logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
1.
Bir suç işlemek veya buna iştirak ya da yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan bir kimsenin yakalanması amacıyla ikametinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre yapılan arama niteliği itibariyle aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Adli arama
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Görev bölgesinde uzun süre cep telefonu ile görüşmelidir
Soru Açıklaması
3.
Özel güvenlik görevlisi, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?
Doğru Cevap: "E" Psikolojik durumu
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde sorumlulukları bulunan görevlilerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Basın mensubu
Soru Açıklaması
5.
Özel güvenlik görevlisinin, görevleri ile ilgili olarak yakaladıkları kişileri kolluk kuvvetlerine teslim ederken düzenledikleri tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Teslim tesellüm tutanağı
Soru Açıklaması
6.
Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Eşkal
Soru Açıklaması
7.
Özel güvenlik görevlisi, görev alanı içerisinde bir otomobilden şüphelenildiğinde aşağıdaki hareket tarzlarından hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "E" Aracın bagajı açılarak kontrol edilmelidir
Soru Açıklaması
8.
Şüpheli bomba paketi ile ilgili olarak, özel güvenlik görevlisi Leyla’nın yapmış olduğu davranışların hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Şüpheli bomba paketini imha etmek
Soru Açıklaması
9.
Kontrol noktasındaki özel güvenlik görevlisi Ayşe Özge rutin bir güvenlik kontrolü esnasında, aşağıda belirtilen şahıslardan hangisini kontrol edemez?
Doğru Cevap: "E" Diplomatlar
Soru Açıklaması
10.
Yaya devriyenin avantajları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Tehlike ve saldırılara karşı güvenlidir, sürekli dikkatli olmayı gerektirmez
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
11.
Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlileri kimlik sorma yetkisine sahip değildir?
Doğru Cevap: "E" Fabrikalarda
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delil çeşitlerindendir?
Doğru Cevap: "C" İlaç
Soru Açıklaması
13.
Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma duyularından hafızamızda oluşan bilgilerin kullanılmak üzere kayıtlara geçirilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "C" Not alma
Soru Açıklaması
14.
Devriye hizmetinin amaçları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Görev alanı içindeki işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal Cumhuriyet Savcısına bildirmek
Soru Açıklaması
15.
Özel güvenlik görevlisi Başak, görevli olduğu AVM’de akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş, kişiye müdahale ederek kontrol altına almış ve kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Başak hangi yetkisini kullanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Yakalama
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, tutanak yazarken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tutanak mutlaka kalemle ve el yazısı ile yazılmalıdır
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yaya devriye
Soru Açıklaması
18.
Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Tarkan’ın; güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak amacıyla, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını beklenmedik sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye yöntemlerinden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Geri dönüşümlü devriye
Soru Açıklaması
19.
Özel güvenlik görevlileri Talha ve İsmail, gece devriye görevleri sırasında karşılaştıkları olayları, yaşanan olumsuzlukları, aldıkları tedbirleri ve benzeri sıkıntıların bir daha yaşanmaması için yapılması gerekenleri bir düzen içerisinde, resmi yazışma kurallarına uyarak, yetkili amirlerine yazılı bir şekilde arz etmektedirler. Özel güvenlik görevlileri Talha ile İsmail’in yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rapor yazma
Soru Açıklaması
20.
Bir suçun işlendiği veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirilmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir?
Doğru Cevap: "E" İhbar tutanağı
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
21.
Motorize devriyenin avantajları ile ilgili hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Olaylar ve kişiler hakkında yüz yüze bilgi alma, bölgeye giren ve çıkan kişileri takip etme şansı azalır
Soru Açıklaması
22.
Nokta görevlisinin görevine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Nokta görevlisi, nokta yerine kendisini meşgul edecek kişilerin girişine müsaade etmez ve zorunlu olmadıkça nokta içine hiç kimseyi almaz
Soru Açıklaması
23.
Devriye görevi yaptığı güzergahta şüpheli bir paket gören özel güvenlik görevlisi Ahmet’in aşağıda belirtilen müdahalelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Paketin üzerini örter ve kimse dokunmasın diye yanında durur
Soru Açıklaması
24.
Özel güvenlik görevlisi Mehmet, hırsızlık yaptığını tespit ettiği şahıs hakkında hazırladığı tutanakta belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtmez
Soru Açıklaması
25.
Özel güvenlik görevlisi açısından aşağıda elde edilen delillerden hangisi kanuna aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir?
Doğru Cevap: "C" Kişinin çantasının elle aranması neticesinde bulunan ruhsatsız tabanca
Soru Açıklaması
26.
I. Çevresine karşı duyarlı olmalıdır.


