silahı tutanakla genel kolluğa teslim ederler
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin adli görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Yangın, deprem, doğal afet durumlarında iş yeri ve konutlara girmek
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Yorum bölümü
Soru Açıklaması
25.
Tutanağın şekil şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yanlış yazıldığında kolay değiştirmek amacıyla kurşun kalemle de yazılabilir
Soru Açıklaması
26.
6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna göre; müsabakada görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimlik bilgileri müsabakaların başlangıç saatinden en geç kaç saat önce ilgili kolluk birimine bildirilir?
Doğru Cevap: "C" 48 saat
Soru Açıklaması
27.
Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde özel güvenlik görevlisinin genel kolluğun gözetim ve denetiminde el ile arama yetkisi vardır?
Doğru Cevap: "A" Spor müsabakalarında
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi maddi bulgu/delil çeşitleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Psikolojik bulgular
Soru Açıklaması
29.
AVM’ de hırsızlık şüphelisini özel güvenlik görevlisi Haldun yakalamıştır. Yakalama tutanağında aşağıdakilerden hangisinin bulunması gereklidir?
Doğru Cevap: "D" Yakalama nedeni
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik planlamasının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Güvenlik planlaması önemli olduğundan her zaman en pahalı cihazlar kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR
31.
Görev alanında, hakkında mahkumiyet kararı bulunan kişiyi yakalayan özel güvenlik görevlisi Yavuz hangi görevi yerine getirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Adli
Soru Açıklaması
32.
Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Azize, gelen ziyaretçilerle ilgili hangisini yapmaya yetkisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Aracın torpido kısmını el ile arayabilir
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Karesel devriye
Soru Açıklaması
34.
Özel güvenlik görevlileri Hasan ve Kamil bir AVM giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Görevleri esnasında bir şahsın çantasından bir adet gaz tabancası elde ederler. Şahıs tabancanın faturalı olduğunu beyan eder ve faturasını ibraz eder. Kontrol sırasında tabancanın namlusu içinde yiv-set olduğunu tespit ederler. Bu durumda Hasan ve Kamil ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Şahsı bırakmayıp, yakalama ve emanete alma tutanağı yaparlar, vakit geçirmeden kolluğa bilgi verip, şahsı, tabanca ve faturayı kolluğa teslim ederler
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkate alınacak kriterlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kişilerin yaşantılarını zorlaştırmalı/kısıtlamalı
Soru Açıklaması
36.
Alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlileri Metin ve Zeki alışveriş merkezi girişinde içeriye girmek isteyen kişileri güvenlik kontrolünden geçirmektedirler. İçeriye girmek isteyen kişilerden Bahattin, söz konusu güvenlik kontrollerine tabi olmak istemediğini, üstünü ve eşyasını aratmayacağını söyler. Bu durumda Metin ve Zeki’nin Bahattin ile ilgili olarak ne yapması gerekir?
Doğru Cevap: "E" Arama ve kontrole tabi olması konusunda Bahattin’i zorlamazlar fakat içeri girmesine izin vermezler
Soru Açıklaması
37.
Devriye hizmeti yürüten özel güvenlik görevlileri Ali ile Veli, görev sırasında bıçakla yaralama olayına müdahale ederek suç unsuru eşyaya emanete alıp suçluları yakalayarak genel kolluğa tutanak ile teslim ederler. Olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ekibinin talebi ile özel güvenlik görevlilerinden olay yerinin korunmasına yardımcı olmaları istenir. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ile ilgili olarak Ali ile Veli’nin yaptığı hatalardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Olay yerinde bir şey yenilip içilmesi
Soru Açıklaması
38.
Fabrikada görevli özel güvenlik görevlileri Tamer ile Akın meydana gelen hırsızlık olayında gerçeğe aykırı tutanak düzenlemişlerdir. Bu eylem karşısında ne kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar?
Doğru Cevap: "A" Üç yıldan sekiz yıla kadar
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tabanca
Soru Açıklaması
40.
Hava meydanında devriye görevi yapan ÖGG Oğuz ile Sedat’ın, devriye görevleri esnasında aşağıdaki hangi davranışları yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Devriye esnasında sürekli olarak aynı güzergâhı kullanmaları
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR
41.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur?
Doğru Cevap: "A" Kan
Soru Açıklaması
42.
Özel güvenlik görevlilerinin önleme aramasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Elle arama
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarının aşamaları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Çok önemli nokta (Merkezi halka)
Soru Açıklaması
44.
Kişi, kurum ve kuruluşların talebi halinde özel güvenlik görevlileri hangi kanun çerçevesinde izin verilen yerlerde görev yapmaktadırlar?
Doğru Cevap: "B" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
45.
Sitede görevli özel güvenlik görevlileri Melike ve Zeynep hangi durumda konuta girebilir?
Doğru Cevap: "D" Yangın olduğunda
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Şaşkınlık durumu
Soru Açıklaması
47.
Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen bir adli olayla ilgili olarak yapmış oldukları davranışlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Suç delillerini toplamak ve muhafaza etmek
Soru Açıklaması
48.
Özel güvenlik görevlisi Emine ve Cihan, bakanlığın giriş kapısında X Ray cihazından geçen karton paket içerisinde patlayıcı madde ve düzeneği şüphesi olan görüntü elde etmesi durumunda, özel güvenlik görevlilerinin olaya müdahalesinde, aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?

