logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 12 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
1.
Aşağıdakilerden hangisi Kitle İletişiminin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Tek yönlü iletişim olarak kalabilir
Soru Açıklaması
2.
Herhangi bir konuya ya da olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü-sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan sembollerdir. İletişimin iyi olabilmesi için hedef tarafından algılanabilmesi önemlidir.

Yukarıdaki ifadeyle iletişim sürecinin hangi temel evresi tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Mesaj (Haber)
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Yönetmek, hâkimiyet kurmak
Soru Açıklaması
4.
Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü isteğe ………….. denir.
Doğru Cevap: "D" Motivasyon
Soru Açıklaması
5.
Ne söylemek istiyorum?

Ne zaman söylersem, karşımdaki kişinin iletişim kanalları açık olur?

Nerde, hangi ortamda iletişimi başlatmam yerinde olur?

Yukarıda verilen sorular hangi amaca uluşmak için kullanılır?
Doğru Cevap: "A" İletişimde amaca ulaşmak için
Soru Açıklaması
6.
Kişinin kendisini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi diğerlerinden kendini daha önemle olduğunu vurgulayıp ilgiyi alakayı sürekli üstende tutmaya çalışması, olarak tanımlanan iletişim engeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ben merkezcilik (Egoizm, bencillik)
Soru Açıklaması
7.
Yapılan bilimsel araştırmalara göre bir güvenlik görevlisinin kılık kıyafetine gösterdiği özen kurum içinde aşağıdaki etkilerden hangisini doğurmaktadır?
Doğru Cevap: "D" İlk iletişim süreçlerinde karşısındaki üzerinde olumlu etki yaratmasını
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iletişimin temel özelliklerindendir?

I) İletişimde bir kaynak, bir mesaj bir de alıcı bulunur

II) İletişim insan davranışlarının bir ürünüdür

III) İletişim, dinamik bir olgudur

IV) İletişim belirli kalıplara bağlıdır
Doğru Cevap: "E" I-II-III ve IV
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bir problem çözme yoludur?

