logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
1.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır?


I. Haksız üst arama


II. Konut dokunulmazlığı ihlali


III. Zor kullanma sınırının aşılması


IV. Görevi ihmal
Doğru Cevap: "C" I, II, III
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketi kurucusunda aranan şartlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak
Soru Açıklaması
3.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci maddesi “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” hükmünü amirdir. Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramının iki gününde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaş eklenecektir?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
4.
Yakalama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Durdurma bir çeşit yakalamadır
Soru Açıklaması
5.
“Hale, hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken, hastanede doktoru darp edip kaçan şahsı takip ederek, görev alanı dışında yakalar ve genel kolluğa teslim eder. Darp eden şahıs Hale'den şikâyetçi olur.” Olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Hale'nin yakalama yetkisi olduğundan yakalama yapabilir
Soru Açıklaması
6.
Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar
Soru Açıklaması
7.
TCK’ya göre, hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine hangi yaptırım uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Hapis cezası
Soru Açıklaması
8.
Özel güvenlik görevlileriyle ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Koruma ve güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılabilir
Soru Açıklaması
9.
Özel güvenlik görevlisi Eylem, vardiya değişiminde özel güvenlik görevlisi kimlik kartını evde unutan iş arkadaşı Asuman’a kendi kimlik kartını görevde kullanması için vermiştir. Bu durumun tespiti halinde Eylem’e nasıl bir yaptırım uygulanır?
Doğru Cevap: "B" İdari para cezası uygulanarak, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı iptal edilir
Soru Açıklaması
10.
“Özel güvenlik izni alarak bünyesinde özel güvenlik birimi kuranlar veya özel güvenlik hizmetini şirketlere yaptıranlar, en az …..….. önce başvurmak şartıyla, komisyonun kararı ve valinin onayı ile özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilir” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" 1 ay
Soru Açıklaması
logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
11.
Özel güvenlik görevlileri hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması en geç kaç yılda bir yenilenir?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
12.
“Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye ……. yetkilidir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" İçişleri Bakanlığı ve valilikler
Soru Açıklaması
13.
Anayasamızın 19’uncu maddesi “Tutuklama” kararı yetkisini kime vermiştir?
Doğru Cevap: "C" Hakim
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkarabilirler
Soru Açıklaması
15.
Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
Doğru Cevap: "D" Askerliğini yapmış olmak
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Grev hakkı
Soru Açıklaması
17.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında değildir?
Doğru Cevap: "D" Suç işleyen kişiyi yakalayıp ifadesini aldıktan sonra genel kolluğa teslim etme
Soru Açıklaması
18.
Özel güvenlik görevlilerinin, kimlik sorma yetkilerine dair en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik görevlileri, yasalarda sayılan yer ve görevlerle sınırlı olmak üzere kimlik sorabilir
Soru Açıklaması
19.
Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre polis, önleme aramasını aşağıdaki yerlerden hangisinde yapamaz?
Doğru Cevap: "C" Kamuya açık olmayan iş yerlerinde
Soru Açıklaması
20.
Bursa Otobüs Terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Furkan, terminalin kapı detektöründen geçen şahıs üzerinde ruhsatı ibraz edilemeyen silahı tespit etmiştir. Özel güvenlik görevlisi Furkan’ın aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
Soru Açıklaması
logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
21.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik komisyonu aşağıdakilerden hangisine yetkili değildir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlisi istihdam etmeyen yerlerin özel güvenlik iznini resen iptal etmek
Soru Açıklaması
22.
Özel güvenlik izninin verilmesi, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin hususlar hangi kanunla düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "A" 5188 sayılı Kanun
Soru Açıklaması
23.
Özel güvenlik eğitim sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?
Doğru Cevap: "B" 5 yıl
Soru Açıklaması
24.
Devlet Hava Meydanlarında kuruma ait demirbaş yivsiz av tüfeği ile görev yapan silahlı özel güvenlik görevlisi Tufan, kimlik kartı ile beraber aşağıdakilerden hangisini taşımakla yükümlüdür?
Doğru Cevap: "E" Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi
Soru Açıklaması
25.
Özel güvenlik görevlisi Rıza, çalıştığı kurum müdürü makam aracıyla kuruma giriş yapacağı için, kurum giriş kapısına çok yakın ve cadde üzerinde park halindeki aracın sahibinden, aracını bulunduğu yerden kaldırmasını ister. Onaylı üniforma ve teçhizatı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla görev yapmakta olan Rıza, aşağıdaki hususlardan hangisi ile ilgili kusurlu davranışta bulunmuştur?
Doğru Cevap: "A" Görev alanı
Soru Açıklaması
26.
Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkileri 5188 sayılı Kanunda açıkça sayılmıştır. Aşağıda sayılanlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine verilen yakalama yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yakalama