I- Çantanın sahibinin bilgileri alınır içeri girişine izin verirler

II- Çantayı bizzat açarlar ve incelerler

III-Çantayı emanete alırlar ve güvenlik şeridi çekerek vatandaşların bölgeye yanaşması engellenir

IV-Şüpheli şahsı muhafaza altına alırlar

V-Genel kolluk ve sorumlu amirlerine bilgi verirler
Doğru Cevap: "A" I-II
Soru Açıklaması
49.
Özel güvenlik görevlilerinin belirlenen bölgede, belirli zamanlarda yerine getirdiği devriye yöntemi, hangi devriye yöntemidir?
Doğru Cevap: "B" Planlı Devriye
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi bulgu ve delillerin faydalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Şüpheli-polis-savcı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarır
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR
51.
Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mevsim normallerine göre giyinen ve normal davranış sergileyen şahıslar
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi şüpheli araç tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gelişi güzel park etmiş ancak sahibi bilinen araçlar
Soru Açıklaması
53.
Yağma şüphelisi Ahmet’i özel güvenlik görevlisi Soner yakalamıştır. Yakalama tutanağında hangi unsurun bulunması gerekli değildir?
Doğru Cevap: "D" Öğrenim durumundan
Soru Açıklaması
54.
Aşağıdakilerden hangisi biyolojik bulgular arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Kıl, ter, tükürük
Soru Açıklaması
55.
Özel Güvenlik Görevlileri Hasan ve Kamil bir AVM giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Görevleri esnasında bir bayanın çantasından bir adet 7.65 mm çapında tabanca elde ederler. Şahıs tabancasının ruhsatlı olduğunu beyan eder ve ruhsatını ibraz eder, ancak ruhsatı kontrol ettiklerinde ruhsattaki seri numara ile tabancanın üzerindeki seri numaranın farklı olduğunu tespit ederler. Bu durumda Hasan ve Kamil ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Şahsı bırakmayıp, konuya ilişkin yakalama ve emanete alma tutanağı yaparlar, vakit geçirmeden kolluğa bilgi verip, şahsı, tabancayı ve ruhsatı kolluğa teslim ederler
Soru Açıklaması
56.
Olay yerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Zehra’nın görevi ile bağdaşmaz?
Doğru Cevap: "C" Olay yerindeki iz ve delilleri bir araya toplar
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerin hangisi özel güvenlik görevlisi Burak’ın tanzim edebileceği tutanak çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İfade alma tutanağı
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi korunan yer ile ilgili alınan fiziki tedbirler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" El detektörü
Soru Açıklaması
59.
Özel güvenlik görevlisi Burak, düğün merasimine gelen kişilere, etkinliğin özelliği ve çeşidine uygun davetiye ve bilet göstermelerini, ayrıca önceden hazırlanmış davetli listesi ile gelen kişinin kimliği karşılaştırmak suretiyle yetkisiz kişilerin tören alanına girişlerini engellenmek amacıyla durdurma yapmaktadır. Aşağıdaki durdurma işlemlerinden hangisinde yetki aşımı söz konusudur
Doğru Cevap: "A" Durdurma nedeninin açıklanmasına gerek yoktur
Soru Açıklaması
60.
Aşağıdakilerden hangisi stadyumda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin görevlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Müsabaka öncesi ve sırasında bilet kontrolü yapmak
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR
61.
Kamera İzleme Odasında (CCTV Odası) görevli özel güvenlik görevlisi Fehmi’nin hangi davranışı yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kurum/kuruluşun çevresinde bulunan fiziki engelleri aşmaya çalışan veya şüpheli cisim bırakanların takibini yapmaması
Soru Açıklaması
62.
Kontrol noktasının amacı; korunan yerin güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek suç unsuru maddelerin, kişilerin ve araçların girişini engellemektir. Etkili bir koruma ve güvenlik hizmetinin sunulabilmesi için kontrol noktalarının planlaması doğru yapılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarının aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İç güvenlik halkası (Özel halka)
Soru Açıklaması
63.
Özel güvenlik görevlileri tarafından görülen, duyulan, anlatılan ve hafızada kalan bilgilerin yazıya dökülmesi, kayıtlara geçirilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Not alma
