logo
KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 9 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
1.
Korunan önemli kişinin (VIP) görev yaptığı binaya araçla intikali sağlanmak üzeredir. Özel kalem müdürü Vehbi bina girişinde hazır beklemektedir. Öncü ekibin amirliğini Hasan yapmakta, ekip aracını ise Hüseyin sürmektedir. Makam aracının sürücüsü Sedat ve koruma amiri Adem, VIP ile birlikte makam aracındadır. Makam aracı durduğunda önemli kişinin kapısını kim açmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Koruma amiri Adem
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi korunan önemli kişinin (VIP) acil durumda kullanabileceği güvenli bölgelerden/yerlerden biri olamaz?
Doğru Cevap: "D" Parklar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi öncü istihbaratın görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Korunan önemli kişinin (VIP) misafirleri için otellerde yer ayırtmak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada korunan kişinin bedensel bütünlüğüne yapılan saldırılardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Sözlü hakaretle saldırı
Soru Açıklaması
5.
I. Siyasi ve ideolojik nedenler


II. Dini ve sosyal inançlar


III. Terör


Yukarıda sayılanlardan hangisi “Suikastların” nedenlerini tam olarak kapsar?
Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi yaya olarak koruma görevi yapılırken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Koruma personeli silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Saldırıda kullanılan silahın ateşli veya ateşsiz silah olmasına bakılmaksızın, ateşli silahla saldırgan önlenmelidir
Soru Açıklaması
8.
Kare, Baklava ve “V” düzenleri en az kaç kişilik koruma organizasyonları ile düzenlenir?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
9.
Kişi koruma görevi yapan Cemil, koruduğu kişi olan Ahmet’e ait bazı ticari sırlara görevi gereği sahip olmuştur. İstediği zammı alamayan Cemil,Ahmet’e istediği zammı vermemesi halinde sırlarını rakip şirketlere vereceğini söylemiştir. Bunun üzerine Ahmet, Cemil’in maaşına istediği zammı yapmıştır. Türk Ceza Kanunu’na göre özel güvenlik görevlisi Cemil aşağıdaki hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "C" Şantaj
Soru Açıklaması
10.
Korunan önemli kişinin makam aracı güvenlik açısından nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Balistik özelliğe sahip (zırhlı) motor gücü yüksek olmalı
Soru Açıklaması
logo
KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 9 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
11.
Korunan kişiye silahlı bir saldırı girişiminde bulunulması hangi saldırı türünde değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "C" Fiziksel bütünlüğe yönelik bir saldırı
Soru Açıklaması
12.
Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangi ifade doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Güzergahta VIP’ye (önemli kişi) saldırı olmasına karşı özel nitelikli silahlarla görev almak
Soru Açıklaması
13.
Tek güvenlik görevlisi ile yapılan koruma şekli hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Refakat koruma
Soru Açıklaması
14.
Önemli kişi kalabalığın içinden geçirilecekse koruma amiri koruma çemberinin neresinde olur?
Doğru Cevap: "D" Çemberin içinde
Soru Açıklaması
15.
Suikastların ilk safhası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hedef seçimi
Soru Açıklaması
16.
Tek araçlı koruma düzeninde arkada seyreden koruma aracında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
Doğru Cevap: "C" Koruma görevlisi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından biri olarak sayılamaz?
Doğru Cevap: "E" Otoyollar
Soru Açıklaması
18.
Kişi korumada görevli bir personelin işin gereği olarak hangi eğitimi alması çok gerekmez?
Doğru Cevap: "D" Diksiyon (Güzel ve etkili konuşma)
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerin hangisi koruma planında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Hassas bölgelerdeki bakkal ve manavlarla irtibat
Soru Açıklaması
20.
Beş kişi ile korumada her koruma elamanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?
Doğru Cevap: "C" 90
Soru Açıklaması
logo
KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 9 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
21.
Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin araca biniş ve araçtan iniş sırasında dikkat edeceği hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" İnerken yere ilk basılacak ayak içteki ayak olmalıdır
Soru Açıklaması
22.
Araçlı korumalarda korunan önemli kişinin (VIP) makam aracında hangi özellik aranmaz ?
Doğru Cevap: "C" Yakıt tasarruflu olmalıdır
Soru Açıklaması
23.
Korunan önemli kişinin (VIP) en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan en güvenli ve en önemli halka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İç çember
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi resmi konvoy düzeninde bulunmaz?
Doğru Cevap: "B" İl Emniyet Müdürü’nün makam aracı
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yakın koruma görevlisinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Yakışıklı ve bakımlı olmak
Soru Açıklaması
26.
CAT ekibi (Yakın Koruma Karşı Atak Timi) aracında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?
Doğru Cevap: "C" Hemşire
Soru Açıklaması
27.
VIP (Önemli kişi) koruma hizmetinin amacı, aşağıdakilerden hangisinde belirtilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" VIP’nin her türlü ihtiyaçlarını yerine getirmek