II. İyi iletişim kurabilmelidir.


III. Ciddi ve tetikte olmalıdır.


IV. Yüksek sesli konuşarak sert imaj oluşturmalıdır.


Yukarıda devriye görevlisinin özellikleri ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi “Devriye Yöntemleri” nden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Doğrusal Devriye
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi devriye hizmetlerinin görev çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Siyasi görevler
Soru Açıklaması
29.
Olay yerinde delil toplama görevi kime aittir?
Doğru Cevap: "E" Genel kolluk olay yeri inceleme ekibi
Soru Açıklaması
30.
Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından spor müsabakalarında yapılan aramaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" Önleme araması
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
31.
Kontrol noktasında hangi personelin bulunmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "D" İlk yardım görevlisi
Soru Açıklaması
32.
Tutanakla ilgili hangi ifade yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Tutanakta en az bir resmi görevlinin imzası olması gerekir
Soru Açıklaması
33.
Alışveriş merkezine (AVM) gezmeye gelen polis memuru Vedat, kontrol noktasından silahı ile birlikte geçmek istemektedir. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi Emre’nin davranışı nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Polis memurunu silahı ile birlikte içeri alır
Soru Açıklaması
34.
Sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbir almak ve bu bölgeleri denetlemek, devriyenin hangi görevine girer?
Doğru Cevap: "A" Koruyucu
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Gözaltına alma
Soru Açıklaması
36.
Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ……. denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Biyolojik delil
Soru Açıklaması
37.
Özel güvenlik görevlisi Halil, Mogan Parkta mesai saatleri içerisinde, iki saatte bir enerji merkezi ile su deposunu kontrol etmektedir. Özel güvenlik görevlisinin gerçekleştirdiği devriye aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Planlı Devriye
Soru Açıklaması
38.
Raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Raporlarda en az iki görevlinin imzası olması gerekir
Soru Açıklaması
39.
Özel güvenlik görevlisi Ayhan, bir fabrikada görev yapmaktadır. Gece vardiyası esnasında fabrikanın duvarından atlayan ve üzerinde patronun odasından çalınmış olan dizüstü bilgisayarla birlikte bir hırsız yakalamıştır. Ayhan hangi görevini yerine getirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Adli görevi
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardandır?
Doğru Cevap: "A" Yapıştırıcı madde
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
41.
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevinin amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlilerinin boş oturmalarını engellemek
Soru Açıklaması
42.
Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde meydana gelen rehinelerin olduğu bir olaya ilk ekip olarak gelmiştir. Bu görevliler aşağıdaki hangi davranış veya eylemi yapmamalıdırlar?
Doğru Cevap: "D" Kalabalığa ve basına olay hakkında ayrıntılı bilgi vermek
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin göreviyle ilgili tutması muhtemel tutanaklar arasında değildir?
Doğru Cevap: "C" Şüpheli ifade tutanağı
Soru Açıklaması
44.
Kontrol noktasında hangi cihazın bulunmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "A" Televizyon
Soru Açıklaması
45.
I. Polis


