logo
GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 4 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
1.
Genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri ilişkilerine dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde meydana gelebilecek doğal afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlü değildirler
Soru Açıklaması
2.
Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’ndaki yetkilerin kullanılması sırasında, özel güvenlik görevlileri kimin/kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür?
Doğru Cevap: "E" Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin
Soru Açıklaması
3.
"Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu ………………. genel kolluğa bildirir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
Doğru Cevap: "D" Derhal
Soru Açıklaması
4.
Korumakla görevli olduğu siteye hırsızlık amaçlı giren şahsı bahçede yakalayan özel güvenlik görevlisi Erdi, aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
Doğru Cevap: "C" Şüphelinin ifadesini alır
Soru Açıklaması
5.
Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan bir olayda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar?
Doğru Cevap: "E" Olay yerini muhafaza altına alma
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından Türkiye genelinde yürütülen örnek bir projedir?
Doğru Cevap: "D" Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Projesi (KAAN)
Soru Açıklaması
7.
Bir arıtma tesisinde devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Eşref ile Şükrü bir olay ile karşılaşırsa aşağıdakilerin hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Delilleri inceler
Soru Açıklaması
8.
Özel güvenlik faaliyetlerinin niteliği ve özel güvenlik görevlilerinin yetkileri göz önüne alınarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlileri silahlarını her zaman görev alanı dışına çıkarabilirler
Soru Açıklaması
9.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun açısından özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek işlemleri kime bildirmekle yükümlüdür?
Doğru Cevap: "A" Genel kolluk
Soru Açıklaması
10.
Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla görevli olan genel kolluğun görevleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Suçlulara ceza vermek
Soru Açıklaması
logo
GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 4 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
11.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik ilişkisi açısından doğru bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "E" Genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri kanunlarımızda aynı yetkilere sahiptirler
Soru Açıklaması
12.
Mülki idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir. Bu durumda, spor müsabakasında görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet kimin/kimlerin emirlerini yerine getirmek zorundadır?

I. Mülki İdare Amiri

II. Genel Kolluk Amiri

III. Özel Kolluk Amiri
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
13.
Genel kolluk ile beraber görev yapan ÖGG Ahmet, aşağıdakilerden hangisini ani gelişen toplumsal olaylara örnek olarak veremez?
Doğru Cevap: "A" Mülki amirliğe bildirim yapılarak yapılan toplantı
Soru Açıklaması
14.
ÖGG Salim iş çıkışı eve giderken yolda sağa sola saldıran bir kalabalık ve onlara engel olmaya çalışan bir başka grup görür. Bu durumda Salim’in ne yapması doğru olur?
Doğru Cevap: "E" Müdahale yetkisi olmadığından derhal genel kolluğa bilgi vermelidir
Soru Açıklaması
15.
Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz gösteri yapan grupla ilgili olarak ÖGG tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?
Doğru Cevap: "D" Rektöre bilgi vermeden genel kolluğun davet edilmesi
Soru Açıklaması
16.
Alışveriş merkezi girişinde görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisi kapı dedektörü ve el dedektörü ile yaptığı kontrolde metalden arınmadığı anlaşılan ve üzerindeki metalleri çıkarmayı reddeden bir kişinin içeri girmek istemesi üzerine, üst araması yönünden yapması gereken en doğru davranış biçimi ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Şahsın üst aramasını yapmak için genel kolluktan yardım talep etmelidir
Soru Açıklaması
17.
Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla görevli olan genel kolluğun görev ve yetkileri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Genel kolluğun suç sonrası adli görevi bulunmamaktadır
Soru Açıklaması
18.
Genel kolluk ile özel güvenlik arasında etkili iletişim, etkin işbirliği, koordinasyonu ve birlikte çalışmayı hedefleyen proje aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" KAAN
Soru Açıklaması
19.
ÖGG İsmail'in görev yaptığı AVM içerisinde yaralama olayı meydana gelmiş, fail olayda kullandığı tornavidayı olay yerinde bırakarak kaçmıştır. ÖGG İsmail'in aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Olayla ilgili soruşturma yapmak
Soru Açıklaması
20.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin tek tip üniforma giymelerinin amacı en doğru şekilde nasıl izah edilebilir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlilerinin toplum nezdindeki saygınlıklarını, güvenilirliklerini, aidiyet duygularını, kuruma bağlılıklarını ve görünürlüklerini arttırmak
Soru Açıklaması
logo
GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 4 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
21.
Özel güvenlik görevlisi Bünyamin, silahlı çalışma iznine sahip olup, silahsız görev yapılan bir yerde görevlendirilir.
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik görevlisi Bünyamin, görevlendirilen yerde çalışabilir
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Olay yerini ve delillerini koruma
Soru Açıklaması
23.
Özel güvenlik görevlisi Sinan, görev alanı ve görev süresi içerisinde amiri tarafından kendisine verilen ancak konusu suç teşkil eden emir ile ilgili aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Hiçbir surette emri yerine getirmez
Soru Açıklaması
24.
Genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki ilişki en doğru şekilde nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Suçların önlenmesinde koordineli çalışmalıdırlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.