logo
GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR.
1.
“Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklal Marşı’dır.” Başkenti Ankara’dır.” Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez olarak düzenlenen bu hüküm hangi hukuki metinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Soru Açıklaması
2.
Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı iptal edilmez?
Doğru Cevap: "B" Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlisi
Soru Açıklaması
4.
Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında bir suçla karşılaştıklarında aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değillerdir?
Doğru Cevap: "B" Suçluların ifadelerini almak
Soru Açıklaması
5.
Silahlı özel güvenlik görevlisi Mehmet, aşağıda belirtilen durumlardan hangisini yapması durumunda görev alanı ile ilgili ihlalde bulunmuş olur?
Doğru Cevap: "E" Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi hariç, işyeri ve konutlara girmesi
Soru Açıklaması
6.
4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışma hayatında gece, aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
Doğru Cevap: "A" En geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönemdir
Soru Açıklaması
7.
Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, İl Özel Güvenlik Komisyonu kararı ve Valinin izniyle kurum veya kuruluşun kendi bünyesinde kurulan oluşuma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik birimi
Soru Açıklaması
8.
Ülkemizde özel güvenlik alanındaki merkezi düzenleme ve denetim işleri Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca yürütülmektedir. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı özel güvenlik alanında faaliyet gösteren birimleri, şirketleri ve eğitim kurumlarını hangi bakanlığımız adına denetlemektedir?
Doğru Cevap: "C" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
9.
Vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla İl Özel Güvenlik Komisyonu toplanmış, sanayi odası başkanlığı temsilcisi toplantıya katılmamıştır. Bir yere özel güvenlik izni verilmesi ile ilgili vali yardımcısı ve il emniyet müdürlüğü temsilcisinin olumlu, il jandarma komutanlığı ve ticaret odası başkanlığı temsilcilerinin olumsuz oy kullanması durumunda karar nasıl alınır?
Doğru Cevap: "C" Vali yardımcısının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik yöneticisinin yetki ve sorumluluğu içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik görevlilerinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarını yapma
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR.
11.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre 15 günlük bildirim süresine bağlı değildir?
Doğru Cevap: "B" Koruma ve Güvenlik Planı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanununun özel güvenlik görevlisine emanete alma yetkisi verdiği durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Suç ve tehlike teşkil etmemekle birlikte, detektör, Xray cihazı veya benzeri güvenlik sistemlerinin alarm verdiği eşyayı emanete alması
Soru Açıklaması
13.
“ Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir.” Şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
14.
Takım elbiseden oluşan üniforma ile görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet, geçici özel güvenlik izni alınan konser alanına girenlerin el detektörü ile üstlerini aramaktadır. Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlisi Mehmet, konser alanının dışında 5188 sayılı kanunda sayılan yetkileri kullanabilir
Soru Açıklaması
15.
Kitap fuarında özel güvenlik görevlisi Caner, fuar alanına gelen araçlı ziyaretçilerin otoparka yönlendirilmesi ve izdihamı engellemek için fuarın önünden geçen cadde üzerinde duba koyarak ve düdük çalmak suretiyle araç trafiğini yönetmekle görevlendirilmiştir. Özel güvenlik görevlisi Caner’in bu görevi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlisi Caner, güvenlik sorumlusu tarafından verilen her türlü emri yerine getirir
Soru Açıklaması
16.