II. Suçtan zarar gören kişi


III. Jandarma


IV. Faili gören herkes


Yukarıdakilerden hangisi/hangileri suçüstü halinde faili yakalama yetkisine sahiptir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
46.
Metro giriş noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Hasan veMehmet’in şüpheli paket bırakıldığını fark etmeleri üzerine, hangi davranışları yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Şüpheli paketin kontrol edilmesi
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Değiştirilebilir
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma aşamalarından olan maddi güç unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Silah
Soru Açıklaması
49.
Kamu kurumunda devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Melih ve Orhan’ın, görev alanı içerisinde belirlenen bölgede, belirli zamanlarda yerine getirdikleri devriye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Planlı devriye
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi, şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bina ve işyeri gibi yerlere ziyaret için gelen kişiler
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
51.
Aşağıdakilerden hangisi olay yeri güvenliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekibi
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi üst arama yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Arka üstü yatırarak arama
Soru Açıklaması
53.
AVM girişinde görev yapan özel güvenlik görevlileri Fuat ve Neslihan’ın, içeri girmek isteyen ziyaretçilerle ile ilgili hangi davranışı yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Ziyaretçilerin üstlerini elle arama
Soru Açıklaması
54.
Havaalanında özel güvenlik görevlisi Veli, giriş kapısında yolcunun üzerinde dedektörden sinyal sesi almıştır. Ziyaretçi üzerinde bir madde olmadığını iddia etmiştir. Özel güvenlik görevlisinin hangi uygulaması yanlış olur?
Doğru Cevap: "D" Polis gözetimi olmadan da elle arama yapılabilir
Soru Açıklaması
55.
Özel güvenlik görevlileri Okan ile Fuat, devriye görevi esnasında hangi davranışı yapmaları yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bölgelerinden izinsiz ayrılabilirler
Soru Açıklaması
56.
Zor kullanma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Amaç direnenleri cezalandırmaktır
Soru Açıklaması
57.
Stratejik bir tesiste görev yapan ÖGG Volkan ile Serdar’ın devriye öncesi görev alanı ve içerisindeki tesis, bina, personel ve vatandaşlar hakkında bilgi edinerek fikren ve ruhen göreve hazırlanmaları, devriye öncesi hangi hazırlık aşamasına girer?
Doğru Cevap: "A" Psikolojik hazırlık
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi, üst araması yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yan yatırarak
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Olay yerinde bulunan her şeyin delil olabileceğinin değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
60.
AVM içerisinde devriye görevi yapan ÖGG Aytekin, bir şahsın bir müşterinin cep telefonunu cebinden çaldığını görmesi üzerine, şüpheliyi yakalamış ve kolluğa haber vermiştir. ÖGG Aytekin aşağıdaki tutanaklardan hangisini hazırlaması gerekir?
Doğru Cevap: "C" Suçüstü tutanağı
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
61.
Üniversitede görevli ÖGG Barış ile Kenan’dan kampüste yeni uygulamaya konulan çevre güvenlik sisteminin avantaj ve dezavantajları konusunda bir rapor istenmiştir. Özel güvenlik görevlilerinin düzenleyeceği rapor hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Değerlendirme raporu
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşma esaslarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Konuşma süresi 15-20 saniyeyi geçmemelidir
Soru Açıklaması
63.
Özel Güvenlik Görevlileri Hasan ve Kamil, bir AVM giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Görevleri esnasında bir şahsın çantasından 5 adet yabancı menşeli yivli tüfek fişeği elde ederler. Şahıs mermileri birkaç ay önce askerden terhise gelirken hatıra amaçlı getirdiğini söyler. Bu durumda Hasan ve Kamil ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Şahsı bırakmayıp, yakalama ve emanete alma tutanağı yaparlar, vakit geçirmeden kolluğa bilgi verip, şahısla fişekleri kolluğa teslim ederler
Soru Açıklaması
64.
Lastik fabrikasında iş kazası sonrası bir işçi hayatını kaybetmiştir. Olay yeriyle ilgili ÖGG İlker ile Tamer’in hangi davranışı doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Olay yerini emniyet şeridi ile çevirerek genel kolluğa haber vermişlerdir
Soru Açıklaması
65.
“Bir kişinin kaybettiği veya çaldırdığı eşyanın bulunmasında, buluntu bir eşyanın sahibi tarafından tanımlanmasında, eşyanın benzer eşyalardan ayırt edilmesine yarayan özelliklerinin tarif edilmesine" ne denir?
Doğru Cevap: "B" Eşya tarifi
Soru Açıklaması
66.
Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Nedim ile Osman, ziyaretçinin üzerinde bulunan suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete aldıklarında hangi görevi yerine getirmiş olurlar?
Doğru Cevap: "D" Koruyucu
Soru Açıklaması
67.
İşyeri kontrol noktasında görevli ÖGG Ziya’nın aşağıdaki müdahalelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kapı tipi metal dedektörden geçen ziyaretçiden sinyal gelmesi üzerine şahsın üzerini elle arama yapmak
Soru Açıklaması
68.
ÖGG Alper devriye görevini yaparken yapmış olduğu tutum ve davranışlardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Görev alanındaki sokak çocuklarını yakalayıp, ilgili kuruluşlara götürüp teslim etmek
