logo
UYUŞTURUCU MADDE BİLGİSİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 2 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
1.
Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini yavaşlatan uyuşturucu maddelerdendir?
Doğru Cevap: "B" Eroin
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığının fiziksel belirtilerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Karamsar ve depresyon eğilimli bir karakter yapısı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini uyaran uyuşturucu maddelerdendir?
Doğru Cevap: "A" Kokain
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Extacy’nin kişi üzerindeki etkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Yorgunluk
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yasalar kapsamında uyuşturucu madde sayılmaz?
Doğru Cevap: "E" Kolonya
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı olan kişilerde görülen davranış değişikliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kendi bakım ve temizliğine özen gösterme
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki seçeneklerde sayılan maddelerden hangisi tabii (doğal) narkotik bir maddedir?
Doğru Cevap: "D" Afyon
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde değildir?
Doğru Cevap: "D" Asetik asit
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi bir maddenin uyuşturucu ve uyarıcı madde olarak nitelendirilebilmesi için kullanılamaz?
Doğru Cevap: "E" Pahalı olması
Soru Açıklaması
10.
Kişinin kullandığı maddeyi bırakmak istemesi, bu amaçla çeşitli çabalar içine girmesine rağmen bırakamaması, bu esnada yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, zararlarını bilmesine rağmen madde kullanımına devam etmesi ve kullandığı maddenin dozunu devamlı arttırması durumuna uygun olan en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Madde Bağımlılığı
Soru Açıklaması
logo
UYUŞTURUCU MADDE BİLGİSİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 2 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
11.
Durgunluk, isteksiz olma, soluk bir yüz, ağır ve yavaş hareket etme, zayıflık, dengesiz yürüme, öz bakımda azalma, bir yerde uzun süre kalamama gibi durum ve belirtiler hangi narkotik madde türünün etkisi sonucunda ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "E" Eroin
Soru Açıklaması
12.
Alışılmış olan maddenin alınamaması veya azaltılması halinde ortaya çıkan hastalık tablosu, kriz durumu ve buna bağlı olarak kişinin dayanılmaz acılar yaşaması neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Yoksunluk halini
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.