Geçici ve acil durumlarda verilen özel güvenlik izninde; güvenliğin sağlanması için ilgili özel güvenlik şirketi tarafından öngörülen tedbirlerin yetersiz görülmesi halinde, ilave tedbirlerin alınmasını veya güvenlik planının değiştirilmesini istemeye yetkili aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Valilik
Soru Açıklaması
17.
Ceza Muhakemesi Kanununun 90. Maddesinin a) fıkrasında düzenlenen “Kişiye suçu işlerken rastlanması” halinde aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yakalama yetkisine sahiptir?
Doğru Cevap: "C" Herkes tarafından geçici yakalama yapılabilir
Soru Açıklaması
18.
Üzerinde kimlik kartı olmayan ve silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi Ali, görev yaptığı fabrikada mesaiye başlamıştır. Özel güvenlik görevlisi Ali için, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7. maddesinde belirtilen yetkileri kullanamaz
Soru Açıklaması
19.
Silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile beraber taşımak zorunda olduğu belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma belgesi
Soru Açıklaması
20.
Özel güvenlik izni verilen yerin koruma ve güvenliğinin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine öncelik verilir?
Doğru Cevap: "D" Fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR.
21.
Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmemesinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İdari para cezası
Soru Açıklaması
22.
Görev alanında bir suçun işlendiğini görevi ile bağlantılı olarak öğrenip, bunu yetkili genel kolluğa bildirmeyen özel güvenlik görevlileri veya yöneticilerine, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre hangi müeyyidenin uygulanması gerekir?
Doğru Cevap: "C" Bir yıl süre ile özel güvenlik alanında çalışamama
Soru Açıklaması
23.
Özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisinin kaynağı bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Türk Medeni Kanunu’nun 981. maddesine, Borçlar Kanunu’nun 52. Maddesine (Değişik: Türk Borçlar Kanunu 64.Maddesine), Türk Ceza Kanunu’nun 24 ve 25. maddelerine göre zor kullanırlar
Soru Açıklaması
24.
Özel güvenlik görevlilerinin işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılabilmesi aşağıdakilerden hangisinde mümkündür?
Doğru Cevap: "B" Görevleriyle bağlantılı olarak suç işlemeleri durumunda
Soru Açıklaması
25.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumluları için özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlara ilave olarak aranır?
Doğru Cevap: "A" En az önlisans mezunu olmak
Soru Açıklaması
26.
4857 sayılı İş Kanunu’na göre iş sözleşmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız olarak feshedemez
Soru Açıklaması
27.
Bankada görevli silahlı özel güvenlik görevlisi Mehmet, çalıştığı bankaya ait görev silahı ve üniforması ile birlikte öğle yemeğini yemek için dışarı çıkmıştır. Yemek sırasında şahit olduğu kavgaya silahla müdahale eder. Mehmet’in ateşli silahını kullanması hakkında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Ateşli silahını görev alanı dışında kullandığından bir daha özel güvenlik alanında çalışamaz
Soru Açıklaması
28.
Özel güvenlik görevlisi Ahmet, yetkisini aşarak Türk Ceza Kanunu madde 122’de düzenlenen “Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle” bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engellemiştir. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "C" Nefret ve ayrımcılık
Soru Açıklaması
29.
Konusu suç teşkil eden emri alan özel güvenlik görevlisinin yapması gereken en doğru davranış aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Emir yerine getirilmez
Soru Açıklaması
30.
Özel güvenlik görevlilerinin kişilerin üzerini elle aramasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlileri mevzuatta düzenlenmiş hallerle kısıtlı olmak kaydı ile genel kolluğun gözetim ve denetiminde elle üst araması yapabilirler
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR.
31.
Alarm izleme merkezinde görevli özel güvenlik görevlisi Gökhan, hizmet alan abonelerin telefon numaralarını ticari amaçla kullanmak isteyen bir turizm şirketine vermiştir. Aşağıdakilerden hangi suç hakkında özel güvenlik görevlisi Gökhan hakkında şikayette bulunulabilir?
