logo
KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 10 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
1.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Saklambaç oynayan arkadaşlar
Soru Açıklaması
2.
Toplum ve insan davranışları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İnsanlar birbirlerinden veya toplumdan olumlu ya da olumsuz olarak etkilenmezler
Soru Açıklaması
3.
Kolektif davranış içinde hareket edenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kolektif davranışla hareket eden birey eylem aşamasında içinde bulunduğu gruptan etkilenmez
Soru Açıklaması
4.
“Harput Mahallesinde yaşayan 15 yaşındaki Fethi Ahmet, mahallede gerçekleştirilen bir eyleme çevredekilerin ısrarı üzerine katılır. Eylem esnasında kalabalığın içerisinde fark edilmeyeceğini ve tanınmayacağını düşünerek normal şartlarda yapmayacağı bir hareketi yapar ve kalabalıktaki bazı kişilerin de yaptığı gibi kendisinin de okuduğu okulun camlarını taş atarak kırar.” olaydaki Fethi Ahmet’in bu davranışı kalabalık psikolojisi özelliklerinden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Anonimlik
Soru Açıklaması
5.
Kızılay Meydanında yapılan kanunsuz bir toplantıyı dağıtmak için güvenlik görevlilerince göz yaşartıcı gaz kullanılmıştır. Gaza maruz kalan kişilerde genel olarak aşağıda sayılan belirtilerden hangisi görülmez?
Doğru Cevap: "A" Kalıcı sağırlığa neden olur
Soru Açıklaması
6.
Olayların içinde ani karar veren, topluluk içinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Atılganlar
Soru Açıklaması
7.
Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde, kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların içerisine karışarak, onları eylem yaptırmaya ve suç işlemeye zorlayan, sonra buna mukabil kendi örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek uygun bir ortam hazırlayan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ajan provokatör
Soru Açıklaması
8.
Aralarında herhangi bir bağ bulunmayan, otobüs durakları, alışveriş merkezleri, sinema önleri gibi yerlerde birbirlerinden haberleri olmadan bekleyen kalabalıklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tesadüfi kalabalık
Soru Açıklaması
9.
Güvenlik görevlilerinin bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullanıldığı toplu düzen hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kama
Soru Açıklaması
10.
Duvarlar, taşıtlar, çitler koruma çemberlerinden hangi halka içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Dış halka
Soru Açıklaması
logo
KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 10 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
11.
Eleştiri yapmak incelik gerektirir. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri sanatının ilkeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Hiçbir şey söylemeden aynı davranışı siz de ona yapın
Soru Açıklaması
12.
Psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen eylemlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Davranış
Soru Açıklaması
13.
“Cezaevindeki mahkumlar tarafından planlı bir şekilde çıkarılan isyan esnasında koğuşlarda bulunan eşyalara zarar verilmiş ve çıkarılan yangında birçok malzeme yanmıştır.” Bu olayı gerçekleştirenler hangi grup türü olarak sınıflandırılır?
Doğru Cevap: "D" Saldırgan grup
Soru Açıklaması
14.
Kalabalık içindeki kişi tipleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Bir toplumsal olayda herhangi bir eyleme katılmayan ancak topluluğu ilgi ile izleyen kişiye seyirci denir
Soru Açıklaması
15.
Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların oluşturduğu kümeye ne denir?
Doğru Cevap: "B" Grup
Soru Açıklaması
16.
Toplantı ve gösteri yürüyüşlerindeki kalabalıklar ne tür kalabalıklardır?
Doğru Cevap: "D" Organize aktif kalabalık
Soru Açıklaması
17.
“Genel olarak kanunsuz toplumsal olaylar aniden ortaya çıkmaz, aniden ortaya çıkmış gibi gözüken her olayın bir …...… ve …….. safhası vardır. Bazen aylar hatta yıllar kadar uzun süren bu safhalar, kamuoyunun gözünden kaçabilir veya kamufle edilebilir. Olaylar bu safhadan sonra uygun ortam bulunca bir bahane ile aniden ortaya çıkar ve hızla gelişir.” Paragraftaki boşlukları konu ve anlam bütünlüğüne göre en uygun şekilde doldurunuz
Doğru Cevap: "A" Hazırlık - olgunlaşma
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal eylem biçimlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Lokavt ilan etme
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi liderin grubu etkilemek ve yönlendirmek için genel olarak kullandığı usullerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Akademik yardım alma
Soru Açıklaması
20.
Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişi hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Bol sıcak su ile el ve yüzünü ovuşturarak yıkamalıdır
Soru Açıklaması
logo
KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 10 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
21.
Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme ruhuna ne denir?
Doğru Cevap: "B" Takım ruhu
Soru Açıklaması
22.
Kişilerin olduğu gibi, kalabalıkların da psikolojik özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların psikolojik özelliklerinden sayılmaz?
Doğru Cevap: "D" Kariyer
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi kalabalık türlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Bir aile fertlerinden oluşan kalabalık
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi organize aktif kalabalıklardandır?
Doğru Cevap: "B" Eylemde çevreye zarar veren eylemciler
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Kaynakların azaltılması
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi olayların hazırlık ve olgunlaşma safhasına tesir eden faktörlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Bina işgali ve yağma
Soru Açıklaması
27.
Özel güvenlik görevlisi Necati kendisine görev gereği verilen etkin maddesi OC içeren göz yaşartıcı spreyi, bir saldırı esnasında saldırgana en az ne kadar mesafeden kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 1 metre
Soru Açıklaması
28.
İnsanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Panik
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin kullanılma amaçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
Soru Açıklaması
30.
Toplumsal bir olayda zor kullanmak gerektiğinde, mevzuatımıza göre genel olarak aşağıdaki müdahale seçenekleri hangi sırayla uygulanmalıdır?


I-Bedeni kuvvet


II- Maddi güç kullanımı


III-Sözlü iletişim


IV-Silah kullanımı
Doğru Cevap: "A" III-I-II-IV
Soru Açıklaması
logo
KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 10 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
31.
Aşağıdakilerden hangisi organize pasif kalabalıklardandır?
Doğru Cevap: "C" Camide ibadet eden cemaat
Soru Açıklaması
32.
CS gazının insan vücudunda en az etkili olabileceği organ aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Karaciğer
Soru Açıklaması
33.
Grubun özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Grup, ortak değerler ve davranış kuralları belirleyemez
Soru Açıklaması
34.
ÖGG Salim iş çıkışı eve giderken yolda sağa sola saldıran bir kalabalık ve onlara engel olmaya çalışan bir başka grup görür. Bu durumda Salim’in ne yapması doğru olur?
Doğru Cevap: "E" Müdahale yetkisi olmadığından derhal genel kolluğa bilgi vermelidir
Soru Açıklaması
35.
Genel kolluk ile beraber görev yapan ÖGG Ahmet, aşağıdakilerden hangisini ani gelişen toplumsal olaylara örnek olarak veremez?
Doğru Cevap: "A" Mülki amirliğe bildirim yapılarak yapılan toplantı
Soru Açıklaması
36.
Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz gösteri yapan grupla ilgili olarak ÖGG tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?
Doğru Cevap: "D" Rektöre bilgi vermeden genel kolluğun davet edilmesi
Soru Açıklaması
37.
ÖGG Osman’ın yasadışı kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanması gerekmiştir. Osman bunu yapmadan önce aşağıdaki hangi teçhizatı kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Gaz maskesi
Soru Açıklaması
38.
Güvenlik görevlilerinin kullandığı müdahale düzenleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için kama düzeni kullanılır
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi olamaz?
Doğru Cevap: "D" Çatışmayı görmezden gelme
Soru Açıklaması
40.
Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan bir an önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline ne denir?
Doğru Cevap: "D" Panik
Soru Açıklaması
logo
KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 10 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
41.
…………………; ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların faaliyetlerinin koordinasyonudur. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Örgüt
Soru Açıklaması
42.
Bir toplumsal olayda göz yaşartıcı gaza maruz kalmış bir meslektaşına ÖGG Mehmet’in ilk yardım amaçlı olarak yaptığı aşağıdaki hangi tavsiyesi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerleri ovuşturarak yıka
Soru Açıklaması
43.