Soru Açıklaması
28.
Korunan kişinin (Önemli kişi-VIP) gideceği mevki ve güzergah üzerinde VIP’ye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma faaliyetine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Öncü istihbarat çalışması
Soru Açıklaması
29.
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak ile görevli olan genel kolluk teşkilatı hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Jandarma
Soru Açıklaması
30.
Özel yasalarına göre kurulup, belirli görev ve yetkilerle donatılan ancak genel kolluk dışında kalan kolluk birimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Özel kolluk
Soru Açıklaması
logo
KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 9 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
31.
Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Asansörden inerken önce önemli kişi inmemelidir
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Saldırıdan vazgeçilmesi
Soru Açıklaması
33.
Kişi koruma düzeninde önemli kişiye en yakın görev yapması gereken ekip hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yakın koruma ekibi
Soru Açıklaması
34.
Önemli kişiyi (VIP) her türlü kara ulaşım aracındayken yapılan koruma faaliyetine ………..….. koruma denir. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?
Doğru Cevap: "B" Motorize
Soru Açıklaması
35.
Yakın koruma personelinden ekip amiri kime karşı sorumludur?
Doğru Cevap: "B" Koruma amirine
Soru Açıklaması
36.
atlayıcı madde tespiti amacı ile aramaları aşağıdakilerden hangi görevli yapar?
Doğru Cevap: "D" Bomba İmha Uzmanı
Soru Açıklaması
37.
Bilinen en eski terörist taktiği olan, toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek maksadıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere ve toplumda sevilen kişilere yöneltilen silahlı saldırılar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
Doğru Cevap: "E" Suikast
Soru Açıklaması
38.
Yapılacak öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini yapmaya gerek yoktur?
Doğru Cevap: "E" Programa katılacak tüm kişilerin kan grubu bilgileri
Soru Açıklaması
39.
Koruma personeli tarafından korunan kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması gereken en mantıklı hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Korunan kişiyi çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek
Soru Açıklaması
40.
Yaya olarak VIP (önemli kişi) koruma görevi yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangi hareket şekli yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Asansörden inişlerde, önce VIP (Önemli kişi) inmelidir
Soru Açıklaması
logo
KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 9 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
41.
“Korunan kişinin ziyaret edeceği yerlerin güzergahla birlikte ziyaretten uygun bir süre önce güvenlik açısından yapılan kontrol ve planlamaların tümüne ……...denir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
Doğru Cevap: "E" Öncü İstihbarat
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi suikastların nedenleri arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "B" Kültür ve Turizm
Soru Açıklaması
43.
Hangisi önemli kişiyi küçük düşürmeye yönelik saldırı değildir?
Doğru Cevap: "B" İntihar saldırısı
Soru Açıklaması
44.
Suikast eylemlerinin safhaları sıralandığında; bu sıralamada aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Hedef teslimi
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi dost olmayan kalabalıkların özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Korunan kişinin lehine tezahürat yapabilirler
Soru Açıklaması
46.
“Suikastların mümkün olduğu kadar zorlaştırılması” aşağıdakilerden hangisinin temel amacı olabilir?
Doğru Cevap: "A" Koruma
Soru Açıklaması
47.
Kişi korumada temel koruma prensipleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Koruma personeli ekipten ayrı bireysel davranmalı, ekip ruhu ile hareket etmemelidir
Soru Açıklaması
48.
Önemli kişi (VIP) koruma hizmetleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Koruma görevlisi, önemli kişinin ani gelişen programlarında önlem almakla sorumlu değildir
Soru Açıklaması
49.
Korunan kişiye (VIP) yönelik bir suikastın önlenebilmesi için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "A" Araçlar yavaş seyretmelidir
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi, araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır
Soru Açıklaması
logo
KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 9 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
51.
Korunan önemli kişinin A ilinde 10 gün sonra hastane ve stadyum açılış törenine katılma programı vardır. Program tarihinden uygun bir süre önce gönderilen ekiplerin güvenlik açısından yaptıkları kontrol ve planlamaların tümüne verilen çalışmanın ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Öncü istihbarat çalışması
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi makam aracında bulunması gereken özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Havalı kornasının mutlaka olması
Soru Açıklaması
53.
Konvoyun boyunun ve oluşumunun belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat edilmez?
Doğru Cevap: "E" Koruma görevlilerinin karakteri
Soru Açıklaması
54.
Aşağıdakilerden hangisi bir koruma organizasyonunda bulunan görevlilerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Özel kalem görevlileri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.