logo
SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...SİLAHLI ÖGG ADAYLARI SORUMLUDUR
1.
Özel güvenlik görevlisi Hasan görevi esnasında silah kullanması gereken bir durumla karşılaşır. Görev silahını kılıfından çıkarır ve sürgüyü çekerek dolduruş yaptıktan sonra silahını hedefe doğrultarak tetiğe basar. Ancak horoz düşmesine ve iğnenin sağlam olmasına rağmen silahın ateş etmemesi sebebi aşağıdakilerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fişek arızalıdır
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sürgü emniyeti
Soru Açıklaması
3.
Tek hareketli (single-action) tabancanın özelliği hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Tetiğe basıldığında kurulu olan horozun düşmesi özelliğidir
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yerine getiren yay çerçeveye sabit şekilde bulunur
Soru Açıklaması
5.
Ateşleme tertibatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Horozun veya iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlar
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlede boşluklara gelecek uygun kelimeler hangileridir? Namlu içerisinde karşılıklı iki set (çıkıntı) arasındaki mesafenin milimetre olarak ifadesine ………….. , inç olarak ifadesine ……….. denir.
Doğru Cevap: "D" Çap - kalibre
Soru Açıklaması
7.
Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?
Doğru Cevap: "B" Hafif ateşli silahlar
Soru Açıklaması
8.
Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere neden olan silahlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Biyolojik silahlar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisinde rayyürün tanımı doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere denir
Soru Açıklaması
10.
Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Namlu
Soru Açıklaması
logo
SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...SİLAHLI ÖGG ADAYLARI SORUMLUDUR
11.
“Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tamamına …….. denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Silah
Soru Açıklaması
12.
Silahlar genel olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmada yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Uzun namlulu silahlar
Soru Açıklaması
13.
Hangisi ateşli silah ile atış pozisyonu değildir?
Doğru Cevap: "B" Emekleme
Soru Açıklaması
14.
İlhan 15 metre mesafeden tabanca ile yaptığı atışta atışlarını hedefin orta noktasında toplamayı başarmıştır. İlhan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Geri tepmeyi en aza indirmek için sağ omuzunu atış öncesi ileriye doğru hareket ettirmiştir
Soru Açıklaması
15.
Meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Silahını yetkili mercilerden izin alarak yetkili tamircilere götürebilir
Soru Açıklaması
16.
Kama, hançer, saldırma, oluklu bıçak vb. silahlar genel olarak hangi isim altında sınıflandırılır?
Doğru Cevap: "C" Ateşsiz silahlar
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde ilk hız doğru tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Silah ateşlendikten sonra, çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik çekme (tetik ezme) hatalarından değildir
Doğru Cevap: "E" Tetiği çekerken arpacığı yukarıda görmek
Soru Açıklaması
19.
Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kovan - kapsül - barut - çekirdek
Soru Açıklaması
20.
Fişekte, kapsül ile barutun arasında bulunan alev kanalının görevi nedir?
Doğru Cevap: "B" Alevin baruta intikalini sağlar
Soru Açıklaması
logo
SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...SİLAHLI ÖGG ADAYLARI SORUMLUDUR
21.
Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tetik - tetik manivelası - horoz - iğne
Soru Açıklaması
22.
Uygun hava şartlarında ve doğru açı ile yapılan atış sonrasında namlu ucu ile, çekirdeğin engelle karşılaşmadan düştüğü son nokta arasındaki mesafe nasıl ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Azami mesafe
Soru Açıklaması
23.
Atış esnasında tetiğin sert çekilmesi hedef kağıdında nasıl neticelenir?
Doğru Cevap: "C" Atışlar vurulacak yerin alt tarafında toplanır
Soru Açıklaması
24.
Özel güvenlik görevlisi Kaan atış esnasında fişek yatağına fişek süremiyor ise nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şarjör veya şarjör yayı arızalıdır
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatını oluşturan parçalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Gez
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
Doğru Cevap: "A" Şarjör çıkartma mandalı
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Tetik
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Tırnak emniyeti
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi fişeğin ateş almamasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Arpacık düşmüş veya kırılmış olabilir
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi tetik çekme hatalarından değildir?
Doğru Cevap: "D" İşaret parmağının birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmıyla tetik ezme
Soru Açıklaması
logo
SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...SİLAHLI ÖGG ADAYLARI SORUMLUDUR
31.
Nişan hattı ile ilgili olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Göz - gez - arpacık – hedef
Soru Açıklaması
32.
Atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere ……… denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Hazne
Soru Açıklaması
33.
6136 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi ateşli silahların taşınmayacağı yerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Alışveriş merkezleri
Soru Açıklaması
34.
Çap nedir?