I) Yenilikçi çözümler üretmek

II) Farklı alternatifler içinde en doğru ve en etkin seçimi yapmak

III) Problemin nedenini anlamaya çalışmak

IV) Kendi çözüm yöntemini öne çıkarmak
Doğru Cevap: "D" I- II ve III
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Önyargılı olmak
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 12 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
11.
Karşımızdaki kişiyle duygu ve düşünce bakımından tam bir örtüşme halidir. Cümlesi hangi kavramı tarif etmektedir?
Doğru Cevap: "E" Empati
Soru Açıklaması
12.
Mevlana’nın “kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirine zarar vermeden de birlikte yol almanın mümkün olduğunu” sözü, başarılı bir iletişim kurmak ve toplumsal uyumu sağlamak açısından aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğunu vurgulamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Farklılığa saygı ve hoşgörü
Soru Açıklaması
13.
Bir özel güvenlik görevlisinin görevi esnasında bireyler ile kurmuş olduğu iletişimde, iletişim kurma nedenlerinden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Etkilemek ve yönlendirmek
Soru Açıklaması
14.
Sağlıklı ve etkili iletişimin ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kendinizi tanımak
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin amacıdır?
Doğru Cevap: "C" Anlaşılmak
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen sosyal özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "E" Resmiyet ve samimiyet
Soru Açıklaması
17.
İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?
Doğru Cevap: "C" Yüz
Soru Açıklaması
18.
İletişimde kullanılan en etkili iletişim kanalı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beden dili
Soru Açıklaması
19.
İyi bir dinleyici olmak için aşağıdakilerden hangisinden kaçınmamız gerekmektedir?
Doğru Cevap: "D" Yargılayın
Soru Açıklaması
20.
Önyargı nedir?
Doğru Cevap: "C" Bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden, önceden peşin bir karara varmış olma durumudur
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 12 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
21.
Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerimizi görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözcükleri seslendirerek gönderme, iletme işidir?
Doğru Cevap: "C" Konuşma
Soru Açıklaması
23.
İletişimin başarısında kanal seçimi neden önemlidir?
Doğru Cevap: "D" Mesajın başarılı şekilde iletilmesini kolaylaştırdığı için
Soru Açıklaması
24.
İletişimde insanların birbirini yargılaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "B" İletişim engeline
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Empatinin temelinde dinlemeden anlamak vardır, sempatide dinlemek çok önemlidir
Soru Açıklaması
26.
Cilt temasından başlayıp kişinin 40 cm uzağına kadar olan alanı kapsayan ve eş, dost, akraba dışındaki herhangi birisinin ihlal etmesinden rahatsızlık duyabileceğimiz alana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mahrem alan
Soru Açıklaması
27.
Etkili iletişimde aşağıdakilerden hangisi sözel iletişim biçimidir?
Doğru Cevap: "C" Telefonla görüşme
Soru Açıklaması
28.
İletişim sırasında karşılaşılan zor durumlarda bir özel güvenlik görevlisinin hangi izlenimi oluşturması iletişim kazasına sebep olabilir?
Doğru Cevap: "A" Görevlinin sıradan bir görüşme yapıyormuş izlenimi oluşturması
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi sözsüz iletişime uygundur?
Doğru Cevap: "A" Duygu ve düşüncelerimizi jest ve mimiklerimizle anlatma
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmanın nedenlerinden biri olamaz?
Doğru Cevap: "B" Susmak
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 12 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
31.
İyi bir dinleyici olmak iletişim sürecinde neden gereklidir?
Doğru Cevap: "B" Mesajı anlayıp gereğini yapabilmek için
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası çatışmaları çözümlemede başvurabileceğimiz yöntemlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Haksız olduğumuzu asla kabul etmemek
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ön kabuller (Benimseme)
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sorun çıkarmak
Soru Açıklaması
35.
Özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları kurum ve/veya kuruluş, hem de vatandaşlarla kurdukları …………., görev yaptıkları yer ile arasında güven duygusunun oluşmasında büyük bir öneme sahiptir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Etkili iletişim
Soru Açıklaması
36.
“İletişim sürecinde kişilerin ne söylediklerinden ziyade nasıl söyledikleri önemlidir.” Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mesajın hangi iletim araçları kullanılarak iletildiği ne söylendiğinden daha önemlidir
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mesafe (uzaklık)
Soru Açıklaması
38.
Kişinin kendisini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi, diğerlerinden kendini daha önemli olduğunu vurgulayıp ilgiyi alakayı sürekli üstünde tutmaya çalışması iletişimin önündeki engellerden hangisine girer?
Doğru Cevap: "A" Ben Merkezcilik (Egoizm)
Soru Açıklaması
39.
Bir özel güvenlik görevlisinin yüzyüze kurduğu iletişimde aşağıdaki durumlardan hangisi yüzyüze iletimin unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Görüntü
Soru Açıklaması
40.
Sosyal psikologların uzun yıllar yaptıkları çok sayıda araştırmanın sonucuna göre insanların birbirleriyle yüz yüze kurdukları ilişkilerde sözsüz mesajların etkisi %90 oranındadır. Sözsüz mesajlar; jestler göz ve baş hareketleri, beden duruşu, yüz ifadeleri, mesafe, temas gibi öğeler……………. İle ifade edilir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Beden dili
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 12 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
41.
Halk arasındaki karşılığı “dengine getirip, mosmor etmek” olan dinleme türüne karşılık gelen dinleyiciler, genellikle konuşma esnasında konuşmacının kelimelerini dikkatlice dinleyerek özellikle bahsetmediği noktaları tespit eder. Zihinlerinde daha önceden hazırlanmış planları olan bu tür dinleyiciler sinsice bir çaba içerisinde konuşmacıyı zor duruma düşürmeye çalışırlar. Bu tür dinlemeyi genellikle basın mensupları daha fazla yaparlar.