Soru Açıklaması
64.
Özel güvenlik görevlileri görevli oldukları bölgede terk edilmiş veya bulunmuş bir eşya ile ilgili hangi tutanağı tutmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Emanete alma tutanağı
Soru Açıklaması
65.
Risk analizi ve güvenlik planlaması yapılırken dikkate alınacak kriterler arasında yer almayan seçenek hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Statik olmalı
Soru Açıklaması
66.
Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Mesajlar uzun olmalıdır
Soru Açıklaması
67.
Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi esnasında ve özel güvenlik görev alanında şüpheli bir paketle karşılaşan özel güvenlik görevlisi Salim’in yapmaması gereken bir davranıştır?
Doğru Cevap: "B" Paniğe kapılmadan paketi derhal elle kontrol etmelidir
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Atletik yapılı kişi
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi aile içi ve kadına yönelik şiddet eyleminin unsurudur?
Doğru Cevap: "D" Çoğu zaman dışa aksettirilmek istenmemesi
Soru Açıklaması
70.
Özel güvenlik görevlileri görevli oldukları alanda meydana gelen konusu suç teşkil eden bir olayın şüphelisini yakaladıklarında hangi yetkilerini kullanmış olurlar?
Doğru Cevap: "A" Adli yakalama
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR
71.
Aşağıdakilerden hangisi raporun şekil şartları arasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Tükenmez kalem olmak şartı ile her renk kalemle yazılabilir
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Olay yerine dışarıdan eşya bırakılması
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tüfek
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdaki olayların hangisinde özel güvenlik görevlileri görev alanlarındaki bir konuta girme hakkı vermez?
Doğru Cevap: "A" Aşırı gürültü yapılması
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi nokta oluştururken dikkat edilecek hususlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Nokta görev alanının dışında, uygun bir yerde kurulmalıdır
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi sırasına göre olay yerinde elde edilen fiziksel ve kimyasal bulgudur?
Doğru Cevap: "A" Kovan-Yapıştırıcı madde
Soru Açıklaması
77.
“Olayın işleniş tarzının, mağdur ve failin ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölge” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Olay yeri
Soru Açıklaması
78.
Tek çalınan düdük sesi neye işarettir?
Doğru Cevap: "C" Yoklama işaretidir
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi Gizem emanete alma yetkisini aşmıştır?
Doğru Cevap: "E" Sivil kıyafetli Polis Memurunun silahını emanete alarak genel kolluğa derhal bilgi vermiştir
Soru Açıklaması
80.
İş yeri kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Bekir ile Okan bir şahsın üzerinde ruhsatsız silah bulmuşlardır. Şahsı ve silahı kime teslim etmeleri gerekir?
Doğru Cevap: "A" Genel kolluğa
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR
81.
Özel güvenlik görevlileri Engin ile Cem görev alanı içerisinde kol saati bulmuşlardır. Tutanağı düzenlerken aşağıdakilerden hangisini tutanakta belirtilmesine gerek yoktur?
Doğru Cevap: "C" Saatin piyasa değeri
Soru Açıklaması
82.
Devriye görevini yerine getirirken yol üzerinde şüpheli bir paket ile karşılaşan özel güvenlik görevlilerinin hareket tarzı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "C" Paketin içeriğini kontrol etmek
Soru Açıklaması
83.
Özel güvenlik görevlileri Ünal ile Halis görev yaptıkları yerde ortaya konulan yeni bir uygulamanın etkinliğinin ve verimliliğinin ortaya konulması amacıyla bir rapor hazırlamışlardır. Hazırlamış oldukları rapor hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Değerlendirme raporu
Soru Açıklaması
84.
Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hâkim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Yakalama
Soru Açıklaması
85.
Zor kullanma yetkisinin en son aşaması hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Silah kullanma
Soru Açıklaması
86.
Özel güvenlik görevlileri Ahmet ile Fikret’in tanzim edebileceği tutanak hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yangın tutanağı
Soru Açıklaması
87.
Olay yerini inceleme aşağıdaki hangi üçlünün arasındaki ilişkiyi kuracak maddi suç delillerine ulaşmak amacıyla yapılır?