Doğru Cevap: "C" Namlu içindeki karşılıklı iki set arasındaki mesafedir
Soru Açıklaması
35.
Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
Doğru Cevap: "E" Namlu
Soru Açıklaması
36.
Çekirdeğin tahrip gücünün ve ilk hızının yüksek olmasına aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
Doğru Cevap: "C" Tetiğin sert çekilmesi
Soru Açıklaması
37.
Yivli silahlarda, ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi ile namlu içerisinde aldığı mesafeye ……………. denir. Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "E" Hatve
Soru Açıklaması
38.
Birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ne denir?
Doğru Cevap: "A" Ağır ateşli silahlar
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisinde rampa doğru olarak tarif edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerin hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Horoz-iğne-kapsül-barut
Soru Açıklaması
logo
SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...SİLAHLI ÖGG ADAYLARI SORUMLUDUR
41.
Ateşleme tertibatının unsurları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Tetik-tetik manivelası-iğne-iğne yayı- horoz
Soru Açıklaması
42.
Silah temizliğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
Doğru Cevap: "B" Sabunlu su
Soru Açıklaması
43.
Ülkemizde yivli tabancaların ruhsatlandırılması hangi kanuna göre yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
Soru Açıklaması
44.
Horozun çarpması ile fişeğin kapsülüne darbe yaparak patlamayı gerçekleştiren parçaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" İğne
Soru Açıklaması
45.
Atış sırasında fişek ateş almamışsa öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir, daha sonra şarjör çıkarılır, fişek dışarıya atılır
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Fişek
Soru Açıklaması
47.
Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisine giremez?
Doğru Cevap: "C" Cezaevi
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi çerçeve (gövde) üzerinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Tırnak
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" Tetik
Soru Açıklaması
logo
SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...SİLAHLI ÖGG ADAYLARI SORUMLUDUR
51.
Aşağıdakilerden hangisi tabancanın dolduruş yapmama sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İğne yayı kırık ve özelliğini kaybetmiştir
Soru Açıklaması
52.
Silah temizliğinde silahı sökmemiz için aşağıdakilerden hangisini ilk önce yapmamız doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Şarjör çıkartılır
Soru Açıklaması
53.
Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şarjör
Soru Açıklaması
54.
Atışa hazır fişeğin bulunduğu yere ……..denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Fişek yatağı
Soru Açıklaması
55.
Silah kurulu vaziyette değilken (horoz kurulu değil), horozu hem kurup hem de aynı anda düşürme özelliğine sahip silahlara ……………silah denir.

Yukarıdaki boşluğa hangi seçenek gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Çift hareketli
Soru Açıklaması
56.
Yerine getiren yayın görevi nedir?
Doğru Cevap: "E" İlk dolduruşta veya atış sırasında oluşan basınçla geriye gelen sürgünün ileriye gitmesini sağlar
Soru Açıklaması
57.
Şarjörü oluşturan parçalar hangi şıkta doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Şarjör tüpü – şarjör yayı- gerdel –şarjör kapağı – şarjör kapak kilidi
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi namlu üzerindeki kilitleme dişlilerinin görevidir?
Doğru Cevap: "A" Namluyu sürgüye geçici olarak kilitler
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" İğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlar
Soru Açıklaması
60.
Ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?
Doğru Cevap: "D" Kapsül
Soru Açıklaması
logo
SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...SİLAHLI ÖGG ADAYLARI SORUMLUDUR
61.
Aşağıdakilerden hangisi kapsülün ateşlememe sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tırnak kırık olabilir
Soru Açıklaması
62.
Tabancanın ateşleme tertibatını harekete geçiren ilk parça hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tetik
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet tertibatlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Fişek emniyeti
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi ateşlenen silahta boş kovanın dışarıya atılmama sebeplerindendir
Doğru Cevap: "A" Tırnak yayı arızalı olabilir
Soru Açıklaması
65.
Tabancada kabza ne işe yarar?
Doğru Cevap: "E" Tabancayı kavramaya ve elle tutmaya
Soru Açıklaması
66.
Silahlarda çap hangi husus dikkate alınarak ölçülür?
Doğru Cevap: "B" Karşılıklı iki set arasındaki mesafe
Soru Açıklaması
67.
Gerek otomatik silahlarda gerekse toplu silahlarda, ateşleme neticesinde fişek yatağındaki boş kovanı veya fişek yatağındaki fişeği çıkarmayı sağlayan tertibata ne denir?
Doğru Cevap: "B" Kovan atma tertibatı
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" İğne
Soru Açıklaması
69.
ÖGG Mahmut’a verilen görev silahının rampası kırık ise atış esnasında nasıl bir durumla karşılaşır?