Soru Açıklaması
27.
4857 sayılı İş Kanununa göre ücret kesme cezası için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Ücret kesme cezası nedeniyle kesilen paralar, vergilerin ödenmesinde kullanılır
Soru Açıklaması
28.
Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşması halinde hakkında hangi kanuna göre işlem yapılır?
Doğru Cevap: "B" Türk Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
29.
Kendisine sebep gösterilmeden “ücret kesme” cezası verilen özel güvenlik görevlisi Ahmet, hakkını hangi kanun hükümlerine göre aramalıdır?
Doğru Cevap: "A" İş Kanunu
Soru Açıklaması
30.
Özel güvenlik birimleri ve görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değildir?
Doğru Cevap: "B" Şüphelileri sorgulamak
Soru Açıklaması
logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
31.
Güvenlik hizmeti verilecek tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Koruma ve güvenlik planlarının bir örneği, otuz gün içerisinde valiliğe verilir
Soru Açıklaması
32.
Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silahların görev dışında muhafazasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik izni verilen kişi, kurum veya kuruluş yetkilileri sorumludur
Soru Açıklaması
33.
Müteşebbis Münevver Hanımın, özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesini almak için hangi bakanlığa başvurması gerekir?
Doğru Cevap: "C" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
34.
5188 sayılı Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına tazminat ne şekilde ödenir?
Doğru Cevap: "A" İş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir
Soru Açıklaması
35.
Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet’in, aşağıda belirtilen hususlardan hangisini yapması beklenmez?
Doğru Cevap: "A" Görev yeri ile ilgili güvenlik talimatını okuyarak, koruma ve güvenlik hizmetleri dışında vereceği hizmetler hakkında bilgi sahibi olur
Soru Açıklaması
36.
Özel bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak olan Bahadır, 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor. İşverenin memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır?
Doğru Cevap: "B" 2 ay
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi idari para cezası veya yaptırım gerektiren fiillerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek
Soru Açıklaması
38.
“İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir…” hükmü aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" 4857 sayılı İş Kanunu
Soru Açıklaması
39.
Özel güvenlik izni verilen yerde bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için kaç fişek alınmasına izin verilir?
Doğru Cevap: "B" 25 adet fişek
Soru Açıklaması
40.
Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına aşağıdakilerden hangisi izin verir?
Doğru Cevap: "A" İl özel güvenlik komisyonu
Soru Açıklaması
logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
41.
Özel güvenlik görevlisi Canan, görev alanında kişilik hakkına saldırı yaptığı gerekçesiyle bir ziyaretçinin açacağı hangi davanın muhatabı olamaz?
Doğru Cevap: "E" İptal Davası
Soru Açıklaması
42.
Özel güvenlik temel eğitimi bir haftada en fazla kaç saat olabilir?
Doğru Cevap: "A" 48
Soru Açıklaması
43.
Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır?
Doğru Cevap: "A" 5188 sayılı Kanun
Soru Açıklaması
44.
Görev mahallinde meydana gelen bir adli suça müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değildir?
Doğru Cevap: "E" Tanzim ettiği soruşturma evrakını adliyeye göndermek
Soru Açıklaması
45.
Özel güvenlik görevlilerinin iş sözleşmesi, ücret, izin gibi özlük hakları hangi kanunla düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "A" İş Kanunu
Soru Açıklaması
46.
“Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine üç bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar” hükmü hangi kanunda yer alır?
Doğru Cevap: "B" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
47.
Temel eğitimde Silah Bilgisi ve Atış dersi kapsamında, kursiyer Ceyda’nın atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekmektedir?
Doğru Cevap: "D" 25 adet fişeğin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kurum ve kuruluşlara ziyarete gelenlerin kimlik fotokopilerini alma
Soru Açıklaması
49.
Silahlı özel güvenlik yenileme eğitiminde, silah bilgisi ve atış dersi kaç saattir?
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
50.
Özel güvenlik görevlisi Bahar, çalışmakta olduğu alışveriş merkezi içerisinde devriye gezerken bir mağazadan yardım istenilmesi üzerine içeri girer. Mağazadan hırsızlık yapan bir genci yakaladığını söyleyen mağaza yetkilisi, çalınan malzemeyi geri aldığını, gencin gözünü korkutmak için dövdüğünü belirtir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Bahar için en doğru hareket tarzıdır?
Doğru Cevap: "B" İvedilikle genel kolluğa bilgi verir
Soru Açıklaması
logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
51.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki, görev ve haklarına ilişkin düzenlemeler içeren kanunlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Nüfus Hizmetleri Kanunu
Soru Açıklaması
52.
Amacı dışında faaliyet gösteren, suç kaynağına dönüşen veya terör örgütleri ile bağlantısı bulunduğu tespit edilen özel güvenlik şirketleri, aşağıda sayılan makamlardan hangisinin onayı ile özel güvenlik faaliyetleri sonlandırılır?
Doğru Cevap: "D" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
53.
“Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.” şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" İş Kanunu
Soru Açıklaması
54.
Havalimanında çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi Hülya, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?
Doğru Cevap: "D" Uçuş kapısına geçecek yolcuları sorgulama
Soru Açıklaması
55.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 7/b maddesindeki “kimlik sorma” yetkisi kapsamında, görev yaptığı fabrikaya girmek isteyen kişinin nüfus cüzdan fotokopisini alıp, saklayarak muhafaza eden özel güvenlik görevlisi için Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlediği iddiası ile soruşturma açılabilir?
Doğru Cevap: "E" Kişisel verilerin kaydedilmesi
Soru Açıklaması
56.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlileri için hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlileri görev alanında, özel güvenlik kimlik kartı olmadan çalıştırılabilir
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olabilmek için öngörülen sağlık şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sigara bağımlılığı olmamak
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izninin konusu olamaz?
Doğru Cevap: "C" Trafiğin düzenlenmesi
Soru Açıklaması
59.
Özel güvenlik izni komisyon kararında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik hizmetinin hangi şirket tarafından yürütüleceği
Soru Açıklaması
60.
Özel güvenlik görevlisi Ahmet’e amiri tarafından konusu suç teşkil eden emir verilmiştir. Ahmet ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilmeyeceği için emre uymamalıdır
Soru Açıklaması
logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
61.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangileri, özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmakla zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri
Soru Açıklaması
62.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sesli ikaz ve tepe lambası donanımı aşağıdaki hangi araçlarda olamaz?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik hizmeti veren devriye araçlarında
Soru Açıklaması
63.
Özel güvenlik görevlilerinin çalışma hayatına ilişkin hak ve ödevleri hangi kanunda düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "E" İş Kanunu
Soru Açıklaması
64.
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da düzenlenmiştir. Bu kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki yetkilerden hangisi verilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Parmak izi ve fotoğraf alma
Soru Açıklaması
65.
Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında, genel kolluğu kim görevlendirmeye yetkilidir?
Doğru Cevap: "A" Mülki idare amiri
Soru Açıklaması
66.
“Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklindeki düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Türk Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
67.
Özel güvenlik görevlisinin zor kullanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Saldırıdan başka bir şekilde kurtulmak mümkün olmalı
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdaki görevlilerden hangisi hukuki olarak genel ve özel kolluk görevlilerinden sayılmamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlileri
Soru Açıklaması
69.
Anayasamıza göre temel hak ve hürriyetler açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Temel hak ve hürriyetler hiçbir şekil ve şartta kısıtlanamaz
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonunu oluşturan kişiler arasında değildir?
Doğru Cevap: "B" Belediye başkanlığı temsilcisi
Soru Açıklaması
logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
71.
Özel güvenlik görevlisi Mehmet, görev yaptığı kuruluşta bilgi ve eğitimi olduğu için mesai saatlerinde tesisin elektrik işlerini de yapmaya zorlanmaktadır. Durumun tespit edilmesi veya Mehmet’in şikayetçi olması durumunda, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında hangi işlem tesis edilecektir?
Doğru Cevap: "E" Kuruluş yetkilisine idari para cezası uygulanacaktır
Soru Açıklaması
72.
Kural olarak, koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik hizmetinden faydalanacak kişi veya kuruluş
Soru Açıklaması
73.
Özel güvenlik görevlisi Cemil, görev yaptığı alışveriş merkezinde daha önce tartışma yaşadığı mağaza çalışanı Ebru’yu, asılsız olarak hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalamış ve genel kolluğa bildirmiştir. Türk Ceza Kanunu’na göre özel güvenlik görevlisi Cemil’in aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir?
Doğru Cevap: "B" Suç uydurma
Soru Açıklaması
74.
Ev ve bahçe malzemeleri satan büyük bir mağazada görevli özel güvenlik görevlisi Mahmut, mağazada şiddet kullanarak reyon görevlisini darp ederek yaralayan müşteriyi zor kullanarak engellemiş ve etkisiz hale getirmiştir. Bu adli konu ile ilgili özel güvenlik görevlisi Mahmut ilk olarak kimi bilgilendirmesi gerekmektedir?
Doğru Cevap: "B" Polis
Soru Açıklaması
75.
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un Ek Madde 1’inde yer alan hükme göre; ruhsatlı silahla girilemeyecek yerleri belirten şık hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mahkeme salonları, akıl hastaneleri ve psikiyatri bölümleri, ceza ve tutukevleri
Soru Açıklaması
76.
Özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarına ilişkin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Görev yapılan yerin işletme sahipleri ve sorumluları özel güvenlik görevlilerinin görev alanını gerektiğinde doğrudan genişletebilirler
Soru Açıklaması
77.
Suçüstü halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yapabilir?


