logo
YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 8 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
1.
Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan bir özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yanan lambalar elektrikli cihazlar varsa kapatılmalıdır
Soru Açıklaması
2.
I- Soğutma


II- Boğma


III- Engelleme


Yukarıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileri yangın söndürme  prensiplerindendir?
Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması
3.
Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?
Doğru Cevap: "B" CO (karbonmonoksit)
Soru Açıklaması
4.
Standartlara uygun çalışan bir yangın söndürme cihazında manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Yeşil
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Deprem çantası hazırlanmalıdır
Soru Açıklaması
6.
Telefon santralleri, bilgi işlem odaları, elektrik panoları, ups odaları vb. hassas makinelerin bulunduğu yerlerde hangi tip yangın söndürücü kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Halokarbon gazlı söndürücüler
Soru Açıklaması
7.
Yanabilen hafif metallerin (alüminyum, magnezyum, sodyum vb.) oluşturduğu yangınlar hangi yangın sınıfına girer?
Doğru Cevap: "D" D sınıfı yangın
Soru Açıklaması
8.
Bulunduğu alanlardaki ani ısı değişiklikleri, duman oluşumu, alev oluşumu gibi değişiklikleri algılayan cihazlara ne denir?
Doğru Cevap: "B" Detektör
Soru Açıklaması
9.
Portatif yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
10.
Bulunduğu ortamda gaz alan kokusu bir özel güvenlik görevlisi hangisini aşağıdakilerden yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "E" Elektrikli cihazlar fişten çekilmelidir
Soru Açıklaması
logo
YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 8 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
11.
Katı madde yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Su
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Oksijensiz yanma
Soru Açıklaması
13.
Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Erozyon
Soru Açıklaması
14.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği acil durum ekipleri oluşturulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Enkaz Ekibi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü olarak kullanılamaz?
Doğru Cevap: "B" Oksijen
Soru Açıklaması
16.
Oksijen (yakıcı madde), yanıcı madde ve ısının belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne denir
Doğru Cevap: "B" Yanma
Soru Açıklaması
17.
Yanma kapasitesine sahip maddelere ……….. denir. Tanıma göre noktalı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Yanıcı Madde
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi sıvı yanıcı maddelerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Metan
Soru Açıklaması
19.
Akaryakıt yangınlarında aşağıdaki söndürücülerden hangisi kesinlikle kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Su
Soru Açıklaması
20.
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Deprem
Soru Açıklaması
logo
YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 8 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
21.
Yanıcı madde, ısı ve yakıcı maddenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yangın
Soru Açıklaması
22.
Su hangi yangın sınıfı için en ideal söndürme maddesidir?
Doğru Cevap: "E" A
Soru Açıklaması
23.
Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Bilgi işlem merkezi
Soru Açıklaması
24.
Sürekli bir biçimde yağan yağmurdan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın suya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sel
Soru Açıklaması
25.
Kapalı bir alanda Lpg ve Doğalgazın hava ile karşılaştırılması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Doğal gaz havadan hafif, Lpg havadan ağırdır
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi İtfaiyecinin temel görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak
Soru Açıklaması
27.
Demirin paslanması hangi yanma şekline örnek olarak verilir?
Doğru Cevap: "C" Yavaş Yanma
Soru Açıklaması
28.
Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Rahatsız edici ve utandırıcı duruma düşüren
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Otomatik sprinkler sistemi
Soru Açıklaması
30.
Doğrudan temas ile bir maddeden diğer bir maddeye ısı iletimi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kondüksiyon
Soru Açıklaması
logo
YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 8 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
31.
Su hangi yangın sınıfı için en ideal söndürme maddesidir?
Doğru Cevap: "E" A
Soru Açıklaması
32.
Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları, TSE yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" F
Soru Açıklaması
33.
Yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yangın
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak
Soru Açıklaması
35.
Yanma unsurlarından olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisiya da hangileri ile olur?


I. Kondüksiyon (iletim)


II. Konveksiyon (taşınım)


III. Radyasyon (ışınım)
Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması
36.
Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları, TSE yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile sembolize edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" F
Soru Açıklaması
TSE yangın sınıfları
Sınıfı Yangınlar : Yanmanın, normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı madde yangınları.
Sınıfı Yangınlar : Sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınlar.
Sınıfı Yangınlar : Gaz yangınları.
Sınıfı Yangınlar : Metal yangınları.
37.
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Deprem
Soru Açıklaması
38.
Doğalgazın kullanıldığı kapalı ortamlarda gaz kaçağı algılama dedektörü kurulması gerektiğinde, dedektörün kurulacağı bölge seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tavan
Soru Açıklaması
39.
Doğalgaz kaçaklarında yapılması gerekenlerden hangileri doğrudur?


I. Elektrik düğmeleri kapatılmalıdır


II. Gaz vanaları kapatılmalıdır


III.Prizlere takılı olan fişler çekilmemelidir


IV.Kapı ve pencereler açılmalıdır
Doğru Cevap: "C" II-III-IV
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri söndürücü maddeler arasında  yer alır?


I. Su


II. Kum


III.KKT (kuru kimyevi toz)


IV.Köpük
Doğru Cevap: "B" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
logo
YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 8 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
41.
Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler
Soru Açıklaması
42.
Söndürme olayı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
Doğru Cevap: "D" Flashover olayının gerçekleşmesi
Soru Açıklaması
43.
Yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yangın
Soru Açıklaması
44.
Yanma unsurlarından olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile olur?


I. Kondüksiyon (iletim)


II. Konveksiyon (taşınım)


III. Radyasyon (ışınım)
Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması
45.
Bilgi işlem merkezleri, laboratuvarlar, hassas cihazların bulundurulduğu alanlar, telekomünikasyon odaları gibi yerlerde hangi tip söndürücüler kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Halojenli hidrokarbonlar
Soru Açıklaması
46.
Alevli ve korlu yanma kabiliyetine sahiptir; söndürme yöntemi ise soğutma veya yanıcı maddenin uzaklaştırılmasıdır. Aşağıdaki yangın sınıflarından hangisinin özelliği bu tanımlamalara göre doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Katı madde yangınları
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Oksijensiz yanma
Soru Açıklaması
48.
Kapalı bir hacimde LPG ve doğalgazın hava ile karşılaştırılması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Doğalgaz havadan hafif, LPG havadan ağırdır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.