I. Fail-Polis-Savcı

II. Hakim-Polis-Olay yeri

III. Fail-Mağdur-Olay yeri

IV. Maktul-Savcı-Olay yeri

V. Olay- Maktul-Mağdur
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
88.
Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi ne kadar hapis cezası ile cezalandırılır?
Doğru Cevap: "D" Altı aydan beş yıla kadar
Soru Açıklaması
89.
Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yapan özel güvenlik görevlisi Gizem’in yetkilerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Görev alanında meydana gelen olayda, olay yeri ve delillerini koruma
Soru Açıklaması
90.
Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlileri tarafından en az şüphelenilmesi gereken araçlardır?
Doğru Cevap: "E" Toplu taşıma araçları
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR
91.
Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisi özel güvenlik görevlisi Alper’in görevlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Suçu soruşturmak
Soru Açıklaması
92.
Özel güvenlik görevlileri Hakan ile Sedat’ın tanzim edebileceği tutanaklardan birisidir?
Doğru Cevap: "B" Teslim tesellüm tutanağı
Soru Açıklaması
93.
Özel güvenlik görevlilerinin korumakla görevli olduğu yerin girişinde yapmış oldukları önleme araması ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Elle arama
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinden elde edilebilen biyolojik bulgular arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Kan ve tükürük
Soru Açıklaması
95.
Raporlarla ilgili hangi ifade doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Kısaltmalara ve işaretlere yer verilmemelidir
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi üst arama yöntemlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Sırtüstü yatırarak
Soru Açıklaması
97.
Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Olağanüstü devriye
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik önlemlerinin başarılı sonuçlar elde etmesi için dikkat edilmesi gereken genel hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Güvenlik tedbirleri planlanırken en ucuz maliyet ile yapılmalıdır
Soru Açıklaması
99.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Hasan’nın görev alanındaki önleyici görevlerindendir?
Doğru Cevap: "B" Suç işlenmesini önleme
Soru Açıklaması
100.
Özel güvenlik görevlileri Dursun ile Mert’in devriye esnasında şüpheli bir paket gördüklerinde aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Şüpheli paketi kontrol ederler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.