Yukarıdaki açıklamaya karşılık gelen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tuzak kurucu dinleme
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi bir Özel Güvenlik görevlisinin öncelikli ve ‘olmazsa olmaz’ görev anlayışını ifade eden, sağlıklı bir ilişki kurmasını ve kaliteli bir hizmet ortaya çıkarmasını sağlayan geliştirilebilir davranış yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Alınganlık gösterme
Soru Açıklaması
43.
İletişim sürecinin temel ögelerinden, kaynak, alıcı, mesaj, kanal, dönüt ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Alıcı (hedef): Düşüncelerin kodlanması, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak hazırlanan sembollerdir
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İletişim meydana geldiği ortamdan etkilenmez
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kendini diğer insanlardan küçük görmek
Soru Açıklaması
46.
Empati nedir?
Doğru Cevap: "C" Kişinin karşısındaki kişinin yerine kendisini koyarak onun düşünce ve duygularını doğru anlamasıdır
Soru Açıklaması
47.
Dinleyicinin konuşana, anlattığı ile ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aktif dinleme
Soru Açıklaması
48.
Mavi Göl Mesire alanında piknik yapan iki grubun arasında çıkan tartışmanın devam ettiği sırada müdahalenin zaruri olmasına rağmen makul sürede yeteri kadar ekip gelemeyeceğini bilen Özel Güvenlik Görevlisi Cemal ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Yapıcı konuşmalarla taraflar sakinleştirilmeye çalışılır
Soru Açıklaması
49.
Bir kimsenin duygu, düşünce ve durumu ne olursa olsun onunla aynı duygu, düşünce ve davranışı sergileyen birisinin karşısındaki kimseye yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sempati
Soru Açıklaması
50.
“Bugüne kadar hiç başaramadığımız gibi, bu proje yarışmasını da kaybedeceğiz” diyen birisi kendisine iletişimin önündeki hangi engeli koymuş olur?
Doğru Cevap: "C" Ön kabuller
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 12 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
51.
İletişim çarkı aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiğinde tamamlanmış olur?
Doğru Cevap: "D" Geri Bildirim (Dönüt)
Soru Açıklaması
52.
Karşımızdaki insan ile aramızdaki mesafe 30-40 cm olduğunda aşağıdakilerden hangi alanı ihlal etmemiş oluruz?
Doğru Cevap: "B" Mahrem alan
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Tek yönlü iletim olarak kalabilir
Soru Açıklaması
54.
Ahmet hata yapan bir kişi ile tartışıyor. Ahmet bu durumda, iletişimde tartışmayı yapıcı hale getirmek için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Ben senin bu konuda hatalı olduğunu düşünüyorum
Soru Açıklaması
55.
Problem çözmek için aşağıdakilerden hangi aşama/aşamalar uygulanır?

I. Problemin tanımlanması

II. Genel yaklaşım

III. Seçeneklerin yaratılması

IV. Karar verme
Doğru Cevap: "E" I-II-III ve IV
Soru Açıklaması
56.
İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktör aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal statü
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
58.
“Diğer kişinin bakış açısını fark etme” ifadesi aşağıdaki perspektiflerden hangisini açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Algısal perspektif
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdakilerden hangisi empatinin birinci basamağını özetler?
Doğru Cevap: "D" Başkasının rolünü üstlenme
Soru Açıklaması
60.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yapıcı olmak iletişimi kolaylaştırır
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 12 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
61.
Bir kimsenin duygu, düşünce ve durumunu, zihinsel, duygusal ve hayali olarak anlayan birisinin, karşısındaki kimseye yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Empati
Soru Açıklaması
62.
“Bugüne kadar hiç başaramadığımız gibi, bu proje yarışmasını da kaybedeceğiz” diyen birisi kendisine iletişimin önündeki hangi engeli koymuş olur?
Doğru Cevap: "C" Ön kabuller
Soru Açıklaması
63.
İletişimde sen dili karşımızdakini suçlamaya ve yargılamaya yönelik bir konuşma tarzıdır.

Aşağıdakilerden hangisi sen dilinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Atılgan, cesaretli insan yaratır
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kültürün nesilden, nesile geçmesine katkıda bulunmama
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi eleştirel dinlemenin unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Eleştirel dinleme anlatılanları sorgulamamaktır
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişim için hedefte (alıcıda) bulunması gereken özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Konuyu açık, sade anlatma
Soru Açıklaması
67.
Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini olumluya çevirmesi iletişimin temel becerilerinden hangisini kapsar?
Doğru Cevap: "A" Kendini tanımayı
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdakilerden hangisi bireyler için yaşamsal bir eylem olan iletişimin temel amacına yönelik değildir?
Doğru Cevap: "D" Mantıklı düşünmeye çalışmak
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iletişimin temel becerilerindendir?

I) Kendini tanımak

II) Kendini açmak

III)Karşımızdakini dinlemek

IV)Kendini doğru ifade etmek
Doğru Cevap: "E" I-II-III ve IV
Soru Açıklaması
70.
Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumun doğru tanımı hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Anlamak Empati, hak vermek Sempatidir
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 12 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 96. 97. 98. 99. 100. VE 101. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
71.
Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
72.
Özel güvenlik görevlisi Umut karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken aşağıdakilerden hangisini kullanması etkili iletişimini bozar?
Doğru Cevap: "A" Sosyopat olmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.