Doğru Cevap: "A" Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
Soru Açıklaması
32.
Özel güvenlik görevlileri Ali ve Mehmet, havalimanında yaptıkları X-ray cihazından geçirme kontrolü esnasında, bir miktar suç unsuru uyuşturucu madde ele geçirmiş ve elde ettikleri maddeyi, kolluk görevlileri gelene kadar elde tuttuktan sonra, yetkili genel kolluğa tutanakla teslim etmişlerdir. Özel güvenlik görevlileri, bir müddet dahi olsa elde bulundurdukları suç unsuru uyuşturucuyu, hangi yetkilerine dayanarak muhafaza etmişlerdir?
Doğru Cevap: "E" Emanete alma yetkisi
Soru Açıklaması
33.
Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ateşli silahlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş tarafından ateşli silahlara Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi düzenlenir
Soru Açıklaması
34.
Eşi doğum yapan özel güvenlik görevlisi Ümit, aşağıdaki mazeret izinlerinden hangisine hak kazanır?
Doğru Cevap: "A" Beş gün ücretli izin
Soru Açıklaması
35.
4857 sayılı İş Kanununa tabi özel güvenlik görevlileri için, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Genel bakımdan özel güvenlik görevlisinin haftalık çalışma süresi en çok 55 saattir
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi halinde hizmet alan kişi ve kuruluşların ayrıca bildirim yükümlülüğü yoktur
Soru Açıklaması
37.
Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin, resmi elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklindeki düzenlemeye aykırı hareket eden kişi hangi suçu işlemiş olur?
Doğru Cevap: "A" Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma
Soru Açıklaması
38.
Spor müsabakasında, birlikte görev yaptığı yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen özel güvenlik görevlisine aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamaz
Soru Açıklaması
39.
Görev yaptığı fabrikada greve giden işçilere destek olmak maksadıyla, özel güvenlik görevlilerinin greve katılmalarının yasak olmasına rağmen, özel güvenlik görevlisi Ali de işi durdurarak greve katılmıştır. Ali 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince yalnızca greve katıldığı için olası hangi yaptırım ile karşılaşacaktır?
Doğru Cevap: "D" Ali altı ay boyunca özel güvenlik alanında görev yapamayacaktır
Soru Açıklaması
40.
İl Özel Güvenlik Komisyonu toplantısına kişi ya da kuruluşun temsilcisi üye sıfatıyla aşağıda belirtilen hangi durumda katılabilir?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR.
41.
Kanunsuz olarak / yetki aşılarak, kişinin, evine, işyerine, aracına girmesi veya çıkmasının; istediği bir yere, istediği bir yoldan gitmesinin veya gelmesinin engellenmesi halinde Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suç işlenmiş olur?
Doğru Cevap: "B" Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (Türk Ceza Kanunu madde 109)
Soru Açıklaması
42.
Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik görevlileri, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerine göre de zor kullanabilirler
Soru Açıklaması
43.
Özel güvenlik görevlileri çalışma süreleri, izin, ücret gibi özlük hakları bakımından hangi kanuna tabidirler?
Doğru Cevap: "B" İş Kanunu
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda özel güvenlik görevlilerine yetki olarak tanınan hususlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Yakalama
Soru Açıklaması
45.
Görevinden ayrılan özel güvenlik görevlilerinin işveren tarafından valiliğe bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim ……… gün içinde yapılır. Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru şekilde dolduran ifade hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 15
Soru Açıklaması
46.
Spor müsabakalarında genel kolluk ile beraber görev alan özel güvenlik görevlileri görevle ilgili kimlerin talimatlarını uygulamak zorundadır?
Doğru Cevap: "C" Müsabaka güvenlik amirinin ve genel kolluğun
Soru Açıklaması
47.
Özel güvenlik görevlilerine çalışacakları yerin ve yapacakları görevin özelliğine göre verilen eğitim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Alan eğitimi
Soru Açıklaması
48.
I. Görev dışında çalıştırma yasağı

