logo
İLK YARDIM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 10 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
1.
Yılan sokmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "C" Isırılan bölge kesilerek emilir
Soru Açıklaması
2.
Kanama kalp atımları ile uyumlu, kesik kesik ve açık parlak ise ne çeşit bir kanamadır?
Doğru Cevap: "B" Atardamar kanaması
Soru Açıklaması
3.
Kalp masajında göğüs kemiği basısı ile kaburgalar ne kadar çöktürülür?
Doğru Cevap: "C" Göğüs yüksekliğinin 1/3 ü
Soru Açıklaması
4.
Bebeklerde bilinç kontrolü nasıl yapılır?
Doğru Cevap: "B" Topuğuna hafifçe vurarak
Soru Açıklaması
5.
Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan hemen sonra ilk ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu altına tutulmalıdır
Soru Açıklaması
6.
Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
7.
Bak - dinle - hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?
Doğru Cevap: "C" Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, şok belirtilerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Kan basıncı yükselir
Soru Açıklaması
9.
Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Özel güvenlik görevlisi Melissa böyle biriyle karşılaştığında ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Heimlich manevrası yapmalıdır
Soru Açıklaması
10.
Olay yerinde hayatın kurtarılması ya da hastanın/yaralının durumunun daha kötüye gitmesini engellemek amacıyla ilaçsız yapılan müdahaleye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İlk yardım
Soru Açıklaması
logo
İLK YARDIM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 10 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
11.
Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle oluşmuş, genellikle düzgün yaralar ne çeşit yaralardır?
Doğru Cevap: "E" Kesik yaralar
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisine yapay solunum uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Solunumu durmuş olan
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybını tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Hiçbir uyarıya kısmen ya da tamamen cevap vermeme hali
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisinde RENTEK manevrası kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Yaralıyı araçtan çıkarmada
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi havayolu tam tıkandığında ortaya çıkan belirtiler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Öksürme
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi bilinci açık ve tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich Manevrası için yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Temel yaşam desteği uygulanır
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği uygulamalarından olan “Dolaşımın değerlendirilmesi” ile uyumludur?
Doğru Cevap: "C" Nabız almaya çalışmak
Soru Açıklaması
18.
Özel güvenlik görevlisi Ahmet’in çalıştığı Sanatoryum Hastanesi’nin otoparkında meydana gelen bir kaza sonrası yaralının ilk değerlendirmesinde en başta hangisini kontrol etmesi gereklidir?
Doğru Cevap: "D" Bilinç durumu
Soru Açıklaması
19.
Hayat kurtarma zinciri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tüm halkalar ilk yardımcının görevidir
Soru Açıklaması
20.
Hangi durumda turnike uygulanabilir?
Doğru Cevap: "B" Uzuv kopması olan kazazedede
Soru Açıklaması
logo
İLK YARDIM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 10 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
21.
Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki hangi duruma bağlı değildir?
Doğru Cevap: "C" Kişinin cinsiyetine
Soru Açıklaması
22.
112 arandığında adres tarif edilirken nelere dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "E" Kaza yerinin tam adresi verilmelidir
Soru Açıklaması
23.
Hasta taşımadaki genel kurallardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Taşımada ayak tarafındaki kişiler güçlü olmalıdır
Soru Açıklaması
24.
Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "B" Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır
Soru Açıklaması
25.
Erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" Solunum: 12-20, Nabız: 60-100
Soru Açıklaması
26.
Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?
Doğru Cevap: "D" Atardamar kanaması
Soru Açıklaması
27.
Elektrik yanıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "B" Hasta veya yaralıya su ile müdahale edilmelidir
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdaki yaralanma çeşitlerinden hangisi açık yaralanmalar sınıfında değildir?
Doğru Cevap: "E" Hematon
Soru Açıklaması
29.
Herhangi bir kimyasal, fiziksel veya organik madde sindirildiğinde, solunduğunda, emildiğinde veya enjekte edildiğinde, küçük miktarlarda bile kimyasal etkileri ile yapılara zarar verebiliyor ve fonksiyonları bozabiliyorsa, bu maddeye ''............'', olaya ise ''.....................'' denilmektedir.

Yukarıda boş bırakılan kısımlara getirilebilecek kelimeler hangi seçenekte sırasıyla tanımına uygun olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Zehir-Zehirlenme
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında başlıca risk grupları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Yeterli miktarda su tüketenler
Soru Açıklaması
logo
İLK YARDIM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 10 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
31.
Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "B" Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır
Soru Açıklaması
32.
El ve ayak kopmalarında kopan parça ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Hasta ile birlikte en geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna gönderilmelidir
Soru Açıklaması
33.