Kanuna uygun herhangi bir gösteri yürüyüşünde görev yapan güvenlik görevlileri aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yürüyüş esnasında illegal slogan atanları hemen gözaltına alarak alandan uzaklaştırmalıdır
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi kalabalıklarda panik oluşmasına neden olan durumlardan birisi olamaz?
Doğru Cevap: "C" Tepe lambası yanan bir polis aracının yoldan geçmesi
Soru Açıklaması
45.
Üniversitede küçük bir saldırgan grup mevcuttur ve henüz genel kolluk çağırılmamıştır. Genel kolluk gelene kadar bu grubun etrafını çevirerek kontrol altına almak durumunda kalan özel güvenlik görevlileri hangi toplu düzeni uygulamalıdırlar?
Doğru Cevap: "D" Çember düzeni
Soru Açıklaması
46.
Spor müsabakalarında veya toplumsal olaylarda tehlike arz edecek bir kalabalık meydana gelmeye başladı ise güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "B" Otoriteyi hissettirmek için zor kullanma yetkisini kapsamında hemen silah kullanma
Soru Açıklaması
47.
ÖGG Osman, görev yaptığı alışveriş merkezi içerisinde, alışveriş için gelen insanların oluşturduğu kalabalığı gözlemlemektedir. ÖGG Osman tarafından gözlemlenen bu kalabalık aşağıdaki hangi tür kalabalıklardandır?
Doğru Cevap: "B" Organize olmayan pasif kalabalık
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi bir topluluğa karşı yapılacak müdahalenin genel amaçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Yakalanan kişileri cezalandırmak
Soru Açıklaması
49.
Terör ve şiddet hareketleri yaratarak, devletin siyasi bütünlüğünü bozma veya başkalarına zarar verme amacında olan grup aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Saldırgan gruplar
Soru Açıklaması
50.
Grup dinamiği konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Grup üyeleri ortak bir amacı gerçekleştirmek için sözbirliği etmişse, bireyin grup kurallarına uyması azalır
Soru Açıklaması
logo
KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 10 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
51.
…………. : Birbiriyle iletişim içinde olan, psikolojik olarak birbirlerinin farkında olan, kendilerini ………..’un üyesi olarak gören, algılayan, ortak bir amaç için birleşen iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluklardır. Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yerlere gelirse metin tamamlanmış olur?
Doğru Cevap: "D" Grup
Soru Açıklaması
52.
Gaz maskesi ve filtresiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Gaz maskeleri ve filtrelerin kullanım ömrü 20 yıldır
Soru Açıklaması
53.
“Hasan, gaz kullanma eğitimi almış üniversitede görevli özel güvenlik görevlilerin amiridir. Henüz genel kolluk çağırılmadığı için bina içerisinde toplanan ve dağılmayan yasadışı kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz kullanılmak zorunda kalınmıştır.” Bu olayla ilgili Hasan’ın aşağıdaki hangi davranışı yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Daha etkili olması için kapalı mekânda yüksek dozajda göz yaşartıcı gaz kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
54.
OC biber gazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Etkisini 1,5 ila 2 saat içerisinde kaybeder
Soru Açıklaması
55.
Göz yaşartıcı gaza maruz kalan kişilere yapılacak ilkyardım şekillerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yüze ve gözlere el ile ovmak suretiyle masaj yapılır
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi kanuna uygun toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilir?
Doğru Cevap: "E" İzin verilen yer ve zamanda yapılması
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda aniden oluşan paniği önlemek için uygulanan yöntemlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Bir an önce topluluğu dağıtmak için sert müdahalede bulunmak
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlilerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Taraflı olma
Soru Açıklaması
59.
“Özel güvenlik görevlisi Mehmet, grup dinamiği bilgisine sahiptir” denilince Mehmet’in aşağıdaki bilgilerden hangisine sahip olduğu anlaşılmaz?
Doğru Cevap: "D" Mekanik bilgisi
Soru Açıklaması
60.
İlçede meydana gelen heyelan sonucu kayarak yıkılan binalarını seyrederken müteahhit ve yetkililere tepki gösterip slogan atan bina sakinleri ve çevreden gelen insanlardan oluşan kalabalık hangi tür kalabalıklar olarak değerlendirilirler?
Doğru Cevap: "B" Organize olmayan aktif kalabalık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.