logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 12 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
1.
Bilgi, duygu ya da düşünce akımının gerçekleştirildiği ve davranışta değişiklik yaratan sürece ne denir?
Doğru Cevap: "A" İletişim süreci
Soru Açıklaması
2.
‘‘Hiç kimse bilgilerinin elvermediği bir sesi duyacak kulağa sahip değildir.’’ Nietczhe (Niçe) bu sözüyle iletişime ait hangi kuralı hatırlatmaktadır?
Doğru Cevap: "C" İletişimde esas olanın hedefin algı düzeyi olduğudur.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İletişim tek yönlü bir süreçtir
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Empati
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi eleştiri sanatının ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yanlış davranış hemen değil, birkaç kere tekrar edildikten sonra eleştirilmelidir
Soru Açıklaması
6.
İş yerinize gelen bir misafiri ya da size soru sormak isteyen birini etkili bir şekilde dinlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalısınız?
Doğru Cevap: "E" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
7.
İletişimde kişiler arasındaki fiziksel mesafe çok önemli olup iletişim üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Kişiler arasındaki mesafenin (en yakından en uzağa) doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mahrem alan - Kişisel alan - Sosyal alan Ortak alan
Soru Açıklaması
8.
Karşısındakinin her söylediğini kendine yöneltilmiş bir saldırı olarak algılayan ve kendini savunma ihtiyacı duyan bir kişi aşağıdaki dinleme türlerinden hangisini uygulamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Savunucu dinleme
Soru Açıklaması
9.
Özel güvenlik görevlisi Mehmet:


Başkalarının isteklerini ön planda tutar


Soru sorar gibi konuşur


Omuzları öne doğru düşük bir vaziyette durur


Elleri ve ayakları sürekli hareket halindedir


Ses tonunda huzursuzluk vardır


Yukarıda sıralanan özelliklerine göre Mehmet ne tür bir davranış sergilemektedir?
Doğru Cevap: "D" Pasif davranış
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki unsurlardan hangisi sözsüz iletişim (beden dili) davranışlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" İletişim sırasında not tutmak
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 12 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
11.
“Yapıcı” olmak isteyen özel güvenlik görevlisi Ömer aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yapılan hatalardan yararlanarak doğruya ulaşmaya çalışmalıdır
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen fiziksel özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Samimiyet
Soru Açıklaması
13.
Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kanal
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi etkili beden hareketleri için kaçınılması gereken davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yüz ifadelerini kontrol etmek
Soru Açıklaması
15.
İş yerinizde arkadaşlarınızla aynı mekanda sözlü ve sözsüz iletişimi kullanarak gerçekleştirdiğiniz iletişime ne denir?
Doğru Cevap: "E" Kişilerarası iletişim
Soru Açıklaması
16.
Bir kişi, kendisini başkalarının yerine koyabiliyor ve onların sıkıntılarını anlamaya, azaltmaya çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisinin etkisi altındadır?
Doğru Cevap: "C" Empati
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "A" İletişim süreci bir bütündür ve çift yönlü olarak gerçekleşir
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi kurum içi iletişimin amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Kurum içi iletişimle kurumun tanıtımını sağlamak
Soru Açıklaması
19.
Bir özel güvenlik görevlisi telefonla arandığı zaman telefondaki kişiden önce hangi istekte bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Kendisini tanıtmasını istemelidir
Soru Açıklaması
20.
Cüzdanını kaybetmiş olan bir kişinin özel güvenlik görevlisine başvurarak yardım talep etmesi durumunda, özel güvenlik görevlisi nasıl bir davranış içerisine girerse iletişim süreci sağlıklı işlemez?
Doğru Cevap: "A" Suçlayıcı ifadeler kullanırsa
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 12 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
21.
Bir mesajın anlaşılabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
Doğru Cevap: "D" Alıcının mesajı algılaması
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdaki kişilik özelliklerden hangisinin kişilerarası ilişkilere olumlu katkısı vardır?
Doğru Cevap: "A" Saygılılık
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisini yapmak iletişimin güçlenmesine katkıda bulunur?
Doğru Cevap: "C" Kişilere fikirlerini sormak
Soru Açıklaması
24.
Eleştiri yapmak incelik gerektirir. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri sanatının ilkeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Hiçbir şey söylemeden aynı davranışı siz de ona yapın
Soru Açıklaması
25.
İletişim sisteminin ana yapılarını kaynak, anlam kodlama, mesaj, iletişim biçimi, gönderme becerileri, alıcı kişinin özellikleri oluşturur. Bu tanımda eksik olan en önemli unsur hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Geri bildirim
Soru Açıklaması
26.
İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Duyguları ifade etmenin en iyi yolu beden dilini etkili şekilde kullanmaktır
Soru Açıklaması
27.
İletişim sürecinde iletilmek istenen sözlü bir mesajın taşıması gereken en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Açık ve anlaşılır olması
Soru Açıklaması
28.
Hazırlayacağı mesaj hakkında bilgi sahibi olması, iyi kodlanabilir olması, bilinen olması, iletişime hazır olması gibi özellikler aşağıdaki iletişim öğelerinden hangisinin özelliğidir?
Doğru Cevap: "B" Kaynak, verici
Soru Açıklaması
29.
Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Empatide anlamaya çalışmak, sempatide hak vermek ön plandadır
Soru Açıklaması
30.
Manevi kültür öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Dil
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 12 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
31.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde değiş tokuş edilen iletilerde kaynak ve hedef tarafından öngörülmemiş, istenmeyen ve iletişimin kötü işlemesine ya da tümüyle engellemesine neden olan şeylere denir?
Doğru Cevap: "D" Gürültü
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde ve işleyişinde yer alan temel süreçlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sorgulama
Soru Açıklaması
33.
Özel güvenlik görevlisinin görevi başında genel duruşuyla alakalı aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Ayakları omuz genişliğinde açık, elleri kemerinde kendinden emin bir şekilde durması
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi karşıdakini dinlediğimizi gösteren fiziksel işaretlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Kollarımızı birbirine bağlamak
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Cesaretlendirme
Soru Açıklaması
36.
Kurum içi iletişimin amaçları aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Kurum içi iletişim kurumun tanıtımını sağlar
Soru Açıklaması
37.
“Benim ne hissettiğimi anlayabilmeniz için gün doğumundan gün batımına kadar benim ayakkabılarımla yürümelisiniz” cümlesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Empati
Soru Açıklaması
38.
Bir kurumda görev yapan özel güvenlik personelinin başarısını aşağıdaki iletişim becerilerinden hangisi doğrudan etkiler?
Doğru Cevap: "A" Güvenlik personeli arasındaki sürekli ve sağlıklı iletişim
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim anında etkili dinleme tekniklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Eylemli dinleme
Soru Açıklaması
40.
Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini anlamaya ve onunla aynı şeyleri düşünüp aynı şeyleri hissetmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sempati
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 12 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
41.
Toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşanan uyumsuzluklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Çatışma
Soru Açıklaması
42.
İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Yansıma
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi stresin davranışsal belirtilerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Uyuma isteği
Soru Açıklaması
44.
İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile ilişkiye giren kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kaynak
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden başarısını hangisi iletişimin artırır?
Doğru Cevap: "B" Kime, nerde, ne söyleyeceğimizi bilmek
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" El gizlememe
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi Ben dilinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sorumluluk duygusunu geliştirmez
Soru Açıklaması
48.
Kişilerarası iletişimde aşağıdaki kavramlardan hangisi iletişim aralığı kavramı değildir?
Doğru Cevap: "A" Varsayılan alan
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi problem çözmede izlenen aşamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kendi çözüm yöntemini doğru kabul etmek
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi Empatinin faydalarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Empati farklı bakış açısı geliştirmez
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 12 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
51.
Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek herhangi bir yolla başkalarına aktarılması süreci neyin tanımıdır?
Doğru Cevap: "E" İletişim
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi motivasyonu etkileyen faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Güven duymama
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir dinleyicinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Karşınızdakinin konuşmalarını tekrarlamak
Soru Açıklaması
54.
Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "E" Düşünceler
Soru Açıklaması
55.
30-35 cm’lik bir alanı kapsar. Duygusal bakımdan çok yakın hissedilen insanların bu bölgeye girmesine izin verilir. Bu o kişiye güvenildiği, yakın olarak görüldüğünü gösterir. Yukarıda tanımlanan alan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mahrem mesafe
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sesli iletişimi etkin kılma
Soru Açıklaması
57.
…………………; ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların faaliyetlerinin koordinasyonudur. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Örgüt
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Karşımızdaki kişinin bilgisini ölçmek için
Soru Açıklaması
59.
Kişinin kendini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi, diğerlerinden kendisinin daha önemli olduğunu vurgulayıp, ilgiyi alakayı sürekli üstünde tutmaya çalışması, iletişimin önündeki engellerden hangisine girer?
Doğru Cevap: "A" Ben merkezcilik
Soru Açıklaması
60.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İletişim meydana geldiği ortamdan etkilenmez
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 12 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
61.
Aşağıdakilerden hangisi alıcının taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Alıcı mesajı tam değil, seçerek almalıdır
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin önündeki engellerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Acelecilik
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Örgütler arası iletişim
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kendi çözüm yöntemini öne çıkarmak
Soru Açıklaması
65.
Olaylar, olgularla ilgili değişimleri birbirlerine haber veren ve bunlara ilişkin bilgileri birbirine aktaran, aynı olgular, nesneler, sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da düşünce ve duygu bildirimlerine ……… denir. Yukarıda tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi empatiyi en iyi şekilde tanımlar?
Doğru Cevap: "C" Kendini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun düşünce ve duygularını doğru anlamasıdır
Soru Açıklaması
67.
Bir özel güvenlik görevlisinin kendisine yöneltilen bir mesajı tam olarak anlayabilmesini aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilemez?
Doğru Cevap: "B" Fiziksel görünüşü
Soru Açıklaması
68.
Çalışanların işle ilgili karara katılımının sağlanması ve iletişim kanallarının açık olması durumunda aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz?
Doğru Cevap: "B" İşe karşı bağımlılık azalır
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Meydana geldiği ortamdan etkilenmez
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Empati (kendini karşındakinin yerine koyma)
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVDA 12 SORU SORULMAKTADIR SORULAR 90. 91. 92. 93. 94. VE 95. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINDAN DERLENMİŞTİR...
71.
Büyük çoğunlukla gündelik insan ilişkilerinde canlı, neşeli, enerjik bir ses tonu insan üzerinde ……… etki bırakır. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Olumlu
Soru Açıklaması
72.
…………. : Birbiriyle iletişim içinde olan, psikolojik olarak birbirlerinin farkında olan, kendilerini ………..’un üyesi olarak gören, algılayan, ortak bir amaç için birleşen iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluklardır. Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yerlere gelirse metin tamamlanmış olur?
Doğru Cevap: "D" Grup
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.