Isıyla oluşan yanıklarda ilk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kişi hala yanıyorsa üzeri bir battaniye ile kapatılıp yuvarlanması sağlanır
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi, atardamar kanaması ile uyumlu değildir?
Doğru Cevap: "B" Daha az kan kaybedilir
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın temel uygulamalarından “Bildirme” nin kapsamındadır?
Doğru Cevap: "E" Tıbbi yardım istenmesi (112)
Soru Açıklaması
36.
Hangisi yaranın ortak özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yaranın içinde yabancı cisim olması
Soru Açıklaması
37.
İlk yardım nedir?
Doğru Cevap: "C" Olay yerinde ortamda bulunan araç ve gereçlerle uygulanan acil önlem girişimidir
Soru Açıklaması
38.
Acil tedavi nedir?
Doğru Cevap: "A" Acil tedavi ünitelerinde, doktor ve diğer sağlık personeli tarafından uygulanan tıbbi müdahalelerdir
Soru Açıklaması
39.
Şok nedir?
Doğru Cevap: "A" Ani gelişen bir dolaşım yetmezliğidir
Soru Açıklaması
40.
Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan bir an önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline ne denir?
Doğru Cevap: "D" Panik
Soru Açıklaması
logo
İLK YARDIM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 10 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
41.
Aşağıdakilerden hangisi, kırık hakkında yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "E" Açık kırıktaki kemik parçaları içeriye sokulmalıdır
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yılan sokmalarında yara bölgesi kesilerek kanaması sağlanır
Soru Açıklaması
43.
Temel Yaşam Desteği yapılırken akciğerlere hava gitmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Baş geri itilir, çene yukarı kaldırılarak kuvvetli nefes verilir
Soru Açıklaması
44.
Spor salonunda meydana gelen bir travmatik olaya yapacağınız ilk yardım uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Burkulma bölgesinde kırık olup olmadığını anlamak için o bölge her yöne hareket ettirilir
Soru Açıklaması
45.
Yaralanmalarda ilk yardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Yara bölgesinin üzerine hiçbir ilaç ve benzeri madde sürülmez
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda değildir?
Doğru Cevap: "B" Akciğer
Soru Açıklaması
47.
Görev bölgenizde bir kişinin herhangi bir nedenle bayılması halinde ilk yardım uygulaması olarak ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Sırt üstü yatırılır, ayakları 30cm yukarı kaldırılır, tıbbi yardım istenir
Soru Açıklaması
48.
Otobanda seyir halindeyken karşı şeritte bir aracın yolun dışına savrulduğu görüldüğünde ilk yardımın temel uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış olur?
Doğru Cevap: "E" İkinci bir risk olmasa bile yaralıyı hızlıca aracın dışına çıkarmak
Soru Açıklaması
49.
Şok anında ilk yardım uygulamalarında hangisinin yapılması doğru olmaz?
Doğru Cevap: "B" Yiyecek ve içecek bir şeyler verilebilir
Soru Açıklaması
50.
Olay yerinde hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İlk yardım
Soru Açıklaması
logo
İLK YARDIM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 10 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
51.
Boğulmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Boğulmaya müdahale eden ilkyardımcı güvenlik tedbirlerini almakla uğraşmaz
Soru Açıklaması
52.
Çocuğunuzun bisikletten düşmesi sonucunda dizinde oluşan derin yara ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yara bölgesinin içine ilaç sürülür
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" 112’nin aranması sırasında yaralıların sayısı bildirilmez
Soru Açıklaması
54.
Şehirlerarası yolda birkaç aracın karıştığı bir kazaya müdahale ederken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "D" İlkyardımcı, 112’nin gelmesini beklemeden olay yerinden ayrılabilir
Soru Açıklaması
55.
Çocuğun burnuna soktuğu yabancı cisim ile ilgili yapılacak ilkyardım uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Diğer burun deliğine bastırılarak nefes vermesi sağlanır, yabancı cisim çıkmıyorsa doktora götürülür
Soru Açıklaması
56.
Kimyasal madde yanıklarında ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Temas bölgesine yanık merhemi sürülür
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Çıkan eklem bölgesi hızla yerine oturtulur
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi güvenliğini sağladığınız alışveriş merkezindeki travmatik bir olay sonucunda 112’yi ararken dikkat etmeniz gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Konuşma kısa tutulur ve telefon hemen kapatılır
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşımada olması gereken kurallar içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Hastanın ayakları gidiş yönünde olmalıdır
Soru Açıklaması
60.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kopan uzuv parçası bol sabunlu suyla yıkanır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.