I-Kolluk kuvvetleri


II-Özel güvenlik personeli


III-Mağdur kişi
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
78.
4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilmiş 50 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Mustafa, en az bir yıllık hizmet süresini tamamlamıştır. Özel güvenlik görevlisi Mustafa’nın yıllık ücretli izin hakkı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda öngörülen adli suçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlisinin koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılması
Soru Açıklaması
80.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine aşağıdaki cezalardan hangisi verilebilir?
Doğru Cevap: "A" İdari para cezası
Soru Açıklaması
logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
81.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre 15 günlük bildirim süresine bağlı değildir?
Doğru Cevap: "B" Koruma ve güvenlik planı
Soru Açıklaması
82.
“Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.” şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" İş Kanunu
Soru Açıklaması
83.
Özel güvenlik görevlilerinin tabii afet hallerinde yardım yükümlülüğü hangi yönetmelikte düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Soru Açıklaması
84.
Özel güvenlik görevlileri mevzuat gereği bazı yerlerde silahlı olarak görev yapamazlar. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda olmayıp silahlı olarak görev yapılabilecek yerlerdendir?
Doğru Cevap: "E" Televizyon ve telsiz verici istasyonlarında
Soru Açıklaması
85.
Polise “Zor ve Silah Kullanma” yetkisi veren düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
Soru Açıklaması
86.
Özel güvenlik görevlileri Ahmet ve Veli görev yaptıkları alışveriş merkezinde hareketlerinden şüphelendikleri bir vatandaşı genel kolluğun bilgisi dışında yakalayarak güvenlik odasına almışlar, yaklaşık üç saat alıkoydukları kişinin suç işlediğine yönelik bir tespit yapılamayınca bırakmışlardır. Alıkonulan vatandaşın şikayeti üzerine yapılan soruşturmada adli makamlarda Ahmet ve Veli’nin karşılaşacakları temel suçlama aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
Doğru Cevap: "B" Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlaması ile karşılaşacaklardır
Soru Açıklaması
87.
Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamazlar
Soru Açıklaması
88.
Türk Ceza Kanunu’nda “Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenen suç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İftira
Soru Açıklaması
89.
Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik komisyonunun başkanlığını Vali yapar
Soru Açıklaması
90.
Çalıştığı AVM’nin çatısına çıkmış ve intihar etme niyeti olduğunu düşündüğü bir kimseyi gören özel güvenlik görevlisi Mehmet, bir süre sonra aşağıdan seslenerek “Atlarsan atla!” demiştir. Bunun üzerine çatıdaki kişi atlamıştır. Mehmet, Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlemiştir
Doğru Cevap: "B" İntihara yönlendirme
Soru Açıklaması
logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
91.
Ceza Muhakemesi Kanununa göre kişiye suçu işlerken rastlanması, suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması durumunda geçici olarak yakalama yapılabilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Geçici yakalama herkes tarafından yapabilir
Soru Açıklaması
92.
Özel güvenlik hizmeti yürütülen işlerde, yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik görevlisinin yazılı onayının alınması gerekir
Soru Açıklaması
93.
Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma üzerine arkasında ışığı yansıtan “Özel Güvenlik” ibaresi yazılı yeleği aşağıdakilerden hangisinde giymeleri mecbur tutulmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Para ve değerli eşya naklinde
Soru Açıklaması
94.
Yürürlükte bulunan mevzuatımızda, kişisel verilerin kaydedilmesi başlığı altında yer alan “Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "A" 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
95.
Yetkileri konusunda şüpheye düşen bir özel güvenlik görevlisinin öncelikli olarak bakması gereken kanun ve ilgili maddesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7. maddesi
Soru Açıklaması
96.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlileri greve katılabilirler
Soru Açıklaması
97.
Özel güvenlik görevlisinin, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7. Maddesinde sınırları belirlenen arama yetkisini aşması “haksız arama” suçunu oluşturur. Bu suç hangi kanunla düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Türk Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
98.
“Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez.” Şeklindeki düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
99.
4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin, haklı nedenle iş sözleşmesini fesih sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İşçinin on gün gözaltına alınması veya tutuklanması halinde
Soru Açıklaması
100.
Özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adreste faaliyetlerine son vererek ayrıldığı tespit edilenlerle ilgili, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik uygulaması, komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.