Doğru Cevap: "C" Şarjörden fişek yatağına fişek sürülemez
Soru Açıklaması
70.
Gez ve arpacık yarı otomatik tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "C" Sürgü (Kapak)
Soru Açıklaması
logo
SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...SİLAHLI ÖGG ADAYLARI SORUMLUDUR
71.
Aşağıdaki şıklardan hangisi, tabancanın ana parçalarından olan çerçevede (gövdede) yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Yerine getiren yay
Soru Açıklaması
72.
Ateşlenen fişek çekirdeğine yön ve istikamet vermeye yarayan metal boruya .........denir.” cümlesindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Namlu
Soru Açıklaması
73.
Parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle tetiğe artan oranda baskı yapmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Tetik ezme
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi toplu tabancalardaki emniyet sistemidir?
Doğru Cevap: "C" Emniyet tertibatı yoktur
Soru Açıklaması
75.
Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması, aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?
Doğru Cevap: "D" Şarjörde fişeğin bitmesi
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden olabilir?
Doğru Cevap: "B" Fişek arızalı olabilir
Soru Açıklaması
77.
9 X 19 mm fişekte 19 rakamı neyi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Kovan boyunu
Soru Açıklaması
78.
6,35 x 16 mm’lik fişeğin anlamında 6,35 rakamı neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Çekirdek çapını
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi silahlı ÖGG Kemal’in görev silahını teslim ederken ve alırken uyacağı kurallardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Silahı devir-teslim ve rapor defterine işler
Soru Açıklaması
80.
Fişeklerin muhafazası ve kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İhtiyaç duyulduğunda çekirdeği sökülerek barutu değiştirilmelidir
Soru Açıklaması
logo
SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...SİLAHLI ÖGG ADAYLARI SORUMLUDUR
81.
Toplu tabancalarda atış sırasını bekleyen fişeklerin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Top
Soru Açıklaması
82.
İlk dolduruşu atıcı tarafından yapıldıktan sonra, tetiğin tekrar çekilmesine gerek kalmadan tetiğe basılı tutmak kaydıyla şarjördeki tüm fişeklerin atılabildiği tabancalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tam otomatik tabancalar
Soru Açıklaması
83.
Temel atış tekniklerinde yardımcı göz nedir?
Doğru Cevap: "D" Atış yapan kişinin nişan aldığı göze atış gözü, diğer göze yardımcı göz denir
Soru Açıklaması
84.
Temizlemek için görev silahını söken özel güvenlik görevlisi Selim'in, silahını takma işleminde takip edeceği yol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Takma işlemini en son sökülen parçadan başlayarak sırası ile yapar
Soru Açıklaması
85.
Özel güvenlik görevlisi Mehmet silahını temizlemek için söktüğünde, temizlediği parça üzerinde şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı ve tetik bulunuyor ise aşağıdaki parçalardan hangisini temizlemektedir?
Doğru Cevap: "B" Gövde (çerçeve)
Soru Açıklaması
86.
Aşağıdakilerden hangisi atıcı hatası değildir?
Doğru Cevap: "E" Fişeğin arızalı olması
Soru Açıklaması
87.
Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Fişeğin ya da boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasını sağlar
Soru Açıklaması
88.
Otomatik/yarı otomatik tabancalarda, şarjördeki son fişek atıldığında sürgünün (kapak takımı) geride kalmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sürgü tutucusu
Soru Açıklaması
89.
Atış poligonunda atıcı, hangi komutla vuruşlarını kontrol etmek için hedefin yanına gidebilir?
Doğru Cevap: "E" Hedef kontrol
Soru Açıklaması
90.
Namluya yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Nişan tertibatı
Soru Açıklaması
logo
SİLAH BİLGİSİ ve ATIŞ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 25 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...SİLAHLI ÖGG ADAYLARI SORUMLUDUR
91.
Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
Doğru Cevap: "B" Namlu
Soru Açıklaması
92.
İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kapsül
Soru Açıklaması
93.
Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan yarı otomatik tabancalarda fişek yatağında en fazla kaç fişek bulunabilir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Namlu
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Şarjör kilitleme mandalı
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi silah bakım aracı değildir?
Doğru Cevap: "E" Hatve
Soru Açıklaması
97.
Aşağıdakilerin hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Horoz-iğne-kapsül-barut
Soru Açıklaması
98.
Silah bakımı yapacak özel güvenlik görevlisinin ilk önce yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şarjör çıkartılmalı
Soru Açıklaması
99.
Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından dolayı aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
Doğru Cevap: "D" Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez
Soru Açıklaması
100.
Aşağıdakilerden hangisi ateşsiz silahlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Tabanca
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.