II. Grev yasağı

III. Görevden uzaklaştırma yasağı

IV. Sendikaya üye olma yasağı

V. Toplu iş sözleşmesi yapma yasağı

Yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da yer alan yasaklardan değildir?
Doğru Cevap: "C" IV, V
Soru Açıklaması
49.
Özel Güvenlik Görevlisi, görevli bulunduğu alanda, bir suçla karşılaştığında ne yapmaz?
Doğru Cevap: "E" Cumhuriyet Savcılığını arayıp onun yazılı emir vermesini bekler
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkisini kullanması açısından doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlisi yetkilerini emir verildiği takdirde kullanabilir
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR.
51.
Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Can’ın, aşağıdakilerden hangisi haklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Greve katılma hakkı
Soru Açıklaması
52.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre aşağıdaki özel güvenlik hizmetlerinden hangisi için görev belgesi düzenlenir?
Doğru Cevap: "B" Kişi koruma
Soru Açıklaması
53.
Özel güvenlik görevlilerinin sadece görevli oldukları yerde, görevli oldukları sürede ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartları görünür şekilde olmak kaydıyla kullanabilecekleri yetkiler hangi kanunda düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
54.
Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kimlik kartını başkasına kullandıran güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik görevlisi olabilir
Soru Açıklaması
55.
Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun işlenmesi halinde bu suça uygulanacak cezai yaptırımlar hangi kanunda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Türk Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
56.
Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Güvenliğin sağlanması için ilgili şirket tarafından öngörülen tedbirler yetersiz görülürse, valilik ilave tedbirler alınmasını veya güvenlik planının değiştirilmesini istemeye yetkilidir
Soru Açıklaması
57.
Özel güvenlik görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon tarafından hangi nedenle izin verilebilir?
Doğru Cevap: "A" Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikle ilgili valinin görev alanına girmez?
Doğru Cevap: "E" Şirketlerin özel güvenlik alanında çalışabilmesi için faaliyet izin belgesi verilmesi
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda yer alan adli suçun ağırlaştırıcı nedeni olarak sayılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Çalışma izni verilmeyen kişilerin özel güvenlik görevlisi olarak silahlı çalıştırılması
Soru Açıklaması
60.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte, para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi kamuya açık ya da umumi mahallerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde, kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararlar alma görevi, kime verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" İl özel güvenlik komisyonuna
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR.
61.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre; acil ve geçici haller dışında, özel güvenlik şirketleri tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetlerinin nereye ve ne zaman yazılı olarak bildirilmesi ön görülmüştür?
Doğru Cevap: "C" İlgili valiliğe, hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar
Soru Açıklaması
62.
Özel güvenlik görevlilerinin silah bulundurma ve taşıma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılan silahlar sadece özel güvenlik şirketi tarafından temin edilir
Soru Açıklaması
63.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da aşağıdakilerden hangisine herhangi bir ceza veya yaptırım getirilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz
Soru Açıklaması
64.
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na göre silah bulundurma ve taşıma yetkisine sahiptirler
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi olmak istenmesi durumunda özel güvenlik temel eğitimi şartı aranır?
Doğru Cevap: "B" Özel kolluktan emekli olanlarda
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerde aranan şartlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" İlk ve orta öğretimini 70 başarı puanı ile bitirmek
Soru Açıklaması
67.
Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik denetimi sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmesi zorunludur
Soru Açıklaması
68.
Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarını denetlemekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

I. İçişleri Bakanlığı

II. Valilikler

III. Belediyeler

IV. Bakanlıklar

V. Şirketler
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
69.
Özel güvenlik görevlilerinin el ile üst arama yetkisi, aşağıdakilerden hangisinde yasayla düzenlenmiştir? I. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda

II. Spor müsabakalarında

III. Toplu ulaşım tesislerinde

IV. Sağlık tesislerinde
Doğru Cevap: "E" I ve II
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisinde il özel güvenlik komisyonu kararı aranmaz?
Doğru Cevap: "A" Geçici veya acil hallerde özel güvenlik izni verilmesi
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR.
71.
“Kamu haklarından yararlanma hakkının engellenmesi” suç olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Türk Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
72.
Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, postası değiştirilecek işçi ne kadar süre dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz?
Doğru Cevap: "A" Kesintisiz en az on bir saat
Soru Açıklaması
73.
Türk Ceza Kanunu’nda “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu ağırlaştıran haller sayılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değildir?
Doğru Cevap: "C" Bu suçla ilgili yargılanan kişinin beraat etmiş olması
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik alanında çalışanlar için gerekli eğitim şartlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik şirket kurucuları lisans mezunu olmalıdır
Soru Açıklaması
76.
Özel güvenlik görevlisi Ali, görevli olduğu havalimanında emrinde görev yaptığı genel kolluk amirinin emirlerine uymayıp, şirket yetkilisinin verdiği talimat doğrultusunda görev yerini terk etmiştir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Ali olası hangi yaptırım ile karşılaşacaktır?
Doğru Cevap: "A" Ali şirket yetkilisi ile birlikte bir yıl süre ile özel güvenlik alanında görev yapamayacaktır
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Silahla görev yapan özel güvenlik görevlileri silahlı olarak, güvenlik sorumlusunu bilgilendirmek için kısa süreli görev alanı dışına çıkabilirler
Soru Açıklaması
78.
“Şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Nalan, terminale giriş yapanlara kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, alarm verenlerin üstlerini el dedektörü ile arama, eşyalarını xray cihazından geçirme, şüphelendikleri kişilerin üstlerini el ile arama yetkilerini kullanmaktadır.” ifadesinde yer almaması gereken yetki hangisidir?
Doğru Cevap: "D" El ile üst arama
Soru Açıklaması
79.
Özel güvenlik izni verilen yerde, zorunlu hallerde aşağıdakilerden hangisinin kararıyla görev alanı genişletilebilir?
Doğru Cevap: "B" İl özel güvenlik komisyonunun kararıyla
Soru Açıklaması
80.
Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?
Doğru Cevap: "A" Mülki idare amirleri-idari para cezası
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR.
81.
4857 sayılı İş Kanunu’na göre, özel güvenlik hizmetinde işçi olarak çalışan özel güvenlik görevlisine hangi şartla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlisinin yazılı onayı
Soru Açıklaması
82.
Özel güvenlik görevlilerine kamu yararı doğrultusunda ilgili kanunlarca zor kullanma yetkisi verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu yetkiyi veren kanun maddelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 2. maddesi
Soru Açıklaması
83.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre; özel güvenlik izni alınmak suretiyle kamuya açık ya da umumi mahallerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararları almaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Doğru Cevap: "A" İl özel güvenlik komisyonu
Soru Açıklaması
84.
Özel güvenlik hizmetinde, görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa uzun namlulu silahın niteliği ve sayısı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir ve onaylanır?
Doğru Cevap: "B" İl Özel Güvenlik Komisyonu kararı ve Valinin onayı
Soru Açıklaması
85.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetlerinin kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özelliğine ilişkin değildir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik hizmetinin kamudan emekli kişiler tarafından yerine getiriliyor olması
Soru Açıklaması
86.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik şirketi yöneticisinde aranan şartların kaybedilmesi durumunda iki ay içinde yönetici değiştirilmediği takdirde şirketin faaliyet izni iptal edilir
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdaki ceza veya yaptırımlardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler veya kuruluşların yöneticileri hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır
Soru Açıklaması
88.
Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görev yaptığı devlet hastanesine muayene amacıyla gelen komşusu Mehmet’in, aralarındaki eski husumetten dolayı hastaneye girişini engellemiş ve hekimlere muayene olmasına izin vermemiştir. Türk Ceza Kanunu kapsamında aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu eylemin hukuki sonucu olarak Ahmet’in karşısına çıkacaktır?
Doğru Cevap: "A" Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi fiilini işlediği şüphesi ile hakkında adli soruşturma yapılacaktır
Soru Açıklaması
89.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun işlemesiyle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "E" Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakılması
Soru Açıklaması
90.
Özel güvenlik şirketi ve özel güvenlik birimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik birimleri üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara özel güvenlik hizmeti veremezken özel güvenlik şirketi bu amaçla kurulmuştur
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDA 20 SORU SORULMAKTADIR.
91.
Özel güvenlik görevlilerinin üniformaları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat valilikçe onaylanır
Soru Açıklaması
92.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da sayılan yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Arama sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı zapt etme
Soru Açıklaması
93.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İdari para cezası verilir, özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir ve bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar
Soru Açıklaması
94.
Acil ve geçici haller dışında göreve başlayan veya ayrılan özel güvenlik görevlilerinin bildirim süresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik görevlisinin göreve başladığı veya ayrıldığı günden sonra 15 gün içerisinde
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdaki hangi durumda, özel güvenlik görevlisi görev alanında arama yapamaz?
Doğru Cevap: "E" Kimlik tespiti amacıyla
Soru Açıklaması
96.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her özel güvenlik görevlisi kimlik kartı verilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde yenilenir
Soru Açıklaması
97.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak kişilerin, titizlikle seçimini sağlamak için bazı şartlar getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Affa uğramış olsa bile mesleki bilgi yetersizliği sebebiyle kişilere verdiği zarardan dolayı mahkum olmuş olmamak
Soru Açıklaması
98.
“İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda …. gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin …. günlük kazancından fazla olamaz.” İfadesinde boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" 2
Soru Açıklaması
99.
Havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet ve üç arkadaşına, kontrol amiri Polis Memuru Cemil kapalı olan bir kontrollü geçiş kapısını açmaları için talimat vermiştir. Mehmet kendisini şefinin çağırdığını beyan ederek, kontrol amirinin talimatını yerine getirmemiş ve oradan ayrılmıştır. Kapı diğer özel güvenlik görevlileri tarafından açılarak görev aksatılmamıştır. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, kontrol amirince hakkında işlem yapılan Mehmet’in soruşturma sonucunda suçu sabit olursa karşılaşacağı idari müeyyide ne olacaktır?
Doğru Cevap: "C" 1 yıl süreyle özel güvenlik alanında çalışamayacaktır
Soru Açıklaması
100.
“5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 20’nci maddesinde öngörülen idari para cezalarını vermeye …………. yetkilidir.”

Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru bir şekilde dolduran ifade hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mahalli Mülki Amir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.