Soru Açıklaması
69.
Devriye görevlileri ÖGG Şahin ile Kemal’in tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İfade alma tutanağı
Soru Açıklaması
70.
Havaalanı kontrol noktası ÖGG Hasan, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında, ruhsatsız bir ateşli silaha rastladığı zaman yaptığı hangi hareket doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Şahsı bekletir ve silahı emanete alarak genel kolluğa haber verir
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
71.
Birbiri ardınca ve sürekli bir surette çalınan düdük sesi neye işarettir?
Doğru Cevap: "C" İmdat işaretidir
Soru Açıklaması
72.
Özel güvenlik şirket yöneticisi Kürşat Bey, ÖGG personeli arasından devriye görevlileri seçecektir. Başarılı bir devriye görevlisinde olması gereken özelliklerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Görev ciddiyetini muhafaza için devamlı asık suratlı ve asabi bir izlenim vermelidir
Soru Açıklaması
73.
Nokta görevlisi özel güvenlik görevlisi Serkan’ın hangi davranışı yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Nokta içerisinde gazete okumak
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya örnektir?
Doğru Cevap: "A" Hâkim kararı ile büroda yapılan arama
Soru Açıklaması
75.
Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen hareketlerin belirli bir zamanda ve mekânda gerçekleşmesine ne denir?
Doğru Cevap: "C" Olay
Soru Açıklaması
76.
Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Telsizde diğer istasyonların haberleşme yaptığı esnada telsizin mandalına basılmalıdır
Soru Açıklaması
77.
Araç kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Yasin ile Cemal’in hangi davranışı yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Görevli oldukları yere malzeme getiren araçları kontrol yapmadan içeri almak
Soru Açıklaması
78.
Özel güvenlik görevlileri Şahin ile Nazım’ın görev alanı içerisinde silahla yaralama olayı meydana gelmiştir. Olayda kullanılan silah hangi delil çeşididir?
Doğru Cevap: "A" Fiziksel
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sınıflandırılamaz
Soru Açıklaması
80.
Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Selma ile Filiz’in kullanamayacağı yetki hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kimlik tespiti
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
81.
Müzede unutulan fotoğraf makinasını korunaklı bir yerde tutmak için özel güvenlik görevlileri Serap ile Yeşim’in hangi tutanağı tutması gerekir?
Doğru Cevap: "A" Emanete alma tutanağı
Soru Açıklaması
82.
Raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Gereksiz bilgilere yer verilmelidir
Soru Açıklaması
83.
Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Halil, görev alanı içerisinde kendisinin de tanıdığı bir erkeğin eşine darp ettiğini görmesi üzerine davranışı nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Olaya müdahale ederek genel kolluğa haber verir
Soru Açıklaması
84.
Özel güvenlik görevlileri Kadir ile Selçuk belirlenen bölgede, belirli zamanlarda devriye görevini yerine getirirken hangi devriye yöntemini gerçekleştirmiş olurlar?
Doğru Cevap: "E" Planlı devriye
Soru Açıklaması
85.
Olay yerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Hasan’ın görevi ile bağdaşır?
Doğru Cevap: "B" Olay yerine girilmez şeridi ile çevirir
Soru Açıklaması
86.
Özel güvenlik görevlisi Tuna, AVM’de devriye görevi esnasında şüpheli paketle karşılaşır. Hangi hareket tarzı doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Paketi emanete alır ve sahibini arar
Soru Açıklaması
87.
Özel güvenlik görevlisi Ali, nokta görevi sırasında binanın arka sokağından patlama sesi geldiğini duyması üzerine aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
Doğru Cevap: "B" Derhal genel kolluğa haber verir
Soru Açıklaması
88.
Özel güvenlik görevlisi Halil, bir olayla ilgili not alırken hangi duyuları ile elde ettiği bilgileri not almalıdır?
Doğru Cevap: "A" Görülenler/gördükleri
Soru Açıklaması
89.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen fiziksel bulgudur?
Doğru Cevap: "D" Kovan
Soru Açıklaması
90.
Mağazadan hırsızlık yapan şüpheliyi özel güvenlik görevlisi Metin yakalamıştır. Hazırlamış olduğu yakalama tutanağında hangi unsurun bulunması gerekli değildir?
Doğru Cevap: "D" Medeni halinden
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 20 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
91.
Esenboğa Hava Limanı dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-RAY cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Şahıs bekletilir, Polise haber verilir
Soru Açıklaması
92.
ÖGG Murat ve Hakan yaya devriye görevini yaparken aşağıdaki hangi davranış doğru değildir
Doğru Cevap: "B" Her zaman aynı güzergâh kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
93.
Özel güvenlik görevlisi Ali, görev alanı olan alışveriş merkezi girişinde bulunan kapı dedektöründen kontrol edilmeden geçmek isteyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Alışveriş merkezine girmesine izin vermez
Soru Açıklaması
94.
İçerisinde ne olduğu bilinmeyen, sahibi belli olmayan, bulunduğu yere ait olmayan eşya şüpheli paket olarak değerlendirilir. Özel güvenlik görevlisinin şüpheli paket durumlarında yapmaması gereken hareket tarzı hangisidir
Doğru Cevap: "D" Paket ıslatılarak olası patlama önlenmeye çalışır
Soru Açıklaması
95.
I. Görevi süresince oturulabilir


II. Gelenler, ziyaretçiler, nokta kulübesi veya odası içerisine alınır


III. Görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen olayları takip eder


IV. Suç unsurları tespit edidiğinde, yetkili kolluğa bildirmek zorundadır


V.Görev mahallinden uzaklaşmalarını gerektiren görev verilemez


Nokta görevi ile ilgili yukarıda yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Görevli personel
Soru Açıklaması
97.
Özel Güvenlik Görevlisi Hasan bir sitede tek başına görev yapmaktadır. Saat:15:00 sıralarında bir site sakini yanına gelerek ‘‘sitenin D Bloğu 3’üncü katındaki balkonda bir şahsın intihar etmek istiyorum diyerek sağa sola bağırmakta olduğunu’’ söyler. Hasanın en doğru hareket tarzı ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Hemen bahse konu yere geçer konuyu araştırır, konu söylenen gibiyse hemen ilgili birimlere (kolluk, itfaiye, sağlık v.b) bilgi verir, bir yandan da şahısla iletişim kurmaya çalışır
Soru Açıklaması
98.
I- Çantanın sahibinin bilgilerini alır AVM ye girişine izin verir ve polise bilgi verir


II- Çantayı bizzat açarlar ve incelerler


III- Çantayı emanete alırlar ve çıkarken sahibine iade ederler


IV- Güvenlik bölgesi oluştururlar, şüpheli şahsı yakalarlar


V- Şüpheli şahıs üzeri aranır, derhal polise/uzman ekiplere, amirlerine bilgi verilir


Özel güvenlik görevlisi Mustafa ve Ali, AVM’nin giriş Kapısında X Ray cihazından geçen çantanın içerisinde patlayıcı madde düzeneğini görmesi üzerine, ÖGG’lerin olaya müdahalesinde, yukarıdaki
uygulamalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" IV-V
Soru Açıklaması
99.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgu çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kemik parçaları
Soru Açıklaması
100.
I. Zor kullanmaya mecbur kalınmalıdır


II. Zor kullanma tedbiri keyfi olmalıdır


III. Zor kullanma tedbirleri orantılı olmalıdır


IV. Zor kullanma kanuna uygun olmalıdır


Yukarıdakilerden hangileri zor kullanmada aranılan temel şartlardandır?
Doğru Cevap: "B" I, III ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.